Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OJCOWIE KOŚCIOŁA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OJCOWIE KOŚCIOŁA."— Zapis prezentacji:

1 OJCOWIE KOŚCIOŁA

2 Kim byli? to przedstawiciele Tradycji Kościoła, pisarze i nauczyciele; byli zazwyczaj biskupami, czasem kapłanami, a bardzo rzadko osobami świeckimi, żyli w starożytności chrześcijańskiej (I – VIII w.)

3 Co zrobili dla prawdy wiary?
sformułowali „Skład Apostolski” oraz wyznanie wiary, które składamy podczas Mszy św.- tzw. „Credo nicejskie”, dali początek teologii, wyjaśniali prawdy naszej wiary, bronili wiary, gdy pojawiały się błędy i wątpliwości podważające naukę Kościoła

4 Co zrobili dla liturgii?
ułożyli liturgię Mszy św. oraz sakramentów św., są autorami znanych do dziś pieśni i modlitw oraz komentarzy np. do „Ojcze nasz”

5 Co zrobili dla interpretacji Pisma Świętego?
sformułowali 3 zasady interpretacji (wyjaśniania) tekstów Pisma Św. Mówią one, że Pismo Św. należy czytać: 1) w całości – z uwzględnieniem wszystkich ksiąg ST i NT, 2) zgodnie z myślą autorów – biorąc pod uwagę uwarunkowania historyczne, język, zamysł autora, kontekst, 3) w harmonii z wiarą Kościoła – zgodnie z nauczaniem płynącym z Objawienia

6 Najbardziej znani Ojcowie Kościoła to…

7 Św. Justyn - męczennik - Przez całe życie szukał drogocennej Perły Mądrości, aż wreszcie znalazł ją - poznał Chrystusa i Jego naukę, oskarżony o bycie chrześcijaninem, nie wyparł się wiary; powiedział: „ … Wyznaję otwarcie: jestem chrześcijaninem i szczycę się z tego, i gotów jestem o to walczyć wszystkimi siłami…”, został ubiczowany, a następnie stracony w 165 r.

8 Św. Hieronim – patron biblistów
- przetłumaczył Pismo Św. na język łaciński korzystając wprost z hebrajskiego oryginału, stracił wzrok ślęcząc nocami przy oliwnej lampce nad tekstem natchnionym, powiedział kiedyś: „Nieznajomość Pisma Św. jest nieznajomością Chrystusa”

9 Św. Augustyn - konwertyta
Przez całe życie szukał szczęścia, ale nie znalazł go ani w domu, ani w przyjaźni, ani w miłości. Nie uszczęśliwiła go ani sekta, ani sława retora. Napisał: „Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu”. I tak było w jego przypadku. Nawrócenie wymodliła mu matka – św. Monika. Jako dorosły przyjął chrzest, a następnie został kapłanem i biskupem. Zmarł w 430 r. - W jego pismach można znaleźć także taką wskazówkę: „Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga”

10 Św. Antoni - pustelnik W wieku 18 lat wypełniając słowa usłyszane w Ewangelii, sprzedał cały swój majątek i zapragnął zostać pustelnikiem, - przez ok.20 lat żył samotnie, poszcząc, modląc się i pracując, - Swoich uczniów wprowadzał w tajniki życia pustelniczego, ucząc ich nie tylko modlitwy, ale przede wszystkim walki z pokusami, ascezy, posłuszeństwa oraz miłości do Boga i ludzi

11 Św. Benedykt – klucz do mądrości
Studiując w Rzymie stwierdził, że ten, kto ma dużą wiedzę, niekoniecznie musi być mądry. Mądry jest ten, kto w każdej minucie życia spełnia wolę Bożą, -założył klasztor na Monte Cassino, gdzie po raz pierwszy w historii zaczęto realizować regułę benedyktyńską. Jej głównym hasłem jest do dzisiaj: „Ora et labora” (módl się i pracuj)

12 Św. Jan Chryzostom Nazwano go „ZŁOTOUSTYM”, bo gdy mówił do ludzi, czynił to tak pięknie, że można go było słuchać godzinami, Tłumaczył Ewangelię zdanie po zdaniu, stąd jego pisane prostym językiem homilie są aktualne do dziś, Zmarł w roku 407 w drodze na wygnanie, po tym jak popadł w konflikt z dworem cesarskim, który chciał go słuchać, ale nie chciał wypełniać tego, co św. Jan głosił, - To do nich, choć nie tylko, odnoszą się słowa: „Zgrzeszyć jest rzeczą ludzką, ale trwać w grzechu – rzeczą szatańską”

13 Św. Polikarp – czcigodny starzec
W 156 r. spalono go na stosie w Smyrnie, gdzie przez 50 lat był biskupem, Przed śmiercią proponowano mu ocalenie życia w zamian za obrazę i wyrzeczenie się wiary w Jezusa. Odpowiedział: „Służę Mu już 86 lat, a nic złego mi nie uczynił, jakżebym mógł bluźnić mojemu Królowi i Zbawcy?” - Piękne i długie życie Bóg ukoronował godną, choć okrutną śmiercią

14 „Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawi cię bez ciebie”
Św. Augustyn

15 Opracowano na podstawie:
- Katechizmu „W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia” dla kl. 1 Gimnazjum - Ks. E. Staniek „W skarbcu starożytnego Kościoła” - Jan Hojnowski SCJ – „Mądrość Ojców Kościoła”


Pobierz ppt "OJCOWIE KOŚCIOŁA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google