Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie zagrożeń związanych z poznawaniem nowych osób

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie zagrożeń związanych z poznawaniem nowych osób"— Zapis prezentacji:

1 Badanie zagrożeń związanych z poznawaniem nowych osób
przez internet wśród dzieci w wieku 12 – 17 lat. gemiusReport Styczeń 2006

2 Spis treści: Cel i metodologia badania ………………………………………………………..………….…..……. Podsumowanie …………………………………………………………………………………… Korzystanie z internetu ……………………………………………………………………………..….. Korzystanie z czatów i serwisów randkowych za pomocą sms-ów ………………………….…… Orientacja w zagrożeniach związanych z poznawaniem nowych osób przez internet …….…… Zachowania związane z poznawaniem nowych osób przez internet ……………………….……. Zapamiętanie akcji promocyjnych wśród dzieci w wieku 12 – 17 lat ……………………….……. Zapamiętanie akcji promocyjnych wśród dorosłych internautów …………………………….…… Orientacja rodziców w zagrożeniach związanych z korzystaniem przez dzieci z internetu .…… Demografia – dzieci w wieku 12 – 17 lat ……………………………………………….…………… Demografia – dorośli respondenci ………………………………………………………….….…….. 3 6 9 14 20 29 47 52 57 65 70

3 Cel i metodologia

4 Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet internetowych emitowanych na witrynach korzystających z bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Analizą objęto dwie grupy celowe. Pierwszą z nich stanowili internauci w wieku 12 – 17 lat, drugą natomiast osoby w wieku 18 lat i więcej. Dodatkowo w ramach grupy respondentów w wieku 18 lat i więcej wyodrębniono rodziców dzieci w wieku 12 – 17 lat. Ankiety emitowane były losowo w okresie od 11 do 12 stycznia 2006 roku. Analizą objęto internautów w wieku 12 – 17 lat, respondentów w wieku 18+ oraz 204 rodziców dzieci w wieku 12 – 17 lat, którzy wypełnili ankietę do końca. Celem badania wśród grupy internautów w wieku 12 – 17 lat było określenie: - sposobu korzystania z internetu - zachowania się podczas nawiązywania kontaktów z innymi internautami - poziomu świadomości zagrożeń związanych z poznawaniem nowych osób w intrernecie - stopnia zapamiętania kampanii internetowych

5 Celem badania, wśród grupy respondentów w wieku 18 lat i więcej, było określenie:
- stopnia zapamiętania kampanii internetowych Dodatkowo celem badania, wśród grupy rodziców dzieci w wieku 12 – 17 lat było określenie: - poziomu świadomości zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z internetu Uzyskane dane porównywano do wyników analogicznego badania wykonanego w październiku 2004 roku.

6 Podsumowanie

7 Zdecydowana większość (64,0%) przebadanych dzieci zawiera znajomości w internecie. Znaczna część z tych osób przekazuje prywatne informacje o sobie, najczęściej adres – 77,9%. Nieznacznie rzadziej, ankietowani wysyłają osobom poznanym w internecie swoje zdjęcie (58,4%). W porównaniu do 2004 roku wzrósł odsetek ankietowanych, którzy chodzą na spotkania z osobami poznanymi w internecie. 7,9% małoletnich respondentów wielokrotnie spotkało się z takimi osobami, natomiast we wcześniejszym badaniu zanotowano zaledwie 3,1% tego typu odpowiedzi. Co piąty respondent (21,9%), spośród tych, którzy chodzą na spotkania z osobami poznanymi w internecie, nie informuje nikogo o tym spotkaniu. W porównaniu do danych z 2004 roku zanotowano wzrost o 5,3 punkty procentowe. Ankietowani jeżeli już informują kogoś o spotkaniu to w 51,9% przypadków jest to kolega, koleżanka lub rodzeństwo. Rzadziej o spotkaniu dowiadują się rodzice lub inna osoba dorosła (23,6%). Główną przyczyną niepoinformowania o spotkaniu jest stwierdzenie „To tylko moja sprawa z kim się spotykam”. Odpowiedzi takiej udzieliło 61,5% badanych, którzy nie powiedzieli nikomu, że wybierają się na spotkanie z osobą poznaną w internecie. 27,3% respondentów, spośród tych, którzy niepoinformowali o spotkaniu, obawiała się, że rodzice zabronią im pójść.

