Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAP Best Practices Baseline Package V1.603 dla Polski Nowe funkcje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAP Best Practices Baseline Package V1.603 dla Polski Nowe funkcje"— Zapis prezentacji:

1 SAP Best Practices Baseline Package V1.603 dla Polski Nowe funkcje

2 Krótki przegląd nowych funkcji
Nowe samowystarczalne podzbiory rozwiązania Zakres wstępnie zdefiniowanych scenariuszy 100 głównych raportów SAP ERP Opisy danych podstawowych Wstępnie zdefiniowane formularze SAP Smart Forms Wydruk kodu kreskowego Wykorzystanie nowych list POWER Nowe narzędzie do instalacji: SAP Best Practices Solution Builder Proces faktury korygujących i zaliczek

3 SAP Best Practices Baseline Package: Nowe samowystarczalne podzbiory rozwiązania
Pakiet SAP Best Practices Baseline zawiera różne wstępnie zdefiniowane scenariusze, które obejmują wszystkie najważniejsze obszary biznesowe (rachunkowość zewnętrzną, controlling, produkcję, nabycie, usługi). Podczas instalacji można zaznaczyć do zainstalowania: pełny pakiet (wszystkie scenariusze) lub podzbiór pełnego pakietu (wybrane scenariusze). W ramach nowych funkcji firma SAP zdefiniowała cztery samowystarczalne podzbiory: każdy z nich przedstawia w pełni zintegrowaną całościową propozycję rozwiązania. Każdy podzbiór koncentruje się na innym obszarze: Produkcja, Handel, Usługi i Księgowość. Podzbiory zawierają dokładnie te scenariusze, które są zwykle wymagane w odpowiednich obszarach. Te podzbiory są również opisane jako „Zakresy poziomów wpisu”. Podzbiory „Zakresy poziomów wpisu” mogą być ze sobą połączone lub rozszerzone o dodatkowe scenariusze pakietu SAP Best Practices Baseline.

4 SAP Best Practices Baseline Package Zakres wstępnie zdefiniowanych scenariuszy
Pakiet SAP Best Practices Baseline zawiera ponad 90 wstępnie zdefiniowanych scenariuszy: Rachunkowość Controlling Scenariusz Zewnętrzna rachunkowość finansowa Księga Główna Rozrachunki z dostawcami / Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z dostawcami Zarządzanie środkami pieniężnymi Zarządzanie aktywami trwałymi Księgowość aktywów trwałych (z uwzględnieniem przychodu składnika aktywów trwałych bez zaopatrzenia logistycznego oraz zamknięcia okresu w księgowości aktywów trwałych) Przychód składnika aktywów trwałych za pośrednictwem aktywacji bezpośredniej (zintegrowane zaopatrzenie logistyczne) Przychód składnika aktywów trwałych dla wytworzonych aktywów trwałych Aktywacja podziału dokumentu i segmentów Raportowanie według segmentów Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat Aktywacja podziału dokumentów Scenariusz Planowanie roczne / prognozowanie Planowanie przychodów Planowanie sprzedaży i produkcji przez przeniesienie planowania długoterminowego do systemu informacyjnego logistyki/produkcji lub do zdolności produkcyjnych Planowanie cen materiałów zakupionych Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych Plan kwartalny — prognoza ilości sprzedaży z rachunkiem wyników Product Costing Kalkulacja kosztu standardowego Rzeczywisty rachunek kosztów pośrednich Kalkulacja symulowana i wzorcowa Zlecenia wewnętrzne Planowanie zlecenia badań i rozwoju Zlecenia wewnętrzne — planowanie kosztów marketingowych i innych kosztów pośrednich Zamknięcie okresu Zamknięcie okresu na potrzeby rachunkowości finansowej Działania zamykające okres Wycena zapasów na zamknięcie roku obrotowego Zamykanie okresu — „ogólnie” dla zakładu

