Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2007 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2007 rok"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2007 rok
Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja /

2 Rok powstania Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. mpec

3 Cel funkcjonowania i zakres działalności
Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu mpec

4 Dane charakterystyczne / stan na 31.12.2007 /
długość sieci cieplnych km ilość węzłów cieplnych sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona ,5 MW ilość odbiorców mpec

5 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą
Przychody ze sprzedaży i zrówn.: -plan tys. zł -wyk tys. zł -wyk./plan % Przychody ze sprzedaży ciepła: tys.zł /99% 2006/ Sprzedaż ilościowa ciepła: 521 tys. GJ /95% 2006/ Średnia cena brutto ciepła: 48,74 zł/GJ /104% 2006/ -plan tys. zł mpec

6 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą
Koszty działalności operacyjnej: -plan tys. zł -wyk tys. zł -wyk/plan % -plan tys. zł mpec

7 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą
Zysk netto: -plan tys. zł -wyk tys. zł -wyk/plan % -plan tys. zł Główną przyczyną znaczącego wzrostu zysku była sprzedaż gruntu wraz z obiektami po byłej kotłowni węglowej przy ulicy Targowej. mpec

8 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą
Inwestycje: nakłady -plan tys. zł -wyk tys. zł -wyk/plan % -większe nakłady wynikają z zakupu gruntu przy ul. Targowej -zadania zrealizowane: -wymiana sieci cieplnej /1.670 mb/ tys.zł -modernizacja głównej komory cieplnej KR tys.zł -podłączenie do sieci miejskiej nowych odbiorców /365 kW/ tys.zł -komputeryzacja przedsiębiorstwa tys.zł -zakup gruntu przy ul.Targowej tys.zł mpec

9 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą
Inwestycje cd: W latach w spółce realizowany był projekt inwestycyjny pod nazwą „Sieć cieplna magistralna od komory KR przy ulicy Przemysłowej do sieci przy komorze K1E w Alejach Kwiatkowskiego oraz nadbudowa komory ciepłowniczej KR przy ulicy Przemysłowej w Mielcu”. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniosła 607 tysięcy złotych. mpec

10 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą
Inwestycje: -plan tys. zł : -wymiana sieci cieplnych i węzłów cieplnych tys.zł -podłączenie nowych odbiorców 590 tys.zł -zakup koparki tys.zł -komputeryzacja spółki tys.zł -modernizacja budynku spółki tys.zł mpec

11 Główne zagrożenia i problemy Spółki
Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Zły stan techniczny części majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła mpec

12 Analiza SWOT Mocne strony:
-dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony: -zdekapitalizowany majątek trwały Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z progr. UE Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów mpec

13 Wybrane dane liczbowe w tys. zł
Przychody ze sprzedaży i zrównane: -wyk -plan -wyk -wyk.2007/ % -wyk./plan % mpec

14 Wybrane dane liczbowe w tys. zł
Koszty działalności operacyjnej: -wyk -plan -wyk -wyk.2007/ % -wyk./plan % mpec

15 Wybrane dane liczbowe w tys. zł
Zysk brutto: -wyk -plan -wyk -wyk.2007/ % -wyk./plan % mpec

16 Wybrane dane liczbowe w tys. zł
Zysk netto: -wyk -plan -wyk -wyk.2007/ % -wyk./plan % mpec

17 Wybrane dane liczbowe w tys. zł
Należności stan na : -wyk -plan -wyk -wyk.2007/ % -wyk./plan % mpec

18 Wybrane dane liczbowe w tys. zł
Zapasy stan na : -wyk -plan -wyk -wyk.2007/ % -wyk./plan % mpec

19 Wybrane dane liczbowe w tys. zł
Zobowiązania stan na : -wyk -plan -wyk -wyk.2007/ % -wyk./plan % Główną przyczyną wzrostu zobowiązań w stosunku do planu jest pożyczka z WFOŚ na wykonanie sieci magistralnej i modernizację komory KR mpec

