Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Ich und meine Familie Ja i moja rodzina Arkadiusz Więzowski

3 Dzięki dzisiejszej lekcji:
- poznamy niemieckie nazwy członków rodziny, - zwroty i czasowniki związane z rodziną, - przymiotniki oraz przydatne słówka związane z tematem „Familie” - rodzina Zapraszamy!

4 Ein paar Sätze über mich
Kilka zdań mnie Hallo! Ich heiße Ania. Ich möchte mich vorstellen und ein paar Sätze über mich sagen. Ich bin 15 Jahre alt. Ich habe eine große Familie. Wir wohnen im Einfamilienhaus. Hallo! Nazywam się Ania. Chciałabym się przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie. Mam 15 lat. Mam dużą rodzinę. Mieszkamy w domku jednorodzinnym. Ich habe einen jüngeren Bruder. Er heißt Thomas. Er ist 12 Jahre alt. Thomas ist manchmal verrückt, aber ich liebe ihn! Meine Mutter heißt Eva. Sie ist 40 Jahre alt und arbeitet nicht. Sie ist beschäftigt sich mit dem Haus. Mam młodszego Brata. Ma na imię Tomek. Ma 12 lat. Tomek jest czasem zwariowany ale go kocham! Moja mama ma na imię Ewa. Ona ma 40 lat i nie pracuje. Mama zajmuje się domem. Mein Vater ist ein Ingenieur. Er heißt Patrik. Er ist auch 40 Jahre alt. Er arbeitet leider sehr viel und wir sehen uns sehr selten. Wir wohnen auch mit den Großeltern. Sie sind lieb! Meine Oma kocht leckere Kuchen. Mein Opa ist sehr witzig. Ich und meine Familie verbringen viel Zeit zusammen. Mój tata jest inżynierem. Ma na imię Patryk. On także ma 40 lat. Niestety tata dużo pracuje i rzadko się widujemy. Mieszkamy również z dziadkami. Oni są kochani! Moja babcia piecze przepyszne ciasta. Mój dziadek jest bardzo dowcipny. Ja i moja rodzina spędzamy dużo czasu razem.

5 Wortschatz Słownictwo
einen jüngeren / älteren Bruder haben – mieć młodszego / starszego brata heißen – nazywać się sich vorstellen – przedstawić się ein paar Sätze über sich sagen – powiedzieć kilka zdań o sobie Ich bin / 16 / Jahre alt – mam ...15/16/17.. lat die Familie – rodzina der Einfamilienhaus – domek jednorodzinny verrückt sein – być zwariowanym sich mit dem Haus beschäftigen – zajmować się domem sehr viel arbeiten – bardzo dużo pracować sich selten sehen – rzadko się widywać die Großeltern – dziadkowie witzig sein – być dowcipnym viel Zeit zusammen verbringen – spędać dużo czasu razem

6 Ein paar mehr Sätze über mich
Trochę więcej o mnie Wie habe ich schon gesagt, mein Vorname ist Ania. Mein Familienname ist Kowalski. Ich wohne mit meinen Eltern und Großeltern in Frankfurt. Das ist mein Wohnort. Aber ich bin woanders geboren. Mein Geburtsort ist Berlin. Jak już wcześniej powiedziałam, mam na imię Ania. Moje nazwisko to Kowalski. Mieszkam z moimi rodzicami i dziadkami we Frankfurcie. Ale urodziłam się gdzie indziej. Moje miejsce urodzenia to Berlin. Aber wir haben in Berlin nur zwei Jahre gewohnt. Jetzt führen wir das Familienleben in Frankfurt. Ich liebe diese Stadt. Ich bin am 7.November 1995 geboren. Also mein Sternzeichen ist der Skorpion. Ale w Berlinie mieszkaliśmy tylko dwa lata. Teraz życie rodzinne prowadzimy we Frankfurcie. Kocham to Miasto! Urodziłam się 7go Listopada 1995 roku. Więc moim znakiem zodiaku jest skorpion.

