Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPŁYW KSIĄŻKI NA NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPŁYW KSIĄŻKI NA NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW"— Zapis prezentacji:

1 WPŁYW KSIĄŻKI NA NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW

2 Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci
jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych przedszkola, szkoły i domu.

3

4 Dziecko obcując z książką: - próbuje naśladować bohaterów,
- identyfikuje się z postaciami, - poznaje i przeżywa świat, - rozwija mowę, myślenie, - kształtuje wrażliwość emocjonalną, - aktywność poznawczą i zabawową.

5 Wychowawcza rola książki.
Książka zapewnia rozwój intelektualny dziecka: - zawiera głównie treści związane z domem i rodziną, - zachęca do wykonywania prostych czynności domowych, - sprzyja nawiązywaniu kontaktów i przyjaźni.

6 Książka kształtuje cechy społeczne dziecka. Dziecko czytając:
- potrafi żyć w grupie, - uczy się właściwych zachowań: pomaga słabszym, szanuje dorosłych, rozwiązuje konflikty.

7 Odpowiednio dobrane utwory ukazują piękno polskiej mowy.
Właściwe teksty stają się przykładem poprawnego języka: - doskonalona jest mowa pod względem gramatycznym i dźwiękowym, - wzrasta zasób słów i pojęć, - ćwiczy się pamięć dziecka.

8 Poznawcza i dydaktyczna rola książki.
Kontakt z literaturą zaspakaja potrzebę obserwacji: - poszerza możliwość poznania świata, - zapewnia uczestnictwo w wydarzeniach niedostępnych dla siebie.

9 Literatura wywiera ogromny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka:
- oddziaływając na uczucia pozwala lepiej zrozumieć innych ludzi, - wprowadza w świat fantazji, - wyrabia codzienne nawyki.

10 Rola ilustracji książkowych.
Ilustracje: - budzą zainteresowania książką, - wywołują zaciekawienie tekstem, - ułatwiają zapamiętywanie treści, - rozwijają spostrzegawczość.

11 Książki rozwijają twórczość dziecięcą.
Pod wpływ wierszy, bajek powstają prace plastyczne. Przeżycia związane z utworem literackim dziecko wyraża w tańcu, śpiewie, zabawie w teatr.

12 - gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
Rola biblioteki: - gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, - popularyzacja czytelnictwa, - współpraca z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i organizacjami społecznymi.

13 Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 2/2 promuje książkę poprzez:

14 - wycieczki i lekcje biblioteczne

15 - spotkania autorskie spotkanie z Wiesławem Drabikiem

16 - głośne czytanie w przedszkolach
„Para buch, książki w ruch”

17 - popołudniowe zajęcia dla dzieci
„Karuzela bajek”, „Spotkanie z bajką”

18 przedstawienia teatralne

19 spotkania z „ciekawymi” ludźmi

20 - organizację ferii zimowych
gry i zabawy

21 zabawa karnawałowa

22 Konkursy: - „Wybór mistrza pięknego czytania”, - „Najpiękniejsza Maska Karnawałowa”

23 CZYTAJ DZIECKU CODZIENNIE-
20 MINUT DZIENNIE! Przygotowała: Teresa Uruska Kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu


Pobierz ppt "WPŁYW KSIĄŻKI NA NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google