Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć Euro Info Centre.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć Euro Info Centre."— Zapis prezentacji:

1 Sieć Euro Info Centre

2 Sieć Euro Info Centre w liczbach
Rok 1987 roku powstało pierwszych 39 ośrodków na obszarze Wspólnoty; Rok 1989 – liczba ośrodków wzrosła do 187; Rok 1997 – 227 ośrodków EIC oraz 20 Centrów Korespondencyjnych (dla krajów spoza Wspólnoty); Do 2000 roku – 253 „tradycyjnych” ośrodków EIC (w tym 44 w krajach kandydujących) oraz: 17 ośrodków koordynacyjnych, 42 ośrodków stowarzyszonych i 12 Centrów Korespondencyjnych; Obecnie – 265 „tradycyjnych” ośrodków EIC oraz 25 ośrodków stowarzyszonych i 13 Centrów Korespondencyjnych.

3 Blisko przedsiębiorstw
Zasięg geograficzny  45 krajów  265 miast Blisko przedsiębiorstw

4 Projekt Euro Info w Polsce
W 1991 roku rozpoczyna działalność Centrum Korespondencyjne Euro Info (CK EI) w Warszawie, przy Funduszu Współpracy będącym fundacją Skarbu Państwa; 1994 rok – powstanie Biur Regionalnych CK Euro Info: Gdańsk, Szczecin, Kraków, Kielce, Rzeszów; 1999 rok - utworzenie 12 nowych ośrodków EIC w Polsce; 2003 rok - utworzenie 2 nowych ośrodków – EIC Łódź, EIC Wałbrzych.

5 Działalność sieci EIC w Polsce
1995 – przygotowanie polskich MSP do współpracy z przedsiębiorcami z krajów Unii Europejskiej; 1999 – 2004 okres przedakcesyjny Przygotowanie MSP do integracji z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskim; 2004 – członkostwo Polski w Unii Europejskiej Wsparcie rozwoju MSP w oparciu o możliwości jakie tworzy wspólny rynek europejski.

6 Główne filary misji EIC
Informujemy prawa wspólnotowe, fundusze strukturalne, współpraca handlowa, programy unijne, finansowanie MSP, regulacje prawne oraz ogólne sprawy związane z funkcjonowaniem UE. Doradzamy zewnętrzne źródła finansowania, przetargi publiczne, współpraca gospodarcza, analiza rynku Szkolimy konferencje, szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców w zakresie m.in. standaryzacji i certyfikacji, źródeł dofinansowania, zamówień publicznych, prowadzenia działalności na rynkach UE

7 SME Feedback Wspieramy rozwój współpracy gospodarczej
oferty kooperacyjne, bazy ofert kooperacyjnych, opracowanie i tłumaczenie profili kooperacyjnych, spotkania biznesowe Organizujemy targi, misje handlowe, giełdy kooperacyjne B.O.S.S. (Business Opportunities and Services for Border Small-Micro Companies), EU Matching – europejski program dla MŚP, Arca Nova – budowanie mostów i poszerzanie horyzontów, Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców - Futurallia, B2fair Międzynarodowe Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle, Enlargement 2003/2004, Specific Actions SME Feedback Informowanie Komisji Europejskiej o problemach, jakie firmy napotykają na europejskim rynku. Promowanie udziału firm w konsultacjach on-line ogłaszanych przez Komisję Europejską.

8 Zapytania – tematyka i obszary
Sieć Polska Sieć europejska EIC 1. Zewnętrzne źródła finansowania dla firm 1. Kooperacja z innymi firmami 2. Fundusze unijne 2. Zewnętrzne źródła finansowania dla firm 3. Targi, misje, giełdy kooperacyjne 3. Podatki i cła 4. Standaryzacja / certyfikaty 4. Prawo Unii Europejskiej 5. Informacje o rynkach 6. Kooperacja z innymi firmami 6. Fundusze unijne

9 Centrum Euro Info Kielce przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
powstanie Biura Regionalnego afiliowanego przy SIPH 1999 – konkurs i przekształcenie Biura Regionalnego w ośrodek EIC PL408 Liczba ponad 500 firm współpracujących z EIC, ponad 5000 zapytań, 120 imprez, w których udział wzięło ponad 4500 osób

10 Główne obszary działalności EIC Kielce
Informacja i doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym dotacji i grantów Promocja współpracy międzynarodowej pomiędzy przedsiębiorstwami Szkolenia, konferencje, warsztaty

11 Projekty realizowane przez Centrum Euro Info Kielce
PRAQIII - standaryzacja w Unii Europejskiej, Oznaczenie CE – wspólny projekt zrealizowany we współpracy z EIC Holandia. Polish Business for Europe – cykl spotkań przedsiębiorców w celu zdefiniowania szans i zagrożeń dla polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z UE. Kampania Enlargement – projekt realizowany wspólnie z siecią Centrów Euro Info, którego celem było pokazanie korzyści wynikających z członkostwa w UE i przygotowania polskich firm do członkowstwa w strukturach UE. Projekt PLATO Polska – projekt realizowany w województwie świętokrzyskim dzięki wsparciu Rządu Wspólnoty Flamandzkiej i przy współpracy Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej – międzynarodowy program tworzony dla ludzi zarządzających małymi i średnimi firmami.

12 Centrum Euro Info Kielce
Regionalna Instytucja Finansująca współpraca z RIF w zakresie oceny projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem z funduszy unijnych Regionalna Strategia Innowacji pracownicy EIC biorą aktywny udział w pracach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji

13 Projekty realizowane przez Centrum Euro Info Kielce
Profesjonalne kadry – międzynarodowy sukces firmy Doradca Europejski. Moje kwalifikacje – szansa na rynku pracy SME Panels Przedsiębiorczość kobiet B2success

14

15

16 Dziękuję za uwagę Dorota Tekieli -Bisińska


Pobierz ppt "Sieć Euro Info Centre."

Podobne prezentacje


Reklamy Google