Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Właściwości gleby Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Właściwości gleby Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze."— Zapis prezentacji:

1 Właściwości gleby Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.

2 Gleba składa się z trzech faz: 1
Gleba składa się z trzech faz: 1. stałej – obejmującej cząstki mineralne, organiczne i organiczno-mineralne o różnym stopniu rozdrobnienia, tworzące kompleks sorpcyjny , 2. ciekłej – wody, w której są rozpuszczone związki mineralne i organiczne tworzące roztwór glebowy, 3. gazowej – powietrza i pary wodnej.

3 Gleba składa się z warstw zwanych poziomami glebowymi
Gleba składa się z warstw zwanych poziomami glebowymi. Poziom najwyższy zwany próchniczym, ma zwykle barwę ciemną, a nawet czarną. W tej warstwie znajduje się dużo związków organicznych stanowiących próchnice, a ponadto bakterie pierwotniaki i grzyby. Im jest ich więcej tym gleba jest bardziej żyzna. Kolejna warstwa- podglebie-jest znacznie jaśniejsza, zawiera piasek i żwir. Pod podglebiem znajduje się skała z której wytworzyła się gleba. Pod względem fizycznym gleba stanowi mieszaninę ciał stałych cieczy i gazów. Oczywiście zawartość poszczególnych składników zależy od rodzaju gleby. 

4 Typy gleb: bielicowe - 25%(piasek, żwir) - lasy iglaste. b) brunatne i płowe-52%(glina,piasek,żwir)-lasy iglaste i mieszane. c) czarnoziem (bardzo dobra gleba) 80% - Występują płatami w całej Polsce. d) Czarne-ziemie (bardzo dobra gleba) 2% (piasek,żwir,glina) roślinność - leśno-łąkowa. Np..Kujawy Nizina Szczecińska Wrocław(okolice) Nizina Wielkopolska  e) mady(dobre gleby) 5% powstaje z aluwiów, czyli nanosów rzek - lasy liściaste, wzdłuż dolin, rzek np..Żuławy Wiślane

5 2. Części ziemniste: a)piasek: -bardzo gruby -gruby -średni -drobny -bardzo drobny b) Pył c) ił: -gruby drobny Rodzaje gleb dzielą się na: 1. części szkieletowe: a) kamienie: -duże -średnie -małe b) żwir: -gruby -średni -drobny

6 Piaski (luźne, słabo gliniasty, gliniasty)
Gliny (lekkie, piaszczysta, ciężka, pylasta) Iły (pylasty, piaszczysty, ciężki) Pył (ilasty, piaszczysty)

7 Dwie najważniejsze właściwości gleby to chłonność i sorpcja.
Chłonność wody polega na tym, że woda z opadów atmosferycznych zostaje w znacznych ilościach zatrzymana w glebie. Do podłoża skalnego przychodzą dopiero ilości nadmiarowe, których gleba nie może już pochłonąć. W ten sposób gleba staje się magazynem wody dla roślin na czas suszy między deszczami.

8 Sorpcja to wspólna grupa zjawisk polegających na pochłanianiu substancji cieczy lub gazu przez ciało stałe zwane sorbentem. Istnieją dwa rodzaje sorpcji; sorpcja powierzchniowa tzw. adsorpcja polegająca na zagęszczaniu się substancji pochłanianej na powierzchni ciała stałego, oraz sorpcja wgłębna, tzw. absorpcja, która polega na pochłanianiu substancji przez cala objętość ciała stałego – tym razem nazywanego absorbentem. Dzięki właściwościom sorpcyjnym gleba magazynuje wiele cennych substancji niezbędnych do życia roślin. Składniki wprowadzone do gleby, między innymi w postaci nawozów – zarówno naturalnych jak i sztucznych, nie są wymywane przez wodę opadowa i mogą być stopniowo pobierane przez rośliny.

9 Właściwości fizyczne gleby:
Skład mechaniczny (granulometryczny) Właściwa gęstość i objętość Porowatość Zwięzłość Plastyczność Lepkość Pęcznienie i kurczenie się gleb

10 Skład chemiczny; Skład chemiczny gleby jest równie złożony. Składnikami podstawowymi są substancje zawarte w skale macierzystej, a wiec krzemionka i krzemiany. Do tego dochodzą sole (głownie węglany, siarczany, azotany i fosforany)takich metali, jak : żelazo, wapń, magnez, potas i sód oraz – większych ilościach – mangan, miedź, cynk, kobalt i chrom. Nie należy zapominać że w śladowych ilościach gleba zawiera wszystkie pozostałe pierwiastki występujące na Ziemi.

11 f) rędziny 0,9% (wapienie, gipsy. margle,dolomity) - lasy liściaste np
f) rędziny 0,9% (wapienie, gipsy. margle,dolomity) - lasy liściaste np.. Wyżyna Niecko-Nidziańska,  Wyżyna Lubelska, Wyżyna Kielecko-Sandomierska, Wyżyna Krakowsko - Częstochowska g) Inicjalne (górskie) 8% (granity, piaskowce, zlepieńce) - Bory Świerkowe np.. Karpaty i Sudety 

12 Tabela pH gleb i ich zastosowanie do upraw:
Gleby bardzo kwaśne do 4,5 – np..borówka amerykańska Gleby kwaśne 4,5-5,5 – np..żurawina, agrest, cykoria Gleby lekko kwaśne 5,6-6,5 – np..truskawki, maliny, jabłonie, kukurydza, ziemniaki Gleby obojętne 6,6-7,2 - np..róże, czereśnie, wiśnie, kapusta, brokuły Gleby zasadowe powyżej 7,2 – np..winorośle

13

14 Czynniki wpływające na niszczenie gleb
*wysypiska śmieci *powodzie *kopalnie węgla brunatnego  *przemysł chemiczny i energetyczny (kwaśne deszcze)  *zbyt duże nawożenie gleby i stosowanie chemicznych środków ochrony roślin  *niewłaściwa orka 

15 Ochrona gleb !! Po pierwsze należy zapobieganie erozji gleby. Następnie musimy zadbać, aby utrzymać w niej właściwe stosunki hydrologiczne i zapobiec napływaniu zanieczyszczeń różnego pochodzenia i rodzaju. Najważniejsze jest zastąpienie wielu pracochłonnych i energochłonnych zabiegów naturalną samoregulacją. Wzrost wilgotności powietrza determinuje zadrzewienie śródpolne, jednocześnie zmniejszając intensywność parowania wody z gleby. 


Pobierz ppt "Właściwości gleby Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google