20 Wybrane dane liczbowe Rotacja należności z tyt. dost. i usł / średnioroczna / : -wyk dni -plan dni -wyk dni -wyk.2006/ % -wyk./plan % mpec

21 Wybrane dane liczbowe Rotacja zobowiązań z tyt. dost. i usł. /średnioroczna / : -wyk dni -plan dni -wyk dni -wyk.2007/ % -wyk./plan % mpec

22 Wybrane dane liczbowe Struktura należności / udział należności przeterminowanych/ stan na 31.12: -wyk % -plan % -wyk % -wyk.2007/ % -wyk./plan % mpec

23 Wybrane dane liczbowe Struktura zobowiązań /udział zobowiązań przeterminowanych/ stan na 31.12: -wyk % -plan % -wyk % mpec

24 Wybrane dane liczbowe w tys. zł
Kapitał własny stan na : -wyk -plan -wyk -wyk.2007/ % -wyk./plan % mpec

25 Wybrane dane liczbowe -wyk.2006 105% -plan 2007 94% -wyk.2007 98%
Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego stan na : -wyk % -plan % -wyk % -wyk.2007/ % -wyk./plan % mpec

26 Wybrane dane liczbowe -wyk.2006 64% -plan 2007 63% -wyk.2007 62%
Umorzenie środków trwałych /bez gruntów/ stan na : -wyk % -plan % -wyk % -wyk.2007/ % -wyk./plan % mpec

27 Podsumowanie dotyczące 2007 roku
Zaprezentowane dane pokazują, że w 2007 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła. mpec

28 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
20lat Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej mpec

29 Kalendarium 1961 rok – utworzenie Działu Centralnego Ogrzewania w ramach MZBM 15 lutego 1966 rok – utworzenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w ramach MZBM 2 stycznia 1969 rok – powołanie Zakładu Gospodarki Cieplnej na pełnym wewnętrznym rozrachunku w ramach MZBM 6 stycznia 1981 rok – powołanie Oddziału Gospodarki Cieplnej na pełnym wewnętrznym rozrachunku w ramach MZBM 1 września 1988 rok – powstanie przedsiębiorstwa państwowego pod dzisiejszą nazwą tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 22 kwietnia 1991 rok – komunalizacja i przekształcenie MPEC w zakład budżetowy 1 stycznia 1998 rok – przekształcenie zakładu budżetowego w MPEC spółka z o. o. w Mielcu mpec

30 mpec

31 mpec

32 mpec

33 mpec

34 mpec

35 mpec

36 mpec

37 Główne zadania inwestycyjne
Montaż indywidualnych węzłów cieplnych zapewniających niezawodne i oszczędne dostarczanie ciepła odbiorcom Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyle Rozwój monitoringu miejskiego systemu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu podniesienia standardów świadczonych usług Likwidacja niskiej emisji Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej mpec

38 mpec

39 mpec

40 Monitoring systemu ciepłowniczego
1996 rok – uruchomienie wizualizacji z 7 grupowych węzłów cieplnych na os. Szafera i Smoczka 2000 rok – włączenie w system wizualizacji źródła ciepła 2003 rok – wdrożenie oprogramowania umożliwiającego zdalne sterowanie parametrami węzłów i rozbudowa systemu / obecnie 30 węzłów/ 2007 rok – rozpoczęcie realizacji projektu zdalnego odczytu liczników ciepła / ponad 100 liczników/ 2008 rok – budowa systemu zdalnego alarmowania pracy węzłów cieplnych /30 węzłów w obiektach użyteczności publicznej/ mpec

41 mpec

42 mpec

43 Likwidacja niskiej emisji
W latach zlikwidowano sześć kotłowni węglowych: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Budynek wielobranżowy w Rzochowie Zespół Szkół Ekonomicznych Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania Kotłownia przy ul. Moniuszki mpec

44 mpec


Pobierz ppt "Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2007 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google