Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Justyna Drop Niemcy i Włochy – państwa wysoko rozwinięte gospodarczo

3 Niemcy Niemcy leżą między Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim na północy, Alpami na południu, rzeką Ren na zachodzie i Odrą na wschodzie. Graniczą na północy z Danią, na wschodzie z Polską na południowym wschodzie z Czechami, na południu z Austrią i Szwajcarią, a na zachodzie z Francją, Luksemburgiem, Belgią i Holandią. Państwo niemieckie jest federacją złożoną z 16 krajów związkowych (landów). Niemcy – państwo federacyjne położone w Europie, będące członkiem Unii Europejskiej (UE), Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), G8, ONZ oraz NATO. Stolicą Niemiec jest Berlin. Powierzchnia – 357 tyś km 2 Ludność – 81,8 mln Stolica- Berlin Język urzędowy – niemiecki Waluta - euro

4 Warunki naturalne Według regionalizacji fizycznogeograficznej Niemcy leżą w Europie Zachodniej. Na terenie Niemiec można wydzielić cztery wielkie regiony geograficzne: Nizinę Północnoniemiecką – z krajobrazem równinnym lub falistym, urozmaiconym licznymi jeziorami, wzgórzami morenowymi i pradolinami, Średniogórze Niemieckie – jest to pas wyżyn, kotlin oraz starych gór. Należą do niego m.in. Góry Harz, Rudawy i Schwarzwald, Przedgórze Alp (Wyżyna Bawarska), Alpy – młode góry fałdowe. Te 4 główne jednostki fizycznogeograficzne tworzą pasy o przebiegu równoleżnikowym. Najwyższy szczyt Niemiec – Zugspitze 2962 m n.p.m., w Bawarii. Schwarzwald

5 Hydrologia i klimat Niemcy mają dostęp do 2 mórz: Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Do największych jezior niemieckich zaliczamy: Jezioro Bodeńskie (Bodensee) 538 km² (trzecie największe w Europie), Müritz 110 km², Chiem 82 km², Schweriner See 64 km², Jezioro Starnberg 57,2 km². Do najdłuższych rzek, przepływających przez terytorium Niemiec należą: Dunaj 2888 km, Ren – 1320 km, Łaba – 1091km, Odra - 866 km, Mozela - 545 km, Men – 524km, Inn – 517km, Wezera - 433km, Soława - 413 km, Sprewa- 382 km. Przeważająca część Niemiec znajduje się w zasięgu klimatu umiarkowanego ciepłego morskiego. Duży wpływ na warunki klimatyczne kraju mają wilgotne masy powietrza, napływające znad Oceanu Atlantyckiego. Dlatego klimat jest tam wilgotniejszy a zimy łagodniejsze niż w Polsce. Jezioro Bodeńskie Men we Frankfurcie

6 Ludność Niemcy są drugim co do liczby ludności krajem Europy. Kraj ten zamieszkuje ok. 82 miliony ludzi. Poważnym problemem państwa jest utrzymujący się od kilku lat ujemny przyrost naturalny. Konsekwencją tego zjawiska jest postępujące starzenie się społeczeństwa i niekorzystna struktura wiekowa: Osoby powyżej 65 roku życia stanowią niemal 20 % społeczeństwa niemieckiego. Ludność w wieku 15 – 64 lata – 66% 0-14 – ok.14 %; Mimo ujemnego przyrostu naturalnego, można zauważyć, iż Niemców nie ubywa. Dzieje się tak z uwagi na stały napływ dużej liczby imigrantów. ( Saldo migracji w talach 2000-2002 wynosiło 200 tyś osób). Duży napływ imigrantów powoduje, że udział mniejszości narodowych jest coraz większy: Struktura etniczna: Około 75,2 mln (91,8%) mieszkańców Niemiec posiada obywatelstwo niemieckie, Pozostałe 8,2 % to mniejszości narodowe, głównie Turcy ok. 2,5 mln., a pozostały % ludności to m.in. Włosi, Grecy, Chorwaci, Polacy. Warto także zaznaczyć, iż przyrost naturalny ludności napływowej jest większy niż ludności niemieckiej. To kolejna przyczyna wzrostu liczby obywateli innych narodowości w Niemczech. Religie: Katolicy ok. 30%, luteranie ok. 30%, protestanci 1,6%, prawosławni 1,5%, bezwyznaniowcy 35%,

