Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok: 2007/2008 Autor: Zuzia Didyk i Justyna Wajda

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok: 2007/2008 Autor: Zuzia Didyk i Justyna Wajda"— Zapis prezentacji:

1 Rok: 2007/2008 Autor: Zuzia Didyk i Justyna Wajda
Gramatyka j. polskiego Rok: 2007/2008 Autor: Zuzia Didyk i Justyna Wajda

2 Przypadki M.- Mianownik (kto?, co?) D.- Dopełniacz (kogo?, czego?)
C.- Celownik (komu?, czemu?) B.- Biernik (kogo?, co?) N.- Narzędnik (z kim?, z czym?) Msc.- Miejscownik (o kim?, o czym?) W.- Wołacz (o!!!) Następny slajd

3 Przykłady odmiany: M.- Polak D.- Polaka C.- Polakowi B.- Polaka
N.- z Polakiem Msc.- o Polaku W.- Polak! Następny slajd Powrót do wcześniejszego

4 Czasownik Jest to czynność wykonywana w czasie przyszłym, teraźniejszym i przeszłym. Odpowiada na pytania (co robi?, co się z nim dzieje?)

5 Przymiotnik Jest to część mowy określająca cechy i właściwości ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy, zjawisk. Odpowiada na pytania: (jaki?, jaka?, jakie?)

6 Rzeczownik Jest to część mowy nazywająca rzeczy, obiekty, istoty rozumne, rośliny, zwierzęta, pełni funkcję podmiotu w zdaniu. Odpowiada na pytania (kto?, co?)

7 Podmiot Jest to część zdania, która w zdaniu w stronie czynnej oznacza wykonawcę czynności wyrażonej orzeczeniem. Np.: Pies pije wodę - pies jest podmiotem i oznacza wykonawcę czynności; Kwiat rośnie - kwiat jest podmiotem i oznacza obiekt podlegający procesowi wzrostu; Listek leży - listek jest podmiotem i oznacza obiekt znajdujący się w "stanie leżenia".

8 Orzeczenie Jest to część zdania opisująca czynność podmiotu.
Najczęściej jest wyrażone osobową formą czasownika (jest to wtedy tzw. orzeczenie czasownikowe), np. Jego syn biega codziennie. Po długiej, męczącej podróży doszliśmy do domu. Może być również formą złożoną - przykładem jest tu orzeczenie imienne, np. Ten niski mężczyzna jest dyrektorem. Orzeczenie może być wyrażone formą czasownika niewłaściwego (warto, można, itp.), np. Warto by iść na spacer. Orzeczenie może być wyrażone związkiem frazeologicznym, np. Kupiłam kota w worku.

9 Stopniowanie przymiotników
Przykłady stopniowania przymiotników np.: Lekki- lżejszy- najlżejszy Szybki- szybszy- najszybszy Płaczący- bardziej płaczący- najbardziej płaczący Drewniany-nie stopniujemy.

10 Dziękujemy za oglądniecie prezentacji
Koniec!!! Dziękujemy za oglądniecie prezentacji


Pobierz ppt "Rok: 2007/2008 Autor: Zuzia Didyk i Justyna Wajda"

Podobne prezentacje


Reklamy Google