5 SAP Best Practices Baseline Package Zakres wstępnie zdefiniowanych scenariuszy
Sprzedaż i dystrybucja Gospodarka materiałowa Przetwarzanie rabatu: Towary zwolnione z opłat Przetwarzanie zlecenia klienta z fakturowaniem zbiorczym Sprzedaż: Operacje zamykające okres Przetwarzanie zlecenia klienta z zaliczką Przetwarzanie zlecenia klienta w kilku jednostkach gospodarczych* Przetwarzanie pozycji do zwrotu Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta Handel zagraniczny — przetwarzanie eksportu Pozycja nabyta Przetwarzanie sprzedaży z wykorzystaniem strony trzeciej (bez awiza dostawy) Przetwarzanie zlecenia potencjalnego klienta Oferta dla klienta Faktury korygujące i zwroty Dostawa bezpłatna Przetwarzanie zlecenia klienta: Sprzedaż bezpośrednio z magazynu Zarządzanie kredytami Przetwarzanie sprzedaży z wykorzystaniem strony trzeciej (z awizem dostawy) Od zlecenia do płatności gotówkowej Scenariusz Scenariusz Od nabycia do zapłaty Oferta nabycia Nabywanie materiałów eksploatacyjnych Nabycie bez zarządzania jakością Obsługa zapasów: Braki i zapasy zablokowane Umowa zaopatrzeniowa Przesunięcie magazynowe z dostawą Przesunięcie magazynowe bez dostawy Zwroty do dostawcy Inwentaryzacja fizyczna / Inwentaryzacja i korekta zapasów Podwykonawstwo — gospodarka materiałowa Nabycie i zużycie zapasu konsygnacyjnego Nabycie z wykorzystaniem opcji samoobsługi (proces Od nabycia do zapłaty) Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi*

6 Planowanie i kontrola produkcji
SAP Best Practices Baseline Package Zakres wstępnie zdefiniowanych scenariuszy Logistyka (ogólne) / zarządzanie cyklem życia produktu / zarządzanie jakością Planowanie i kontrola produkcji Scenariusz Od prognozy do zapasów Planowanie logistyki Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny Produkcja na magazyn — przemysł procesowy Produkcja jednostkowa z konfiguracją wariantu Produkcja jednostkowa bez konfiguracji wariantu Produkcja seryjna Podwykonawstwo produkcji (przetwarzanie zewnętrzne) Przetwarzanie poprawek (materiał wyprodukowany na magazyn) Przetwarzanie poprawek (Produkcja w toku) Scenariusz Logistyka — ogólne Zarządzanie partiami Zarządzanie numerami seryjnymi (jako zintegrowana część wybranych scenariuszy) Wycofanie partii Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością dla nabycia z oceną dostawcy Zarządzanie cyklem życia produktu Funkcja SAP Easy Document Management (jako zintegrowana część wybranych scenariuszy) Projektowanie własnych produktów (za pomocą systemu projektowego / danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej)

7 SAP Best Practices Baseline Package Zakres wstępnie zdefiniowanych scenariuszy
Usługi Raporty Scenariusz Usługi Zarządzanie podróżami służbowymi Serwis wewnętrzny Doraźny konsulting fakturowany po stałej cenie Kontrakt sprzedaży ze stałą ceną i rozliczeniem czasu i materiału Projekt ze stałą ceną i rozliczeniem czasu i materiału Projekt wewnętrzny Usługi z rozliczeniem czasu i materiału Umowa serwisowa z okresowym fakturowaniem Usługa fakturowana po stałej cenie Przetwarzanie zlecenia klienta z zaliczką Projekty — zamknięcie okresu Nabycie zewnętrzne zasobów podwykonawcy Nabycie zewnętrzne usług Sprzedaż planowanych usług serwisowych Naprawa w zakładzie Scenariusz Raportowanie Raporty SAP ERP — Rachunkowość Raporty SAP ERP — Logistyka Raportowanie przy użyciu narzędzia SAP Business Explorer

