Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd scenariusza — 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd scenariusza — 1"— Zapis prezentacji:

1 Sprzedaż: Operacje zamykające okres SAP Best Practices Baseline Package (Polska)

2 Przegląd scenariusza — 1
Cel i korzyści: Cel W tym scenariuszu opisano zbiór okresowych działań w zakresie Sprzedaży i Dystrybucji, takich jak działania na koniec dnia lub wymagania prawne, np. raportowanie Intrastat. Korzyści Zapewnienie przeglądu okresowych działań w zakresie sprzedaży i dystrybucji

3 Przegląd scenariusza — 2
Wymagane aplikacje SAP: EHP3 for SAP ERP 6.0 Fakturowanie sprzedaży Kierownik działu sprzedaży Magazynier Administracja sprzedaży Kierownik magazynu Kierownik ds. rozrachunków z odbiorcami BP: Agent celny Kontroler kosztów produktu Role firmy zaangażowane w przebiegi procesów

4 Przegląd scenariusza — 2
Uwzględnione kluczowe przebiegi procesów Przegląd zablokowanych zleceń klienta Przegląd niekompletnych zleceń klienta Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do dostawy Przegląd dokumentów sprzedaży podlegających dostawie Przegląd logu zbiorczego tworzenia dostaw Przegląd niekompletnych dokumentów SD (dostawy) Przegląd dostaw wychodzących związanych z wydaniem materiałów Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do rozliczenia Przegląd roboczej listy faktur Przegląd logu zbiorczego tworzenia faktur Przegląd listy zablokowanych (do rozliczenia) dokumentów fakturowania Tworzenie deklaracji Intrastat Obliczenie produkcji w toku (dostawca usług) Rozliczenie zleceń klienta w rachunku wyników (dostawca usług)

5 Przegląd scenariusza — 3
Szczegółowy opis procesu: Sprzedaż: Operacje zamykające okres Przegląd zablokowanych zleceń klienta: przekroczenie limitu kredytu w zleceniu klienta. W ramach tego działania użytkownik dokonuje przeglądu zablokowanych zleceń klienta i rozwiązuje wszystkie problemy dotyczące kredytu. Przegląd niekompletnych zleceń klienta: W ramach tego działania wyświetlona zostanie lista wszystkich niekompletnych dokumentów, oparta na określonych kryteriach wyboru. Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do dostawy: Wyświetlanie zleceń klienta objętych blokadą kredytową do zatwierdzenia przez dział kredytowy. Przegląd listy roboczej dostaw dla zleceń klienta: Zlecenia klienta zostają ujęte na liście roboczej tworzenia dostaw zgodnie z ich liniami harmonogramu. Linie harmonogramu zostają ujęte na liście roboczej wysyłek po zapewnieniu dostępności materiału oraz osiągnięciu daty harmonogramowania transportu. Przegląd logu zbiorczego tworzenia dostaw: W tym logu są zawarte szczegółowe przyczyny niepowodzenia tworzenia dostawy. Jest on pomocny w ustalaniu powodów oraz rozwiązywaniu problemów. Przegląd niekompletnych dokumentów SD (dostawy): W tym działaniu użytkownik dokonuje przeglądu nie zakończonych zleceń klienta przy zastosowaniu opisanej procedury. Przegląd dostaw wychodzących związanych z wydaniem materiałów: W tym działaniu użytkownik przegląda dostawy zamieszczone na liście roboczej wydania materiałów. Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do fakturowania: W tym logu są zawarte dokumenty sprzedaży zablokowane do fakturowania. Jest on pomocny w ustalaniu numerów zablokowanych dokumentów oraz i usuwaniu blokad. Przegląd roboczej listy faktur: W przypadku przetwarzania roboczej listy faktur nie trzeba wprowadzać pojedynczych dokumentów do zafakturowania. System wyświetla dokumenty do zafakturowania na podstawie wprowadzonych kryteriów wyszukiwania. Można także łączyć kilka dostaw w ramach pojedynczej faktury. Przegląd logu zbiorczego tworzenia faktur: W tym logu są zawarte szczegółowe przyczyny niepowodzenia tworzenia faktury. Jest on pomocny w ustalaniu powodów oraz rozwiązywaniu problemów. Przegląd listy zablokowanych (do księgowania) dokumentów fakturowania: W tym logu są zawarte szczegółowe przyczyny zablokowania dokumentu fakturowania do księgowania. Jest on pomocny w ustalaniu powodów oraz rozwiązywaniu problemów. Tworzenie deklaracji Intrastat:. Podczas tego kroku przetwarzane są statystyki dla Unii Europejskiej. Obliczenie produkcji w toku (dostawca usług): Do oceny postępu zleceń klienta na podstawie planowanych i faktycznych przychodów oraz kosztów stosuje się analizę wyników. Rozliczanie zlecenia klienta w rachunku wyników (dostawca usługi): Proces rozliczania przenosi wszelkie przychody ze zlecenia klienta do obiektu Controllingu na potrzeby rachunku wyników.

6 Diagram przebiegu procesu
Sprzedaż: Operacje zamykające okres BP: Agent celny Tworzenie deklaracji Intrastat Kierownik magazynu Przegląd logu zbiorczego tworzenia dostaw Przegląd niekompletnych dokumentów SD (dostawy) Magazynier Przegląd listy roboczej dostaw dla zleceń klienta Przegląd dostaw wychodzących związanych z wydaniem materiałów Kontroler kosztów produktu Obliczenie produkcji w toku (dostawca usług) Rozliczanie zlecenia klienta w rachunku wyników (dostawca usług) Kierownik działu sprzedaży Przegląd niekompletnych zleceń klienta Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do dostawy Administracja sprzedażą Przegląd logu zbiorczego tworzenia faktur Fakturowanie sprzedaży Przegląd zablokowanych zleceń klienta Przegląd roboczej listy faktur Kierownik ds. rozrachunków z odbiorcami Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do rozliczenia Przegląd listy zablokowanych (do rozliczenia) dokumentów fakturowania Sprzedaż: Operacje zamykające okres nie zawierają przebiegu procesu, a jedynie pojedyncze etapy procesu.

7 Połączenie z diagramem
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę. Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Decyzja dotycząca procesu

8 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "Przegląd scenariusza — 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google