Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozofowie analityczni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozofowie analityczni"— Zapis prezentacji:

1 Filozofowie analityczni
Moore Tarski Frege Leśniewski Russell

2 Pojęcie filozofii analitycznej
W sensie szerokim: jakakolwiek filozofia, która kładzie nacisk na szczególny rozbiór i klaryfikację pojęć, definiowanie myśli – na analizę. (Sokrates, Arystoteles, scholastycy, Kartezjusz); W sensie ścisłym: nurt filozofii współczesnej, którego założenie podstawowe brzmi: język w sposób istotny wpływa na naszą wizję świata, zatem by mówić sensownie o świecie należy skoncentrować się na zdroworozsądkowej analizie pojęć. Prekursorzy: G. Frege i F. Brentano; Ojcowie: G. E. Moore i B. Russell; Leśniewski, Łukasiewicz; Kontynuatorzy: Wittgenstein, Koło Wiedeńskie (R. Carnap), filozofowie języka potocznego (Austina, Ryle)

3 Filozofia analityczna bez wątpienia jest realizacją pozytywistycznego projektu wiedzy
Scjentyzm filozofów analitycznych polega na tym, że zajmują się oni naukową analizą języka; Język staje się nie tylko środkiem, ale i jedynym celem badań filozoficznych.

4 W związku ze swoim scjentystycznym nastawieniem, filozofia analityczna posiada następujące wyznaczniki • Dbałość o precyzję argumentacji • Niechęć do pospiesznych syntez i rezygnacja z budowania systemu filozoficznego na rzecz drobiazgowej analizy poszczególnych zagadnień • Intersubiektywna sensowność i kontrolowalność wyników przejawiająca się w przedkładaniu zespołowej pracy nad indywidualne budowanie systemów.

5 Czemu przeciwstawia się filozofia analityczna?
analizuje pojęcia, bada podstawowe założenia; Filozofia analityczna - kojarzona głównie z Wyspami Brytyjskimi, z Cambridge, później z całym kręgiem anglosaskim. Filozofia spekulatywna – cel: dalekosiężne uogólnienia, ostatecznościowe rozumienie świata; Filozofia kontynentalna - Europa kontynentalna fenomenologia, strukturalizm, filozofia dialogu, egzystencjalizm, postmodernizm. contra

6 Podstawowy podział w obrębie fil. analitycznej:
Formaliści Zainteresowani są wyłącznie tworzeniem języków formalnych (sztucznych). - Uważają, że logika formalna jest jedyną możliwością sprawdzania poprawności jakichkolwiek teorii; Lingwiści Zainteresowani są wyłącznie analizą języka potocznego; koncentrują się na problemach wynikających z użycia (właściwego lub nie) słów i wiążących się z tym łamigłówek.

7 Przykładowe metody filozofii analitycznej:
Klasyczna analiza pojęciowa (twórca: G.E. Moore) Ma charakter definicyjny, tzn. dla każdego pojęcia (układu pojęć) podaje się pojęcia równoznaczne o treści bardziej wyraźnej i prostej. • Na początku mamy więc pojęcie wymagające zdefiniowania i szukamy pojęcia czy grupy pojęć, aby za ich pomocą rozważyć pojęcie wyjściowe. • PRZYKŁAD: analiza pojęcia „być bratem”: x jest bratem y ≡ x jest osobnikiem r. męskiego oraz x i y mają tych samych rodziców. Chodzi najzwyczajniej o to, by nie gadać po próżnicy

8 2. Analiza lingwistyczna (P. Strawsona, gł. praca pt. Indywidua
2. Analiza lingwistyczna (P. Strawsona, gł. praca pt. Indywidua. Próba metafizyki opisowej) – polega na drobiazgowym opisywaniu sposobów użycia wyrażeń językowych. Przykład: Analiza pojęcia „osoba”: - substrat cielesny (warunek konieczny) - własności mentalne

9 Jeżeli Kubuś jest mądry i je miodek, to jest moim znajomym. p Λ q → r
3. Analiza logiczna – przekładanie języków naturalnych na język logiki formalnej; Frege: logika to nie prawa myślenia, logika istnieje obiektywnie, niezależnie od naszych umysłów. Russell sformułował pogląd, zgodnie z którym zadaniem filozofii jest analiza logiczna sformułowań języka, zmierzająca do odsłonięcia ukrytych implikacji. Przykład 1. Klasyczny rachunek zdań: Jeżeli Kubuś jest mądry i je miodek, to jest moim znajomym. p Λ q → r

10 Bez wątpienia, dzięki filozofom analitycznym mamy szczególnie rozwinięte takie działy jak:
Teoria definicji Teoria dyskusji i argumentacji Zagadnienie podziałów oraz typologii


Pobierz ppt "Filozofowie analityczni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google