Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etiopia – kraj czwartego świata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etiopia – kraj czwartego świata"— Zapis prezentacji:

1 Etiopia – kraj czwartego świata
Wykonała: Magda Wawrzonek kl. 1TE

2 Wstęp W tej pracy zawarłam najważniejsze informacje o jednym z najbiedniejszych krajów świata. Znalazło się tutaj również trochę zdjęć przedstawiających Etiopię. Kilka problemów przedstawiłam za pomocą tabel czy wykresów. Zapraszam!

3 Spis treści: - Wstęp 2 - Spis treści 3 - Ogólne informacje 4 - Warunki naturalne 6 - Klimat 7 - Gospodarka 8 - Przemysł 11 - Transport i komunikacja 13 - Handel 15 - Zatrudnienie 17 - Problemy kraju 18 - Posumowanie 23 - Porównanie Polski i Etiopii 24 - Ciekawostki 26 - Słowniczek 28 - Bibliografia 29

4 Etiopia – (dawnej Abisynia) leży we wschodniej części Afryki.
Ogólne informacje Etiopia – (dawnej Abisynia) leży we wschodniej części Afryki. Stolicą Etiopii jest Addis Abeba. Graniczy z 5 krajami: od południa z Kenią (830 km) , od zachodu z Sudanem (1606 km), od wschodu z Dżibuti (337 km) i Somalią (1626 km) oraz od północy z Erytreą (912 km). Językiem urzędowym jest amharski, ale w używa się również tigre, tirginia, arabskiego oraz angielskiego. Jednostką monetarną – birr (100 centów) czyli około: 4,46 zł. Ryc. 1.1. Mapa Etiopii

5 Etiopia jako kraj należy do Unii Afrykańskiej.
Ryc. 1.2. Addis-Abeba – stolica Etiopii Państwo jest parlamentarną republiką federalną. Prezydentem jest Girma Woldegiorgis (od 2001r.) a premierem Meles Zenawi (od 2000r.). Etiopia dzieli się na 9 kili i 2 miasta o specjalnym statusie (Addis Abeba i Dire Daua). Władza legislacyjna jest podzielona na dwuizbowy parlament i rząd. Uzyskanie niepodległości nastąpiło 28 listopada 1941r. od Królestwa Włoch. Etiopia jako kraj należy do Unii Afrykańskiej. Główne religie to: islam (45%), chrześcijaństwo (głównie kościół koptyjski; 43%), lokalne wierzenia (12%). Skład etniczny: Oromo (43%), Amhara i Tigre (35%), Szangalla (7%), Sidamo (9%) i Gurage (6%)

6 Warunki naturalne Ryc. 1.3.Jezioro wulkaniczne w Etiopii Etiopia leży w Rogu Afryki. Większość obszaru leży na wyżynach lub na jakiś wzgórzach. Na wschodzie występują tereny nizinne. Dawna Abisynia leży w większości w Wyżynie Abisyńskiej. Najwyżej położony szczyt to Ras Daszan (4550 m. n. p. m.). Powierzchnię wyżyny przecinają liczne doliny rzeczne, których szerokości dochodzą do 13 km a głębokości do 1 km. Występują tam też wulkany. Na południowym-wschodzie kraju występuje Wyżyna Somalijska. Przez terytorium państwa przebiegają Wielkie Rowy Afrykańskie

7 Klimat Etiopia leży w strefie klimatu podrównikowego z cechami monsunowymi. Latem gdy nadchodzi monsun wilgotny nasuwają się na kraj masy powietrza równikowego a zimą powietrza zwrotnikowego. Średnie temperatury w lecie wynoszą od 10 do 25°C (kwiecień, maj) a zimą temperatura waha się w przedziale od 5 do 23°C (głównie grudzień). Słupek rtęci dochodzi również do 48°C w dzień podczas pory suchej. Dwa razy do roku (kwiecień oraz październik) występują w Etiopii dwie krótkie pory deszczowe. W sumie w roku spada tam około 1236mm opadów. Miesiąc Opady (mm) Temperatura (°C ) Styczeń 17 16,1 Luty 36 17,2 Marzec 67 18,2 Kwiecień 85 18,0 Maj 18,4 Czerwiec 131 16,8 Lipiec 267 15,4 Sierpień 281 15,3 Wrzesień 185 16,0 Październik 28 Listopad 11 16,3 Grudzień 9 Ryc. 2.1. Opady i temperatura w Addis Abebie w ciągu roku.

