Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Mgr Malwina Banaś – nauczyciel stażysta Dr inż Marta Filipek – dyrektor szkoły

2 JA I MOJA SZKOŁA Od roku jestem nauczycielem świetlicy w Meridian International Schools w Warszawie. Staż na nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2019 roku. Moim opiekunem stażu była pani mgr Marta Jaworska.

3 PLANOWANIE PRACY Rozpoczynając staż stworzyłam swój Plan Rozwoju Zawodowego, który realizowałam na bieżąco oraz sporządziłam sprawozdanie końcowe z jego realizacji.

4 ANALIZA DOKUMENTÓW I PRZEPISÓW
Plan stworzyłam na podstawie dokumentów Placówki, a także obowiązujących przepisów dotyczących systemu oświaty wynikających z rozporządzeń MEN.

5 REALIZACJA PLANU Podczas trwania mojego stażu realizowałam wszystkie zadania wynikające z Planu Rozwoju Zawodowego. Uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej. Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną. Realizowałam także zadania dodatkowe pojawiające się w trakcie trwania stażu np. organizacja i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z wypieku korzennych pierników.

6 WSPÓŁPRACA Z OPIEKUNEM STAŻU
Na początku roku szkolnego zawarłam kontrakt z opiekunem stażu ustalając zasady współpracy i terminy. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez panią Jaworską. Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Omawiałyśmy te zajęcia, konsultowałyśmy wspólne przedsięwzięcia oraz dzieliłyśmy się spostrzeżeniami z indywidualnych projektów i wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego. Podczas omawiania kolejnych lekcji zwracałyśmy szczególną uwagę na mocne i słabe strony. W mojej dalszej pracy starałam się stosować mocne strony moich zajęć i pracować nad słabymi.

7 WŁASNY WARSZTAT PRACY Pozyskiwałam i przygotowywałam pomoce dydaktyczne na zajęcia. Dbałam o wystrój gazetek ściennych zarówno na świetlicy jak i na korytarzu uzupełniając je pracami plastycznymi dzieci, które wykonywały podczas zajęć świetlicowych. Korzystałam z zasobów internetu, różnych portali dla nauczycieli m.in. czytałam publikacje na temat awansu zawodowego nauczyciela, rozporządzenia dotyczące pracy zdalnej jak i poszukując inspiracji do przeprowadzenia zajęć zdalnych. Korzystałam z doświadczeń, wiedzy i pomysłów psychologa szkolnego, by móc szybko rozwiązać problemy pojawiające się u dzieci.

8 ODBYTE KURSY Tematykę kursów dobierałam zgodnie z potrzebami. I tak w celu: zdobycia wiedzy w zakresie bezpieczeństwa: „Szkolenie w zakresie niezbędnych akcesoriów do pomocy przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego” zdobycia wiedzy w zakresie ochrony dzieci: „Szkolenie w zakresie wykorzystywania dzieci, zapobiegania zastraszaniu, zaniedbywania dzieci, ochrony dziecka oraz zdrowia i bezpieczeństwa”

9 zdobycie wiedzy w zakresie zagrożenia epidemicznego:
„Szkolenie w zakresie zagrożenia epidemicznego i zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz uzyskania zdolności do wsparcia medycznego wojsk i organów administracji publicznej podczas działań przeciwkryzysowych spowodowanych SARS-CoV-2 i COVID-19”

10 ZAANGAŻOWANIE DZIECI W NIESIENIE POMOCY
Dzieci w ramach zajęć świetlicowych przygotowały korzenne pierniczki, które następnie pięknie udekorowały, zapakowały i sprzedały podczas kiermaszu zimowego. Dochód ze sprzedaży miał wspomóc zdrowy rozwój dziecka.

11 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Utrzymywałam z rodzicami stały kontakt poprzez codzienne rozmowy indywidualne. Dzięki wymianie informacji z nimi mogłam dogłębnie poznać problemy i potrzeby uczniów oraz udzielać porad i instruktażu co przyczyniło się do poprawy jakości edukacji dzieci oraz wzmocniło wizerunek szkoły jako miejsca przyjaznego uczniom i rodzicom.

12 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
W mojej pracy stale korzystałam z komputera. Pracowałam w programach Word i PowerPoint. Poczta elektroniczna usprawniała kontakt z innymi nauczycielami. Prowadziłam lekcje zdalne używając narzędzia jakim jest Google Classroom.

13 KONKURSY Organizowałam konkurs plastyczny „Pani Jesień” oraz Turniej Gry w Szachy „Meridian Chess Cup”, gdzie do wygrania był puchar.

14 PODSUMOWANIE Zadania postawione w Planie Rozwoju Zawodowego pozwoliły mi lepiej poznać i zrozumieć jak trudna i odpowiedzialna jest praca z dziećmi. Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego oraz wiele zadań, których wcześniej nie zaplanowałam. Zamierzam dalej dbać o doskonalenie swoich umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia.

15 REFLEKSJA Podsumowując, czuję się lubianym i szanowanym nauczycielem wśród uczniów, a także docenianym przez Dyrekcję i rodziców. Odczucie to ma potwierdzenie w pochwałach mojego stosunku do podopiecznych ze strony rodziców i Grona Pedagogicznego. To pobudza moją motywację do dalszego rozwoju.


Pobierz ppt "PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google