Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieprawidłowości morfologiczne EKG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieprawidłowości morfologiczne EKG"— Zapis prezentacji:

1 Nieprawidłowości morfologiczne EKG
Małgorzata Peregud-Pogorzelska Klinika kardiologii PAM Szczecin

2 Nieprawidłowości morfologiczne EKG

3 Załamek P – wysoki Amplituda > 2,5mm przynajmniej w jednym z trzech odprowadzeń: II, III, aVF

4 Załamek P - wysoki Przerost i (lub) rozszerzenie prawego przedsionka Zwiększenie aktywności układu współczulnego Nadczynność tarczycy Pobudzenia i rytmy ektopowe z ośrodków w górnej części prawego przedsionka

5 Załamek P - ujemny Przynajmniej w jednym z odp. I, II, aVF, V6
A - rytm dolnoprzedsionkowy B - rytm LP

6 Załamek P - ujemny Pobudzenia i rytmy dolnoprzedsionkowe (II, III, aVF) Pobudzenia i rytmy LP (I, V6) Wsteczna depolaryzacja przedsionków – pobudzenia, rytmy komorowe lub z łącza P-K (II, III, aVF) Przerost PP (aVL, rzadko I) Dekstrokardia

7 Załamek P – dwufazowy A – FLA B – przerost LP

8 Załamek P – dwufazowy FLA „zęby piły” (II, III, aVF) Przerost LP (V1 dodatnio-ujemny; amplituda fazy ujemnej  1mm, szerokość  0,04s Pobudzenia i rytmy przedsionkowe Wariant normy

9 Załamek P – rozdwojony

10 Załamek P – rozdwojony Przerost i (lub) rozszerzenie LP (I,V5,V6) szczyty oddalone od sienie  0,035s Zaciskające zapalenie osierdzia (rozdwojenie  0,03)

11 Załamek P – szeroki Czas trwania  0,12s

12 Załamek P – szeroki Przerost i (lub) rozszerzenie LP Zaburzenia przewodzenia śródprzedsionowego

13 Załamek P – brak A - blok zatokowo - przedsionkowy 2:1
B - czynny rytm komorowy C - FA

14 Załamek P – brak Zahamowanie zatokowe lub blok zatokowo-przedsionkowy Pobudzenia lub rytmy z łącza P-K lub komór (załamki ukryte w QRS-T) Rozkojarzenia P-K interferencyjne (załamki okresowo ukryte w QRS-T) FA fala „ f ”

15 Odcinek PQ – obniżenie Przemieszczenie poniżej linii izoelektrycznej  0,5mm A – poziome B – skośne do dołu

16 Odcinek PQ – obniżenie Poziome
Niedokrwienie lub zawał przedsionka Zapalenie osierdzia Skośne do dołu (zwykle skojarzone z obniżeniem J) Przerost i (lub) rozszerzenie PP Zwiększona aktywność układu współczulnego

17 Odstęp PQ – skrócony Czas trwania <0,12s

18 Odstęp PQ – skrócony Zespół preekscytacji
Przyspieszone przewodzenie P-K drogą prawidłową Rozkojarzenie P-K interferencyjne Przedwczesne pobudzenia komorowe o długim czasie sprzężenia, często zsumowane Pobudzenia i rytmy z łącza P-K (zał. P ujemne II, III, aVF)

19 Odstęp PQ – wydłużony blok P-K I stopnia czas trwania >0,20s,
po 50 r.ż. >0,23s

20 Odstęp PQ – wydłużony Uszkodzony układ bodźcoprzewodzący
Pierwotne choroby układu przewodzącego (ch. Lenegre’a, ch. Leva) Zwiększone napięcie układu przywspółczulnego Wpływ niektórych leków antyarytmicznych (β bloker, digoxin, adenozyna, amiodaron, werapamil)

21 Odstęp PQ – zmienny A - Interferencyjne rozkojarzenie P-K
B – blok P-K II stopnia Wenckebacha

22 Odstęp PQ – zmienny Blok P-K II stopnia typu Wenckebacha
Blok P-K III stopnia Rozkojarzenie P-K interferencyjne Zmienny tor przewodzenia w węźle P-K