8 Gospodarka Ryc. 1.4. Krajobraz Etiopii Typowy krajobraz Etiopii to nie tylko półpustynne, spalone słońcem górzyste płaskowyże, lecz także enklawy obszarów z rolnictwem plantacyjnym, zakładanym na płaskich równinach i dnach śródwyżynnych kotlin. Rolnictwo jest także podstawą etiopskiej gospodarki. Utrzymuje się prawie ¾ ludności. Stosunki własnościowe (przeżytki ustroju rodowego i feudalnego), system dzierżawy i pracy najemnej, konflikty plemienne, prymitywne metody uprawy oraz uzależnienie od warunków pogodowych czego przyczyną są niskie i nierównomierne plony rolne uzyskiwane z jednego hektara użytków rolnych. Konsekwencją są częste klęski głodu.

9 Głównymi uprawami są: teff, kukurydza, jęczmień, pszenica , proso, groch, bób, olejarkę abisyńską, len i sezam. Spore znaczenie ma również uprawa herbaty i owoców cytrusowych. Etiopia głównie eksportuje kawę, która jest uprawiana głownie na południu. Państwo jest na 7 miejscu jako główny producent kawy (dane 2005r.). Produkuje się tam około 260 tys. ton kawy rocznie. W wielu rejonach kawa rośnie dziko. Ryc. 1.5. Etiopia – drzewka kawowe

10 Kraj ten posiada największe pogłowie zwierząt hodowlanych w Afryce
Kraj ten posiada największe pogłowie zwierząt hodowlanych w Afryce. Hoduje się tam m. in. Bydło, owce, kozy, konie, muły, osły oraz wielbłądy. Mimo to produkcja hodowlana jest niewydajna. Przyczynia się do tego bardzo zły stan łąk i pastwisk, który jest spowodowany ich nadmierną eksploatacją oraz częstymi suszami.

11 Przemysł Podstawą przemysłu Etiopii jest przemysł przetwórczy produktów rolno-spożywczych. Znajdują się tam małe zakłady olejarskie, cukrownicze, mleczarskie oraz mięsne. W stolicy kraju rozwinął się przemysł włókienniczy. Funkcjonują w niej także pojedyncze zakłady przemysłu skórzano-obuwniczego, drzewno-papierniczego oraz materiałów budowlanych.

12 Obszar Etiopii jest obfity w bogactwa naturalne, jednak nie jest to wykorzystywane. Eksploatuje się jedynie złoża złota i platyny w okolicach miast: Adoli i Jubdo. Do pozostałych, występujących tam, lecz nie wydobywanych surowców należą: rudy żelaza, miedzi, chromu, cynku, ołowiu, molibdenu oraz złoża ropy naftowej. Potencjał energetyczny kraju jest tworzony przez kilka hydroelektrowni, mieszczących się głównie w dorzeczu Nilu Błękitnego, przede wszystkim na rzekach Auasz i Fincha.

13 Transport i komunikacja
Również transport i komunikacja są słabo rozwinięte. Ludzie przemieszczają się głównie dzięki zwierzętom jucznym. Działają jednak tam również linie lotnicze. Z Addis Abeby przez Dire Dawa na wschodzie kraju do Dżibuti biegnie jedyna linia kolejowa w kraju. Ryc. 1.6. Niebieskie minibusy w Addis Abebie

14 Autobusy są tam stare i wolno się poruszają (około 30 km/h), gdyż na większości dróg nie ma tam nawierzchni asfaltowej. Po stolicy kraju można poruszać się również niebieskimi minibusami, których jest mnóstwo na ulicach.

