Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Office Smart Client Tomasz Cieplak Politechnika Lubelska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Office Smart Client Tomasz Cieplak Politechnika Lubelska."— Zapis prezentacji:

1 Office Smart Client Tomasz Cieplak Politechnika Lubelska

2 Agenda Platforma Tablet PC Projektowanie Aplikacji dla Tablet PC
Programowanie z Zastosowaniem Tablet PC SDK Klasa Ink – w praniu

3 Dzisiejszy pokaz – schemat połączeń

4 Platforma Tablet PC Krótka Historia Komputera z Piórem
1989 1991 1993 1996 1999 2002 GRiD GRiD Pad $2,400 2kg EO Personal Communicator $4,000 1kg Apple Newton $700 408g Palm Comp. PalmPilot $300 162g Compaq iPaq $500 190g Tablet PC Różni Producenci Różne modele $2000

5 Platforma Tablet PC Sprzęt
Obudowa Hybrydowa (Convertible) – konwersja obudowy klasycznego Notebook PC do Tablet PC Tablica (Slate) – smukła jednostka z demontowaną lub bezprzewodową klawiaturą Elektromagnetyczny digitajzer Mniejsze zużycie energii oraz większa czułość w porównaniu z technologią „ekranu dotykowego” „Pióro” (Stylus) Nadajnik częstotliwości radiowej o bardzo małej mocy Czułość na nacisk Dotyk do powierzchni digitajzera nie jest konieczny do poprawnego działania W większości urządzeń oba końce są wykorzystane Praca bez „uwięzi”

6 Platforma Tablet PC Sprzęt
Źródło:

7 Platforma Tablet PC Oprogramowanie
System operacyjny w wersji: Windows XP Tablet PC Edition Dostępny w wersjach: OEM oraz dla wszystkich subskrybentów MSDN Rozszerzenia systemowe Np.: zdarzenie systemowe – zmiana orientacji wyświetlacza Systemy rozpoznawania pisma i mowy Instalowany domyślnie .NET Framework Aplikacje przystosowane dla Tablet PC Windows Journal Narzędzia oraz gry

8 Platforma Tablet PC Tablet PC – przesłanki do sukcesu
Ewolucja ale nie Rewolucja Udoskonalony komputer przenośny Wsparcie dla istniejących aplikacji i konfiguracji Udoskonalenia Technologiczne Małej mocy, wysokiej wydajności procesory Wysokiej rozdzielczości wyświetlacze LCD Technologie źródeł zasilania: lekkie i żywotne baterie Sieci bezprzewodowe Atrament Cyfrowy „Atrament” jest najistotniejszym typem danych „Atrament” to nie tylko zaznaczone piksele „Atrament’ nie jest jedynie formatem pośrednim przy rozpoznawaniu pisma Tablet PC wciągu 5 lat może stać się najpopularniejszą platformą komputera mobilnego

9 Agenda Platforma Tablet PC Projektowanie Aplikacji dla Tablet PC
Tablet PC SDK Klasa Ink – w praniu

10 Projektowanie Aplikacji dla Tablet PC Tworzenie wydajnych aplikacji
Orientacja ekranu Pióro kontra mysz Cyfrowy atrament Użytkowość aplikacji – Testowanie

11 Agenda Platforma Tablet PC Projektowanie Aplikacji dla Tablet PC
Tablet PC SDK Klasa Ink – w praniu

12 Tablet PC SDK Instalowany na:
Windows XP Tablet PC Edition Windows XP Professional (SP1) [*] Windows 2000 (SP2) [*] [*] nie ma systemów rozpoznawania Zawiera API, wytyczne projektowe, przykłady kodu API wspiera użycie kodu zarządzanego i niezarządzanego Biblioteka COM Realizacja COM Biblioteka zarządzana Warstwa pośrednicząca ponad realizacją COM dostępna przez RCW (Runtime Callable Wrapper) Pełen zestaw dokumentacji

13 Tablet PC SDK Model obiektów biblioteki zarządzanej (I)
„Atrament” składa się z kresek (Strokes) Kreska reprezentuje sekwencję od „ustawienie pióra” przez „przeciągnięcie” do „oderwanie” Kiedy kolekcja jest rozpoznawana, rezultat tego procesu jest składowany w RecognitionResult

14 Tablet PC SDK Model obiektów biblioteki zarządzanej (I)
Atrybut DrawingAttributes specyfikuje jak kreski są interpretowane (kolor, szerokość, przeźroczystość, itd.) ExtendedProperties stanowi kolekcja danych zdefiniowanych dla aplikacji Divider analizuje kreski czy są fragmentem tekstu czy grafiki

15 Tablet PC SDK Model obiektów biblioteki zarządzanej (II)
Tablet oznacza urządzenie - digitajzer InkCollector dołączany jest do okna przez uchwyt (handle). Gromadzi „atrament” z powierzchni okna InkOverlay rozszerza InkCollector o możliwości zaznaczania i ścierania „atramentu” Kontrolka InkPicture dziedziczy po kontrolce PictureBox

16 Tablet PC SDK Model obiektów biblioteki zarządzanej (II)
Kontrolka InkEdit dziedziczy po kontrolce RichText, jej zadaniem jest rozpoznawanie tekstu Kontrolka PenInputPanel zapewnia rozpoznawanie tekstu, wynik przekazuje do innej kontrolki Klasa Renderer wspiera rozpoznawanie atramentu na elementach graficznych (np. Materiał skanowany)