7 Gospodarka Niemcy należą do najlepiej rozwiniętych gospodarczo państw na świecie. W 2009 r. pasowały się pod tym względem na czwartym miejscu. Posiadają nowoczesny przemysł przetwórczy, wysoko wydajne rolnictwo i dobrze rozwinięte usługi, zwłaszcza transport, finanse, łączność, edukację i służbę zdrowia. Kiedyś bardzo dużą rolę w gospodarcze odgrywał przemysł wydobywczy. Rozwijał się on w oparciu o bogate złoża surowców mineralnych, głównie węgla kamiennego i brunatnego oraz rud cynku i ołowiu. Obecnie znaczenie górnictwa w przemyśle Niemiec zdecydowanie maleje. Eksploatacja surowców przestała być opłacalna, dlatego Niemcy częściej te surowce importują. Najważniejszą rolę w przemyśle Niemiec odgrywa przemysł przetwórczy. Główną rolę odgrywa tu przemysł: środków transportu, elektroniczny, chemiczny i optyczny. Na całym świecie znane są marki takie jak: Mercedes, Volkswagen, BMW, Siemens, Zeiss, Agfa czy Bayer. Na terenie kraju znajdują się też liczne ośrodki high – tech., współpracujące z największymi koncernami na świecie. W Niemczech niemal wszystkie zakłady przemysłowe są własnością prywatną. Zwiększa to konkurencję i powoduje wzrost jakości wytwarzanych produktów. Fabryka Mercedes

8 Znamienną rolę w gospodarce odgrywa Nadreński Okręg Przemysłowy, w skład którego wchodzi Zagłębie Ruhry – jeden z największych obszarów przemysłowych świata. Duże obszary przemysłowe są również zlokalizowane wokół Hamburga, Hanoweru, Salzgitter, Saarbrücken, Frankfurtu nad Menem, Stuttgartu i Monachium. Przemysł na wschodnim terytorium państwa koncentruje się głównie w Zagłębiach Saskim i Łużyckim, a także w rejonach Berlina, Lipska, Chemnitz i Drezna. Ogromną rolę w gospodarce kraju odgrywają korporacje o zasięgu międzynarodowym, skore do inwestycji poza granicami kraju, co przyczynia się do rozwoju wielu, także silnych ekonomicznie, państw. Firmy inwestują w badania naukowe i rozwijają własne ośrodki badawcze, co pozwala na szybkie wdrażanie nowoczesnych, wysokiej jakości produktów. Zagłębie Ruhry Zagłębie Ruhry – największy okręg przemysłowy w Europie. Jego powstanie związane jest z występowaniem w tym regionie bogatych złóż węgla kamiennego. Oprócz kopalni, utworzono wiele zakładów przemysłu ciężkiego, hut metali i elektrowni. W latach 60. XX w. rozpoczęto zamykanie niedochodowych kopalni i restrukturyzację okręgu. Restrukturyzacja polegała na inwestowaniu w rozwój nowoczesnych zakładów przemysłu przetwórczego oraz usługi.

9 Rolnictwo Mocną stroną niemieckiej gospodarki jest również intensywne, wysokotowarowe rolnictwo. Dobre gleby, korzystne warunki klimatyczne wpływają na rozwój rolnictwa, sprawiając, że w pełni ono zaspokaja potrzeby żywnościowe państwa. Podstawowym działem rolnictwa jest hodowla, zwłaszcza bydła i trzody chlewnej. W Niemczech uprawia się głównie zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny oleiste, warzywa i chmiel. W południowo –zachodniej części kraju powszechna jest uprawa winorośli. Uprawa chmielu, Bawaria. Niemcy słyną z produkcji białych win reńskich i mozelskich. Wytwarza się je z winogron, które pochodzą z winnic, leżących na zboczach dolin: Renu i Mozeli. Na stromych, winnych tarasach rozwijają się smaczne winogrona - w dolinie Loreley dominuje Riesling.

10 Komunikacja Sukces gospodarczy nie byłby możliwy bez rozwiniętego systemu komunikacyjnego. Szczególną rolę odgrywa doskonale zorganizowana sieć autostrad (ponad 12 tys. km autostrad – dane z 2006r.). Pod względem długości tych dróg Niemcy ustępują tylko wielokrotnie większym Stanom Zjednoczonym. Równie ważną rolę odgrywa sieć kolejowa o łącznej długości 48 215 km (dane z 2006), szczególnie produkowane od 1991 superszybkie pociągi Intercity-Express (ICE), których prędkość dochodzi do 300 km/godz. Dominującym przedsiębiorstwem kolejowym jest Deutsche Bahn AG. Intercity ExpressNiemiecka autostrada