8 SAP Best Practices Baseline Package 100 głównych raportów SAP ERP
Pakiet SAP Best Practices Baseline zapewnia informacje dotyczące różnych raportów w obszarze rachunkowości i logistyki, co umożliwia monitorowanie procesów w firmie i sterowanie nimi. W sumie na liście znajduje się 100 raportów (100 głównych raportów SAP Best Practices). Pakiet SAP Best Practices Baseline obejmuje: jeden dokument dokumentacji procesu biznesowego przedstawiający ważne raporty używane w obszarze Rachunkowość, jeden dokument dokumentacji procesu biznesowego zawierający informacje o istotnych raportach w obszarze Logistyka. Ponadto wszystkie scenariusze i dokumenty dokumentacji procesu biznesowego dostarczają bezpośrednio informacji na temat raportów ze „100 głównych raportów” odpowiednich do wykorzystania w przypadku określonego scenariusza. Jeśli wymagane są raporty oparte na SAP Business Information Warehouse (SAP BI), pakiet SAP Best Practices Baseline można z łatwością poszerzyć o dodatkową funkcję raportów SAP BI. W takim przypadku należy wdrożyć pakiet SAP Best Practices for Business Intelligence, uzyskując dostęp do różnych raportów, które umożliwiają analizę danych pochodzących z operacyjnych aplikacji SAP, innych aplikacji biznesowych i źródeł zewnętrznych, takich jak bazy danych, usługi online oraz Internet. Szczegółowe informacje na temat pakietu SAP Best Practices for Business Intelligence można uzyskać pod adresem

9 SAP Best Practices Baseline Package 100 głównych raportów SAP ERP
Raporty dotyczące logistyki Raporty dotyczące logistyki Nabycie materiałów i gospodarka materiałowa Analizy ogólne — zamówienia, Analizy ogólne —kontrakty i umowy terminarzowe Analizy ogólne — oferty Lista zawiadomień Analiza wartości zamówień Zamówienia według materiału Zamówienia według dostawcy Zamówienia według numeru dokumentu Analiza grupy zaopatrzeniowej Zatwierdzanie dokumentów zaopatrzeniowych Przypisanie i przetwarzanie zgłoszeń zapotrzebowania Lista zapasów/zapotrzebowań Podwykonawstwo — monitorowanie zapasów dla dostawcy Analiza dostawcy Aktywacja grupowa planowych zmian dla danego dostawcy Lista dokumentów materiałowych Wyświetlanie magazynowych zapasów materiału Dokumenty księgowe dla materiału Dokumenty materiałowe z przyczyną ruchu Analiza partii Przegląd dostępności Analiza zakładu Analiza materiału Konsygnacja i rozliczenie pipeline Konwersja zbiorcza Sprzedaż i dystrybucja Lista zleceń sprzedaży Wybór zleceń klienta Analiza zleceń klienta Rzeczywiste pozycje pojedyncze kosztów dla dokumentów sprzedaż Lista faktur Zatwierdzanie dokumentów fakturowania do księgowości Niekompletne dokumenty SD Dokumenty SD zablokowane dla dostawy Zgłoszenia zapotrzebowania według dekretacji Zamówienia według dekretacji Lista ofert Wygasające oferty Wygasłe oferty Oferty zrealizowane Klienci z brakującymi danymi kredytowymi Faktury korygujące minus Zezwolenia: Przypisane dokumenty Kontrola danych podstawowych klienta dotyczących kontroli ustawowej Zaległe zlecenia Monitor wspomagania sprzedaży Zwroty

