Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UKŁAD MIĘŚNIOWY – zwany inaczej czynnym narządem ruchu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UKŁAD MIĘŚNIOWY – zwany inaczej czynnym narządem ruchu"— Zapis prezentacji:

1 UKŁAD MIĘŚNIOWY – zwany inaczej czynnym narządem ruchu

2 RODZAJE TKANEK MIĘŚNIOWYCH :
TKANKA MIĘŚNIOWA GŁADKA – występuje w ścianach narządów wewnętrznych np. jelito TKANKA MIĘŚNIOWA POPRZECZNIE PRĄŻKOWANA SZKIELETOWA – buduje czynny narząd ruchu TKANKA MIĘŚNIOWA POPRZECZNIE PRĄZKOWANA SERCA

3 PODZIAŁ MIĘŚNI ZE WZGLĘDU NA :
1.POŁOŻENIE powierzchniowe – leżą pod tkanką skórną, działają na skórę, wyrażają nasze emocje głębokie – szkieletowe 2. KSZTAŁT długie – występują głównie na kończynach, daje duży zakres ruchu, ale nie mają dużej siły krótkie - mały zakres ruchu, ich siła jest duża płaskie – dodatkowo tworzą ściany tworząc funkcję ochronną – mięśnie brzucha inne – np. mięśnie, które otaczają oczodół 3.UKŁAD

4 3.UKŁAD WŁÓKIEN MIĘŚNIOWYCH WZGLĘDEM ŚCIĘGNA
płaskie- ścięgna są przedłużeniem włókien mięśniowych – rozcięgno wrzecionowate – położone równolegle do ścięgna, mięśnie długie półpierzaste- włókna mięśniowe dochodzą do ścięgna z jednej strony skośnie; lub pierzaste – skośnie z obu stron do mięśnia, mięśnie krótkie dwubrzuścowe- na szyi

5 CZĘŚĆ CZYNNA MIĘŚNIA zbudowana z włókien mięśniowych
włókna białe – są predysponowane do wysiłków krótkotrwałych, bogate w związki energetyczne włókna czerwone – są bogato ukrwione, bogate w mioglobinę, w mitochondria, do wykonywania wysiłków długotrwałych Włókna mięśniowe skupiają się w pęczki otoczone omięsną wewnętrzną. Wszystkie pęczki otacza omięsna zewnętrzna.

6 CZĘŚĆ BIERNA MIĘŚNIA jest to część niekurczliwa mięśnia, ścięgno zbudowane jest z tkanki łącznej zbitej, służy do przyczepu mięśnia. Przyczep początkowy nazywa się głową, jest położony bliżej ciała; przyczep końcowy – ogon. Ścięgno przyczepia się do kości, torebki stawowej, Powięzi, do skóry, błony śluzowej. Ścięgno przenosi pracę brzuśca na pole przyczepu.

7 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I BIOLOGICZNE MIĘŚNI :
1.SKURCZ skurcz izotoniczny - w wyniku którego jeden przyczep mięśniowy zbliża się do drugiego mięśnia ulega skróceniu i efektem tego jest ruch skurcz izomeryczny – w którym wzrasta napięcie mięśniowe, długość nie ulega zmianie , szeroko wykorzystywane w rehabilitacji

8 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I BIOLOGICZNE MIĘŚNI :
2. NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE (spoczynkowe, czynne) spoczynkowe – służy do utrzymania ciała, stawów w określonym położeniu, praca dla mięśnia nużąca czynne – dynamiczne, związane z wykonywanie pracy

9 MIĘŚNIE WYPOSAŻONE SĄ W NARZĄDY POMOCNICZE :
POWIĘZIE – błona łączno – tkankowa otaczająca rzadko 1 mięsień, najczęściej grupę mięśni o podobnej czynności; ustala przebieg mięśni; w niektórych mięśniach ciała jest pogrubiona tworzy troczki np. na stopie, lub pasma np. z boku na udzie; czasami otacza 1 mięsień tworząc dla niego pochewkę

10 MIĘŚNIE WYPOSAŻONE SĄ W NARZĄDY POMOCNICZE :
KALETKI MAZIOWE – zbudowane z wewnętrznej i zewnętrznej warstwy; zabezpiecza przed tarciem

11 MIĘŚNIE WYPOSAŻONE SĄ W NARZĄDY POMOCNICZE :
POCHEWKI ŚCIĘGIEN – ma 2 warstwy – wewnętrzną włóknistą maziową, zewnętrzną włóknistą,; otaczają ścięgna narażone na tarcie

12 MIĘŚNIE WYPOSAŻONE SĄ W NARZĄDY POMOCNICZE :
BLOCZKI I TRZESZCZKI – rzepka, na ręce, stopie; zmieniają kierunek przebiegu ścięgien

13 SIŁA MIĘŚNIA ZALEŻY OD :
grubości włókien przekroju fizjologicznego – obejmuje wszystkie włókna mięśniowe; to suma przekrojów przeprowadzonych prostopadle do wszystkich włókien mięśniowych. Przekrój anatomiczny – to przekrój przeprowadzony prostopadle do długiej osi mięśnia w miejscu jego największego obwodu rozciągliwość mięśnia – im więcej rozciągliwy tym siła skurczu większa kąta przejścia włókna mięśniowego we włókno ścięgniste, im bliższy 0 (zero) tym większa siła

14 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA MIĘŚNIE GŁOWY – dzielimy na 3 grupy :
mięśnie skórne – inaczej wyrazowe, mimiczne mięśnie żuciowe mięśnie inne- związane z innymi układami np.: język podniebienie miękkie, miesień zewnętrzny gałki ocznej, aparatu słuchowego

15 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA MIĘŚNIE SKÓRNE
Mają co najmniej 1 przyczep posiadają go w skórze (musi być 1), nie posiadają powięzi z wyjątkiem mięśnia policzkowego. Grupują się wokół naturalnych otworów, służą do wyrażania uczuć.

