Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C# Windows Forms Zastosowania Informatyki Wykład 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C# Windows Forms Zastosowania Informatyki Wykład 2"— Zapis prezentacji:

1 C# Windows Forms Zastosowania Informatyki Wykład 2
Copyright, 2004 © Adam Czajka

2 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Spis treści Wprowadzenie Środowisko Visual C# Pierwsza aplikacja Copyright, 2004 © Adam Czajka

3 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie DOS – jednozadaniowy system operacyjny wejście: klawiatura, mysz Aplikacja_1 DOS wyjście: cały ekran Copyright, 2004 © Adam Czajka

4 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie DOS – jednozadaniowy system operacyjny wejście: klawiatura, mysz Aplikacja_1 DOS wyjście: cały ekran Copyright, 2004 © Adam Czajka

5 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie DOS – jednozadaniowy system operacyjny wejście: klawiatura, mysz DOS Aplikacja_2 wyjście: cały ekran Copyright, 2004 © Adam Czajka

6 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie DOS – jednozadaniowy system operacyjny wejście: klawiatura, mysz DOS Aplikacja_3 wyjście: cały ekran Copyright, 2004 © Adam Czajka

7 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie DOS – jednozadaniowy system operacyjny wejście: klawiatura, mysz Aplikacja_1 DOS Aplikacja_2 Aplikacja_3 wyjście: cały ekran Copyright, 2004 © Adam Czajka

8 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – wielozadaniowy system operacyjny wejście: zdarzenia Aplikacja_1 WINDOWS wyjście: okienko Copyright, 2004 © Adam Czajka

9 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – wielozadaniowy system operacyjny wejście: zdarzenia Aplikacja_1 WINDOWS Aplikacja_2 wyjście: okienko Copyright, 2004 © Adam Czajka

10 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – wielozadaniowy system operacyjny wejście: zdarzenia Aplikacja_1 WINDOWS Aplikacja_2 Aplikacja_3 wyjście: okienko Copyright, 2004 © Adam Czajka

11 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – wielozadaniowy system operacyjny wejście: zdarzenia Aplikacja_1 WINDOWS Aplikacja_2 Aplikacja_3 wyjście: okienko Copyright, 2004 © Adam Czajka

12 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – wielozadaniowy system operacyjny Tworzenie i usuwanie procesów Szeregowanie procesów do wykonania Zarządzanie pamięcią (kontrola dostępu do pamięci) Zapewnienie dostępu do urządzeń systemowych Obsługa wejścia/wyjścia dla aplikacji Copyright, 2004 © Adam Czajka

13 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – system sterowany zdarzeniami Proces_1 kolejka Proces_2 kolejka WINDOWS Proces_3 kolejka Copyright, 2004 © Adam Czajka

14 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – system sterowany zdarzeniami Proces_1 kolejka Proces_2 kolejka WINDOWS Proces_3 kolejka Copyright, 2004 © Adam Czajka

15 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – system sterowany zdarzeniami Proces_1 kolejka Proces_2 kolejka WINDOWS Proces_3 kolejka Copyright, 2004 © Adam Czajka

16 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – aplikacja sterowana zdarzeniami kolejka komunikatów start koniec komunikat ? WM_QUIT ? wywołaj procedurę obsługi TAK NIE Copyright, 2004 © Adam Czajka

17 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – system okienkowy (rodzaje okien) okno główne aplikacji okno systemu pomocy okno dialogowe Copyright, 2004 © Adam Czajka

18 Wprowadzenie Windows – system okienkowy (budowa okna) ramka z tytułem
pasek przewijania menu aplikacji obszar roboczy aplikacji pasek narzędzi wiersz statusu aplikacji Copyright, 2004 © Adam Czajka

19 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – programowanie API – Application Programming Interface (wyeksportowane funkcje systemu dostępne z poziomu aplikacji użytkownika – pliki *.dll) SDK – Software Developement Kit – biblioteki (*.lib) i nagłówki (*.h) zapewniające dostęp do API z poziomu programu w języku C (SDK zawiera deklaracje funkcji, typów i stałych pogrupowane według przeznaczenia) Copyright, 2004 © Adam Czajka

20 VISUAL C++ 6.0 Wprowadzenie Windows – programowanie SDK
kod źródłowy w C plik *.exe (zawiera zasoby) zasoby programu (ikony, bitmapy, teksty, menu) VISUAL C SDK (*.h, *.lib) Copyright, 2004 © Adam Czajka