15 Handel Najważniejsze towary eksportowe to: kawa (47%), skóry i futra (16%), produkty rolne (13%) jak również rośliny strączkowe, oleiste, owoce, warzywa i mięso. Wśród importowanych produktów przeważają produkty przemysłu przetwórczego, artykuły konsumpcyjne oraz dobra inwestycyjne. Etiopia prowadzi wymianę międzynarodową z Włochami, Niemcami, USA i krajami byłego ZSRR. W czasie klęsk żywiołowych żywność pochodzi z krajów bogatszych.

16 Pomoc żywnościowa dla Etiopii (tys. ton żywności)
Ryc. 3.1. Pomoc żywnościowa dla Etiopii (tys. ton żywności)

17 Zatrudnienie Najwięcej ludzi pracuje w rolnictwie bo aż 78% ogółu. W usługach i w handlu pracuje około 13% a najmniej w przemyśle – 9%. Dochód narodowy jest jednym z najniższych na świecie. Wynosi on około 560 USD na osobę rocznie. Zadłużenie Etiopii wynosi około 10 mld USD.

18 Problemy kraju Powierzchnia całkowita Etiopii wynosi km2 co daje jej 26 miejsce na świecie. W kraju mieszka ludzi (16 miejsce), natomiast gęstość zaludnienia wynosi 69 osób/km2. Wskaźnik urbanizacji wynosi 13%. Duże zróżnicowanie etniczne i religijne. Wysoki analfabetyzm (około 95%) Przeciętna długość życia to: 50 lat (kobiety) i 46 lat (mężczyźni).

19 Ryc. 1.7. Około 85% dzisiejszej ludności Etiopii mieszka na wsi, w tym w znacznej części w tukulach, składających się z kilku okrągłych lub prostokątnych chat o ścianach ulepionych z gliny lub uplecionych z trzcinowych mat i typowych stożkowych fachach krytych strzechą.

20

21 - Przyrost naturalny wynosi 2,36%
- Przyrost naturalny wynosi 2,36%. - Na jedną etiopską kobietę przypada średnio 5 dzieci. - Częste susze i inne klęski powodują to, że gospodarka etiopska coraz bardziej jest uzależniona od pomocy zagranicznej. - Średnia długość życia jest bardzo niska. Wynosi około 18 lat. - PKB na osobę wynosi 177$ - Wysoka zachorowalność na gruźlicę, czerwonkę, cholerę, HIV, dżumę, malarię, tyfus.

22 - Nie przestrzeganie przez ludność zasad higieny.
- Opieka lekarska na niskim poziomie (1 lekarz przypada na 100 tys. osób) - Brak żywności, wody i innych podstawowych środków do życia. - Zmniejszanie się ilości plonów przez ciągłe susze. Ryc. 1.8. Jeden z etiopskich szpitali

23 Posumowanie Dzięki tej pracy dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, ale nie tylko. Zdałam sobie sprawę z jakimi problemami codziennie muszą radzić sobie Etiopczycy. To nie są jakieś bzdety np. korki na ulicach czy kolejki w sklepach. Tam ludzie cierpią z niedożywienia. Nawet umierają. Wcześniej tylko tak „przy okazji” słyszałam o Etiopii. Teraz wiem więcej o tym kraju, o jego najpoważniejszych problemach. Mi, jako Europejce trudno sobie zdać sprawę z tego, że tam ludzie nie mają dostępu do wody, jedzenia, lekarzy, telefonu, komputera, radia, internetu itd. Nie wyobrażam sobie, że ja mogłabym znaleźć się tam i nie mieć tego wszystkiego. A oni tam tak żyją od lat. Przy okazji ostatniej epidemii świńskiej grypy w Europie oraz w Polsce i gdy dowiadywałam się co kilka dni o kolejnych ofiarach wirusa, nie wiedziałam, że w Etiopii każdego dnia umiera kilkanaście osób na różne choroby. Dla mnie jest to trudne do pojęcia. Cieszę się, że mogę żyć w Polsce, w świecie w którym mam dostęp do wszystkiego. Problemy Etiopii na pewno nie skończą się z dnia na dzień ale mam nadzieję, że kiedyś też na tamtych terenach ludzie będą mogli żyć tak jak powinnien żyć każdy współczesny człowiek.