16 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Mięsień potyliczno – czołowy – posiada 2 brzuśce, połączone są po środku czepcem ścięgnistym - jest on silnie połączony ze skórą, luźno z okostną. Luźne utkanie sprawia, że tam powstają procesy ropne. Funkcje: odpowiedzialny jest za zmarszczki poziome na czole. m. potyliczny przesuwa mięsień do przodu i powoduje powstanie zmarszczek poziomych na czole.

17 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Mięsień podłużny – leży u nasady nosa, jest przedłużeniem brzuśca czołowego, Funkcje: powoduje powstanie fałdy poziomej Mięsień marszczący brwi – powoduje fałdy pionowe

18 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Mięsień okrężny oka – otacza oczodół, położony w powiece górnej i dolnej. Funkcje: odpowiedzialny za mruganie, zamykanie, zaciskanie, bierze udział w mechanizmie odpływu łez, powoduje powstawanie „kurzych łapek”.

19 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Mięsnie otoczenia szparek ust:
Mięsień okrężny – stanowi podłoże dla warg, jego skurcz odpowiada za zamykanie, pozwala na przesyłanie całusów, do ssania, dmuchania, gwizdania.

20 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Mięsień jarzmowy większy – od kącika ust do kości jarzmowej, Funkcje: odpowiedzialny za serdeczny uśmiech, właściwy mięsień śmiechu.

21 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Mięsień jarzmowy mniejszy – przyczepia się od wargi górnej do kości jarzmowej, Funkcje: unosi brodę ku górze

22 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Mięsień dźwigacz wargi górnej – od wargi górnej biegnie pionowo w kierunku oczodołu, Funkcje: dźwiga wargę górną Mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydełka nosa – dźwiga wargę i nos, unosi nozdrza

23 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Mięsień dźwigacz kąta ust – dźwiga kąciki ust

24 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Mięsień policzkowy – jako jedyny otoczony powięzią, stanowi podłoże policzka, Funkcje: zapobiega wpuklaniu się błony śluzowej między zęby zapobiega przedostawaniu się pokarmu z jamy właściwej do przedsionka nazywany jest „mięśniem trębaczy”

25 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Mięsień śmiechowy – od kącika ust do boku,
Funkcje: powoduje lekkie rozszerzenie ust Mięsień obniżacz kąta ust – od kąta ust kieruje się do żuchwy, obniża kącik ust kiedy jesteśmy smutni

26 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Mięsień obniżacz wargi dolnej - od żuchwy do wargi dolnej, Funkcje: obniża wargę dolną Mięsień bródkowy -dźwiga brodę i unosi wargę.

27 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA MIEŚNIE ŻUCIOWE Te mięsnie działają kiedy jemy
Mięsień skroniowy – wypełnia dół skroniowy Mięsień żwacz – od żuchwy do kości jarzmowej Mięsień skrzydełkowy przyśrodkowy – przebieg zbliżony do żwacza po stronie wewnętrznej żuchwy

28 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Mięsień skrzydełkowy boczny – przebiega od stawu poziomo do przodu Wszystkie mają 1 przyczep na żuchwie, Funkcje: wykonują wszystkie ruchy żuchwy , z wyjątkiem opuszczania

29 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA MIĘSNIE SZYJI Grupa powierzchowna
Miesień powierzchowny szyjny - ciągnie się od skóry klatki piersiowej do żuchwy, fałdy pionowe, Funkcja: mięsień mimiczny – odpowiada za mimikę twarzy, ułatwia przepływ krwi w żyłach.

30 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Mięsień mostkowo – obojczykowo –sutkowy – przyczepia się do mostka. Do obojczyka, do wyrostka sutkowego za uchem. Służy do wykonywania ruchów głową, odchylanie do tyłu, obracanie. Przyczep do mostka mówi, że mostek jest pomocniczym mięśniem wdechowym.

31 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Grupa środkowa
Mięsnie nadgnykowe – przebiegają od kości gnykowej do żuchwy, Funkcje: obniżają żuchwę, unosi kość gnykową w czasie połykania, tworzą nam przeponę dla jamy ustnej Mięsnie podgnykowe – obniżają kość gnykową

32 ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA Grupa głęboka
Grupa głęboka Mięsnie pochyłe – przedni, środkowy i tylni, biegną od górnych kręgów szyjnych do 1 i 2 żebra, Funkcje: zginają szyję, odwodzą (zginają bocznie), pomocnicze mięśnie oddechowe Mięsnie przedkręgowe - od podstawy czaszki po trzony kręgów szyjnych, zginają i odwodzą szyję

33 DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ 


Pobierz ppt "UKŁAD MIĘŚNIOWY – zwany inaczej czynnym narządem ruchu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google