Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagrożona Amazonia czyli „zielone płuca Ziemi” w potrzasku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagrożona Amazonia czyli „zielone płuca Ziemi” w potrzasku"— Zapis prezentacji:

1 Zagrożona Amazonia czyli „zielone płuca Ziemi” w potrzasku
Prezentację wykonał Szymon Szostek

2 Położenie geograficzne
Amazonia to region w Ameryce Południowej w dorzeczu Amazonki obejmujący Nizinę Amazonki wraz z częściami otaczających ją krain: Wyżyny Gujańskiej, Wyżyny Brazylijskiej oraz przedgórza Andów. Wyżyna Gujańska Nizina Amazonki Przedgórze Andów Wyżyna Brazylijska Mapa geograficzna

3 Położenie polityczne Mapa polityczna Ameryki Południowej
Amazonia znajduje się na obszarze następujących państw: Brazylia Boliwia Peru Ekwador Kolumbia Wenezuela Gujana Surinam Gujana Francuska Jest to przyczyną sporów politycznych, gdyż wielu polityków twierdzi, że Amazonia jest obszarem międzynarodowym i należy do całej ludzkości. Z tym jednak nie zgadza się rząd brazylijski. Mapa polityczna Ameryki Południowej

4 Klimat Amazonia występuje w strefie klimatu równikowego, co sprzyja występowaniu wiecznie zielonemu lasowi równikowemu. Suma opadów w ciągu roku jest bardzo wysoka, a dobowe i roczne wahania temperatur nieznaczne.

5 Środowisko przyrodnicze
Amazonię porasta największy na świecie kompleks lasów równikowych, zwany również jako Selwa. Stanowi on największy ekosystem kuli ziemskiej. Żyje w nim około 70% gatunków roślin i zwierząt występujących na Ziemi. Jednak wiele z nich nie zostało jeszcze odkrytych, liczba ta może wynosić nawet 80%. Potwierdza to raport organizacji ekologicznej WWF, który podaje, że na każde trzy dni ostatniej dekady przypada odkrycie jednego nowego gatunku. Przez Amazonię przepływa najdłuższa rzeka świata – Amazonka (7040 km). Przybliżony obszar Puszczy Amazońskiej Amazonka- rozległy ekosystem wodny

6 Flora Puszcza Amazońska to największy i najgęstszy las równikowy świata. Do wysokości 40 m wznosi się tu specyficzny, nieprzebyty roślinny gąszcz. Tworzą go liczne drzewa, krzewy, paprocie, rośliny pnące i pasożytujące. Niektóre drzewa osiągają niekiedy wysokości nawet 80 - 90 m. Do poszycia lasu dociera w wielu miejscach znikoma ilość światła słonecznego, dlatego roślinność jest tu bardzo skąpa. To królestwo owadów odżywiających się zbutwiałymi liśćmi i obumarłymi drzewami. Wiele roślin ma napowietrzne korzenie, którymi czerpią wodę z unoszącej się nad ziemią pary wodnej. Powierzchnia ziemi zasłana jest resztkami obumarłych roślin. Amazonka przepływa przez największy na świecie kompleks lasów równikowych

7 Liany – pnącza o zdrewniałych łodygach
Orchidea - ma silny zapach przyciągający owady, które je zapylają. Jedną z osobliwości orchidei jest fakt, że niektóre są zapylane przez ćmy, a ich zapach jest silniejszy w nocy Helikonia - jej liście występują w wielu kolorach, są podobne do szczypiec homara. Często mieszają się tworząc niezwykłe kombinacje Lilia wodna -największy kwiat na świecie, mogący osiągnąć 1,8 metra średnicy Liany – pnącza o zdrewniałych łodygach

8 Drzewo kapokowe jest największym drzewem w dżungli amazońskiej
Drzewo kapokowe jest największym drzewem w dżungli amazońskiej. Osiąga ono nawet do 60 metrów, a wysoki pień może liczyć ponad 3 metry średnicy. Kauczukowiec jest wiecznie zielonym drzewem z rodziny wilczomleczowatych. Obecnie uprawia się je na skalę przemysłową w celu pozyskania lateksu (soku mlecznego).

9 Kakaowiec Z jego owoców uzyskuje się kakao
Mahoniowiec właściwy jest pożądany, gdyż dostarcza twardego drewna o łatwej obrabialności. Stanowi ceniony surowiec na wyroby stolarskie Kakaowiec Z jego owoców uzyskuje się kakao

10 Fauna Amazonii jest bardzo zróżnicowana.
W Puszczy Amazońskiej żyje ogromna ilość zwierząt, często niezwykłych i unikalnych. Występują tu głownie drobne gatunki. Najbardziej charakterystycznymi zwierzętami Amazonii są liczne gatunki małp, które dzięki chwytnemu ogonowi mogą szybko i sprawnie poruszać się po gałęziach drzew. Jest to również świat gryzoni, gadów i drapieżników niespotykanych w innych zakątkach Ziemi. Ciekawe, a zarazem tajemnicze są również wody Amazonki. Według National Academy of Sciences, na typowych 10 km² lasu tropikalnego żyje aż 125 gatunków ssaków, 400 gatunków ptaków, 100 gadów, 60 płazów, a nawet 150 różnych gatunków motyli.