24 Porównanie Polski i Etiopii
Polska Etiopia Powierzchnia (km2) Ludność Gęstość zaludnienia (osób/km2) 118,2 69 PKB na osobę 13 799 1 805 Zatrudnienie w rolnictwie (%) 15 78 Zatrudnienie w przemyśle (%) 31 9 Zatrudnienie w usługach i w handlu (%) 55 13 Ilość krajów sąsiedzkich 7 5 Ryc. 2.2. Porównanie Polski i Etiopii

25 Ryc Kobieta z plemienia Mursi Ryc. 1.9. Kobieta Afarów – rdzennej ludności kuszyckiej,

26 Ciekawostki Z Etiopii pochodzi „Coffea arabica”.
Słynni etiopscy sportowcy to: Haile Gebreselassie, Kenenisa Bekele, Tirunesh Dibaba, Meseret Defarand. Etiopia posiada własny kalendarz Nowy Rok etiopczycy obchodzą 11 września Mieszkańcy uważają, że krokodyle są bardzo niebezpieczne, natomiast hipopotamy są to tylko milutkie grubaski. Mało osób pali papierosy Etiopczycy mają nieco inny system mierzenia czasu. Dla nich nasza 7 rano to 1, a 13 to ich 7. Pomimo nędzy ludzie starają się zachowywać porządek na ulicach i poza nimi, nie wyrzucają śmieci gdzie popadnie.

27 Ryc Mostek w Gonder – dawnej stolicy Etiopii Ryc Zamek w Gonder

28 Słowniczek kili – stany w Etiopii.
Róg Afryki – inna nazwa półwyspu somalijskiego, położone jest tam terytorium Somalii i Etiopii ale czasami termin Róg Afryki jest używany odnośnie obszaru obejmującego również tereny Erytrei i Dżibuti. władza legislacyjna – władza ustanawiająca prawo. Wielkie Rowy Afrykańskie – forma ukształtowania terenu, doliny o stromych ścianach. enklawa – państwo otoczone ze wszystkich stron innymi krajami. teff – gatunek rośliny zbożowej. pogłowie – ogół zwierząt, jednego rodzaju, gatunku, płci, wieku, występujących na określonym terenie i w określonym czasie. PKB – pojęcie ekonomiczne, pomaga określić dochód narodowy. urbanizacja – proces rozwoju miast i powstawania nowych. tukule – tradycyjne, etiopskie osady. strzecha – pokrycie dachowe ze słomy lub trzciny. „Coffea arabica” – gatunek kawy pochodzący z Etiopii.

29 Bibliografia http://pl.wikipedia.org/wiki/Etiopia
Podręcznik do geografii; „Geografia i człowiek”; klasa 2; zakres podstawowy; wydawnictwo OPERON; Gdynia 2004 Encyklopedia Powszechna; część 2; rok wydania 2006; wydawnictwo Emapa sp. z o. o.; dodatek do gazety codziennej NOWINY Przeglądowy atlas świata – Afryka. Popularna encyklopedia powszechna. Pod redakcja Rajmunda Mydela i Jerzego Grocha; wydane w roku 1998 Wielki Atlas świata. Encyklopedia Geografii.

30 Dziękuję za obejrzenie mojej pracy


Pobierz ppt "Etiopia – kraj czwartego świata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google