8 Zdecydowana większość przebadanych dzieci (75,3%) twierdzi, że podawanie obcym w internecie prywatnych informacji o sobie jest niebezpieczne. Aczkolwiek odsetek tego typu wskazań zmniejszył się o 6,6 punktów procentowych, w porównaniu do 2004 roku. Zdecydowana większość ankietowanych (90,4%) deklaruje, że słyszała lub czytała o zagrożeniach związanych z poznawaniem nowych osób przez internet. Natomiast zaledwie 5,5% przebadanych dzieci twierdzi, że nie słyszało nigdy o zagrożeniach związanych z tą kwestią. 59,7% dorosłych respondentów deklaruje, że pamięta akcję „Dziecko w Sieci”. Jest to o 9,8 punktów procentowych mniej niż w przypadku małoletnich badanych. Można zatem wnioskować, że akcja ta bardziej zapadła w pamięć nieletnich internautów. 71,6% przebadanych rodziców dzieci w wieku 12 – 17 lat jest zdania, że korzystanie z internetu przez dzieci może być niebezpieczne. 16,2% natomiast nie widzi w tym żadnych zagrożeń. Zdecydowana większość (81,4%) przebadanych rodziców rozmawiała ze swoimi dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Jednak aż co piąty rodzic (18,6%) nigdy nie poruszał z dzieckiem tego problemu.

9 Korzystanie z internetu

10 Podobnie jak w październiku 2004 roku, zdecydowana większość (95,7%) przebadanych dzieci korzysta z internetu u siebie w domu. Drugim miejscem, pod względem liczby wskazań, jest szkoła – 46,0%. Natomiast co czwarty respondent (25,3%) korzysta z internetu u znajomych. Wartość ta wzrosła w porównaniu do 2004 roku o 4,6 punktów procentowych. Ankietowani surfując w internecie, najczęściej korzystają z takich usług internetowych jak: komunikatory – 92,1%, strony www – 91,4%, – 85,3%. W porównaniu do 2004 roku najwięcej, bo o 11,2 punktów procentowych, wzrósł odsetek osób korzystających z gier internetowych. Znacznie wzrósł również odsetek dzieci biorących udział w grupach dyskusyjnych, z 15,2% w 2004 roku do 21,6% w 2006 roku. Młodzi respondenci, podobnie jak w 2004 roku, najczęściej korzystają z komunikatorów tekstowych (99,3%). Drugim, chętnie używanym, jest komunikator głosowy. W porównaniu do wcześniejszego badania, odsetek osób korzystających z tego rodzaju komunikatorów, wzrósł o 15,3 punktów procentowych. Jest to największy zanotowany wzrost wśród wszystkich form komunikacji.

11 Miejsca korzystania z internetu
Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

12 Usługi internetowe Źródło: gemiusReport, październik 2004
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

13 Komunikatory internetowe
Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

14 Korzystanie z czatów i serwisów randkowych za pomocą SMS-ów

15 Zdecydowana większość przebadanych dzieci (92,1%) posiada swój własny telefon komórkowy. Aczkolwiek ankietowani bardzo rzadko korzystają z czatów lub serwisów randkowych za pomocą sms-ów. Zaledwie 8,0% respondentów bierze udział w takiej formie komunikowania się. Wśród osób, które korzystają z czatów za pomocą sms-ów, większość bo 48,2%, robi to raz w miesiącu lub rzadziej. 31,8% ankietowanych bierze udział w sms-owych czatach kilka razy w tygodniu. Natomiast w przypadku częstotliwości korzystania z serwisów randkowych za pomocą sms-ów, sprawa wygląda trochę inaczej. Większość respondentów (43,4%) bierze udział w sms-owych serwisach randkowych kilka razy w tygodniu. Raz w tygodniu lub kilka razy w miesiącu, korzysta z tej formy komunikacji 16,9% badanych. Natomiast rzadziej niż raz w miesiącu, bierze udział w sms-owych serwisach randkowych 22,6% ankietowanych, spośród tych którzy korzystają z tego sposobu komunikacji.