10 SAP Best Practices Baseline Package 100 głównych raportów SAP ERP
Raporty dotyczące logistyki Raporty księgowe Usługi Zawiadomienia serwisowe Zlecenia serwisowe i remontowe Lista urządzeń Analiza kosztów Przegląd terminów obsługi Produktywny System informacji o zleceniach produkcyjnyc System informacyjny brakujących części Planowanie zdolności produkcyjnych Długoterminowe planowanie zdolności produkcyjnych Planowanie długoterminowe — lista MRP Zmiana planu Analiza planowania dla grupy produktów Wybór: Planowe/Rzeczywiste/Odchylenie Koszty/Przychody/Wydatki/Wpływy Rzeczywiste/Planowe/Odchylenie bezwzględne/Odchylenie procentowe Raport dotyczący postępu zlecenia Wyświetlenie potwierdzenia zlecenia produkcyjnego Raporty ogólne Lista MRP Wyświetlanie listy zgłoszeń zapotrzebowania Przegląd zapasów Monitor dostawy wychodzącej Księga Główna Dokumenty księgowania okresowego Salda kont KG Sprawozdanie finansowe Bilans/RziS rzecz./rzecz Zbiorczy dziennik dokumentów Dziennik pozycji pojedynczych Informacja podsumowująca Rejestr VAT Plan kont Aktywa trwałe Aktywa trwałe wg. miejsca powstawania kosztów Aktywa trwałe wg. grupy aktywów trw Stan aktywów trwałych Operacje aktywów trwałych Przychody aktywów trwałych Rozchody aktywów trwałych Rachunek rodzajów kosztów Dokumenty rachunku kosztów: Koszty rzeczywiste Zlecenia wewnętrzne: Raport danych podstawowych System informacyjny Koszty/przychody/wydatki/wpływy Przychody/koszty rzeczywiste

11 SAP Best Practices Baseline Package 100 głównych raportów SAP ERP
Raporty księgowe Rachunek miejsc powstawania kosztów MPK : Rzeczywiste/Planowe/Odchylenie Obszar: Miejsca powstawania kosztów Obszar : rodzaje kosztów MPK: Przegląd planowania Obszar : Rzecz./budż./obligo Zlecenia wewnętrzne Zlecenia: Rzecz. poz. pojedyńcze Zlecenia : Pozycje pojedyńcze obliga Lista: Zlecenia Zlecenia: Rzecz./Plan./Odchyl. Zlecenia: Przegląd planowania Lista: Budżet/Rzecz./Obligo Rachunek wyników segmentów rynku Wykonanie raportu

12 SAP Best Practices Baseline Package Opisy danych podstawowych
Pakiet SAP Best Practices Baseline dostarcza standardowych wartości na potrzeby różnych zakresów poziomów wpisu, takich jak Usługi, Handel, Produkcja lub Księgowość. Dzięki tym wartościom domyślnym można przetestować procesy biznesowe bez potrzeby tworzenia własnych danych podstawowych. Aby przetestować procesy biznesowe z użyciem dostosowanych wartości dotyczących określonego materiału lub danych przedsiębiorstwa, należy utworzyć te dane w posiadanym systemie SAP ERP. Aby ułatwić tworzenie danych podstawowych, w pakietach SAP Best Practices zawarte są szczegółowe instrukcje krok po kroku, z których wynika, jakie informacje są wymagane do konfiguracji danych podstawowych w określonym celu. Przegląd opisów danych podstawowych zawartych w pakietach SAP Best Practices Baseline można znaleźć na następnych slajdach.

13 SAP Best Practices Baseline Package Opisy danych podstawowych
Opisy tworzenia danych podstawowych — ogólne BPD Obszar Tworzenie kont i grup kont Księgowość Tworzenie aktywów trwałych Opracowywanie centrów zysku i segmentów Opracowywanie obszarów funkcjonalnych Tworzenie miejsc powstawania kosztów i grup miejsc powstawania kosztów Controlling Opracowywanie hierarchii miejsc powstawania kosztów Tworzenie rodzajów kosztów i grup rodzajów kosztów Tworzenie zbieracza kosztów Opracowywanie cykli rozłożenia Tworzenie kosztu standardowego dla pojedynczego materiału Tworzenie rodzajów działań i grup rodzajów działań Tworzenie zlecenia wewnętrznego Zlecenia wewnętrzne Opracowywanie oceny dostawcy Vendor Tworzenie danych podstawowych dostawcy Tworzenie rekordu informacyjnego zaopatrzenia Zakup Tworzenie listy źródeł Tworzenie kontraktu zaopatrzeniowego Tworzenie danych podstawowych klienta Klient Tworzenie warunku ceny sprzedaży BPD Obszar Opracowywanie zdolności produkcyjnych Produktywny Tworzenie stanowiska roboczego Opracowywanie hierarchii stanowisk roboczych Tworzenie zasobów dla przemysłu procesowego Tworzenie grup produktów Tworzenie surowców (ROH) Tworzenie materiałów Tworzenie półproduktów (HALB) Tworzenie towarów handlowych (HAWA) Tworzenie produktów gotowych (FERT) (niekonfigurowalnych) Tworzenie produktów gotowych (FERT) (konfigurowalnych) Tworzenie wariantu materiału konfigurowalnego Tworzenie numeru zmiany konstrukcyjnej Tworzenie wersji produkcji Opracowywanie rozszerzenia zakładu dla materiału Rozszerzenia Opracowywanie rozszerzenia składu dla materiału Tworzenie numeru seryjnego/numeru urządzenia Opracowywanie rozszerzenia działu sprzedaży dla materiału Tworzenie nowej specyfikacji materiałowej Specyfikacja materiałowa Opracowywanie połączenia specyfikacja materiałowa — materiał konfigurowalny