23 Zespół QRS – poszerzony
Czas trwania >0,1s A - blok lewej odnogi B - czynny rytm komorowy C - zespół preekscytacji D - rytm stymulatora

24 Zespół QRS – poszerzony
Blok śródkomorowy (blok odnogi, niezupełny blok odnogi, czasem blok wiązki, rozlany blok śródkomorowy,okołozawałowy) Zespól preekscytacji Przerost LK Pobudzenia lub rytmy komorowe i nadkomorowe z aberracją Pobudzenia wystymulowane Hiperkaliemia Hipotermia Leki antyarytmiczne (amiodaron, chinidyna, prokainamid, propafenon) lub psychotropowe (imipramina, tiorydazyna)

25 Zespół QRS – wydłużenie czasu pobudzenia istotnego komór
Odstęp od początku QRS do szczytu R >0,03s w odp PK i 0,05 LK A – prawokomorowe odprowadzenia B – lewokomorowe odprowadzenia

26 Zespół QRS – wydłużenie czasu pobudzenia istotnego komór
Odprowadzenia prawokomorowe Całkowity lub niezupełny blok prawej odnogi Przerost PK Zespół preekscytacji Zawał tylnej ściany Odprowadzenia lewokomorowe Całkowity lub niezupełny blok lewej odnogi Przerost LK

27 Zespół QRS – zawęźlony Zawęźlenie w obrębie zespołu QRS widoczne przynajmniej w 2 odprowadzeniach

28 Zespół QRS – zawęźlony Bloki odnóg
Obwodowe ogniskowe utrudnienie przewodzenia śródkomorowego Pobudzenia i rytmy komorowe Arytmogenna dysplazja PK (fala epsilon V1-V3)

29 Zespół QRS – rozdwojony
Obecność R i R’

30 Zespół QRS – rozdwojony
Niezupełny blok prawej odnogi Wariant całkowitego bloku prawej odnogi Ogniskowe zaburzenia przewodzenia śródkomorowego czasem wywołane przebytym zawałem serca Pobudzenia i rytmy komorowe

31 Zespół QRS – fala delta

32 Zespół QRS – fala delta Zespół preekscytacji
Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego

33 Zespół QRS – zmienne zespoły
Okresowe zmiany ukształtowania w ciągłym zapisie EKG

34 Zespół QRS – zmienne zespoły
Intermitujące zaburzenia przewodzenia śródkomorowego Intermitujący zespół preekscytacji Pobudzenia lub rytmy komorowe oraz nadkomorowe z aberracją Zmiana położenia serca w zależności od fazy oddechowej

35 Zespół QRS – naprzemienne zespoły
Zmiana amplitudy i (lub) ukształtowania w co drugiej ewolucji

36 Zespół QRS – naprzemienne zespoły
Naprzemienne zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego Naprzemienny zespół preekscytacji Wysiękowe zapalenie osierdzia lub nowotwór naciekający osierdzie (płyn w osierdziu) Rytm bliźniaczy – bigeminia komorowa lub nadkomorowa z aberracją

37 Zespół QRS – niskie zespoły
Suma R i S < 5mm w kończynowych lub < 10mm w przedsercowych

38 Zespół QRS – niskie zespoły
Kardiomiopatie restrykcyjne Płyn w osierdziu Zaciskające zapalenie osierdzia Niedoczynność tarczycy Sporadycznie wariant EKG

39 Zespół QRS – wysoki załamek R w odp. I-III, aVL, aVF, V1, V5, V6
R >20mm: I-III lub aVF; R >11mm aVL; R >26mm V5-V6; R >7mm V1 A – przerost LK B – przerost PK

40 Zespół QRS – wysoki załamek R w odp I-III, aVL, aVF, V5, V6
Przerost LK Zespół preekscytacji Zaburzenia przewodzenia w obrębie lewej odnogi Pobudzenia i rytmy komorowe Wariant prawidłowego EKG (młodzi, wysocy, szczupli)