7 Wie stellen wir uns vor? Jak się przedstawiamy? der Vorname - imię
der Name - nazwisko der Geburtsort - miejsce urodzenia der Wohnort - miejsce zamieszkania der Familienname / der Nachname - nazwisko das Familienleben - życie rodzinne das Sternzeichen - znak zodiaku Hallo! Wir heißen Tina und Anja. Wir sind die Zwillinge. Zwillinge ist auch unser Sternzeichen. Cześć! Nazywamy się Tina i Ania. Jesteśmy bliźniaczkami. Bliźnięta to także nasz znak zodiaku.

8 Dialog Rozmowa - Wie groß ist deine Familie, Patrik?
- Patryk, jak duża jest twoja rodzina? - Meine Familie ist nicht zu groß. Ich habe eine Schwester und einen Bruder. - Moja rodzina nie jest zbyt duża. Mam siostrę i brata. - Wie alt sind sie? - Ile mają lat? - Meine Schwester ist 20 Jahre alt und mein Bruder ist 16 Jahre alt. - Moja siostra ma dwadzieścia lat a mój brat ma szesnaście lat. - Wohnst du mit den Großeltern? - Mieszkasz z dziadkami? - Nein, ich wohne nur mit meinen Eltern und mit der Geschwister. - Nie, mieszkam tylko z rodzicami i rodzeństwem.

9 Wortschatz – Vendungen und Verben Hast du gehört, dass Eva bald
Słownictwo – Zwroty oraz czasowniki heiraten - żenić się / wychodzić za mąż eine Familie gründen - zakładać rodzinę ein Kind erwarten - oczekiwać dziecka ein Kind erziehen - wychowywać dziecko erwachsen werden - dorastać sich scheiden lassen - rozwodzić się sich mit jmdm verloben - zaręczyć się Hast du gehört, dass Eva bald Thomas heiratet? Słyszałeś, że Ewa wkrótce wychodzi za mąż za Tomka?

10 Beispiele Przykładowe zdania
In der Zukunft möchte ich eine Familie gründen. W przyszłości chciałbym założyć rodzinę. Meine Mutter erwartet ein Kind! Ich werde einen Bruder haben! Moja mama oczekuje dziecka. Będę miała brata! Wer erzieht das Kind? Die Mutter oder der Vater? Kto wychowuje dziecko? Mama czy tata? Mein Bruder wird sehr schnell erwachsen! Mój brat bardzo szybko dorasta! Ist es Wahrheit, dass sich seine Eltern scheiden lassen haben? To prawda, że jego rodzice się rozwiedli?

11 Wir werden bald heiraten.
Adjektive Przydatne przymiotniki erwachsen - dorosły verwitwet - owdowiały geschieden - rozwiedziony ledig - kawaler / panna kinderreich - wielodzietny verlobt - zaręczony verheiratet - zamężny / żonaty Wir sind schon verlobt. Wir werden bald heiraten. Jesteśmy już zaręczeni. Wkrótce weźmiemy ślub.

12 Tipp Czy wiesz, że....? W języku niemieckim czasownik „heiraten” oznacza zarówno „żenić się” jak i „wychodzić za mąż” ? Więc zdanie „Er heiratet sie” oznacza „On się z nią żeni” a zdanie „Sie heiratet ihn” oznacza, że „Ona wychodzi za niego za mąż”. Podobnie jest z przymiotnikiem „ledig”, który oznacza zarówno pannę, jak i kawalera. Więc gdy mówimy „Er ist ledig”, mamy na myśli, że „On jest kawalerem”. Mówiąc „Sie ist ledig” oznajmiamy, że „ona jest panną” Kolejną ciekawostką jest to, że w języku niemieckim nie ma różnicy pomiędzy bratankiem a siostrzeńcem oraz bratanicą a siostrzenicą. W języku niemieckim słówko „der Neffe” oznacza zarówno bratanka, jak i siostrzeńca – a słówko „die Nichte” - bratanicę jak i siostrzenicę.

