Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UTWORZENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UTWORZENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 UTWORZENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO

2 Preferencje lokalizacyjne dużych inwestorów w SSE w latach 1997-2004

3 Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
5 MAJA 2005 R. - ZŁOŻENIE WNIOSKU W AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. W WARSZAWIE W RAMACH Priorytetu III Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (SPO - WKP)

4 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Partner:
Wnioskodawca: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Partner: Gmina Miejska Mielec

5 Lista projektów zatwierdzonych do wsparcia
I RUNDA APLIKACYJNA LP. NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA PROJEKTU 1 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Utworzenie Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej - BIELSKO-BIAŁA 2 Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. Noworudzki Park Przemysłowy – I etap realizacji - NOWA RUDA 3 Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. zo.o. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy – pierwszy etap realizacji inwestycji – KĘDZIERZYN-KOŹLE 4 Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. zo.o. Utworzenie Inkubatora Technologicznego na terenie Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - BEŁCHATÓW 5 Wrocławski Park Technologiczny S.A. Inkubator - Centrum Technologii, budowa budynku z infrastrukturą i wyposażeniem - WROCŁAW

6 6 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Przemysłowo-Technologiczny – Etap I- Toruński Park Technologiczny - TORUŃ 7 INFRAPARK Police S.A. Rozwój infrastruktury Polickiego Parku Przemysłowego na terenach restrukturyzowanych Z.Ch. Police S.A. - POLICE 8 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – Etap I - RZESZÓW 9 Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach- SUWAŁKI 10 Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku - PŁOCK

7

8 Lista projektów zatwierdzonych do wsparcia
II RUNDA APLIKACYJNA LP. NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA PROJEKTU 1. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw Bytomski Park Przemysłowy – Etap I - BYTOM 2 Żorski Park Przemysłowy - ŻORY 3 Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Sp. zo.o. Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego w Zambrowie – ZAMBRÓW 4 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. Inwestycje Infrastrukturalne w obszarze Jaworznickiego Parku Przemysłowego – Etap I - JAWORZNO 5 Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. zo.o. Inkubator dla Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego - ŁÓDŹ 6 NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ SP. ZO.O. Budowa Infrastruktury Parku Naukowo-Technologicznego: TECHNOLOGY PARK POZNAŃ – POZNAŃ 7 Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. zo.o. Budowa i modernizacja dróg wewnętrznych, budowa infrastruktury sieciowej w Stargardzkim Parku Przemysłowym – STARGARD SZCZECIŃSKI

9

10 Lista projektów zatwierdzonych do wsparcia
III RUNDA APLIKACYJNA LP. NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA PROJEKTU 1 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego 2 Krakowski Park Technologiczny Sp. zo.o. Budowa i wyposażenie inkubatora technologicznego na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego - KRAKÓW 3 Fundacja Wspierania Edukacji i Nauki – Studia Dostępne Stworzenie nowoczesnej infrastruktury lokalowo-technicznej w ramach Inkubatora Technologicznego WSHE - ŁÓDŹ 4 Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Grudziądzki Park Przemysłowy - GRUDZIĄDZ 5 Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Utworzenie Infrastruktury dla Rybnickiego Inkubatora Technologicznego - RYBNIK 6 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego w Szczawnie Zdroju i w Wałbrzychu – ETAP I - WAŁBRZYCH

11 7 Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o. o. Utworzenie Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii – etap pierwszy - KRAKÓW 8 Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Utworzenie i realizacja inwestycji pn. Górnośląski Park Przemysłowy w Katowicach wraz z programem rozwoju Parku - KATOWICE 9 Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego - CZĘSTOCHOWA 10 Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Budowa Inkubatora Technologicznego na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego - POZNAŃ 11 Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Spółka z o.o. Wybudowanie infrastruktury technicznej parku naukowo-technologicznego w Gliwicach - GLIWICE 12 Euro-Centrum Sp. z o.o. Utworzenie Parku Przemysłowego „Euro-Centrum” w Katowicach i Chełmie Śląskim - KATOWICE 13 Śląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Inwestycje infrastrukturalne w Śląskim Parku Przemysłowym – Lokalizacja „Ruda Śląska I i Świętochłowice Wojska Polskiego” – RUDA ŚLĄSKA 14 Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Utworzenie Górnośląskiego Inkubatora Technologicznego w Rudzie Śląskiej – RUDA ŚLĄSKA 15 Fundacja Inkubator Inkubator Technologiczny, remont i modernizacja budynku z infrastrukturą - ŁÓDŹ