16 Posiadanie telefonu komórkowego
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

17 Korzystanie z czatów lub serwisów randkowych za pomocą SMS-ów
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

18 Częstotliwość korzystania z czatów za pomocą SMS-ów
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

19 Częstotliwość korzystania z serwisów randkowych za pomocą SMS-ów
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006 *Ze względu na niską liczebność próby dane mają charakter ilustracyjny.

20 Orientacja w zagrożeniach związanych
z poznawaniem nowych osób przez internet

21 Zdecydowana większość przebadanych dzieci (75,3%) twierdzi, że podawanie obcym w internecie prywatnych informacji o sobie jest niebezpieczne. Aczkolwiek odsetek tego typu wskazań zmniejszył się o 6,6 punktów procentowych, w porównaniu do 2004 roku. 63,1% ankietowanych dzieci jest zdania, że spotkania z osobami poznanymi w internecie mogą być niebezpieczne. We wcześniejszym badaniu odsetek tego typu wskazań był niewiele wyższy i wyniósł 63,5%. Zaledwie 2,9% respondentów jest przekonanych, że spotkania z osobami poznanymi w internecie zdecydowanie nie są niebezpieczne. Odsetek wskazań w tym przypadku wzrósł o 0,7 punktów procentowych, w porównaniu do października 2004 roku. Ponad połowa przebadanych dzieci (55,0%), nigdy nie znalazła się w sytuacji, w której ktoś próbował wbrew ich woli, usilnie z nimi rozmawiać. Co czwartemu ankietowanemu (25,6%) taka sytuacja przydarzyła się kilka razy. Natomiast co dziesiątemu (11,8%) tylko raz. Zdecydowaną większość młodych respondentów (79,4%) nie przestraszyła sytuacja, w której ktoś próbował usilnie z nimi rozmawiać. Natomiast co piąte przebadane dziecko (20,6%) przestraszyło się taką sytuacją. W porównaniu do 2004 roku, odsetek wskazań w tym przypadku zmniejszył się o 3,1 punktów procentowych.

22 Zdecydowana większość małoletnich ankietowanych (90,4%) deklaruje, że słyszała lub czytała o zagrożeniach związanych z poznawaniem nowych osób przez internet. Natomiast zaledwie 5,5% przebadanych dzieci twierdzi, że nie słyszało nigdy o zagrożeniach związanych z tą kwestią. Informacje na temat zagrożeń związanych z poznawaniem nowych osób przez internet, respondenci najczęściej czerpią z telewizji – 89,1% wskazań. Drugim, pod względem liczby wskazań, miejscem zdobywania informacji na ten temat jest prasa – 74,8%. W porównaniu do badania zrealizowanego w 2004 roku, ankietowani o 5,4 punkty procentowe częściej wskazują rodziców, jako źródło informacji na temat zagrożeń związanych z poznawaniem nowych osób przez internet. W porównaniu do wcześniejszego badania, wzrósł również (o 4,1 punkty procentowe) odsetek wskazań wśród dzieci, które deklarują, że informacje na ten temat przekazywane są im w szkole. Można zatem wnioskować, że zarówno rodzice, jak i nauczyciele coraz bardziej zdają sobie sprawę z zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z internetu i dlatego też coraz częściej rozmawiają z nimi na ten temat.

23 Ocena niebezpieczeństwa podawania obcym w internecie prywatnych informacji
Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

24 Ocena niebezpieczeństwa spotkań z osobami poznanymi w internecie
Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

25 Czy zdarzyło Ci się będąc na czacie lub gdzieś indziej w internecie, że ktoś wbrew Twojej woli próbował usilnie z Tobą rozmawiać? Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

26 Czy taka sytuacja Cię przestraszyła?
Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

27 Czy słyszałeś/łaś lub czytałeś/łaś o zagrożeniach związanych z poznawaniem nowych osób przez internet? Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

28 Miejsca zdobywania informacji na temat zagrożeń związanych z poznawaniem nowych osób przez internet
Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