11 Kapibara – największy gryzoń świata
Kapucynka czubata Kajman okularowy Tapir anta z młodym

12 Piranie – drapieżne ryby słodkowodne Delfiny słodkowodne
Anakonda zielona Jaguar – największy drapieżnik Amazonii

13 Wilgotnych lasów Amazonii
Znaczenie Wilgotnych lasów Amazonii Nazywane są zielonymi płucami Ziemi. Nazwę tą uzyskały dzięki produkcji największej na świecie ilości tlenu Wchłaniają największą ilość dwutlenku węgla Zapewniają retencję wodną, czyli gromadzą wodę i przechowują ją przez dłuższy czas Stanowią największy ekosystem kuli ziemskiej Są środowiskiem życia wielu plemion, do których nie udało się dotrzeć – plemiona izolowane Indiańskie plemię Jivairo Zielone płuca Ziemi

14 Przyczyny zagrożeń dla Amazonii
W celu uzyskania pola pod uprawy rolne lub pastwiska karczuje się całe połacie lasu amazońskiego. Wycinanie drzew jest głównym źródłem zarobku dla mieszkańców ubogich państw.

15 Amazonię pocięto licznymi drogami,
Pozyskiwanie drewna z najcenniejszych gatunków drzew (m.in. mahoniowca) do wyrobu mebli. Amazonię pocięto licznymi drogami, aby sprawniej wywozić drewno i łatwiej zagospodarować wykarczowane lasy. Na świecie rośnie popyt na złoto i inne metale szlachetne, więc powstaje coraz więcej kopalni. Odpady kopalniane powodują zatrucie wody i niszczenie roślinności.

16 Konsekwencje klimatyczne wycinania lasów Amazonii
Wylesianie Amazonii to ingerencja w klimat na Ziemi: Spadek absorpcji dwutlenku węgla Wzrost średniej temperatury powietrza Ziemi Zaburzenia gospodarki wodą - powodzie, lawiny błotne, osuwanie się gruntu Pustynnienie wykarczowanych terenów, erozja gleby Osunięcie terenu Lawina błotna

17 Puszczy Amazońskiej skutkuje:
Ponadto wycinanie Puszczy Amazońskiej skutkuje: Wyginięciem wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt Ograniczeniem bioróżnorodności Bezpośrednimi kosztami finansowymi - raport wykazał, że związane z utratą lasów straty wynoszą miliardów dolarów rocznie, czyli 7% światowego PKB Zagrożenie bytu rdzennych mieszkańców Amazonii

18 a sytuacja plemion indiańskich
Wycinanie lasów a sytuacja plemion indiańskich W Amazonii żyją liczne tubylcze plemiona, kultywujące zazwyczaj stare tradycje i rytuały, które nie miały kontaktu z cywilizacją. Prawdopodobnie posługują się one rodzimymi językami. Przypuszcza się, że występuje tam ponad 30 różnych rodzin językowych. Czyni to Amazonię jeszcze bardziej bogatym i interesującym miejscem. Jednak setki indiańskich grup w całej Ameryce Południowej zniknęło przez procesy kolonizacji, choroby, robotników i wojny. Obecnie zagrożeniem dla tych plemion jest wycinanie i cywilizowanie wilgotnych lasów Amazonii. Indianie Jivaro Wiele plemion nie zostało jeszcze odnalezionych

19 Przez wyniszczanie lasów wiele rdzennych mieszkańców Amazonii jest zmuszona opuścić rodzime tereny. Są przesiedlani do innego środowiska życia, co powoduje utratą ich kultury i tradycji. Indianie próbują zapobiegać na różne sposoby wycinaniem lasów. W większości krajów obu Ameryk indiańskie grupy i tworzone przez nie organizacje występują wobec władz państwowych z wieloma roszczeniami o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym. Firmy zaj­mu­ją­ce się wy­rę­bem bra­zy­lij­skich lasów desz­czo­wych oskar­ża­ne są przez obroń­ców praw czło­wie­ka o chęć wymordowania In­dian Awá, ple­mie­nia li­czą­ce­go obec­nie za­le­d­wie 355 osób. Or­ga­ni­za­cja Su­rvi­val In­ter­na­tio­nal pro­wa­dzi kam­pa­nię na rzecz po­wstrzy­ma­nia dzia­łań, które jeden z sę­dziów na­zwał już "lu­do­bój­stwem". Najbardziej zagrożone plemię - Indiani Awá

20 założony w 1974r. Jego obszar wynosi 9940 km².
Rządowe plany rozwoju Amazonii W Brazylii ustanowiono mądre prawa, zgodnie z którymi właściciel lasu miał prawo wyciąć jedynie 20%, a 80% powinien zostawić w stanie nienaruszonym. Dodatkowo jej rząd podjął decyzję o stworzeniu największej na świecie strefy ochrony lasów, obejmującej w sumie 150 tys. km², czyli łącznie powierzchnię Portugalii, Szwajcarii i Holandii. Jedna trzecia tego obszaru będzie chroniona całkowicie. Na pozostałym terenie eksploatacja lasów będzie dozwolona pod pewnymi warunkami i pod kontrolą rządu. W północnej Amazonii istnieje już zajmujący 38,7 tys. km² park narodowy, administrowany przez stan Amapa. Istnieje również Park Narodowy Amazonii znajdujący się we wschodniej części Niziny Amazonki, założony w 1974r. Jego obszar wynosi 9940 km².

21 Światowe działania na rzecz Amazonii
Liczne organizacje ekologiczne działają na rzecz zahamowania wyniszczającego procesu wylesiania Amazonii, bojkotując sprowadzanie drewna z tropikalnych lasów. Prowadzą również programy ochrony, kontrolują eksploatację lasów oraz zachęcają do rekultywacji obszarów zniszczonych i do zakładania plantacji cenionych gatunków drzew przemysłowych. Jeżeli nie zahamujemy wylesiania Amazonii, może jej za kilkadziesiąt lat zabraknąć…

22 Bibliografia „Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum” – Dawid Szczypiński i Mirosław Wójtowicz, Nowa Era „Zadziwiający świat zwierząt” – ARTI


Pobierz ppt "Zagrożona Amazonia czyli „zielone płuca Ziemi” w potrzasku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google