13 Beispiele Przykładowe zdania Mein Opa ist schon leider verwitwet.
Mój dziadek niestety jest już owdowiały. Ich habe gehört, dass dieser Mann geschieden ist. Słyszałem, że ten mężczyzna jest owdowiały. So eine schöne Frau! Ich habe gehört, dass sie ledig ist. Co za piękna kobieta! Słyszałem, że jest wolna! Er stammt aus einer kinderreichen Familie. On pochodzi z wielodzietnej rodziny. Hast du gewusst, dass Thomas schon verheiratet ist? Wiedziałeś, że Tomek się już ożenił?

14 Wer gehört zu meiner Familie ? - Familienmitglieder
Kto należy do mojej rodziny? - członkowie rodziny die Mutter – mama der Vater – tata der Bruder – brat die Schwester – siostra die Großmutter / Oma – babcia der Großvater / Opa – dziadek die Tante – ciocia der Onkel – wujek der Cousin – kuzyn die Cousine – kuzynka die Urgroßmutter – prababcia der Urgroßvater – pradziadek der Neffe – bratanek, siostrzeniec die Nichte – bratanica, siostrzenica

15 Meine Tante Moja ciocia
Ich und meine Eltern besuchen oft meine Tante Eva. Jedes Wochenende verbringen wir zusammen. Sie wohnt in der Nähe. Meine Tante besucht uns wenn sie nur Zeit hat. Ja i moi rodzice bardzo często odwiedzamy moją ciocię Ewę. Każdy weekend spędzamy razem. Ona mieszka niedaleko. Moja ciocia odwiedza nas, kiedy tylko ma czas. Mein Onkel Lukas ist ein Autofahrer. Also den ganzen Tag fährt er mit dem Auto. Meine Tante ist sehr gesellschaftlich und kann nicht den ganzen Tag allein sein. Mój wujek Łukasz jest kierowcą. Cały dzień jeździ więc samochodem. Moja ciocia jest bardzo towarzyska nie może cały dzień być sama. Sie hat eine Tochter und einen Sohn. Ihre Tochter studiert jetzt und ihr Sohn wohnt schon allein. Sie hat schon seine eigene Familie. Ona ma córkę i syna. Jej córka teraz studiuje a jej syn mieszka już sam. On ma już swoją własną rodzinę.

16 Dialog Rozmowa - Hallo Thomas! Leztens habe ich deinen Vater gesehen.
- Cześć Tomek! Ostatnio widziałem twojego tatę. - Es ist unmöglich. Mein Vater ist jetzt in Berlin! Du hast sicherlich meinen Onkel Lukas gesehen. - To jest niemożliwe. Mój tato jest teraz w Berlinie. Na pewno widziałeś mojego wujka Łukasza. - Aber ich war überzeugt, dass ich deinen Vater gesehen habe. Er sieht so wie dein Vater aus! - Ale byłem przekonany, że widziałem twojego tatę. Wyglądał jak twój tato! - Hast du nicht gewusst, dass mein Vater und mein Onkel die Zwillinge sind? - Nie wiedziałeś, że mój tato i mój wujek są bliźniakami? - Ich hatte keine Ahnung. Deswegen sehen sie identisch aus. - Nie miałem pojęcia. Dlatego wyglądają identycznie.

17 Ich und mein Bruder sind die Geschwister.
Die Verwandschaft Pokrewieństwo die Zwillinge - bliźniaki der Täufling - chrześniak die Tochter - córka der Sohn - syn die Geschwister - rodzeństwo die Cousine - kuzynka der Cousin / der Vetter - kuzyn das Einzelkind - jedynak das Ehepaar - małżeństwo die Eltern - rodzice Ich und mein Bruder sind die Geschwister. Ja i mój brat jesteśmy rodzeństwem.

18 Wer ist wer? Kto jest kim? Meine Mutter und mein Vater sind meine Eltern. Moja mama i mój tata są moimi rodzicami. Meine Oma und mein Opa sind meine Großeltern. Moja babcia i mój dziadek są moimi dziadkami. Meine Mutter ist die Tochter meiner Oma. Moja mama jest córką mojej babci. Mein Vater ist der Sohn meines Opas. Mój tato jest synem mojego dziadka. Mein Opa und meine Oma sind die Eltern meiner Mutter und meines Vaters. Mój dziadek i moja babcia są rodzicami mojej mamy i mojego taty.

