Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonała: Joanna Drozdowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonała: Joanna Drozdowska"— Zapis prezentacji:

1 Wykonała: Joanna Drozdowska
Kotliny polskie Wykonała: Joanna Drozdowska

2 Kotlina Kotlina - rozległa, niezbyt mocno wydłużona, wklęsła forma terenu, ze wszystkich stron otoczona wzniesieniami. Może być w postaci zamkniętej (bezodpływowej) lub otwartej. Kotliny powstają na skutek ruchów górotwórczych (czyli orogenezy) lub w wyniku erozji. Wyróżniamy m.in. kotliny: zapadliskowe (o pochodzeniu tektonicznym), wulkaniczne (kaldera), erozyjne (powstałe w miejscu zbiegu kilku rzek), denudacyjne (rozwijające się na skałach o małej odporności). Kotliny na dnie oceanów nazywamy basenami.

3 Kotliny w Polsce Kotliny podkarpackie:
Obszar ten obejmuje Kotlinę Oświęcimską i Kotlinę Sandomierską. Kotliny te stanowią obniżenie pomiędzy łańcuchem Karpat a wyżynami. Kotliny połączone są Bramą Krakowska. Leżą one w zapadlisku tektonicznym, które powstało w czasie alpejskich ruchów górotwórczych. W trzeciorzędzie wypełniało kotliny płytkie morze. W osadach morza trzeciorzędowego znajdują się obecnie surowce: siarka, sól kamienna, gaz ziemny. Znaczny obszar zajmują mało żyzne gleby, wykształcone na polodowcowych piaskach i glinach. Kotlina Sandomierska jest ważnym w gospodarce kraju regionem przemysłowym.

4 Kotlina Kotlina Oświęcimska – makroregion geograficzny w południowej Polsce o powierzchni ok km². Kotlina ta rozciąga się w dorzeczu górnej Wisły między Wyżyną Śląsko-Krakowską a Pogórzem Śląskim i Wielickim. Na wschodzie graniczy z Bramą Krakowską, a od zachodu z Kotliną Ostrawską. Dzieli się na Równinę Pszczyńską, Dolinę Górnej Wisły i Podgórze Wilamowickie. Zdecydowana większość tego obszaru to tereny rolnicze oraz przemysłowe. Lasy pokrywają nieznaczną powierzchnię terenu i są zazwyczaj niewielkie. Dno kotliny jest położone na wysokości ok. 230 m n.p.m. Obszar Kotliny Oświęcimskiej jest gęsto zaludniony, główne miasta to Oświęcim, Pszczyna, Czechowice- Dziedzice, Brzeszcze, Zator oraz Tychy.

5 Kotlina Kotlina Sandomierska-makroregion fizycznogeograficzny w południowo-wschodniej Polsce i na Ukrainie, część podprowincji Północne Podkarpacie. Sąsiaduje z Karpatami na południu i z Wyżyną Małopolską na północy. Powierzchnia ok. 15 tys. km². Podział Kotliny Sandomierskiej na mezoregiony: Nizina Nadwiślańska, Podgórze Bocheńskie, Płaskowyż Tarnowski, Dolina Dolnej Wisłoki, Równina Tarnobrzeska, Dolina Dolnego Sanu, Równina Biłgorajska, Płaskowyż Kolbuszowski, Płaskowyż Tarnogrodzki, Pradolina Podkarpacka, Podgórze Rzeszowskie. Dna dolin leżą na wysokości od ok. 200 m n.p.m.

6 Kotlina Kotlina Ostrawska – część Podkarpacia Północnego, w Czechach i Polsce. Zajmuje powierzchnię ponad 600 km² (w Polsce ok. 130 km²). Od północnego zachodu graniczy z Niziną Śląską, od północnego wschodu z Wyżyną Śląsko- Krakowską, od wschodu z Kotliną Oświęcimską i od zachodu z Sudetami. Powierzchnia równinna, miejscami pagórkowata. Na jej obszarze znajduje się zachodnia część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – Ostrawsko- Karwińskie. W obrębie Polski leży tylko jeden mezoregion Kotliny Ostrawskiej – Wysoczyzna Kończycka. Główną rzeką jest Odra z Olzą. Obszar silnie zurbanizowany i uprzemysłowiony. Ważny szlak kolejowy wiedzie ze Śląska do Pragi i Wiednia.

7 Oświęcim Zamek w Oświęcimiu wraz z wieżą
Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau

8 Oświęcim Kaplica św. Jacka w Oświęcimiu Rynek w Oświęcimiu

9 Oświęcim Cmentarz żydowski w Oświęcimiu
Synagoga Chewra Lomdei Misznajot

10 Kraków Wawel Stare Miasto

11 Kraków Dzwon Zygmunta w Krakowie Kościół Mariacki w Krakowie

12 Sandomierz Zamek Ratusz

13 Sandomierz Brama Opatowska Dzwonnica Katedralna

14 Przemyśl Zamek Kazimierzowski Kopiec Tatarski

15 Przemyśl Wieża Zegarowa Kaplica cmentarna

16 Pszczyna Brama Wybrańców Skansen "Zagroda Wsi Pszczyńskiej"

17 Pszczyna Cmentarz żydowski Zamek w Pszczynie

18 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wykonała: Joanna Drozdowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google