Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd scenariusza — 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd scenariusza — 1"— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie własnych produktów SAP Best Practices Baseline Package (Polska)

2 Przegląd scenariusza — 1
Cel i korzyści: Cel Proces biznesowy obejmuje wszystkie etapy wymagane do konfiguracji i przetwarzania projektu w celu zaprojektowania nowego produktu Ponadto scenariusz ten obejmuje główne niezbędne funkcje rachunku nośników kosztów, takie jak kalkulacja wstępna i zamknięcie okresu. Korzyści Struktura projektu Uproszczona kalkulacja wstępna dla złożonych projektów Poziomy zmian zapewniają spójność danych

3 Przegląd scenariusza — 2
Wymagane aplikacje SAP: EHP3 for SAP ERP 6.0 Kierownik projektu Konstrukcja/projektowanie Obsługa pracownika (specjalista) Pracownik działu centralnego rachunku kosztów (Kontroler firmy) Role firmy zaangażowane w przebiegi procesów

4 Przegląd scenariusza — 2
Uwzględnione kluczowe przebiegi procesów Zarządzanie dokumentami (SAP Easy Document Management) Przypisanie dokumentu (YBO) do danych podstawowych materiału gotowego wyrobu Zarządzanie projektem Tworzenie projektu na podstawie wzorca Zarządzanie danymi produktu z zarządzaniem zmianami Tworzenie numeru zmiany dla projektu projektowania Wyświetlenie specyfikacji materiałowej nowego produktu Ponowne wyświetlenie specyfikacji materiałowej (efekty numeru zmiany) Zarządzanie statusem specyfikacji materiałowej Przypisanie poziomu zmian do danych podstawowych materiału nowego produktu Kontroling kosztów produktu Kalkulacja materiałowa dla nowego produktu przed zmianami specyfikacji materiałowej i po nich (pokazane są efekty zmiany ceny) Kalkulacja materiałowa Zamykanie projektu Rejestracja działań projektowych (konstrukcyjnych) Zamknięcie i rozliczenie projektu

5 Przegląd scenariusza — 3
Szczegółowy opis procesu: Projektowanie własnych produktów Ten scenariusz ułatwia firmom projektowanie nowych produktów. Aplikacja SAP Product Lifecycle Management zapewnia funkcje zarządzania projektem w celu gromadzenia wszystkich kosztów i dokumentów na potrzeby projektowania produktu. Projekt zapewnia centralną strukturę do gromadzenia kosztów i zarządzania dokumentacją. Przejrzyste funkcje obsługi specyfikacji materiałowych i zarządzania danymi produktów ułatwiają zmianę specyfikacji produktu w konstrukcyjną specyfikację materiałową, którą można kopiować w celu utworzenia specyfikacji materiałowej produkcji. Wszystkie działania projektowe są rejestrowane. Wewnętrzny dział projektowy przygotowuje propozycję projektu nowego produktu, która stanowi podstawę specyfikacji produktu. Dane podstawowe materiału i specyfikacja materiału tworzone są w systemie backend. Następnie planista produkcji wyznacza marszrutę technologiczną będącą podstawą produkcji i obliczeń dotyczących produktu. Aby sprawdzić poziom ceny, określony przez dział marketingu dla nowego produktu, kontroler kosztów produktu oblicza koszty materiału w oparciu o specyfikację materiałową i marszrutę technologiczną. Ponieważ szacowana cena przekracza ustaloną granicę cenową, składnik specyfikacji materiałowej nowego produktu jest w ramach zarządzania zmianami wymieniany na tańszy. Dział projektowy tworzy rekord danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej, aby gromadzić i dokumentować wszystkie zmiany zgodnie z dokumentem specyfikacji. Po drugim przebiegu kalkulacji (kalkulacji kosztów) cena spełnia założenia budżetu. W tym momencie status projektowania nowego produktu może być ustalony przez przypisanie poziomu zmian. Pod koniec scenariusza wewnętrzny dział projektowy rejestruje działania, które zostały w nim wykonane w trakcie trwania projektu, a na zakończenie zamyka projekt. Producent tworzy specyfikację materiałową produkcji, kopiując konstrukcyjną specyfikację materiałową (rodzaj wykorzystania 2) do specyfikacji materiałowej produkcji (rodzaj wykorzystania 1). Wykonywane jest zarządzanie jakością w produkcji, zarządzanie kredytem oraz zamknięcie okresu na poziomie zakładu i firmy.

6 Diagram przebiegu procesu
Projektowanie własnych produktów Dział marke-tingu Zlecenie zaprojektowania nowego produktu Kierownik projektu Otrzymanie zlecenia wykonania projektu z wewn. działu marketingu Otrzymanie specyfikacji z wewn. działu marketingu i utworzenie rekordu inf. dokumentu Zatwier- dzenie czasu pracy Generowanie reguły rozliczenia Przeniesienie zarejestro- wanych danych do controllingu Techniczne zamknięcie projektu Rozliczenie projektu w rachunku wyników Zamykanie zakończonego projektu Tworzenie projektu designu Zatwierdzenie projektu Konstruktor/projektant Przypisanie poziomu zmian do materiału nagłówka nowego produktu Tworzenie nowego rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej Tworzenie rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej (ECM) dla rysunku CAD Blokowanie rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej Rejestracja czasu pracy Interfejs CAD dla procesu projektowania produktu Tworzenie specyfikacji materiału (155.37) Aktualizacja dok. z użyciem dokumentu CAD i przypisanie materiału nagłówka nowego produktu Aktywacja numeru zmiany Tworzenie marszruty technologicznej (155.39) Tworzenie rekordu informacyjnego dokumentu Tworzenie danych podstawowych materiału dla ma-teriału nagłówka Przypisanie poziomu zmian Tworzenie SpM produkcji z konstrukcyjnej SpM Blokowanie rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej Zmiana SpM i wyświetlanie SpM Łączenie rekordu inf. dokumentu z materiałem nagłówka i zatwierdzenie dokumentu Oznaczenie SpM jako istotnej dla kalkulacji kosztów Aktywacja numeru zmiany Zbyt wysoka kalkulacja kosztów produktu Kontroler kosztów produktu Kalkulacja symulowana i wzorcowa (187) Tworzenie wstępnej kalkulacji kosztów ze strukturą ilościową Kontynuacja kalkulacji kosztu standardowego (154) Kalkulacja kosztów Kontroler firmy „Ogólne” zamykanie okresu (181) SpM = Specyfikacja materiałowa , DM = Zarządzanie dokumentami

7 Połączenie z diagramem
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę. Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Decyzja dotycząca procesu

8 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "Przegląd scenariusza — 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google