Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczyciel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczyciel."— Zapis prezentacji:

1 Nauczyciel

2 Ogólnie Zawód nauczycielski należy do najstarszych zawodów na świecie i od wielu lat był przedmiotem zainteresowania psychologów, pedagogów i filozofów różnych krajów i orientacji politycznych. Zawód nauczycielski odgrywa bardzo ważną rolę.

3 Nauczyciel- wychowawca ma decydujący wpływ na kształtowanie oblicza młodych potem całej dojrzałej społeczności. Jarosław Rudziński stwierdza, ze:” we współczesnej epoce wychowanie odgrywa lub odgrywać powinno role najważniejszą, a zawód nauczyciela jest w rzeczywistości najważniejszym ze wszystkich obecnie istniejących”. Nauczyciel to człowiek niewzruszonych zasad i szerokich horyzontów. To uczony w swojej specjalności i znawca duszy młodzieży. Umysł systematyczny, starannie planujący działania na podstawie naukowej wiedzy. Nauczyciel ma skutecznie nauczać, ale nie stresować, być sprawiedliwy. Ma dokształcać się i doskonalić zawodowo, utrzymywać kontakt z nowatorską pedagogiką.

4 Jak zostać nauczycielem?
Ze względu na obecne wymagania stawiane nauczycielowi, przed kandydatem do tego zawodu jest właściwie tylko jedna droga: odpowiednie studia. Najlepiej, rzecz jasna, trafić do jednej ze szkół (akademii) pedagogicznych, które wyspecjalizowały się w kształceniu nauczycieli. Ale, kończąc studia na uniwersytecie, politechnice, akademii ekonomicznej czy w szkole niepaństwowej, nie jest się pozbawionym szans na uprawianie tego zawodu, ponieważ oprócz kwalifikacji pedagogicznych liczą się tu bardzo kwalifikacje merytoryczne.

5 Kandydat na nauczyciela rozpoczyna więc studia na kierunku, którym jest zainteresowany, pod warunkiem, że posiada on specjalność nauczycielską. Nauczyciel języka polskiego powinien studiować polonistykę o profilu nauczycielskim, nauczyciel matematyki - matematykę nauczycielską (czasem łączoną z informatyką), wreszcie nauczyciel wychowania fizycznego - wychowanie fizyczne na jednym z AWF-ów.

6 Zarobki Nauczyciele najlepiej zarabiają w Warszawie i Wrocławiu. Najniższe dochody mają nauczyciele zatrudnieni w Gdańsku i Lublinie. Płace w szkolnictwie rosną wraz ze wzrostem stanowiska. Wynagrodzenia rosną z wiekiem, stażem pracy oraz poziomem wykształcenia. Znajomość języków obcych nie ma istotnego wpływu na wysokość płacy w branży. Nauczyciele w Polsce zarabiają na rękę na jednym etacie od 600 zł do ok. 2 tys. Pracują na to teoretycznie 18 godz. w tygodniu, w praktyce poświęcają jeszcze czas na: przygotowanie lekcji, sprawdzanie uczniowskich prac, wywiadówki, szkolenia. Coraz częściej też decydują się na dodatkowe podyplomowe studia, żeby łączyć w etacie godziny z różnych przedmiotów, bo uczniów coraz mniej i coraz trudniej uzbierać pełen etat, ucząc jednego przedmiotu. Studia opłacają z własnej kieszeni.

7 Emerytura Nauczyciele mogą przejść na tzw. emeryturę bez względu na wiek albo z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze. Różnice w warunkach wymaganych do ich przyznania dotyczą m.in. wymiaru czasu pracy nauczycielskiej, konieczności rozwiązania stosunku pracy, charakteru ostatniego zatrudnienia.

8 Emerytowani nauczyciele
Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z każdym rokiem zwiększa się liczba emerytowanych nauczycieli. Na koniec 2007 roku było ich 285 tysięcy.

9 Ile nauczycieli przeszło na emeryturę
Niemal wszyscy nauczyciele - decydujący się na zakończenie pracy w szkole - korzystają z możliwości wcześniejszego przejścia na emerytury.

10 Średnia wysokość nauczycielskiej emerytury
Średnia wysokość wcześniejszej emerytury jest nieco niższa od średniej dla wszystkich emerytur wypłacanych przez ZUS nauczycielom.

11 Dobry nauczyciel Dobrym nauczycielem jest taki, który wywiera duży wpływ wychowawczy na uczniów i odnosi - na ogół - powodzenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jeżeli nauczyciel okaże prawdziwe zainteresowanie swoją pracą, rozbudzi w sobie zamiłowanie do niej i będzie świadomie dbał o własny rozwój jako człowieka i pedagoga, może osiągnąć bardzo wiele, gdyż rozwój możliwości ludzi jest w zasadzie nieograniczony.

12 Dobry nauczyciel powinien się odznaczać zdolnością wczuwania się, optymizmem, konsekwencją, pewnością siebie, spokojem i odwagą w działaniu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, głęboką wiarą w siebie, we własne zdolności, w prawdziwość swych przekonań. Powinien działać przez miłość, sympatię, chęć pomocy, obustronne zaufanie i szacunek. Jeżeli nauczyciel chce, aby wychowankowie go szanowali, nie wolno mu nie szanować osobowości dziecka. Należy działać przez przyjaźń, życzliwość, lecz być wymagającym, znać powierzone sobie dzieci, być zawsze rozsądnym, zrównoważonym i cierpliwym ich doradcą.

13 Nauczyciel powinien być bezinteresowny i sprawiedliwy
Nauczyciel powinien być bezinteresowny i sprawiedliwy. Jego uwaga powinna być podzielna, powinien śledzić całość toku lekcji, obserwować wszystkich uczniów i kontrolować swoją własną pracę. Na lekcji nauczyciel powinien utrzymywać nastrój powagi pracy i wysiłku, połączony z zachętą i budzeniem u uczniów zaufania we własne siły. Ale też ma wywierać umiarkowany nacisk na sumienne wykonywanie obowiązków, na pobudzanie dobrej woli i wysiłku ucznia, np. przypominać o materialnych kosztach nauki młodzieży pokrywanych z pracy dorosłych. Nie można pracy w szkole traktować lekceważąco, przesadnie pobłażliwie i kpiąco.

14 Nauczyciel powinien się posługiwać językiem poprawnym gramatycznie, logicznym, jasnym i prostym, a jednocześnie bogatym, wystrzegać się wszelkich nawyków językowych, przestrzegać odpowiedniego tempa mówienia, modulacji głosu, akcentowania.

15 Dobry nauczyciel powinien się odznaczać dobrym zdrowiem, miłym wyglądem, statecznością, skromnością, poczuciem humoru, starannością, systematycznością, uczciwością, szczerością, wyrozumiałością, powagą, pracowitością, wytrwałością i punktualnością. Ma czuwać nad całym życiem dziecka i służyć mu pomocą zarówno w szkolnych, jak i w codziennych, życiowych sytuacjach, umieć nawiązać ścisłą współpracę z domem dziecka, dzięki czemu stosunkowo łatwiej osiągnąć dobre wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

16 Wykonały: Dorota Chrzanowska Marta Godlewska
Koniec Wykonały: Dorota Chrzanowska Marta Godlewska


Pobierz ppt "Nauczyciel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google