Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACOWNIA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACOWNIA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ"— Zapis prezentacji:

1 PRACOWNIA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

2 Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Niewłaściwa eksploatacja, rozbudowa lub naprawa urządzeń techniki komputerowej może doprowadzić do awarii urządzeń, w wyniku których narażeni jesteśmy na wszelkiego rodzaju skaleczenia, porażenia prądem elektrycznym a nawet pożar. Pracując na stanowisku komputerowym lub w jego otoczeniu bezpośrednio lub pośrednio narażeni jesteśmy na w/w niebezpieczeństwa. Dlatego też powinniśmy posiadać wiedzę i umiejętności jak postępować w zaistniałych sytuacjach.

3 Postępowanie w przypadku krwawień i krwotoków
Wyróżniamy trzy rodzaje krwawień spowodowane, uszkodzeniem ciała: krwawienie włośniczkowe – objawia się powolnym sączeniem krwi z ran powierzchniowych (otarcia, zadrapania, skaleczenia), krwawienie żylne – ma barwę ciemnoczerwoną (niska zawartość tlenu we kwi), wypływ krwi z rany jest jednostajny i powolny, krwawienie tętnicze – ma barwę jasnoczerwoną (duża zawartość tlenu we krwi), wypływ krwi z rany jest pulsujący (strumieniowy) pod znacznym ciśnieniem,

4 Umiejscowienie tętnic w ciele człowieka

5 W celu zatamowania krwawienia należy zastosować:
ucisk palcem lub dłonią – uciśnięcie miejsca krwawienia palcem (w rękawiczce) z użyciem jałowego gazika. Następnie na uszkodzone miejsce nakładamy gazę (warstwowo) w ilości zapewniającej dostateczny ucisk. Wszystko można umocować za pomocą bandaża. opatrunek uciskowy – najkorzystniejszy sposób zatrzymania krwawienia, pozwalający na dalsze udzielanie pomocy poszkodowanemu. Zakładamy go bezpośrednio na ranę. Opatrunek taki złożony jest z kilku warstw jałowych gazików (chust) umocowanych za pomocą opaski elastycznej lub bandażu. Opatrunku takiego nie zakładamy na szyi.

6 ucisk tętnicy powyżej rany – jeżeli niemożliwe jest założenie opatrunku uciskowego lub opatrunek nie jest skuteczny, należy ucisnąć główną tętnicę uszkodzonej kończyny, co powoduje znaczne zmniejszenie krwawienia. uniesienie kończyny – sposób dodatkowy, znacznie poprawiający tamowanie krwotoku.

7 Miejsce, w którym wystąpił krwotok należy:
utrzymywać powyżej poziomu serca, nie należy przemywać poważnej rany wodą ani środkami odkażającymi, usunąć z rany wszystkie łatwo dostępne ciała obce, należy założyć kompres uciskający ranę, jeżeli w ranie tkwią ciała obce nie należy ich uciskać.

8 Postępowanie w przypadku porażenia prądem
Bardziej niebezpieczne jest porażenie prądem zmiennym (np. ~220V, ~230V), gdyż jego częstotliwość może spowodować zaburzenia akcji serca lub całkowite jego zatrzymanie. !!!!!! Zanim przystąpimy do ratowania poszkodowanego, musimy przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo !!!!!!

9 Postępowanie w przypadku porażenia prądem
W przypadku porażenia prądem należy: nie dotykać poszkodowanego pozostającego pod działaniem prądu elektrycznego, gołymi rękoma lub przedmiotem przewodzącym elektryczność przerwać obwód elektryczny wyłączyć wadliwe urządzenie wyciągnąć wtyczkę zasilającą ze źródła prądu (gniazdka) wyjąć / wykręcić / wyłączyć bezpieczniki zasilania głównego Jeżeli w/w opcje nie są możliwe do wykonania, należy przy zachowaniu szczególnej ostrożności odciągnąć poszkodowanego od obwodu elektrycznego, lub odsunąć przedmiot który znajduje się pod napięciem. powiadomić pogotowie ratunkowe

10 Postępowanie w przypadku porażenia prądem
Po usunięciu poszkodowanego z miejsca zagrożenia należy: sprawdzić oddech i tętno (sztuczne oddychanie, resuscytacja krążeniowo-oddechowa) ułożyć w pozycji bocznej ustalonej (wykluczone uszkodzenie kręgosłupa) ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej (na plecach, nogi uniesione do góry) opatrzyć rany lub urazy zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy rozpocząć sztuczne oddychanie (skurcz mięśni międzyżebrowych – po ustąpieniu pełna reanimacja)

11 Porażenie energią elektryczną w każdym przypadku wymaga konsultacji lekarskiej, nawet jeśli wygląd poszkodowanego nie budzi zastrzeżeń.


Pobierz ppt "PRACOWNIA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google