14 SAP Best Practices Baseline Package Opisy danych podstawowych
Opisy tworzenia danych podstawowych — ogólne BPD Obszar Tworzenie marszruty technologicznej Marszruta i receptura podstawowa Tworzenie zestawu operacji referencyjnych Opracowywanie harmonogramowania materiału przez marszrutę technologiczną Tworzenie receptury podstawowej Dołączanie marszruty technologicznej wariantów materiału do marszruty technologicznej materiału nadrzędnego Tworzenie profilu konfiguracji Konfiguracja wariantu Tworzenie klasyfikacji wariantu Wczytywanie zależności specyfikacji materiałowej Tworzenie standardowego planu strukturalnego projektu Systemy projektowe Tworzenie sieci standardowej Przypisanie materiału do sieci standardowej Tworzenie warunków informacji wyjściowych: SD Sprzedaż i dystrybucja Tworzenie warunków podatku: SD Tworzenie rekordu informacyjnego ustalania materiału Tworzenie rekordu informacyjnego ustalania rabatu w naturze BPD Obszar Opracowywanie katalogów — tworzenie kodów i grup kodów QM Opracowywanie katalogów — tworzenie wybranych zestawów i kodów wybranych zestawów Tworzenie podstawowych cech kontrolnych Opracowywanie specyfikacji materiału Tworzenie klasyfikacji partii Logistyka — ogólne Opracowanie rozszerzeń danych podstawowych materiału Rozszerzenia Tworzenie pracownika Zarządzanie kadrami Tworzenie przedstawiciela handlowego Tworzenie listy zadań Gospodarka remontowa Tworzenie danych podstawowych usługi Tworzenie produktu usługowego Obsługa klienta Tworzenie gwarancji Tworzenie materiału dla usługi (DIEN) Tworzenie materiałów

15 SAP Best Practices Baseline Package Wstępnie zdefiniowane formularze SAP Smart Forms
SAP Smart Forms to łatwe w obsłudze i niezawodne narzędzie do drukowania formularzy. Umożliwia łatwe tworzenie i modyfikowanie formularzy przy użyciu narzędzia do projektowania graficznego oraz udostępnia bardziej niezawodne funkcje i obsługę koloru. Prekonfigurowane formularze Smart Forms dostarczone w pakietach SAP Best Practices Baseline można zastosować w odpowiednich scenariuszach SAP Best Practices. Po wykonaniu kilku drobnych dostosowań zależnych od wymagań użytkownika formularze te można wykorzystać w działalności firmy. W Przewodniku dostosowania Smart Forms opisano sposoby dostosowania modułów tekstowych oraz grafik dostarczonych z pakietem SAP Best Practices Baseline Package. W scenariuszach dostarczonych z pakietem SAP Best Practices Baseline Package formularze Smart Forms są stosowane wszędzie, gdzie jest to możliwe. W niektórych obszarach standardowe i prekonfigurowane formularze Smart Forms nie są dostępne; w tych przypadkach stosowane są formularze SAPscript (standardowe formularze SAPscript, prekonfigurowane formularze SAPscript). Do każdego prekonfigurowanego formularza SAP Smart Form dostarczony jest wydrukowany egzemplarz przykładowy (w formacie PDF) w języku angielskim i niemieckim. Ponadto na liście miejsc użycia można sprawdzić, w których scenariuszach biznesowych stosowane są określone formularze Smart Forms. Można również znaleźć szczegółowe informacje techniczne, dotyczące na przykład dostarczonych szablonów formularzy, programów wydruku i używanych podprogramów.

