Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki stylistyczne Epitety Porównanie Hiperbola (wyolbrzymienie)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki stylistyczne Epitety Porównanie Hiperbola (wyolbrzymienie)"— Zapis prezentacji:

1 Środki stylistyczne Epitety Porównanie Hiperbola (wyolbrzymienie)
Anafora Peryfraza (omówienie) Powtórzenie Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) Metafora (przenośnia) Personifikacja (uosobienie) Zdrobnienie Animizacja (ożywienie) Antyteza

2 Epitety Wyraz (przymiotnik, rzeczownik lub imiesłów) określający rzeczownik. Jest figurą stylistyczną stosowaną w retoryce i poezji. Przykłady: Brzydkie kaczątko Słodki cukierek

3 Porównanie Zestawia się ze sobą dwa zjawiska, z których jedno służy określaniu drugiego za pomocą łączników  Przykłady: Głupi jak but Uparty jak osioł

4 Hiperbola (wyolbrzymienie)
Polega na powiększaniu zjawisk , ich potęgowaniu, pokazywaniu jakiegoś zjawiska, przedmiotu w sposób przesadny Przykłady: Potworna potęga Drobniutkie okruchy

5 Anafora Jest to zespół zdań zaczynających się od tych samych słów
Przykłady: Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj. Szybko, szybko, stygnie kawa! Szybko, zęby myj i ręce! (...) Danuta Wawiłow – „Szybko”

6 Peryfraza (omówienie)
Polega na zastąpieniu danego wyrazu przez szereg innych o podobnym znaczeniu Przykłady: „z chińskich ziół ciągnione treści” – herbata „stambulskie gorycze” – tytoń

7 Powtórzenie Dany element powraca wielokrotnie, powtórzenie może dotyczyć poszczególnych głosek i ich  układów, wyrazów, zwrotów, wersów, zdań Przykłady: „Kto mówi? – mówi. To kilka chwil. Świat – mówi – jak lalka znika. Ach, to nic – mówi – to tylko tryl ... Kto mówi? Mówi muzyka ...”

8 Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo)
Naśladowanie za pomocą środków językowych,  zjawisk dźwiękowych (głosów i odgłosów), z otaczającej rzeczywistości, Przykłady: A na dębie dwa gołębie na zielonym rajskim dębie.” Gru – gru - gru.

9 Metafora (przenośnia)
Jest ona zespołem słów, w którym znaczenie jednych zostaje niejako przeniesione na znaczenie pozostałych; Znaczenie przenośne jest różne od dosłownego,  Przykłady: Noszę w sercu Twój obraz Góry jak stada szarych, nieruchomych słoni Uroda życia

10 Personifikacja (uosobienie)
Polega na przypisywaniu rzeczom martwym tylko cech człowieka; przedmioty, zjawiska,  rośliny oraz zwierzęta mogą zachowywać się, odczuwać  i wykonywać rozmaite czynności właściwe ludziom Przykłady: skowronek zapłakał słońce myślało

11 Zdrobnienie Wyrazy utworzone za pomocą odpowiedniego  przyrostka mające znaczenie w jakimś sensie pomniejszone Przykłady: Rączki Kotek Martusia 

12 Animizacja (ożywienie)
Polega na przypisywaniu przedmiotowi  martwemu właściwości istot żywych – ludzi i zwierząt, Przykłady: Drzewo drgnęło Chwile biegną

13 Antyteza Polega na kształtowaniu wypowiedzi z elementów  znaczeniowo przeciwstawnych Przykłady: Ma granicę - nieskończony Wzgardzony – okryty chwałą Śmiertelny – król nad wiekami.

14 3 pytania

15 Jaka jest różnica między personifikacją a animizacją?
Za pomocą pantomimy zaprezentuj 2 przykłady porównania. Co to jest antyteza?

16 Koniec Dziękujemy za uwagę Autorzy: Karol i Radek klasa IIIe

17 Źródło www.google.pl www.wikipedia.pl
Posiadana własna wiedza zdobyta w pocie czoła na języku polskim 


Pobierz ppt "Środki stylistyczne Epitety Porównanie Hiperbola (wyolbrzymienie)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google