Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anatomia przestrzeni twarzoczaszki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anatomia przestrzeni twarzoczaszki"— Zapis prezentacji:

1 Anatomia przestrzeni twarzoczaszki
Maciej Kielan

2 Anatomia przestrzeni twarzoczaszki
Procesy zapalne wychodzące z zębów i szczęk szerzą się poprzez: Naczynia chłonne do węzłów chłonnych Wzdłuż luźnej tkanki łącznej Wzdłuż przebiegu nerwów ( większych )‏ Wzdłuż naczyń żylnych

3 Anatomia przestrzeni twarzoczaszki
Zaporę dla procesów ropnych w luźnej tkance łącznej i w obrębie mięśni stanowią blaszki powięziowe i właśnie wzdłuż nich procesy te się szerzą. Przestrzenie międzypowięziowe:

4 Anatomia przestrzeni twarzoczaszki
1. Przestrzeń skroniowa ( spatium temporale )‏

5 Przestrzeń skroniowa Wypełniona m. skroniowym Ograniczenia:
Od góry – przyczep wzdłuż linii skroniowej górnej Od dołu – zewnętrznie do zewnętrznej krawędzi łuku jarzmowego, wewnętrznie do jego wewnętrznej krawędzi

6 Anatomia przestrzeni twarzoczaszki
2. Przestrzeń policzkowa ( spatium buccale )‏

7 2. Przestrzeń policzkowa ( spatium buccale )‏
Okolicę wypełna m. policzkowy Ograniczenia Od przodu – m. śmiechowy Od tyłu – przednia krawędź m. żwacza Od góry – łuk jarzmowy Od dołu – brzeg żuchwy

8 Anatomia przestrzeni twarzoczaszki
3. Przestrzeń zażuchwowa ( spatium retromandibulare )‏

9 3. Przestrzeń zażuchwowa ( spatium retromandibulare )‏
Okolica dołu zażuchwowego, ograniczona Od przodu – tylnym brzegiem gałęzi żuchwy Od tyłu - wyrostkiem sutkowatym Od strony przyśrodkowej – wyrostkiem rylcowatym i mięśniami odchodzącymi od niego

10 Anatomia przestrzeni twarzoczaszki
4. Przestrzeń skrzydłowo- żuchwowa ( spatium pterygomandibulare )‏

11 4. Przestrzeń skrzydłowo- żuchwowa ( spatium pterygomandibulare )‏
W środku przestrzeni – otwór żuchwy z wnikającymi do niego naczyniami i nerwami Ograniczenia: Od góry – rozcięgno międzyskrzydłowe ( aponeurosis interpterygoidea ) biegnące między m. szkrzydłowym przyśrodkowym i bocznym Od boku – gałąź żuchwy Od strony przyśrodkowej – m. skrzydłowy przyśrodkowy

12 Anatomia przestrzeni twarzoczaszki
5. Przestrzeń podbródkowa ( spatium submentale )‏

13 5. Przestrzeń podbródkowa ( spatium submentale )‏
Ograniczenia Trójkątna przestrzeń między obydwoma przyśrodkowymi brzegami przednich brzuśców m. dwubrzuścowych zbiegających się ku żuchwie Podstawa – na kości gnykowej Szczyt – na żuchwie

14 Anatomia przestrzeni twarzoczaszki
6. Przestrzeń podżuchwowa ( spatium submandibulare )‏

15 6. Przestrzeń podżuchwowa ( spatium submandibulare )‏
Ograniczenia: Od góry - Dolny brzeg trzonu żuchwy oraz obydwa brzuścce m. dwubrzuścowego Od dołu – m. żuchwowo-gnykowy Połączenie z okolicą podjęzykową szczeliną zawartą między tylnym brzegiem m. żuchwowo-gnykowego a m. gnykowo językowym ( przez szczelinę przebiega przewód ślinianki podżuchwowej )

16 Anatomia przestrzeni twarzoczaszki
7. Przestrzeń podjęzykowa ( spatium sublinguale)‏

17 7. Przestrzeń podjęzykowa ( spatium sublinguale)‏
Ograniczenia: Od góry – błona śluzowa jamy ustnej Od zewnątrz – trzon żuchwy Od przodu i od dołu – mięsnie bródkowo-językowy i bródkowo-gnykowy

18 Anatomia przestrzeni twarzoczaszki
8. Przestrzeń przygardłowa ( spatium parapharyngeum )‏

19 8. Przestrzeń przygardłowa ( spatium parapharyngeum )‏
Ograniczenia: Od góry – mięśnie dźwigacz i napinacz podniebienia miękkiego Od dołu – mięsień zwieracz gardła górny Od tyłu – bukiet Riolana ( wyrostek rylcowaty oraz trzy mięśnie odchodzące od niego: rylcowo-gnykowy, rylcowo-językowy i rylcowo-gardłowy oraz powięź gardłowa )‏ Od przodu- szew skrzydłowo-żuchwowy

20 Anatomia przestrzeni twarzoczaszki
9. Przestrzeń zagardłowa ( spatium retropharyngeum Ograniczenia: Znajduje się ona między blaszką przedkręgową szyi a tylną ścianą gardła.

21


Pobierz ppt "Anatomia przestrzeni twarzoczaszki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google