11 Turystyka Niemcy to bogaty kraj w oferty turystyczne. Niemal w każdym mieście turyści znajdą coś dla siebie. Ruch zagraniczny kieruje się przede wszystkim do miejsc o wysokich walorach kulturowych i historycznych zwłaszcza starych miast, leżących przy starożytnych trasach doliny Renu i Dunaju. Ośrodkami turystyki zagranicznej są przede wszystkim starożytne miasta: Kolonia główne rzymskie miasto nad Renem. Miasto ma układ średniowieczny i liczne zabytkowe kościoły i słynna katedra. Bonn - średniowieczne miasto (1244 r.), w XVI w. rezydencja arcybiskupa Kolonii elektora Rzeszy; Charakterystyczne dla miasta są budowle barokowe, rezydencja książęca (XVIII w. ob. uniwersytet), zamek Poppelsdorf, ratusz, kościół jezuitów; z innych katedra romańska (X-XIX w.). Akwizgran - miasto historyczne i uzdrowisko (cieplice siarkowe 74°C); rzymskie Aquae Granni. Rezydencja Karola Wielkiego, miejsce koronacji królów niemieckich (od 936 do 1531 r.); Znajduje się tu zabytkowa katedra (VIII-XIX w.), której najstarszą część (786-800 r.) stanowi słynna kaplica pałacowa (tron Karola Wielkiego), ponadto gotycki ratusz (XIV w.); pijalnia Elizy (1827 r.). Berlin – stolica kraju z licznymi zabytkami ( Reichstag, Brama Brandenburska), muzeami i innymi atrakcjami, jak np. Tiergarten z jednym z najstarszych (1841 r.) i najbogatszych na świecie ogrodów zoologicznych i słynnym akwarium. Od kilku lat wielką atrakcją jest utworzona sztuczna Wyspa Tropikalna pod Berlinem, ( 60 km) stanowiąca nie lada atrakcję dla turystów. Żar Tropików o każdej porze roku jest szczytem marzeń dla mieszkańców tej części Europy.

12 Włochy Włochy (Republika Włoska, wł. Italia)– państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8. Sąsiadują z Francją – 488 km granicy, Szwajcarią – 740 km, Austrią – 430 km i Słowenią – 232 km. Wewnątrz terytorium Włoch znajdują się ponadto dwa państwa-enklawy: San Marino (39 km granicy) i Watykan (3,2 km)- najmniejsze państwo świata. Powierzchnia – 301,2 tyś km 2 Ludność – 60,5 mln Stolica - Rzym Język urzędowy – włoski Waluta - euro

13 Warunki naturalne Włochy mają bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu, co niewątpliwie wpływa na ich atrakcyjność. Położenie - kraj w południowej Europie, na Półwyspie Apenińskim oraz wyspach Sycylia, Sardynia i innych, nad otwartym Morzem Śródziemnym oraz morzami Liguryjskim, Tyrreńskim, Jońskim i Adriatyckim. Włochy cechuje wyżynny i górzysty krajobraz. Góry i wyżyny stanowią około 77% powierzchni kraju. Apeniny stanowią zdecydowaną większość zajmującego połowę powierzchni Włoch - Półwyspu Apenińskiego. Apeniny ciągną się na długości 1 350 km przez cały półwysep, od wybrzeża Morza Liguryjskiego (gdzie łączą się z Alpami) do Cieśniny Mesyńskiej. Najwyższe są Apeniny Środkowe (Corno Grande, 2 912 m n.p.m.) Głównym obszarem nizinnym jest Nizina Padańska, która jest największą niziną Włoch ( 46 tyś km 2 ),a jej średnia wysokość nad poziom morza jest niższa niż 100 m. Na obszarze Włoch znajdują się dwa systemy górskie, są to Alpy na północy i Apeniny ciągnące się niemal całej długości Półwyspu Apenińskiego, którego nazwa wzięła się od tychże gór. Na granicy włosko--francuskiej, w paśmie alpejskim, znajduje się najwyższy szczyt Europy - Mont Blanc. W części włoskiej liczy on sobie 4765 m n.p.m., a nazywa sie Mont Blanc de Courmayeur. Mont Blanc