29 z poznawaniem nowych osób przez internet
Zachowania związane z poznawaniem nowych osób przez internet

30 Zdecydowana większość (64,0%) przebadanych dzieci zawiera znajomości w internecie. Znaczna część z tych osób przekazuje prywatne informacje o sobie. Najczęściej jest to adres – 77,9%. Nieznacznie rzadziej, ankietowani wysyłają osobom poznanym w internecie swoje zdjęcie (58,4%). 45,2% małoletnich badanych, natomiast podaje swój numer telefonu. Częstotliwość podawania w internecie prywatnych informacji, wśród respondentów jest różna. 57,7% badanych, spośród tych, którzy podają przez internet swój adres zamieszkania, przekazało taką informację tylko raz. Co trzeci ankietowany (33,3%), spośród tych osób, kilka razy podał swój adres zamieszkania osobom poznanym w internecie. Ponad połowa respondentów (55,3%), spośród tych, którzy podają numer telefonu przez internet, kilkakrotnie przekazało te dane osobie poznanej w internecie. Natomiast 26,0% spośród tych badanych, tylko raz podało takiej osobie swój numer telefonu. Swoje zdjęcie wielokrotnie, podaje osobom poznanym w internecie, co trzeci ankietowany (33,6%), spośród tych, którzy przekazują takie dane. Zaś 47,4% badanych, spośród tych którzy podają przez internet swoje zdjęcia, zrobiło to kilkakrotnie.

31 Adres , najczęściej przekazywana przez internet informacja, został podany kilkakrotnie przez 45,0% respondentów, którzy wysyłają takie dane osobom poznanym w internecie. 44,1%, spośród badanych, którzy przekazują maila przez internet, wielokrotnie podało taką informację. 26,4% respondentów deklaruje, że żadna z poznanych w internecie osób nie proponowała im spotkania. W 2004 roku odsetek tego typu odpowiedzi był o 9,1 punktów procentowych wyższy. Wynika z tego, że osoby poznane w internecie coraz częściej proponują spotkania. O 5,1 punktów procentowych, w porównaniu do wcześniejszego badania, wzrósł odsetek małoletnich badanych, którzy deklarują, że osoby poznane w internecie wielokrotnie chciały się z nimi umówić na spotkanie. W porównaniu do 2004 roku wzrósł odsetek ankietowanych, którzy chodzą na spotkania z osobami poznanymi w internecie. 7,9% respondentów wielokrotnie spotkało się z takimi osobami, podczas gdy we wcześniejszym badaniu zanotowano zaledwie 3,1% tego typu odpowiedzi. Na spotkanie z osobą poznaną w internecie, nigdy nie poszło 55,6% ankietowanych – o 7,3 punkty procentowe mniej wskazań niż w 2004 roku. Dane te dowodzą, że przebadane dzieci, mimo że zdają sobie sprawę z zagrożenia, coraz chętniej spotykają się z osobami poznanymi w internecie.

32 Ponad połowa respondentów (50,4%), spośród tych, którzy chodzą na spotkania z osobami poznanymi w internecie, poszła na to spotkanie sama. 48,4% spotykających się z osobami poznanymi w internecie, poszło na spotkanie z koleżanką, kolegą lub rodzeństwem. W porównaniu do 2004 roku, znacznie spadł, odsetek osób które idą na to spotkanie w towarzystwie osoby dorosłej – czy to rodzica, czy kogoś innego. W 2004 roku było to 5,7% natomiast w 2006 roku zaledwie 1,2%. Co piąty respondent (21,9%), spośród tych, którzy chodzą na spotkania z osobami poznanymi w internecie, nie informuje nikogo o tym spotkaniu. W porównaniu do wcześniejszego badania zanotowano 5,3 punktów procentowych wzrostu. Ankietowani jeżeli już informują kogoś o spotkaniu to najczęściej jest to kolega, koleżanka lub rodzeństwo – w 51,9% przypadków. Rzadziej o spotkaniu dowiadują się rodzice lub inna osoba dorosła (23,6%). Główną przyczyną niepoinformowania o spotkaniu jest stwierdzenie „To tylko moja sprawa z kim się spotykam”. Odpowiedzi takiej udzieliło 61,5% badanych, którzy nie powiedzieli nikomu, że wybierają się na spotkanie. 27,3% respondentów, spośród tych, którzy niepoinformowali o spotkaniu, obawiała się, że rodzice zabronią im pójść. Co piąty ankietowany (21,2%) jako przyczynę niepoinformowania rodziców o spotkaniu podaje, że takie sprawy ich nie interesują.

