Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozofia współczesna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozofia współczesna"— Zapis prezentacji:

1 Filozofia współczesna
( ) Filozofia współczesna Jackson Pollock, No

2 Filozofia współczesna Podział nr 1
Filozofia kontynentalna (Europa) filozofia życia (Nietzsche, Schopenhauer) neoheglizm (Bradley, Croce) fenomenologia (Husserl, Ingarden) hermeneutyka (Gadamer) egzystencjalizm (Jaspers, Sartre) neotomizm (Gilson, Swieżawski, Krąpiec) personalizm (Scheller, Stein, Maritain) filozofia wojtyliańska (Karol Wojtyła) postmodernizm (Lyotard, Derrida, Faucoult) ekofilozofia Filozofia anglosaska (Wielka Brytania, USA, Australia) pozytywizm (Comte, Mill) filozofia analityczna (Russerl, Moor, Witgenstein) filozofia umysłu (Dawidson, Swinburne) kognitywistyka* (Prinz, Pankseep) pragmatyzm (James, Dewey, Pierce) feminizm (Lloyd, Nusbaum)

3 Podział nr 2 Antyscjentyzm Scjentyzm (ang. Scientism)
Postawa antyscjentystyczna korzeniami sięga początku XIX w., a dokładniej romantycznej wizji człowieka jako bytu niezwykle złożonego, a tym samym nie dającego się sprowadzić do czystego rozumu. Projekt filozoficzny antyscjentysty będzie zatem nawoływaniem do uznania autonomii filozofii względem nauk matematyczno-przyrodniczych. Scjentyzm (ang. Scientism) Wychodząc od powszechnej wiary w możliwości ludzkiego rozumu, wzywa do uprawiania filozofii na modłę szeroko-pojętych nauk matematyczno-przyrodniczych. Główne hasło scjentysty brzmi – filozofia ma być racjonalna w tym sensie w jakim racjonalne są nauki matematyczno-przyrodnicze (sciences)

4 Podział 2 tylko częściowo pokrywa się z podziałem 1
Przykłady filozofii o nastawieniu wyraźnie antyscjentystycznym: Filozofia życia (XIX/XX w.) Neoheglizm (XIX/XX w.) Egzystencjalizm (XX) Postmodernizm (XX/XXI) Przykłady filozofii o nastawieniu wyraźnie scjentystycznym: Pozytywizm (XIXw.) Filozofia analityczna (XXw.) Filozofia umysłu (XXw.) Kognitywistyka (XX/XXIw.)


Pobierz ppt "Filozofia współczesna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google