16 SAP Best Practices Baseline Package Wydruk kodu kreskowego
Pakiet SAP Best Practices Baseline zawiera nową funkcję — wydruk kodów kreskowych. Materiały demonstracyjne dostarczone w pakiecie SAP Best Practices zawierają informacje na temat kodów kreskowych. Podczas drukowania kodów kreskowych niezbędne jest przestrzeganie ważnych wytycznych dotyczących wymagań odnośnie wydruku kodów kreskowych oraz obsługiwanych drukarek. Ważne informacje dotyczące wydruku kodów kreskowych za pomocą formularzy SAPscript można uzyskać w nocie SAP 5196, natomiast ważne informacje dotyczące wydruku kodów kreskowych za pomocą formularzy SAP Smart Forms można uzyskać w nocie SAP

17 SAP Best Practices Baseline Package: Używane listy POWER
Nazwa roli Pojedyncza rola Nazwa listy POWER (opis ID aplikacji) ID aplikacji Typ* Używane w BB nowe w EhP3 Accounts Payable Accountant 1 SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Strona główna płatności KYKOP-FIN-FI-VENDORLIST_AP_PAY 158 Pozycje pojedyncze dostawcy KYKOP-FIN-FI-VENDORITEMS Lista dokumentów księgowania okresowego KYKOP-FIN-FI-RECU_ENTRY_DOC 157 Accounts Receivable Manager SAP_BPR_AR_CLERK-K Klienci KYKOP-OPS-FI-CUSTOMERS 155.18 Przegląd kredytu KYKOP-CRC-LIST-CUSTOMERS 108, 132, 157 General Ledger Accountant SAP_BPR_FINACC-S Lista kont KG KYKOP-FIN-FI-GL_ACC_LIST 156 Pricing Specialist SAP_BPR_SALESPERSON-K KYKOP-OPS-SD-CUSTOMERS Purchaser SAP_BPR_PURCHASER-E Wyświetlanie umów ramowych według dostawców /KYK/ISQ_ME3LN x 133 Zatwierdzanie zamówienia KYKOP-P2P-REL-PO 129,133 Sales Administration SAP_BPR_SALESPERSON-S Oferty KYKOP-OPS-LE-QUOTATIONS 112, 200 Zlecenia sprzedaży KYKOP-OPS-SD-ORDERS 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 132, 198, 200, 201, 203, 204, 205, 217 Sales Billing SAP_BPR_SALESPERSON-S2 Rozliczanie KYKOP-OPS-SD-BILLING 107, 114, 115, 109, 119, 111, 120, 113, 116, 204, 118, 201, 123, 121, 132, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 205, 212, 217

18 SAP Best Practices Baseline Package: Używane listy POWER
Nazwa roli Pojedyncza rola Nazwa listy POWER (opis ID aplikacji) ID aplikacji Typ* Używane w BB nowe w EhP3 Shop Floor Specialist SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S Opracowywanie operacji KYKOP-OPS-PP-OPERATION 145, 147, 148, 149, 150, 151, 202 x Opracowywanie potwierdzenia KYKOP-OPS-PP-CONFIRMATION Strategic Planner SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S Strona główna planowania długoterminowego KYKOP-OPS-PP-LONG-TERM-PLNG 144 Warehouse Clerk SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Transport KYKOP-OPS-LE-DELIVERIES 109, 110, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 132, 134, 136, 138, 201, 203, 205 Lista zamówień KYKOP-OPS-MM-PO-W 129, 130, 131, 133, 134, 135, 139, 193, 199, 208 *(„x”= lista POWER zestawienia, puste = lista POWER)

