Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyczne położenia Ziemi względem Słońca: They worked out: the students of high school from Laskowa - Poland.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyczne położenia Ziemi względem Słońca: They worked out: the students of high school from Laskowa - Poland."— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyczne położenia Ziemi względem Słońca: They worked out: the students of high school from Laskowa - Poland

2 21st March and 23rd September – The days of spring and autumn equinox – The sun rays are falling upright on the equator. The sun's rays only in these days are lighting identically the northern and southern hemisphere, and in the sequence of twenty-four hours are lighting the entire planet during her turnover around the pivot. On the entire Earth the day lasts for 12 hours. 21 marca i 23 września – dzień równonocy wiosennej i jesiennej – promienie słoneczne padają pionowo na równik. Promienie słoneczne tylko w te dni oświetlają jednakowo półkulę północną i południową, a w ciągu doby oświetlają całą planetę podczas jej obrotu wokół osi. Dzień i noc na całej kuli trwają po 12 godzin.

3 22nd June – day of the summer solstice – the sun's rays are falling vertically on the tropic of the Cancer. The northern hemisphere is better illuminated, where the day is longer than the night. Behind the Northern Arctic Circle there is a polar day. 22 czerwca – dzień przesilenia letniego – promienie słoneczne padają pionowo na Zwrotnik Raka. Lepiej oświetlona jest półkula północna, na której dzień jest dłuższy od nocy. Za kołem podbiegunowym północnym panuje dzień polarny.

4 22nd December – day of the winter solstice – the sun's rays are falling vertically on the tropic of the Capricorn. The southern hemisphere is better illuminated, where the day is longer than the night. Behind the Southern Arctic Circle there is a polar day. 22 grudnia – dzień przesilenia zimowego – promienie słoneczne padają pionowo na Zwrotnik Koziorożca. Lepiej oświetlona jest półkula południowa, na której dzień jest dłuższy od nocy. Za kołem podbiegunowym południowym panuje dzień polarny.

5

6 The summer solstice is a beginning of the astronomical summer on the northern hemisphere, on these twenty-four hours the day is the longest, and the night is the shortest (inversely on the southern hemisphere, there is the beginning of the astronomical winter). During the summer solstice the sun's rays are falling at right angles on the Tropic of Cancer, moreover on the entire territory to the north of the north polar circle of these twenty-four hours the Sun isn't setting. Przesilenie letnie jest początkiem lata astronomicznego na półkuli północnej, tej doby dzień jest najdłuższy, a noc jest najkrótsza (odwrotnie na półkuli południowej, tam jest to początek astronomicznej zimy). W czasie przesilenia letniego promienie słoneczne padają prostopadle na Zwrotniku Raka, ponadto na całym obszarze na północ od Północnego Koła Podbiegunowego tej doby Słońce nie zachodzi.

7 The winter solstice is a beginning of the astronomical winter on the northern hemisphere: of these twenty-four hours the day is the shortest, and the night the longest (inversely on the southern hemisphere, there it is beginning of the astronomical summer). During the winter solstice rays of sunshine are falling at right angles on the Tropic of Capricorn, moreover in the entire area to the south of the south polar circle of these twenty-four hours sun isn't occurring. Przesilenie zimowe jest początkiem astronomicznej zimy na półkuli północnej: tej doby dzień jest najkrótszy, a noc najdłuższa (odwrotnie na półkuli południowej, tam jest to początek astronomicznego lata). W czasie przesilenia zimowego promienie słoneczne padają prostopadle na Zwrotniku Raka, ponadto na całym obszarze na południe od południowego koła podbiegunowego tej doby Słońce nie zachodzi.

8 Equinoxes Równonoce

9 The autumn equinox - moment of cutting the celestial equator across by the Sun in the process of his seeming walk after the ecliptic from the northern hemisphere to the southern hemisphere. The autumn equinox has place on 22 / 23 September and sets the beginning of the autumn on the northern hemisphere, and on the southern hemisphere of the spring. Równonoc jesienna - moment przecięcia przez Słońce równika niebieskiego w trakcie jego pozornej wędrówki po ekliptyce z półkuli północnej na półkulę południową. Równonoc jesienna ma miejsce 22/23 września i wyznacza na półkuli północnej początek jesieni, a na półkuli południowej wiosny. W astrologii równonoc jesienna wyznacza także początek znaku zodiaku Wagi.

10 Równonoc wiosenna jest to moment, w którym Ziemia przekracza punkt na swojej orbicie i od tej chwili przez pół roku biegun północny będzie bliżej Słońca niż biegun południowy. Równonoc wiosenna ma miejsce 20/21 marca i wyznacza na półkuli północnej początek wiosny, a na półkuli południowej jesieni. W astrologii równonoc wiosenna wyznacza także początek znaku zodiaku Barana. Equinoxes occur twice a year, when the tilt of the Earth's axis is oriented neither from or to the Sun, causing the Sun to be located over the equator. The name is derived from the Latin aequus (equal) and nox (night), because at the equinox the night and day are equally long. The term equinox can also be used in a wider sense, as the date (day) that such a passage happens. An equinox happens each year at two specific moments in time (not a whole day) when the centre of the Sun can be observed to be vertically above the Earth's equator, occurring around March 20 and September 22 each year.


Pobierz ppt "Charakterystyczne położenia Ziemi względem Słońca: They worked out: the students of high school from Laskowa - Poland."

Podobne prezentacje


Reklamy Google