Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The current movement of the Ground and his after-effect

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The current movement of the Ground and his after-effect"— Zapis prezentacji:

1 The current movement of the Ground and his after-effect
They worked out: the students of high school from Laskowa - Poland

2 In the whole world people millions the last December get ready on the greeting of the New Year. We do the recapitulation often then, we remember, we fold wishes. We remember about this seldom then, that 365 days, that is the year, then the period in which the full circulation of the Ground follows around Sun. Our knowledge on this subject is Nicolaus Kopernik contribution. He discovered that the earth together with executed the current movement with the different planets of Solar System. Ostatniego grudnia miliony ludzi na całym świecie szykują się na powitanie Nowego Roku. Często wtedy robimy podsumowania, wspominamy, składamy życzenia. Rzadko wtedy pamiętamy o tym, że 365 dni, czyli rok, to okres, w którym następuje pełny obieg Ziemi wokół Słońca. Nasza wiedza na ten temat to zasługa Mikołaja Kopernika. Odkrył on, że Ziemia wraz z innymi planetami Układu Słonecznego wykonuje ruch obiegowy.

3 The current movement of the Ground is this her movement around Sun after the orbit the shape of approximate to the ellipse. Sun is in one of two focal lengths of this ellipse (orbit), that is why the earth is once nearer, and once farther than Sun. Ruch obiegowy Ziemi jest to jej ruch wokół Słońca po orbicie kształtem zbliżonej do elipsy. Słońce znajduje się w jednej z dwóch ogniskowych tej elipsy (orbity), dlatego Ziemia znajduje się raz bliżej, a raz dalej od Słońca.

4 One circulation of the Ground around Sun lasts 1 astronomical year that is 365 days, 5 hours, 48 minutes and 45,9 sekonds. Jeden obieg Ziemi wokół Słońca trwa 1 rok astronomiczny czyli 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 45,9 sekundy.

5 From these additional six hours what the additional day four years comes into being, that is why what leap-year having of 366 days four years steps out. Z tych dodatkowych sześciu godzin co cztery lata powstaje dodatkowa doba, dlatego co cztery lata występuje rok przestępny mający 366 dni.

6 The consequences of the current movement of the Ground this:
Konsekwencje ruchu obiegowego Ziemi to:

7 occurrence of the times of the year
występowanie pór roku

8 the change of the place of east and the west of Sun on the horizon
Warsaw zmiana miejsca wschodu i zachodu Słońca na widnokręgu

9 the zone of the lighting of the Ground
strefy oświetlenia Ziemi

10 the change of the height of Sun over horizon in various geographical widths in the draught of the year zmiana wysokości Słońca nad horyzontem w różnych szerokościach geograficznych w ciągu roku

11 the change of the lighting of the Ground in the draught of the year
zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu roku

12 the year- old changes of the temperature of the air
roczne zmiany temperatury powietrza

13 the change of the length of day and night on the Ground
( the source: zmiana długości dnia i nocy na Ziemi

14 the occurrence of days and polar nights- the astronomical year
he Arctic - the polar night ( the source: Interia) występowanie dni i nocy polarnych- rok astronomiczny


Pobierz ppt "The current movement of the Ground and his after-effect"

Podobne prezentacje


Reklamy Google