Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA"— Zapis prezentacji:

1 BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA
Autor: Ewelina Boroń

2 CELE LEKCJI Uczeń: zna pojęcie barier,
rozumie istotę barier w komunikacji, wymienia i charakteryzuje czynniki zakłócające skuteczną komunikację, wymienia i charakteryzuje czynniki przezwyciężające bariery w komunikacji, rozpoznaje czynniki, na które należy zwrócić uwagę przy komunikowaniu się.

3 POJĘCIE BARIERY W KOMUNIKACJI
Bariera komunikacyjna to coś, co powstrzymuje bądź blokuje skuteczność komunikowania się. Wśród wielu barier można zwrócić uwagę na: nieostrożność, zniekształcenie motywu, nadmierne zaabsorbowanie sobą, przejawianie zachowań obronnych, brak zaufania, nastawienie do odbiorcy, emocje, różnice językowe, niezgodność przekazów werbalnych i pozawerbalnych, percepcja.

4 bariery Rysunek 1. zniekształcenie nieostrożność motywu zaabsorbowanie
sobą percepcja bariery zachowania obronne niezgodność przekazów niewerbalnych brak zaufania niezgodność przekazów werbalnych różnice językowe emocje nastawienie do odbiorcy

5 CZYNNIKI ZAKŁÓCAJĄCE PROCES SKUTECZNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ
Rysunek 2. aby nie zaszkodzić sobie nieostrożność żargon cechy po stronie nadawcy dynamika interpersonalna percepcja zaabsorbowanie sobą cechy po stronie odbiorcy czynniki po stronie otoczenia emocje

6 PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER
Rysunek 3. sprzężenie zwrotne wrażliwość Techniki dla nadawcy wiarygodność świadomość języka

7 PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER
Techniki dla nadawcy: sprzężenie zwrotne, świadomość języka i znaczenia, zachowanie wiarygodności, wrażliwość na potrzeby odbiorcy.

8 PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER
Rysunek 4. Techniki dla odbiorcy aktywne słuchanie wrażliwość na potrzeby nadawcy

9 Pokonywanie barier przez odbiorcę Rysunek 5. umiejętność słuchania
i rozumienia przedstawienie pożytecznych rad rezygnowanie ze swego punktu widzenia stawianie pytań

10 PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER
Rysunek 6. PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER śledzenie losów informacji zrozumienie bogactwa różnych środków przekazu Techniki dla nadawcy i odbiorcy regulacja przepływu informacji

11 PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER
Techniki dla nadawcy i odbiorcy: śledzenie losów informacji, regulacja przepływu informacji, zrozumienie bogactwa różnych środków przekazu.

12 Rysunek 7. Kategoryczność Elementy godne uwagi Reakcje emocjonalne
Wygląd Trema Zła organizacja Elementy godne uwagi Brak sprzężenia zwrotnego Zainteresowanie słuchaczy Nadmiar informacji

13 ELEMENTY GODNE UWAGI W przypadku dużej grupy staraj się zainteresować możliwie najwięcej słuchaczy, miej spisane kluczowe fragmenty wypowiedzi. Nadmiar informacji - za dużo informacji to równie źle, jak za mało; nadmiar powoduje zmniejszenie zdolności percepcji i wyłapania istotnych wiadomości. Brak sprzężenia zwrotnego - zadawaj pytania, słuchaj uważnie i pokaż swoje reakcje.      Zła organizacja - planuj wystąpienie, rozmowę itp.; staraj się uporządkować przyjmowane komunikaty.

14 ELEMENTY GODNE UWAGI Kategoryczność – unikaj słów: zawsze, nigdy, wcale, zupełnie i innych, które sugerują wiedzę absolutną i niepodważalną. Reakcje emocjonalne - bądź świadom odczuć, emocji, jakie budzą się  w Tobie, staraj się nad nimi panować. Wygląd - staraj się wyglądać schludnie i czysto, kiedy masz w zamiarze przekazać wiadomość; nie zwracaj za wiele uwagi na wygląd innych, gdyż może to zakłócić odbiór ich komunikatów. Trema - wystąpienie przed (dużą) grupą ludzi może powodować tremę.

15 PODSUMOWANIE Poprawne i skuteczne komunikowanie się jest bardzo ważnym elementem nie tylko w pracy, ale też w życiu codziennym. Pojawiające się w tym procesie bariery należy skutecznie zwalczać. Opracowano na podstawie: Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 554.


Pobierz ppt "BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google