17 Tablet PC SDK Model obiektów biblioteki zarządzanej (III)
Recognizers jest to kolekcja zainstalowanych modułów rozpoznawania Recognizer może rozpoznawać kreski atramentu jako tekst, zaś kształty jako znaki specjalne

18 Tablet PC SDK Model obiektów biblioteki zarządzanej (III)
Znak specjalny (Gesture) tworzony przez system rozpoznawania i używany jest w celu rozszerzenia operacji wejścia pióra Proces rozpoznawania jest przeprowadzany w RecognizerContext Zapewnia kontekstową informację w celu zwiększenia dokładności rozpoznawania tekstu RecognitionResult przechowuje inne wyniki rozpoznawania

19 Agenda Platforma Tablet PC Projektowanie Aplikacji dla Tablet PC
Tablet PC SDK Klasa Ink – w praniu

20 Klasa Ink – w praniu Początki pracy z „cyfrowym atramentem”
Aplikacja musi posiadać referencje do składników Microsoft Tablet PC API Komponentów Microsoft Tablet PC API v1.5 Jedynie w przypadku gdy używane Dołączone wsparcie do projektowania kontrolek WinForms Dodaj kontrolki do paska narzędzi VS.NET

21 Klasa Ink – w praniu Właściwości atramentu
Każdy ślad atramentu posiada właściwość DrawingAttributes Właściwość DrawingAttributes zawiera pola: Kształt (PenTip) – kropka lub kwadrat Szerokość Wysokość Kolor Przeźroczystość Ignoruj nacisk (IgnorePressure) Wygładzanie krawędzi (AntiAliased) Każda nowa kreska pobiera DrawingAttributes z wcześniej zdefiniowanej właściwości DefaultDrawingAttributes

22 Klasa Ink – w praniu Przechowywanie atramentu
Metody: Ink.Save() oraz Ink.Load() ISF / Base64 ISF Ink Serialized Format – format binarny GIF / Base64 GIF atrament jest metadaną nie obrazem możliwy do odtworzenia na systemach „bez atramentu” atrament jest atramentem w systemie Tablet PC

23 Podpis „cyfrowym atramentem”

24 Scenariusz Pobierz dane z serwera SQL do aplikacji
Umieść dane w dataSet Zerwij połączenie z serwerem Dodaj nowy rekord Rozpoznaj imię Rozpoznaj nazwisko Rozpoznaj PESEL Przechwyć podpis – serializuj do ISF Zapisz dane do dataSet (pamiętaj o trwałości danych; serializuj dataSet lokalnie do pliku lub wykorzystaj MSDE) Odzyskaj połączenie z serwerem SQL Prześlij dane do serwera SQL

25 Przywiąż InkCollector do kontrolki
// //przyłącz InkCollector do kontrolki //PictureBox //korzystając z uchwytu jej okna // ic = new InkCollector(PictureBox_Ink.Handle); ic.Enabled = true; ic – InkCollector pbInk – PictureBox

26 Wczytaj atrament do InkCollector
// ładowanie danych //1. nowy obiekt Ink Ink atrament = new Ink(); //2. wczytanie wiersza danych wiersz=dsDaneOs1.osoba.Select.... //3. załadownanie zawartości pola "podpis" do // od obiektu Ink. !obiekt musi zostać zrzutowany na // typ byte [] tablicę bajtów atrament.Load((byte[])wiersz[0]["podpis"]); //4. przypisanie zawartości obiektu Ink do //InkCollector ic.Enabled = false; ic.Ink = atrament; ic.Enabled = true;

27 Rozpoznaj imię,nazwisko,pesel
lbNazwisko.Text = InkEdit_Nazwisko.Text; ieNazwisko.Clear(); // //ie – InkEdit //lbNazwisko - label

28 Zapisz atrament do dataSet
// zapis atramentu do bazy //1. SERIALIZACJA atramentu do formatu ISF // a. InkSerializedFormat - format binarny natywny dla atramentu byte[] serPodpis; serPodpis = ic.Ink.Save(PersistenceFormat.InkSerializedFormat); try { //2. Dodajemy wiersz do dataSet dsDaneOs1.osoba.AddosobaRow(lbImie.Text,lbNazwisko.Text,lbPESEL.Text,serPodpis);

29

30 Podsumowanie Początki z „cyfrowym atramentem” są łaskawe dla użytkownika Tablet PC oferuje pełen zakres usług dla aplikacji typu „smart client” Tablet PC zmienia podejście do miejsca i sposobu wykorzystania aplikacji przez użytkownika Additional resources: Microsoft Tablet PC Platform SDK v1.5 Download from msdn.microsoft.com/tabletpc Building Tablet PC Applications Rob Jarrett and Philip Su. Microsoft Press, 2003. MSDN Developer Center for Tablet PC msdn.microsoft.com/tabletpc Windows XP Tablet PC Edition

31 Źródła Internet Literatura msdn.microsoft.com/tabletpc
Literatura Building Tablet PC Applications,Rob Jarrett and Philip Su, Microsoft Press, 2003 Developing Tablet PC Applications, Clayton E. Crooks, 2003 W przygotowaniu: End-to-End Product Development for Tablet PC, W. Frederick Zimmerman, 2003

32 © 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.


Pobierz ppt "Office Smart Client Tomasz Cieplak Politechnika Lubelska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google