19 Nowe narzędzie do instalacji SAP Best Practices Solution Builder
Narzędzie SAP Best Practices Solution Builder: Jest następcą narzędzia SAP Best Practices Installation Assistant. Jest w pełni kompatybilne pod względem technicznym z wcześniej dostarczanymi wersjami pakietu SAP Best Practices (pod względem implementacji technicznej). Zapewnia dodatkowe funkcje w zarządzaniu rozwiązaniami SAP oraz wspomaganiu procedur użytkownika końcowego. Jest ukierunkowane na „rozwiązania” (pakiety SAP Best Practices). Zapewnia bardziej przejrzyste oddzielenie zadań użytkownika końcowego i zadań związanych z projektowaniem. Zawiera rozszerzoną funkcjonalność przy projektowaniu i wdrażaniu. Zapewnia graficzną analizę wymagań (szczegóły dostępne w następnym slajdzie).

20 SAP Best Practices Solution Builder Graficzna analiza wymagań
Graficzna analiza wymagań na podstawie szablonów Standardowe szablony są dostarczane w pakiecie SAP Best Practices („Zakresy poziomów wpisu”). Rozwiązanie można w łatwy sposób rozszerzyć za pomocą dodatkowych szablonów. Analiza wymagań umożliwia zdefiniowanie nowego rozwiązania (rozwiązania klienta). Scenariusze rozwiązania są dynamicznie sortowane według wielkości i porządkowane we wglądzie rozwiązania przypominającym mapę. Kolor scenariusza jest określany ze względu na jego przypisanie do obszaru aplikacji. Obszary aplikacji są określane w edytorze obszarów aplikacji. Tutaj definiowane są takie elementy, jak kolor, krótki tekst, opis i kolejność.

21 Solution Builder: Składniki i podstawowy zakres funkcji
Zarządzanie różnymi rozwiązaniami (edytor rozwiązań) Mechanizm graficznej analizy wymagań Personalizacja/ustalanie struktury organizacyjnej Edytor obszarów aplikacji + przypisania Solution Builder Monitorowanie wdrażania rozwiązania (opartego na scenariuszu), a także zarządzanie nim i uzyskiwanie dostępu do logów Przypisanie bloku konstrukcyjnego Building block, opracowanie informacji dotyczących poziomu scenariusza/wglądu przetwarzania scenariusza (na przykład parametrów ustalania cen) Implementation Assistant Tworzenie bloków konstrukcyjnych building blocks Wstawianie różnych typów zadań dotyczących działań wdrożenia Opracowanie danych instalacji Building Block Builder

22 Nawigacja narzędzia Solution Builder Przełączanie między składnikami
Implementation Assistant Building Block Builder

23 Solution Builder: Granice zakresu odpowiedzialności użytkownika
Solution Builder: Granice zakresu odpowiedzialności użytkownika. Definicje i przykłady „Użytkownik końcowy zajmujący się sprzedażą” „Użytkownik odpowiedzialny za projektowanie” ... chce ... chce ... zapoznać się ze scenariuszami … dostosować rozwiązanie, wykorzystując proste i bezpieczne interfejsy … wdrożyć rozwiązanie szybko i z łatwością ... zapoznać się ze scenariuszami … przejrzeć techniczną strukturę scenariuszy i bloków konstrukcyjnych Building Blocks … zaprojektować własne bloki konstrukcyjne Building Blocks … zaprojektować własne scenariusze … zaprojektować własne rozwiązania, łącząc części dostarczone w pakiecie SAP Best Practices z własnymi projektami …projektować wydajnie i z łatwością … korzystać z narzędzia Solution Builder jako efektywnego narzędzia do wdrażania … nie chce … zagłębiać się w szczegóły techniczne … zajmować się strukturą techniczną rozwiązania … korzystać ze specjalnej technologii wdrożeniowej (np. obiekty eCATT i zbiory profili konfiguracji)

24 Solution Builder: Nawigacja narzędzia specyficzna dla grupy docelowej
„Użytkownik końcowy zajmujący się sprzedażą” „Użytkownik odpowiedzialny za projektowanie” Solution Builder Implementation Assistant Wgląd wdrożenia Wgląd przetwarzania scenariusza Building Block Builder Wgląd rozwiązania Wgląd scenariusza

25 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "SAP Best Practices Baseline Package V1.603 dla Polski Nowe funkcje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google