19 Ich bin das Kind meiner Eltern.
Wer ist wer? Kto jest kim? Ich bin die Tochter meiner Eltern. Jestem córką moich rodziców. Mein Bruder ist der Sohn meiner Eltern. Mój brat jest synem moich rodziców. Die Tochter meiner Tante ist meine Cousine. Córka mojej cioci jest moją kuzynką. Der Sohn meines Onkels ist mein Cousine. Syn mojego wujka jest dla mnie kuzynem. Ich habe keine Geschwister. Ich bin das Einzelkind . Nie mam rodzeństwa. Jestem jedynakiem. Ich bin das Kind meiner Eltern. Jestem dzieckiem moich rodziców.

20 Der Mann und die Frau sind das Ehepaar.
Die Verwandschaft Pokrewieństwo die Patin - matka chrzestna der Pate - ojciec chrzestny der Mann / der Ehemann - mąż die Frau / die Ehefrau - żona die Schwiegertochter - synowa der Schwager - szwagier die Schwägerin - szwagierka der Schwiegervater - teść die Schwiegermutter - teściowa die Schwiegereltern - teściowie das Enkelkind - wnuk der Schwiegersohn - zięć Der Mann und die Frau sind das Ehepaar. Mąż i żona są małżeństwem.

21 Wer ist wer? Kto jest kim? Die Tante Eva ist meine Patin.
Ciocia Ewa jest moją matką chrzestną. Der Onkel Lukas ist der Pate meines Bruders Thomas. Wujek Łukasz jest ojcem chrzestnym mojego brata Tomka. Meine Mutter ist die Frau meines Vaters. Moja mama jest żoną mojego taty. Mein Vater ist der Ehemann meiner Mutter. Mój tato jest mężem mojej mamy. Ich bin das Enkelkind meiner Großeltern. Jestem wnukiem moich dziadków.

22 Wer ist wer? Kto jest kim? Ich bin die Schwiegertochter der Eltern meines Mannes. Jestem synową rodziców mojego męża. Mein Mann ist der Schwiegersohn meiner Eltern. Mój mąż jest zięciem moich rodziców. Mein Vater ist der Schwiegervater meines Ehemannes. Mój tata jest teściem mojego męża. Die Mutter meines Mannes ist meine Schwiegermutter. Mama mojego męża jest moją teściową. Meine Eltern sind für meinen Mann (genauso wie seine Eltern für mich) die Schwiegereltern. Moi rodzice są dla mojego męża (tak samo jak jego dla mnie) teściami.

23 Die Verwandschaft – Dialog
Pokrewieństwo - Rozmowa - Wer ist für dich diese Frau, Thomas? - Tomek, kim jest dla ciebie ta pani? - Das ist meine Tante. Sie hat einen Mann, der mein Onkel ist. Sie haben zwei Kinder, die mein Cousin und meine Cousine sind. Sie sind natürlich der Sohn und die Tochter meiner Tante und meines Onkels. Meine Tante ist die Schwester meiner Mutter. Meine Cousine ist die Nichte meiner Mutter und mein Cousin der Neffe meiner Mutter. Mein Vater ist der Pate des Neffes meiner Mutter, also meines Cousin,... - To jest moja ciocia. Ona ma męża, który jest moim wujkiem. Oni mają dwoje dzieci, które dla mnie są kuzynem i kuzynką. Naturalnie oni są synem i córką mojej cioci i wujka. Moja ciocia jest siostrą mojej mamy. Moja kuzynka mamy siostrzenicą a mój kuzyn jest jej siostrzeńcem. Mój tato jest dla siostrzeńca mojej mamy, czyli mojego kuzyna, ojcem chrzestnym... - Stopp! Patrik! Ich habe nur gefragt, wer für dich diese Frau ist. Das alles ist zu komplieziert! - Stop! Patryk! Pytałem tylko, kim jest dla ciebie ta pani. To wszystko jest zbyt skomplikowane! - Was verstehst du aber nicht? Das alles ist doch so klar! - Ale czego nie rozumiesz? Przecież to wszystko jest takie jasne!


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google