14 Łączna powierzchnia wysp włoskich wynosi około 50 tys. km² (1/6 pow. kraju), największe z nich to Sycylia (25,4 tys. km²) i Sardynia (23,8 tys. km²). Górzysta Sycylia, oddzielona od Półwyspu Apenińskiego wąską (szerokość do 3,5 km) Cieśniną Mesyńską, stanowi przedłużenie Apeninów. Włoskie wyspy są obszarami górzystymi. Sycylijskie górotwory budują gnejsy, łupki krystaliczne, flisze i wapienie. Obszar Sycylii stanowi przedłużenie systemu apenińskiego. Góry Sardynii są obszarami wieku hercyńskiego, zbudowane ze skał osadowych i granitów. Włochy to region aktywny sejsmicznie, gdzie co jakiś czas dochodzie do trzęsień ziemi. Ponadto na terytorium Włoch występują wulkany. Do czynnych należą Etna na Sycylii, gdzie ostatni poważny wybuch miał miejsce w zimie na przełomie 1991/1992, kolejny stożek to Vulcano leżący w archipelagu Wysp Liparyjskich, Stromboli leżący w tym samym regionie, jest także czynnym wulkanem. Do słynnych stożków należy ostatni wulkan - Wezuwiusz, najbardziej znana i katastrofalna zarazem erupcja miała miejsce w 79 roku n.e. Występowanie wulkanów i trzęsień ziemi związane jest z położeniem Włoch w aktywnej strefie sejsmicznej. Przez obszar tego państwa przebiega bowiem granica między dwiema płytami litosfery: eurazjatycką i afrykańską. Wulkan Etna wznoszący się na wysokość 3323 m np.p.m. Zanotowano już ponad 210 wybuchów tego wulkanu.

15 Klimat Włoch Duża rozciągłość południkowa kraju (Włochy leżą między 36° a 47°N), równoleżnikowy (Alpy) i południkowy (Apeniny) przebieg łańcuchów górskich, stanowiących bariery klimatyczne oraz bliskość Afryki powodują znaczne zróżnicowanie klimatu. Włochy niemal w całości leżą w strefie klimatu podzwrotnikowego o jego śródziemnomorskiej odmianie. Cechuje się on łagodnymi zimami oraz słonecznymi, gorącymi i suchymi latami. Wyjątek tu stanowi centralne część Niziny Padańskie, gdzie większy wpływ ma kontynentalizm. Klimat umiarkowany występuje w pasie Alp, gdzie charakterystyczną cechą jest występowanie piętrowości klimatycznej. Wysoko w Alpach panuje klimat górski, w najwyższych partiach typowy klimat alpejski o cechach zbliżonych do subpolarnego. W regionach północnych zimy są chłodne, a lata gorące, natomiast dalej na południe klimat robi się coraz łagodniejszy. Średnia temperatura w styczniu wynosi od poniżej 0 °C w Alpach (na wysokości 2 500 m n.p.m.), 0–3 °C na Nizinie Padańskiej, do 10–12 °C na południu półwyspu i wyspach. Średnia temperatura w lipcu wynosi około 20 °C na pogórzu Alp i około 5 °C na wysokości 2 500 m n.p.m., 23–24 °C są notowane na Nizinie Padańskiej, wyższe wartości rzędu 26–28 °C na południu kraju. Przy napływie gorącego i suchego powietrza znad Sahary (wiatr sirocco) temperatura maksymalna wzrasta do około 40 °C. Sirocco wieje na obszarach leżących na południe od Rzymu.

16 Wody Terytorium Włoch należy do zlewiska Morza Adriatyckiego, Tyrreńskiego oraz Liguryjskiego i Jońskiego. Sieć rzeczna Włoch jest gęsta, zwłaszcza w części północnej, odwadnianej przez Pad najdłuższą rzekę Włoch (652 km, powierzchnia dorzecza 75 tys. km 2. Najdłuższe rzeki Półwyspu Apenińskiego to: Tyber (405 km), Arno, Reno, Ombrone i Volturno, Sycylii Salso, Sardynii Tirso. Na obszarze Włoch występuje wiele różnego pochodzenia jezior. W Alpach występują liczne jeziora cyrkowe oraz duże i głębokie jeziora tektoniczno- polodowcowe, należą do nich: Garda (powierzchnia 370 km 2, głębokość do 346 m), Como (głębokość do 410 m), Iseo oraz Maggiore i Lugano. Na wybrzeżach Półwyspu Apenińskiego i Niziny Padańskiej występują jeziora lagunowe, m.in.: Valli di Comacchio, Varano, Lesina. Włochy cechują się bogactwem wód mineralnych, zwłaszcza termalnych w górach. Jezioro Como