41 Zespół QRS – wysoki załamek R w odp V1
Przerost PK Zespól preeksycacji Blok prawej odnogi Dekstrowersja

42 Zespół QRS – załamek R>S w odp. V1

43 Zespół QRS – załamek R>S w odp. V1
Przerost lub ostre przeciążenie PK Zespól preekscytacji Zawał ściany tylnej Zaburzenia przewodzenia w obrębie prawej odnogi Rzadko –zaciskające zapalenia osierdzia Nieprawidłowe położenie serca (przesunięcie w prawo lub skręcenie w lewo)

44 Zespół QRS – zespół SI-SII-SIII

45 Zespół QRS – zespół SI-SII-SIII
Przerost PK Rozedma płuc Serce płucne Wariant EKG

46 Zespół QRS – brak załamka Q
Zespoły QRS bez „przegrodowych” załamków Q: I i aVL oraz V5-V6

47 Zespół QRS – brak załamka Q
Zaburzenia przewodzenia w obrębie lewej odnogi Zespól preekscytacji Skręcenie osie serca w prawo Wariant EKG

48 Zespół QRS – nieprawidłowy załamek Q
Czas trwania  0,04s amplituda  1mm załamek Q w odp. V1-V2

49 Zespół QRS – nieprawidłowy załamek Q
Zawał serca Ogniskowe uszkodzenie mięśnia sercowego (zapalenie, kardiomiopatia, nowotwór) Kardiomiopatia przerostowa Zespól preekscytacji Dekstrokardia lub dekstrowersja Ostre serce płucne

50 Zespół QRS – zespoły QS

51 Zespół QRS – zespoły QS Zawał serca
Ogniskowe uszkodzenie mięśnia sercowego Zespól preekscytacji Kardiomiopatia przerostowa Blok lewej odnogi Przemieszczenie serca (rozedma płuc, znaczny przerost LK) Wariant EKG

52 Zespół QRS – nieprawidłowa progresja załamków R
Zmniejszanie się amplitudy R w odp. V1-V3 (V4)

53 Zespół QRS – nieprawidłowa progresja załamków R
Zawał ściany przedniej Ogniskowe uszkodzenie mięśnia sercowego Rozedma płuc Blok lewej odnogi Kardiomiopatia przerostowa Wariant EKG

54 Oś elektryczna serca – patologiczne odchylenie w lewo

55 Oś elektryczna serca – patologiczne odchylenie w lewo
Blok przedniej wiązki Zawał dolnej ściany Zespół preekscytacji

56 Oś elektryczna – patologiczne odchylenie w prawo

57 Oś elektryczna – patologiczne odchylenie w prawo
Przerost PK Zawał ściany bocznej Blok tylnej wiązki Zmiana pozycyjna Dekstrokardia

58 Oś elektryczna – oś niezdefiniowana

59 Oś elektryczna – oś niezdefiniowana
Niezdefiniowane zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego Przerost PK Kardiomiopatia przerostowa Zawał przednio-bocznej ściany serca

60 Skręcenie serca dookoła długiej osi – dekstrogyria

61 Skręcenie serca dookoła długiej osi – dekstrogyria
Rozedma płuc Blok przedniej wiązki Zawał przednio-bocznej ściany Zmiana pozycyjna (nieprawidłowa pozycja serca w klatce piersiowej)

62 Skręcenie serca - sinistrogyria

63 Skręcenie serca - sinistrogyria
Przerost PK Zupełny i niezupełny blok prawej odnogi Zawał ściany tylnej Zespół preekscytacji Zaciskające zapalenie osierdzia Zmiana pozycyjna (nieprawidłowa pozycja serca w klatce piersiowej)

64 Odcinek ST – uniesienie
A – świeży zawał B – zespól wczesnej repolaryzacji C – wariant EKG A B C

65 Odcinek ST – uniesienie
Ostre pełnościenne niedokrwienie mięśnia sercowego Świeży zawał Przebyty zawał (zwykle z dyskinezą,tętniakiem) Zespół wczesnej depolaryzacji komór Zwiększone napięcie układu przywspółczulnego (skośne do góry) Zespół Brugadów (blok prawej odnogi bez zawału , uniesienie V1-V3) Wariant EKG