12

13 23 663 934, 43 PLN 5 206 065, 57 PLN CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU
WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH , 43 PLN WARTOŚĆ WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWANYCH (KOSZTY PODATKU VAT) , 57 PLN

14 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Wydatki kwalifikowane 23 663 934,43 zł
75% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , 82 zł 12,5% Budżet Państwa , 80 zł 12,5% Budżet GMM , 80 zł

15

16 Projekt będzie realizowany w latach 2006 - 2008 w III etapach
I etap rozpocznie się w IV kwartale 2006 r. od realizacji zadań na obszarze A (po zrestrukturyzowanym Lotnisku) II etap – 2007 r. będzie kontynuacją prac na obszarze A oraz rozpocznie się realizacja zadań na obszarze B III etap – 2008 r. będą realizowane pozostałe prace na obszarze A i B, które zakończą się w czerwcu

17

18 OBSZAR A – działki stanowiące część zrestrukturyzowanego Lotniska w obrębie 3. Przemysłowy (ok. 54 ha) ZAKRES Odwodnienie terenu (zbiornik retencyjny, regulacja rowów) Drogi dojazdowe ok. 0,705 km Kanalizacja sanitarna ok. 1 km Sieć wodociągowa ok. 1 km Linie kablowe SN + stacja transformatorowa Sieć C.O. ok. 0,5 km Przygotowanie terenu pod inwestycję (wyburzenia, rozbiórki, usunięcie kolizji budowlanych) Modernizacja hali H-24 o pow m2 Budowa obiektu hali o pow m2 KOSZT: zł (brutto)

19

20

21

22 ZAKRES KOSZT: 13 715 000 zł (brutto)
OBSZAR B – działki po zrestrukturyzowanym przedsiębiorstwie „WSK-PZL” Mielec w obrębie 5. Smoczka (41 ha) ZAKRES Modernizacja rowu odpływowego - ok. 3 km Drogi dojazdowe - ok. 2,840 km Kanalizacja sanitarna - 2,07 km Sieć wodociągowa - 2,47 km Linie kablowe SN + stacja transformatorowa Kanalizacja deszczowa – 1,67 km Budowa sieci gazowej – 1 km Budowa hali produkcyjnej o pow m2 Budowa parkingów o pow m2 KOSZT: zł (brutto)

23

24

25 UTWORZENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
PRODUKTY PROJEKTU: Wybudowanie dwóch hal produkcyjnych o powierzchni 3200 m2 Adaptacja hali produkcyjnej przemysłowej o pow m2 Budowa infrastruktury drogowej 3,545 km Budowa parkingów o pow m2 Budowa kanalizacji deszczowej – 0,1965 km Budowa sieci C.O. – 0,5 km Budowa sieci wodociągowej – 3,47 km Budowa kanalizacji sanitarnej – 3,105 km Wykonanie linii kablowych – 0,5 km oraz stacji transformatorowej Wykonanie linii kablowych – 1,95 km oraz stacji energetycznej Budowa sieci gazowej – 1 km

26 UTWORZENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
REZULTATY PROJEKTU: Powstanie docelowo ok. 800 nowych miejsc pracy w Parku (z czego ok. 420 etatów dla kobiet) i ok. 60 wtórnych miejsc pracy w firmach kooperujących lub zlokalizowanych w Parku w wyniku ich rozwoju Stworzenie warunków rozwoju min. 5 firm, które skorzystają zaoferowanej bazy lokalowej Stworzenie warunków do powstania ok. 20 firm - inwestycja ma szansę spełniać rolę inkubatora dla nowopowstających firm Pozyskanie na teren Parku Przemysłowego min. 4 firm działających na zaawansowanych technologiach Powierzchnia udostępniona na prowadzenie działalności gospodarczej ok. 66 ha

27 UTWORZENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
GŁÓWNI BENEFICJENCI PROJEKTU: bezrobotni miasta Mielca i powiatu mieleckiego, znajdujący zatrudnienie w parku firmy zainteresowane rozwojem swojego potencjału firmy zlokalizowane na terenie SSE Euro-Park w Mielcu firmy kooperujące, współpracujące z użytkownikami Parku lokalne firmy budowlane i handlowe znajdujące pracę przy realizacji parku właściciele gruntów i posesji otaczających Park właściciel lotniska społeczność lokalna – zmiana wizerunku na korzystniejszy miasta Mielec i powiatu mieleckiego

28 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "UTWORZENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google