17 Ludność Włosi należą do najludniejszych krajów Europy. Zamieszkuje je 60 milionów ludzi, z czego prawie 70% mieszka w miastach. Mimo utrzymującego się ujemnego przyrostu naturalnego, liczba ludności nie maleje, a nawet wzrasta. Przyczyną jest dodatnie saldo migracji. Każdego roku do Włoch przyjeżdża więcej osób niż je opuszcza. Imigranci to zazwyczaj obywatele krajów słabo rozwiniętych gospodarczo, dla których zamieszkanie we Włoszech jest szansą na poprawę warunków życia. Włosi znani są ze swojej długowieczności. Kobiety żyją tam średnio 82 lata, a mężczyźni 75 lat. Ujemny przyrost naturalny i wysoka przeciętna długość życia, wpływają na starzenie się społeczeństwa włoskiego. Pod względem językowym, religijnym i narodowościowym, Włosi to jeden z najbardziej jednolitych krajów Europy. Mniejszości narodowe stanowią niewielki odsetek społeczeństwa. Aż 98% Włochów należy do kościoła katolickiego. Do najludniejszych miast włoskich należy Rzym, Mediolan oraz Neapol. Mediolan Coloseum w Rzymie

18 Gospodarka Włochy – należą pod względem gospodarczym do najważniejszych krajów Europy i świata, chociaż od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ich gospodarka rozwija się wyraźnie wolniej niż przeciętna dla krajów UE. W 2009 roku PKB w tym kraju wyniosło 2112,78 miliardów dolarów - co czyni Włochy siódmą największą gospodarką Świata. Olbrzymim problemem gospodarki włoskiej jest wybitnie nierównomierny poziom rozwoju poszczególnych regionów kraju. Gospodarczo Włochy wyraźnie dzielą się na wysoko rozwiniętą północ i słabiej rozwinięte południe. Region przemysłowy Lombardii i Piemontu należy do najbogatszych obszarów świata, a przemysł jest tu bardzo dobrze rozwinięty i nowoczesny, zaś rolnictwo wysoko wydajne. Na południu przeważają tradycyjne uprawy oraz małe i nisko wydajne gospodarstwa rolne, natomiast przemysł jest znacznie słabiej rozwinięty i bezrobocie wysokie. Bogactwa naturalne i mineralne: Włochy obfitują w rozmaite bogactwa naturalne i mineralne, które jednak nie zawsze całkowicie zaspokajają rosnące potrzeby gospodarki. Wydobycie węgla kamiennego głównie na Sardynii okolice Iglesiente oraz w regionie Friuli, ponadto węgiel brunatny wydobywa się w Umbrii oraz koło Grosseto. Odkrycie po II wojnie światowej poważnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego znacznie poprawiło bilans energetyczny kraju. Około 80% wydobycia tych surowców daje Sycylia – okolice Geli i Raguzy oraz szelf przybrzeżny w tym rejonie, ponadto gaz eksploatuje się na Nizinie Padańskiej..

19 Ogromne zasoby kamieni budowlanych oraz żwirów, piasków są podstawą wysoko rozwiniętego przemysłu cementowego i wapienniczego, a także przedmiotem intensywnej eksploatacji dla potrzeb budownictwa. Surowce budowlane występują powszechnie w całym kraju, lecz najbardziej znane obszary wydobycia to przedgórze Alp oraz środkowe Apeniny, w tym słynne marmury carraryjskie. Gałęzie przemysłu: Hutnictwo - zlokalizowane głównie w miastach portowych – Cornigliano Ligure koło Genui, Neapol, Tarent na południu – ze względu na import surowców – oraz w Turynie i w Mediolanie – jest to główny pas przemysłowy kraju. Hutnictwo zaspokaja w całości potrzeby przemysłu elektromaszynowego, a zwłaszcza stoczniowego i samochodowego. Wielka huta aluminium pracuje w Porto Marghera. Przemysł elektrotechniczny – Najważniejsze zakłady tych gałęzi są w wielkich miastach oraz ich okolicach (Turyn, Mediolan, Bolonia, Genua, Rzym, Florencja i inne). Przemysł samochodowy – FIAT, Fabbrica Italiana di Automobili Torino (pl. Włoska Fabryka Samochodów w Turynie) – włoski koncern motoryzacyjny, mający swą siedzibę w Turynie. Inne ośrodki to Cassino, Mediolan (Alfa Romeo); Włochy słyną w świecie z produkcji znakomitych samochodów sportowych (zakłady Ferrari koło Modeny, fabryka Maserati koło Bolonii oraz zakłady firmy Lamborghini). Coraz więcej zakładów jest budowanych poza granicami kraju. Włochy są liczącym się wytwórcą statków; największe stocznie pracują w La Spezii, Genui, Neapolu, Trieście, Livorno i Palermo.

