Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEB SERVICE Stefan Rutkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEB SERVICE Stefan Rutkowski."— Zapis prezentacji:

1 WEB SERVICE Stefan Rutkowski

2 Web SERVICE Co to jest WEB SERVICE każdy wie 

3 Co to jest WEB SERVICE ? Usługi Web Services umożliwiają aplikacjom wymienianie się danymi oraz – co jeszcze istotniejsze – wykorzystywanie możliwości innych aplikacji, niezależnie od tego, jak zostały zbudowane, w jakim systemie operacyjnym działają oraz za pomocą jakich urządzeń uzyskuje się do nich dostęp. Mimo że usługi Web Services działają niezależnie od siebie, mogą łączyć się w luźne konfiguracje usług, które wykonują określone zadania.

4 Jak to może wyglądać ? MVC Widok, kontroler Model

5 Web service - jakie to proste
Web Services jest nazwą dla technologii dostępu do zdalnych procedur wykorzystująca do komunikacji standardowe techniki przekazywania danych - HTTP - oraz XML jako źródło danych. Żądania są, w postaci XML, wysyłane przez POST protokołem HTTP, a następnie wynik działania zwracany jest do użytkownika, także w postaci XML.

6 Standardy tworzenia danych XML
SOAP (Simple Object Access Protocol) XML-RPC (XML-Remote Procedure Call) OPML (Outline Processor Markup Language)

7 SOAP <?xml version="1.0"?> <soap:Envelope xmlns:soap=" soap:encodingStyle=" <soap:Header> ... </soap:Header> <soap:Body> ... <soap:Fault> ... </soap:Fault> </soap:Body> </soap:Envelope>

8 XML-RPC <?xml version="1.0"?> <methodCall> <methodName>examples.getStateName</methodName <params> <param> <value> <i4>41</i4> </value> </param> </params> </methodCall>

9 Przykład Google Maps API Administracyjne interfejsy API Google

10 Serwery IIS Apache Java BOSS

11 Klienci Języki: C++, C#, VB .NET, PHP, Java, Perl
Systemy: Windows, UNIX, Linux, … Urządzenia: PC, Palmtopy, Tablety PC, Telefony komórkowe, Zegarki, … Aktywne strony internetowe Aplikacje okienkowe Aplikacje konsolowe

12 PHP != ASP.NET PHP = TANIOCHA ASP.NET = ŁATWIZNA

13 Przykład w PHP Web Services Description Language (WSDL) Język WSDL definiuje zestaw kilku struktur XML pozwalających na pełny opis usług (struktury danych wymienianych z usługą, sposób połączenia z usługą [najczęściej HTTP]). Tworzenie skryptu serwera Tworzenie skryptu klienta

14 Serwer <?php ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");  //wyłączamy cache dla web serwices na czas tworzenia aplikacji $server = new SoapServer('wsdl/plik.wsdl'); //wczytujemy plik wsdl function dodaj($a, $b)  //nasza funkcja, którą udostępnimy za pomocą web services { return $a+$b; } $server->addFunction("dodaj"); //dodajemy funkcję do serwera $server->handle();  //obsługujemy zapytania kierowane do serwera ?>

15 Klient <?php ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0"); $client = new SoapClient('wsdl/plik.wsdl');  //tworzymy obiekt klienta print_r ($client->dodaj("10.3", "6.255"));  //wywołujemy funkcję na serwerze i wyświetlamy wynik ?>

16 Przykład w ASP Serwer File -> New -> WebSite -> ASP.NET Web Service WebService

17 Dziękuję za uwagę  Materiały można pobrać ze strony


Pobierz ppt "WEB SERVICE Stefan Rutkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google