Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAW KOLANOWY ADAM KIECZKA, RADOSŁAW PIEŃKOWSKI sem. I TM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAW KOLANOWY ADAM KIECZKA, RADOSŁAW PIEŃKOWSKI sem. I TM"— Zapis prezentacji:

1 STAW KOLANOWY ADAM KIECZKA, RADOSŁAW PIEŃKOWSKI sem. I TM
AUTOR PREZENTACJI: ADAM KIECZKA, RADOSŁAW PIEŃKOWSKI sem. I TM Praca wykonana pod kierunkiem mgr J.Sieplińskiej

2 Staw kolanowy 1.K. udowa ifemur) 2. Rzepka (patella)
3. Nadkłykieć boczny k. udowej (epicondylus lateralis femoris) 5. Kłykieć boczny k. piszczelowej (condylus lateralis tibiae) 6. Staw piszczelowo-strzałkowy bliższy (art. tibiofibulańs pnmmalis) 7. Głowa strzałki (caput fibulae) 9. Strzałka ifibula) 10. K. piszczelowa (tibia) 15. Powierzchnia rzepkowa (facies patellaris) 16. Łąkotka boczna stawu kolanowego (meniscus lateralis art. genus) 17. Więzadło poboczne strzałkowe (lig. collaterale fibulare) 23. Więzadło rzepki (lig. patellae) 38.M. czworogłowy uda 39. Jama stawowa stawu kolanowego 40. Tkanka tłuszczowa podrzepkowa Staw kolanowy

3 Staw kolanowy prawy (widok z boku )

4 STAW KOLANOWY (łac. articulatio genus) :
Największy staw ustroju ludzkiego. Na skutek ewolucyjnego rozrostu kości piszczelowej i inwolucji kości strzałkowej , powstał staw łączący dwie kości - staw udowo-piszczelowy (pomijając rzepkę ). W stawie kolanowym odbywają się ruchy zgięciowo-wyprostne oraz rotacyjne. Ruch obrotowy fizjologicznie dokonuje się tylko podczas zgięcia kolana.

5 Staw kolanowy ze względu na pełnioną funkcję, posiada bardzo silnie rozbudowany aparat więzadłowy. Powierzchnie stawowe tworzą wypukłe kłykcie kości udowej (główka stawowa) ślizgające się po wklęsłych powierzchniach kłykci kości piszczelowej (panewka stawowa). Ruchy ułatwia maź stawowa wydzielana przez błonę wyścielającą jamę stawu. Dodatkowym zabezpieczeniem stabilizującym oraz pełniącym rolę amortyzatora drgań są łąkotki, położone na powierzchni stawowej kości piszczelowej.

6

7 1. Mięśień mostkowo-obojczykowo-sutkowy 2. Mięsień naramienny 3
1.Mięśień mostkowo-obojczykowo-sutkowy 2.Mięsień naramienny 3.Mięsień dwugłowy ramienia 4.Mięsień skośny zewnętrzny 5.Mięsień krawiecki 6.Mięsień piszczelowy przedni 7.Mięsień czworoboczny 8.Mięsień piersiowy większy 9.Mięsień prosty brzucha 10.Mięsień czworogłowy uda 1.Mięsień brzuchaty łydki 2.Mięsień dwugłowy uda 3.Mięsień pośladkowy wielki 4.Mięsień trójgłowy ramienia 5.Mięsień naramienny 6.Mięsień czworoboczny 7.Mięsień najszerszy grzbietu 8.Mięsień skośny zewnętrzny

8 .Mięsień czworogłowy uda (m. quadriceps femoris)
MIĘŚNIE DZIAŁAJĄCE NA STAW KOLANOWY : .Mięsień czworogłowy uda (m. quadriceps femoris) Pp: m. prosty uda –m. rectus femoris : kolec biodrowy przedni dolny , górny brzeg kości panewki miedniczej , mięsień obszerny boczny, -m.vastus lateralis : kresa międzykrętarzowa , warga boczna kresy chropowatej kości udowej , przegroda międzymięśniowa boczna, mięsień obszerny pośredni – m.vastus inter medius : przednia i boczna powierzchnia trzonu kości udowej ,mięsień obszerny przyśrodkowy –m. vastus medialis :warga przyśrodkowa kresy chropowatej kości udowej Pk: wspólne ścięgno , jako więzadło rzepki do guzowatości kości piszczelowej Funkcja : Jest to najsilniejszy prostownik stawu. Jego funkcją jest prostowanie uda i stabilizowanie kolana w płaszczyźnie strzałkowej.