33 Zdecydowana większość małoletnich respondentów (87,8%), spośród tych, którzy poszli na spotkanie z osobą poznaną w internecie, deklaruje że osoba ta była tym za kogo się podawała. Zaledwie w 12,2% przypadków osoba ze spotkania okazała się być kimś innym niż podawała w internecie. W większości przypadków (61,7%) osoba, która przyszła na spotkanie, była starsza niż podawała w internecie. W porównaniu do 2004 roku odsetek ten znacznie wzrósł – aż o 19,1 punktów procentowych. 34,5% respondentów ocenia, że osoba, która przyszła na spotkanie, mogła być starsza o 2 – 5 lat w porównaniu do tego co podawała przez internet. Natomiast 13,8% badanych twierdzi, że osoba która pojawiła się na spotkaniu, mogła być nawet o 10 lat i więcej starsza, niż podawała w internecie. 19,1% ankietowanych deklaruje, że osoba, która przyszła na spotkanie była innej płci niż podawała w internecie. Jest to o 6,3 punktów procentowych więcej niż w 2004 roku. W większości przypadków (48,95), podczas spotkania, zachowanie osoby poznanej w internecie, zostało ocenione jako nie wzbudzające podejrzeń. 21,3% respondentów, natomiast twierdzi, że podczas spotkania, zachowanie osoby poznanej w internecie wydało im się podejrzane.

34 Czy zawierasz znajomości w internecie?
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

35 Prywatne informacje podawane przez internet
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

36 Częstotliwość podawania w internecie prywatnych informacji
Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

37 Czy ktoś kogo poznałaś/łaś w internecie chciał się z Tobą umówić na spotkanie?
Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

38 Czy doszło do spotkania?
Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

39 W czyim towarzystwie poszedłeś/poszłaś na spotkanie?
Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

40 Czy poinformowałeś/łaś kogoś o spotkaniu?
Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

41 Przyczyny niepoinformowania o spotkaniu
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

42 Czy osoba, z którą się spotkałeś/łaś była kimś innym niż podawała w internecie?
Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

43 Czy była młodsza? Czy była starsza?
Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006 *Ze względu na niską liczebność próby dane mają charakter ilustracyjny.

44 O ile, w przybliżeniu, była starsza?
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006 *Ze względu na niską liczebność próby dane mają charakter ilustracyjny.

45 Czy była innej płci? Źródło: gemiusReport, październik 2004
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006 *Ze względu na niską liczebność próby dane mają charakter ilustracyjny.

46 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006
Czy, podczas spotkania, zachowanie osoby poznanej w internecie wydało Ci się podejrzane? Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

47 Zapamiętanie akcji promocyjnych wśród dzieci
w wieku 12 – 17 lat

48 69,5% przebadanych dzieci deklaruje, że pamięta akcję „Dziecko w Sieci”. W porównaniu do 2004 roku zanotowano spadek o 15,8 punktów procentowych. Zatem można zauważyć, że na skutek upływu czasu młodym internautom stopniowo umyka z pamięci ta akcja. 63,4% młodych respondentów twierdzi, że nie słyszało o internetowym projekcie „Sieciaki”. Co piąty (18,4%) małoletni ankietowany deklaruje, że widział kreację z tej właśnie kampanii. Pozostali bądź nie pamiętają bądź twierdzą, że nie widzieli kreacji z projektu „Sieciaki”.

