Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd scenariusza — 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd scenariusza — 1"— Zapis prezentacji:

1 Przesunięcie magazynowe bez dostawy SAP Best Practices Baseline Package (Polska)

2 Przegląd scenariusza — 1
Cel i korzyści: Cel Przeniesienie materiału zlecane automatycznie (przez system MRP) lub ręcznie (przez pracownika działu zaopatrzenia), z jednego zakładu do drugiego w tej samej jednostce gospodarczej Korzyści Prosta obsługa procesów, w których nie jest wymagana dostawa: tworzenie mniejszej liczby dokumentów Możliwość monitorowania zapasów w drodze

3 Przegląd scenariusza — 2
Wymagane aplikacje SAP: EHP3 for SAP ERP 6.0 Pracownik działu zaopatrzenia Magazynier Jednoetapowe przesunięcie magazynowe Tworzenie zlecenia przesunięcia magazynowego Księgowanie wydania materiałów w odniesieniu do zlecenia przesunięcia magazynowego Kontrola statusu przesunięcia magazynowego Przyjęcie przesuwanych materiałów Role firmy zaangażowane w przebiegi procesów Uwzględnione kluczowe przebiegi procesów

4 Przegląd scenariusza — 3
Szczegółowy opis procesu: Przesunięcie magazynowe bez dostawy Nabycie wewnętrzne materiałów w kilku zakładach można przeprowadzić w jednej jednostce gospodarczej (wewnętrznie) lub w ramach kilku jednostek gospodarczych. Ten proces można obsługiwać przy użyciu standardowych funkcji, takich jak planowanie potrzeb materiałowych, zgłoszenia zapotrzebowania, zlecenia przesunięcia magazynowego, planowanie transportu i obsługa dostaw wewnętrznych. Proces rozpoczyna się od zapotrzebowania na przesunięcie materiału z jednego zakładu do drugiego w tej samej jednostce gospodarczej. Przesunięcia magazynowe bez dostawy można wykonać na dwa różne sposoby: Można zaksięgować jednoetapowe przesunięcie w zakładzie wydającym, co powoduje przeniesienie zapasów z zakładu wydającego do zakładu przyjmującego. Jest to przydatne, jeżeli odległość pomiędzy dwoma zakładami jest niewielka i kiedy nie ma potrzeby wyświetlania przeglądu zapasów w drodze. Pracownik działu zaopatrzenia w zakładzie przyjmującym prosi o materiał za pomocą zlecenia przesunięcia magazynowego. Jest to przydatne, jeżeli zakład wydający potrzebuje formalnego zlecenia na wysłanie materiału do zakładu przyjmującego lub odległość pomiędzy dwoma zakładami jest większa i potrzebny jest przegląd zapasów w drodze. Do obsługi procesu przesunięcia magazynowego nie są wymagane dane podstawowe poza danymi podstawowymi materiału. Dane podstawowe materiału muszą istnieć zarówno w zakładzie nabywającym (przyjmującym), jak i zakładzie przekazującym (wydającym). Zamówienia dotyczące przesunięć magazynowych nie podlegają zatwierdzeniu jak inne zamówienia.

5 Diagram przebiegu procesu
Przesunięcie magazynowe bez dostawy Zdarzenie Wymagany materiał Przybycie materiału do zakładu 2 Zakończenie procesu MRP — kontroler Pracownik działu zaopatrzenia Zakład przyjmujący 2 Tworzenie zlecenia przesunięcia magazynowego (UB) (bez użycia MRP) Magazynier Zakład wydający 1 Pokwitowanie wydania materiałów Przesunięcie magazynowe przy kosztach standardowych Zysk/strata z przesunięcia magazynowego Księgowanie wydania materiałów Kontrola statusu przesunięcia magazynowego Magazynier Zakład przyjmujący 2 Księgowanie przyjęcia materiałów (jednoetapowe przesunięcie magazynowe) Księgowanie przyjęcia materiałów dla dostawy Pokwitowanie przyjęcia materiałów MRP = Planowanie zapotrzebowań materiałowych

6 Połączenie z diagramem
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę. Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Decyzja dotycząca procesu

7 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "Przegląd scenariusza — 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google