Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsza pomoc Cześć 1 wstęp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsza pomoc Cześć 1 wstęp."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsza pomoc Cześć 1 wstęp

2 Podstawowe definicje Czynności życiowe – to czynności organizmu decydujące o jego przeżyciu. Zaliczamy do nich: Czynność oddechowa Czynność serca i krążenia krwi Regulacja składu płynów ustrojowych

3 Definicja nagłego przypadku
Doraźnej pomocy wymaga osoba, u której w wyniku urazu lub groźnego dla życia ostrego zachorowania dochodzi do zaburzenia ważnych życiowo czynności, to jest oddychania, akcji serca i krążenia.

4 Nagły przypadek Nagłe przypadki są wynikiem:
Ciężkich uszkodzeń ciała występujących na skutek wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych wypadków, Groźnych dla życia ostro występujących schorzeń, Zatruć.

5 Od momentu zatrzymania oddechu i pracy serca mózg człowieka zaczyna obumierać po 4 minutach.
Karetka prawie nigdy tak szybko nie przyjedzie, dlatego życie ludzkie zależy przede wszystkim od pierwszej pomocy udzielonej przez świadków zdarzenia

6 Na czynności doraźne ratujące życie
Ewakuacja ofiary z miejsca zagrożenia, Resuscytacja, reanimacja, Opanowanie groźnego krwawienia, Ułożenie na boku, Walka ze wstrząsem, Zabezpieczenie miejsca wypadku.

7

8 Wezwanie służb ratunkowych (tel. 999, 112)
Już w trakcie czynności doraźnych należy wezwać pomoc. Pamiętać należy, iż wzywanie pomocy nie może przerywać czynności ratowniczych. Dlatego też konieczna jest współpraca innych osób. W sytuacji, w której brak jest chętnych do pomocy należy powierzyć to zadanie konkretnej osobie, błędem jest zdanie: „niech ktoś wezwie karetkę” – w takiej sytuacji najczęściej nikt z gapiów nie poczuje się zobligowany do wezwania pomocy.

9 Wezwanie służb ratunkowych (tel. 999, 112)
Wezwanie musi zawierać następujące informacje: Gdzie się to stało? Co się wydarzyło? Ile jest ofiar? Jakie są uszkodzenia ciała? Kto wzywa pomocy? W sytuacjach, w których z powodu lokalizacji karetka może mieć problemy z odnalezieniem miejsca zdarzenia, ważne jest, by ktoś czekał na pogotowie w miejscu, do którego łatwo trafić.

10 Pierwsza pomoc – podstawowe zabiegi resuscytacyjne w skrócie BLS
W oczekiwaniu na przybycie karetki należy kontynuować czynności ratujące życie, ale również czas ten można wykorzystać na zabiegi zmniejszające ból, minimalizujące ryzyko dalszych uszkodzeń ciała czy późniejszych powikłań – unieruchamianie złamań, boczne ułożenie pacjenta, nałożenie opatrunków na rany, okrycie rannego itp.

11 AED – automatyczna defibrylacja
Automatyczny defibrylator zewnętrzny - AED jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji (defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii). Korzystamy z niego o ile jest dostępny.

12 Zespół ratownictwa medycznego
Przyjazd zespołu specjalistycznego, w skład których wchodzą osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, np. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, którzy przejmują od nas poszkodowanego i wykonują dalsze niezbędne czynności  

13 Obowiązek udzielania pomocy
prawny obowiązek udzielenia pomocy jest określony artykułem 162 Kodeksu Karnego (Ustawa z dnia ) § 1.       Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

14 Obowiązek udzielania pomocy
§ 2.       Nie podlega karze, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu, albo w warunkach, w których jest możliwa natychmiastowa pomoc ze strony instytucji lub osoby bardziej do tego powołanej.

15 ICE w nagłym wypadku …. zadzwoń …
w książce adresowej telefonu komórkowego jako kontakt „ICE” wpisuje się numer telefonu osoby, od której ratownicy uzyskają informacje o poszkodowanym

16 Pytania ????


Pobierz ppt "Pierwsza pomoc Cześć 1 wstęp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google