66 Odcinek ST – poziome obniżenie
A – niedokrwienie B - naparstnica

67 Odcinek ST – poziome obniżenie
Niedokrwienie Zawał bez załamka Q Glikozydy naparstnicy

68 Odcinek ST – obniżenie skośne do góry

69 Odcinek ST – obniżenie skośne do góry
Zaburzenia elektrolitowe, hormonalne, metaboliczne Niedokrwienie (obniżenie 1mm w odstępie 0,08s d końca QRS)

70 Odcinek ST – obniżenie skośne do dołu

71 Odcinek ST – obniżenie skośne do dołu
Niedokrwienie Przerost LK lub PK Zaburzenia elektrolitowe Glikozydy naparstnicy Wtórne zmiany repolaryzacji (blok odnogi, zespół preekscytacji, pobudzenia ektopowe komorowe)

72 Załamek T – wysoki Amplituda >5mm: I, aVL, II, III, aVF; >10mm minimum 2 odp. przedsercowe

73 Załamek T – wysoki Niedokrwienie serca Hiperkaliemia
Zwiększona aktywność układu przywspółczulnego Wariant EKG

74 Załamek T – dodatnio ujemny

75 Załamek T – dodatnio ujemny
Niedokrwienie serca Uszkodzenie mięśnia w stanach chorobowych

76 Załamek T – ujemno dodatni

77 Załamek T – ujemno dodatni
Przerost PK i LK Wtórne zmiany repolaryzacji Wariant EKG

78 Załamek T – ujemny Przynajmniej w 1 z odp.: I,II, aVF, aVL, V4-V6

79 Załamek T – ujemny Niedokrwienie Ewolucja zawału
Przeciążenie LK lub PK Kardiomiopatie Wtórne zmiany repolaryzacji Zapalenie mięśnia sercowego Zapalenie osierdzia (późna faza) Zaciskające zapalenie osierdzia Zaburzenia elektrolitowe, hormonalne, metaboliczne Dekstrokardia

80 Załamek T – ujemny i szeroki „gigantyczny”

81 Załamek T – ujemny i szeroki „gigantyczny”
Zespół długiego QT Zawał bez załamka Q

82 Załamek T – rozdwojony

83 Załamek T – rozdwojony Zespół długiego QT
Wpływ leków antyarytmicznych i psychotropowych Zespól poabstynencyjny Uszkodzenie mięśnia w przebiegu chorób Wariant EKG

84 Załamek T – naprzemienność amplitudy

85 Załamek T – naprzemienność amplitudy
Ostre niedokrwienie Świeży zawał Wrodzony lub nabyty zespól długiego QT

86 Załamek U – wysoki Amplituda >2mm odp. przedsercowe prawokomorowe
>1mm pozostałe

87 Załamek U – wysoki Hipokaliemia
Wolny rytm komór (hiperwagotonia, SSS, blok P-K) Zwiększona aktywność α - adrenergiczna Guz chromochłonny Zespół długiego QT Uszkodzenie mózgu lub opon mózgowych Hipotermia

88 Załamek U – ujemny

89 Załamek U – ujemny Niedokrwienie Przerost LK

90 Odstęp QT – skrócony QTc = QT rzeczywisty(s)1(s) / RR (s)
wzór Bazzeta

91 Odstęp QT – skrócony Hiperkaliemia Hiperkalcemia Glikozydy naparstnicy

92 Odstęp QT – wydłużenie QTc > 0,44s

93 Odstęp QT – wydłużenie Niedokrwienie lub zawał
Wrodzone nieprawidłowości repolaryzacji Zespół Jervella i Lang-Nielsena Zespół Romano-Warda Uszkodzenie mózgu lub opon mózgowych Hipokaliemia Hipokalcemia Wpływ leków antyarytmicznych i psychotropowych Wariant EKG


Pobierz ppt "Nieprawidłowości morfologiczne EKG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google