9 2. M. krawiecki (m.sartorius)
Pp; kolec biodrowy przedni górny Pk; kość piszczelowa , przyśrodkowo od guzowatości Funkcja : jest słabym zginaczem stawu biodrowego i kolanowego, nawraca podudzie. 3. M. dwugłowy uda (m. biceps femoris) Pp; głowa długa –caput longum :guz kulszowy , głowa krótka – caput breve :środkowa część 1/3 wargi bocznej kresy chropawej kości udowej , przegroda międzymięśniowa uda Pp: głowa strzałki Funkcja : jest silnym zginaczem i supinatorem

10 4.M.półbłoniasty (m.semimembranosus)
Pp; guz kulszowy Pk; kłykieć przyśrodkowy kości piszczelowej ,tylna ściana torebki stawu kolanowego, powięź mięśnia podkolanowego Funkcja : jest zginaczem i rotatorem podudzia 5.M półścięgnisty (m. semitemnosus) Pk;kość piszczelowa przyśrodkowo od guzowatości 6.M. podkolanowy (m.popliteus) Pp; kłykieć boczny kości udowej Pk; pole kości piszczelowej powyżej kresy mięśnia płaszczkowatego Funkcja : jest słabym zginaczem stawu i rotatorem podudzia

11 8.M. brzuchaty łydki (m. gastrocnemius)
7.M. smukły (m. gracilis) Pp; gałąź dolna kości łonowej Pk; guzowatość piszczeli Funkcja : zgina oraz obraca goleń do wewnątrz przy zgiętym stawie 8.M. brzuchaty łydki (m. gastrocnemius) Pp; głowa przyśrodkowa : powierzchnia podkolanowa kości udowej powyżej kłykcia przyśrodkowego , głowa boczna :powierzchnia podkolanowa powyżej kłykcia bocznego Pk; guz piętowy Funkcja : bierze udział w zginaniu stawu kolanowego , a przy zgiętym kolanie jego głowa przyśrodkowa odwraca , a głowa boczna nawraca goleń . 9.M. podeszwowy (m. plantaris) Pp; powierzchnia podkolanowa kości udowej powyżej kłykcia bocznego Funkcja: nieznacznie zgina staw kolanowy ale w szczególności napina torebkę stawową .

12 ZESTAWIENIE RUCHÓW W STAWIE KOLANOWYM ORAZ WYKONUJĄCYCH JE MIĘŚNI
: PROSTOWANIE : M. CZWOROGŁOWY UDA ZGINANIE : M.DWUGŁOWY UDA M. PÓŁBŁONIASTY M.PÓŁŚCIĘGNISTY M.KRAWIECKI M.PODKOLANOWY M.BRZUCHATY ŁYDKI NAWRACANIE M.PÓŁBŁONIASTY M. PÓŁSCIĘGNISTY M.KRAWIECKI M. SMUKŁY M. PODKOLANOWY M. BRZUCHATY ŁYDKI GŁOWA BOCZNA ODWRACANIE M. DWUGŁOWY UDA M.BRZUCHATY ŁYDKI GŁOWA PRZYŚRODKOWA

13 Mięśnie uda III Grupa tylna mięśni uda: m. półścięgnisty
I Grupa przednia mięśni uda: - m. krawiecki – m. czworogłowy uda m. stawowy kolana II Grupa przyśrodkowa mięśni uda: - m. grzebieniowy - m. smukły - m. przywodziciel długi m. przywodziciel krótki - m. przywodziciel wielki III Grupa tylna mięśni uda: m. półścięgnisty - m. półbłoniasty - m. dwugłowy uda

14 MIĘŚNIE DZIAŁAJĄCE NA STAW KOLANOWY

15 MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY UDA

16 MIĘSIEŃ KRAWIECKI

17 MIĘSIEŃ DWUGLOWY UDA 1 - M. DWUGŁOWY UDA GŁOWA DŁUGA
2 - M. DWUGŁOWY UDA GŁOWA KRÓTKA 3 - M.PÓŁŚCIĘGNISTY 4 - M.PÓŁBŁONIASTY

18 MIĘSIEŃ SMUKŁY


Pobierz ppt "STAW KOLANOWY ADAM KIECZKA, RADOSŁAW PIEŃKOWSKI sem. I TM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google