20 Wielowiekową tradycje ma przemysł włókienniczy i odzieżowy skoncentrowany w północnej części kraju (Lombardia, Piemont, okolice Wenecji) oraz wokół Neapolu i Rzymu. Głównymi produktami są tkaniny bawełniane i odzież. Światową sławą cieszy się włoskie wzornictwo – Mediolan i Rzym należą do najważniejszych centrów mody na świecie. Włochy są największym producentem obuwia w Europie - z dwoma wielkimi głównymi ośrodkami w Rzymie i Mediolanie na czele. Około połowy produkcji chemicznej przypada na dwa regiony Lombardię i Piemont, gdzie są największe zakłady produkcji sody, nawozów, tworzyw i włókien sztucznych (m.in. Monfalcone, Sesto San Giovanni, Chatillon, Pawia, Forli), ponadto wielkie zakłady pracują w okolicach Rzymu i Neapolu. Do najstarszych gałęzi tego przemysłu należy wytwórstwo szkła (wśród nich słynne zakłady w Murano i wielka fabryka szkła optycznego w Treviglio). Największe fabryki kabli oraz opon posiada koncern Pirelli (Bari, Trecate, Latina i Brescia). Głównymi ośrodkami farmacji są Rzym, Mediolan i okolice Wenecji. Cement (2 miejsce w Europie) produkuje się głównie w północnej części kraju (Bergamo, Como, Piacenza, Trydent), ale wielkie cementownie pracują też koło Florencji, Spoleto, Salerno i Tarentu. Obfitość taniego surowca zadecydowała o powstaniu kilku dużych zakładów produkcyjnych na Sardynii, skąd pochodzi 12% produkcji. Fashion week, Mediolan

21 Rolnictwo Rolnictwo włoskie ma na ogół korzystne warunki naturalne dla rozwoju produkcji. Głównymi zbożami uprawianymi na obszarze całego kraju są pszenica i kukurydza. W północnej części kraju (głównie na Nizinie Padańskiej uprawia się jęczmień i ryż, którego plony są najwyższe w świecie. Uprawa ziemniaków koncentruje się na południu kraju, zaś obszar Lombardii oraz Toskanii dominuje w uprawie buraków cukrowych. Bardzo poważne znaczenie ma uprawa soi słoneczników oraz oliwek, których Włochy są drugim producentem w świecie. Znaczne uprawy tytoniu szlachetnego znajdują się w Kampanii i Apulii. Ogromną rolę odgrywa uprawa owoców winorośli, która dała 7,8 mln t – 1 miejsce w świecie. Ponadto zbiera się duże ilości jabłek, śliwek, truskawek, pomarańczy i mandarynek, cytryn, oraz kiwi. Uprawa winorośli, SycyliaGaje oliwne, Toskania

22 Turystyka Turystyka w tym kraju odgrywa ogromną rolę, również w tworzeniu PKB. Od lat Włochy znajdują się na 3-4 miejscu pod względem liczby przyjeżdżających turystów zagranicznych i wpływów z turystyki. Obecnie Włochy dysponują największa bazą hotelową w skali europejskiej, co daje w tym względzie drugie miejsce na świecie (po USA). Baza ta, licząca ok. 19. Tyś obiektów dysponuje liczbą 1,8 miejsc noclegowych. Obszarem, który zdecydowanie, bo aż 46,5% wybierają turyści przyjeżdżający do Włoch są miasta będące atrakcją pod względem historycznym lub artystycznym, dopiero zaś na drugim miejscu plasuje się odpoczynek na obszarach nadmorskich 17%. Najczęściej odwiedzanym regionem jest Veneto z ponad 8-o milionową liczą turystów. Zawdzięcza się to głównie stolicy czyli Wenecji, która posiada walory kulturowe na skalę światową. Drugim regionem najczęściej wybieranym przez turystów jest Lazio. Ponad 6 mil ludzi rocznie zmierza przede wszystkim do Rzymu a także państwa enklawy – Watykanu do którego nieustannie przyjeżdżają pielgrzymi i turyści. Z ponad milionowym dorobkiem turystów są także: Piemont, Lombardia, Trentino, Liguria, Emilia-Romania, Toskania, Kampania oraz Sycylia. Form Romanum


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google