21 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – programowanie .NET Platforma .NET (CLR) Ładowanie modułów Zarządzanie pamięcią (Garbage Collection) Badanie zgodności typów (type safety) Obsługa wyjątków Zapewnienie bezpieczeństwa Copyright, 2004 © Adam Czajka

22 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – programowanie .NET Platforma .NET Aplikacja .NET Funkcja_obsługi_zdarzenia_1 Funkcja_obsługi_zdarzenia_2 Funkcja_obsługi_zdarzenia_3 Funkcja_obsługi_zdarzenia_4 Funkcja_obsługi_zdarzenia_N kolejka komunikatów start koniec komunikat ? WM_QUIT ? wywołaj procedurę obsługi TAK NIE Copyright, 2004 © Adam Czajka

23 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – programowanie .NET Platforma .NET Aplikacja .NET Funkcja_obsługi_zdarzenia_1 Funkcja_obsługi_zdarzenia_2 Funkcja_obsługi_zdarzenia_3 Funkcja_obsługi_zdarzenia_4 Funkcja_obsługi_zdarzenia_N kolejka komunikatów start koniec komunikat ? WM_QUIT ? wywołaj procedurę obsługi TAK NIE Copyright, 2004 © Adam Czajka

24 VISUAL C# Wprowadzenie Windows – programowanie .NET klasy C#
(okna, kontrolki, moduły, dowiązania) plik *.exe (kod pośredni, zawiera zasoby) Zasoby (bitmapy, kursory, meta-pliki) VISUAL C# .NET Framework Copyright, 2004 © Adam Czajka

25 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – programowanie .NET Skadowe okienka: Forma (Form) Elementy wizualizujące (kontrolki) - interaktywne - pasywne Elementy pomocnicze Copyright, 2004 © Adam Czajka

26 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – programowanie .NET Skadowe kontrolek i form : Właściwości Metody Procedury przekierowania (ang. Delegates) Copyright, 2004 © Adam Czajka

27 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wprowadzenie Windows – rodzaje aplikacji Aplikacja okienkowa Biblioteka oienkowa Aplikacja dla palmtopów ASP.NET aplikacja sieciowa ASP.NET serwis sieciowy Aplikacja konsolowa Serwis systemowy Copyright, 2004 © Adam Czajka

28 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Środowisko Visual C# Visual Studio.NET Okno projektu, klas, zasobów Okno kodu Okno pomocy Okno zadań Copyright, 2004 © Adam Czajka

29 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Środowisko Visual C# Copyright, 2004 © Adam Czajka

30 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Środowisko Visual C# Copyright, 2004 © Adam Czajka

31 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Pierwszy program Copyright, 2004 © Adam Czajka

32 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Pierwszy program Visual Studio.NET – wybór typu aplikacji Copyright, 2004 © Adam Czajka

33 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Pierwszy program Copyright, 2004 © Adam Czajka

34 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Pierwszy program Copyright, 2004 © Adam Czajka

35 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Pierwszy program Copyright, 2004 © Adam Czajka

36 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Pierwszy program Copyright, 2004 © Adam Czajka

37 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Pierwszy program Copyright, 2004 © Adam Czajka

38 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Pierwszy program Copyright, 2004 © Adam Czajka

39 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Pierwszy program Copyright, 2004 © Adam Czajka

40 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Pierwszy program Copyright, 2004 © Adam Czajka

41 Pierwszy program Aby dodać obsługę zdarzenia, należy dwukrotnie kliknąć myszką Copyright, 2004 © Adam Czajka

42 Pierwszy program Tutaj dopisujemy kod w języku C#
Copyright, 2004 © Adam Czajka

43 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Pierwszy program Copyright, 2004 © Adam Czajka

44 Uruchamianie programu
Pierwszy program Uruchamianie programu Okienko można: przesuwać, powiększać, pomniejszać, zamknąć Copyright, 2004 © Adam Czajka

45 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Pierwszy program Funkcja „MessageBox” MessageBox.Show("Witaj"); MessageBox.Show("Witaj”, ”Tytuł”); MessageBox.Show("Witaj”, ”Tytuł”, MessageBoxButtons.OKCancel); //YesNo, YesNoCancel ... MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Exclamation); //None, Hand, Stop ... MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button2); // 1 - 3 Copyright, 2004 © Adam Czajka

46 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Pierwszy program Copyright, 2004 © Adam Czajka

47 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Pierwszy program Copyright, 2004 © Adam Czajka

48 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Podsumowanie Wprowadzenie Środowisko Visual C# Pierwsza aplikacja Copyright, 2004 © Adam Czajka


Pobierz ppt "C# Windows Forms Zastosowania Informatyki Wykład 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google