Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wykorzystanie środków unijnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wykorzystanie środków unijnych"— Zapis prezentacji:

1 wykorzystanie środków unijnych
marzec 2010 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE wykorzystanie środków unijnych Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

2 Wielkość środków przeznaczonych na społeczeństwo informacyjne
W ramach perspektywy finansowej na inwestycje z zakresu społeczeństwa informacyjnego przeznaczono ponad 3,7 mld EUR, w tym: ponad 2,4 mld EUR z programów krajowych, prawie 1,3 mld EUR z programów regionalnych. W ramach krajowych programów operacyjnych największe dofinansowanie przeznaczone zostało na realizacje projektów w zakresie: usług i aplikacji dla MŚP: (handel drogą elektroniczną, edukacja/szkolenia, tworzenie sieci) – blisko 681,3 mln EUR usług i aplikacji dla obywateli: (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, e-wykluczenie) – ok. 605 mln EUR. Z regionalnych programów operacyjnych najwięcej środków przewidziano dla inwestycji na: infrastrukturę TIK (w tym sieci szerokopasmowe) – ponad 579 mln EUR.

3 Wielkość środków przeznaczonych na społeczeństwo informacyjne
Obszar /nazwa kategorii Kod kategorii Programy Regionalne PO Infrastruktura i Środowisko Innowacyjna Gospodarka PO RPW Krajowe RAZEM regionalne i krajowe SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Infrastruktura TIK (w tym sieci szerokopasmowe) 10 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie ryzyku, badania, innowacje ) 11 i komunikacyjne (TEN-TIK) 12 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, e-wykluczenie) 13 Usługi i aplikacje dla MSP (handel drogą elektr, edukacja/szkolenia, tworzenie sieci) 14 Inne działania służące dostępowi do TIK dla MSP i ich wydajnemu użytkowaniu 15

4 Obszar/nazwa kategorii SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Łączne środki w ramach programów regionalnych i krajowych przeznaczone na społeczeństwo informacyjne Obszar/nazwa kategorii Razem Programy Regionalne Krajowe Krajowe i SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE [ EUR ] Infrastruktura TIK (w tym sieci szerokopasmowe) Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie ryzyku, badania, innowacje) (TEN-TIK) Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, e-wykluczenie) Usługi i aplikacje dla MSP (handel drogą elektroniczną, edukacja/szkolenia, Tworzenie sieci) Inne działania służące dostępowi do TIK dla MSP i ich wydajnemu użytkowaniu

5 Struktura podziału środków w ramach programów krajowych i regionalnych przeznaczonych na społeczeństwo informacyjne z uwzględnieniem kategorii interwencji [ EUR ]

6 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE Innowacyjna Gospodarka Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 73 45 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 1 471 241 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 2 052 509 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie 1 329 323 RAZEM 4 925 1 118 Stan na koniec 2009 r.

7 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Województwa Dolnośląskiego Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.) 74 21 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 30 10 RAZEM 104 31 Stan na koniec 2009 r.

8 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Województwa Kujawsko Pomorskiego Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 41 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie 1 RAZEM 42 Stan na koniec 2009 r.

9 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Województwa Lubelskiego Infrastruktura Telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 25 Technologie informacyjne i Komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, Zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 22 2 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 10 RAZEM 57 Stan na koniec 2009 r.

10 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Województwa Lubuskiego Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e administracja, e edukacja, e-integracja itp.) 1 MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 11 6 97 778 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie 4 2 RAZEM 16 8 Stan na koniec 2009 r.

11 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Województwa Łódzkiego Infrastruktura Telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 2 Technologie informacyjne i komunikacyjne (bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, itp.) 12 11 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 10 96 649 MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 35 32 42 600 25 347 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie 1 RAZEM 62 56

12 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Województwa Małopolskiego brak - Stan na koniec 2009 r.

13 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Województwa Mazowieckiego Infrastruktura Telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 26 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja 63 1 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie 134 RAZEM 236

14 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Województwa Opolskiego Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 19 1 RAZEM 48 716 Stan na koniec 2009 r.

15 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Województwa Podkarpackiego Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 7 5 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie 10 3 81 346 31 115 RAZEM 17 8 Stan na koniec 2009 r.

16 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Województwa Podlaskiego Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 3 54 RAZEM Stan na koniec 2009 r.

17 Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Województwa Pomorskiego Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 7 4 RAZEM Stan na koniec 2009 r.

18 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Województwa Śląskiego Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 68 32 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 30 24 RAZEM 98 56 Stan na koniec 2009 r.

19 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Województwa Świętokrzyskiego brak - Stan na koniec 2009 r.

20 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) umów UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Województwa Warmińsko Mazurskiego Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 15 MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 3 75 478 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie 1 RAZEM 19 Stan na koniec 2009 r.

21 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 1 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) RAZEM 2 Stan na koniec 2009 r.

22 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego brak - Stan na koniec 2009 r.

23 Wnioski o dofinansowanie
Stan realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w obszarze społeczeństwa informacyjnego, [EUR] Program Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Temat Priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (EUR) Kwota wydatków uznanych za Kwalifikowane W tym UE Polska-Słowacja EWT Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 1 Razem dla Programu Stan na koniec 2009 r.

24 Stan przygotowania projektów indywidualnych
Program Operacyjny Projekty indywidualne wg listy Zawarte pre-umowy Faktycznie złożone wnioski do końca czerwca 2009 r. Liczba projektów Koszt całkowity (mln zł) Dofinanso wanie UE umów Społeczeństwo Informacyjne Innowacyjna Gospodarka 46 5183,34 4 371,54 38 4 457,84 3 754,86 24 3 455,20 2 902,61 Rozwój Polski Wschodniej 1 1 037,40 881,79 RAZEM 47 6 220,74 5 253,33 Stan na koniec 2009 r.

25

26 W roku 2008 doszło do poprawy omawianych wskaźników
W roku 2008 doszło do poprawy omawianych wskaźników. Średnia wartość wskaźnika penetracji usług szerokopasmowych w UE w styczniu 2009 r. wzrosła do 22,9 %. Wskaźnik penetracji dla Polski wzrósł w tym samym okresie do 13,2 %, co zmieniło również pozycję Polski względem pozostałych państw członkowskich UE (z 26. na 24. miejsce). Europejskim liderem pozostaje Dania, z penetracją na poziomie 37,3 %

27 Tempo wzrostu penetracji w Polsce w latach 2006 – 2008

28 Koncepcja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych przewiduje realizację następujących 5 grup priorytetów: Otwarty dostęp do gruntów i budynków (prawo drogi) Sprawny proces inwestycyjny Otwarty dostęp do infrastruktury i konkurencja infrastrukturalna operatorów Aktywny samorząd Otwarty dostęp do informacji o infrastrukturze

29 Ustawa ma zapewnić unowocześnienie gospodarki poprzez rozwój usług i sieci szerokopasmowych poprzez : wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie budowy i dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej; stworzenie warunków rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym poprzez likwidację barier w procesie inwestycyjnym, poprawę dostępu do gruntów, budynków i ich części na potrzeby inwestycji telekomunikacyjnych oraz wykorzystanie istniejącej infrastruktury, w tym należącej do podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej; zaspokojenie potrzeb rozwoju telekomunikacji w procesie budowlanym i planowania przestrzennego; aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej w zakresie inwestycji związanych z telekomunikacją.

30 Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury


Pobierz ppt "wykorzystanie środków unijnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google