49 Zapamiętanie akcji „Dziecko w Sieci”
Źródło: gemiusReport, październik 2004 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

50 Czy słyszałeś/łaś o internetowym projekcie „Sieciaki”?
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

51 Zapamiętanie kreacji „Sieciaki”
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

52 Zapamiętanie akcji promocyjnych wśród dorosłych internautów

53 59,7% dorosłych respondentów twierdzi, że pamięta akcję „Dziecko w Sieci”. Jest to o 9,8 punktów procentowych mniej niż wśród małoletnich badanych. Można zatem wnioskować, że akcja ta bardziej zapadła w pamięć nieletnich internautów. 78,6% dorosłych ankietowanych deklaruje, że nie słyszało o internetowym projekcie „Sieciaki”. Również w tym przypadku, stopień zapamiętania projektu, jest dużo wyższy (o 15,2 punkty procentowe) wśród małoletnich badanych niż wśród dorosłych internautów. Co dziesiąty dorosły respondent (10,4%) twierdzi, że widział kreację z projektu „Sieciaki”. Wśród nieletnich badanych odsetek ten był prawie dwukrotnie wyższy (18,4%). Zatem kreacja dużo lepiej dotarła do małoletnich internautów niż do dorosłych ankietowanych.

54 Zapamiętanie akcji „Dziecko w Sieci”
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

55 Czy słyszałeś/łaś o internetowym projekcie „Sieciaki”?
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

56 Zapamiętanie kreacji „Sieciaki”
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

57 Orientacja rodziców w zagrożeniach związanych
z korzystaniem przez dzieci z internetu

58 82,8% przebadanych rodziców dzieci w wieku 12 – 17 lat, deklaruje, że ich dzieci korzystają z internetowych komunikatorów lub czatów, mają zatem możliwość poznania kogoś przez internet. Zdecydowana większość (75,5%) rodziców twierdzi, że ich dzieci nie spotykają się z osobami poznanymi w internecie. 56,6% spośród tych rodziców, którzy twierdzą, że ich dzieci spotykają się z osobami poznanymi w internecie, uważa, że dzieci nie mówią im o tych spotkaniach. Natomiast 26,7% jest przekonana, że zawsze wie o takim spotkaniu. 60,0% rodziców, których dzieci spotykają się z osobami poznanymi w internecie, twierdzi że spotkania te odbywają się za ich zgodą. Pozostałe 40,0% rodziców nie zgadza się na spotkania swoich dzieci z osobami poznanymi w internecie. 71,6% przebadanych rodziców dzieci w wieku 12 – 17 lat jest zdania, że korzystanie z internetu przez dzieci może być niebezpieczne. 16,2% natomiast nie widzi w tym nic niebezpiecznego. Zdecydowana większość (81,4%) przebadanych rodziców rozmawiała ze swoimi dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Jednak aż co piąty rodzic (18,6%) nigdy nie poruszał tego problemu ze swoimi dziećmi.

59 Czy Pana/Pani dziecko/dzieci korzysta/ją z komunikatorów lub czatów
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

60 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006
Czy Pana/Pani dziecko/dzieci spotyka/ją się z osobami poznanymi w internecie? Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

61 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006
Czy dziecko/dzieci informuje/ą o spotkaniach z osobami poznanymi w internecie? Źródło: gemiusReport, styczeń 2006 *Ze względu na niską liczebność próby dane mają charakter ilustracyjny.

62 Czy spotkania odbywają się za zgodą rodziców?
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006 *Ze względu na niską liczebność próby dane mają charakter ilustracyjny.

63 Czy korzystanie przez dzieci z internetu może być niebezpieczne?
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

64 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006
Czy rodzice rozmawiają z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z internetu? Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

65 Demografia – dzieci w wieku 12 – 17 lat

66 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006
Płeć Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

67 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006
Wiek Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

68 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006
Miejsce zamieszkania Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

69 Częstotliwość korzystania z internetu
Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

70 Demografia – dorośli respondenci

71 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006
Płeć Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

72 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006
Wiek Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

73 Źródło: gemiusReport, styczeń 2006
Miejsce zamieszkania Źródło: gemiusReport, styczeń 2006

74 www: http://www.gemius.pl
Gemius S.A. ul. Domaniewska 41 budynek Mars, klatka D Warszawa tel. (0 22) fax. (0 22) www:


Pobierz ppt "Badanie zagrożeń związanych z poznawaniem nowych osób"

Podobne prezentacje


Reklamy Google