Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa dróg przy użyciu Stabilizatora Gruntu ES JS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa dróg przy użyciu Stabilizatora Gruntu ES JS"— Zapis prezentacji:

1 Budowa dróg przy użyciu Stabilizatora Gruntu ES JS

2 ES JS ES JS (Enviro Solution JS) jest opatentowanym kopolimerem na bazie akrylu produkowanym w USA jako stabilizator gruntu. Produkt ten jest używany w USA i poza Stanami Zjednoczonymi przez ponad 20 lat przez drogowe firmy konstrukcyjne oraz przez armię USA do stabilizacji gruntu, utwardzania dróg gruntowych, oraz zapobieganiu erozji podłoża i zapobiegania kurzeniu się dróg gruntowych. środkiem, łatwym do przechowywania i używania

3 ES JS2 i ES JS3 Postępy technologiczne, i opracowywanie nowych nanotechnologii pozwalają nam na produkcję nowych rodzajów polimerów. Te awanse technologiczne doprowadziły do rewolucyjnego rozwoju nanotechnologii w JS2 i JS3

4 Działanie W momencie połączenia z ziemią, molekuły naszego polimeru wiążą się, łącząc silnie cząsteczki ziemi. Głównym powodem skuteczności więzów tworzonych przez JS są głębokie i wielokrotne krzyżowe łączenia, dające rezultat bardzo silnego ale elastycznego połączenia, które tworzą się w trakcie schnięcia, czyli wyparowywania wody. Po wyschnięciu JS staje się przezroczysty, nadając naturalny niezmieniony wygląd dla stwardniałej ziemi.

5 Przeznaczenie Budowa dróg Stabilizacji gleby Powstrzymaniu kurzu, pyłu
Zabezpieczeniu hałd przemysłowych Powstrzymaniu erozji gleby

6 Przykłady zastosowania
Budowa dróg gruntowych Obszary rekreacyjne, ścieżki Place budowy Parkingi Nasypy kolejowe Hałdy przemysłowe Lotniska

7 Drogi Gruntowe Budowa zwykłych, lekkich dróg gruntowych polega na zwykłym polaniu powierzchni zagęszczonego (np. walcem) i wygładzonego gruntu na którym ma powstać droga. Twardsze i bardziej trwałe drogi buduje się przy użyciu sprzętu drogowego poprzez zmieszanie Stabilizatora z kolejnymi warstwami gruntu i zagęszczeniu go i wygładzeniu. Tworzy się w ten sposób kilka warstw które głęboko stabilizują i utwardzają grunt.

8 Proces technologiczny
Przygotowanie miejsca stosowania ES JS2: Sucha ziemia: Ziemia nie może być mokra, najlepsza jest lekko wilgotna lub sucha ziemia Pogoda: Miejsce musi być zabezpieczone przed deszczem przez 72 godziny. Temperatura powyżej 40°F (4°C).

9 Proces technologiczny cd.
Przygotowanie podłoża: Spulchnienie ziemi: Należy spulchnić ziemię do wymaganej głębokości 6” (15cm) Kamienie i duże bryły: Należy usunąć wszystkie obiekty większe niż (4”+/10cm+), ponieważ mogą wpłynąć na proces zagęszczania

10 Proces technologiczny cd.
Przygotowanie sprzętu i narzędzi: Inf.: Należy ustawić urządzenie do wymaganej szerokości oraz wydajności. Przykład: Pokrycie: Urządzenie powinno nakładać za każdym razem jednakowe i równe warstwy na wykonywanej nawierzchni. Dozowanie: Ilość dozowanego ES JS2 powinna być dobrana w taki sposób aby umożliwić równomierne pokrycie nawet w przypadku wielokrotnego nakładania warstw .

11 Proces technologiczny cd.
W procesie nakładania ES JS2 stosować można wszelkiego rodzaju maszyny urządzenia oraz narzędzia przystosowane do rozpylania cieczy

12 Proces technologiczny cd.
Nakładanie ES JS2: Inf.: Nakładać polimer równo na całej przygotowanej powierzchni Przykład: Stabilizacja na głębokość 6” (15cm) - (25 ft²/gal.) (0.63L/m²) - 1,000 gal. (ES JS2) x 25 ft²/gal. Wody = 25,000 ft² (2,323 m²) Wykonanie: Wymieszać ES JS z wodą aż do uzyskania równomiernej mieszaniny

13 Proces technologiczny cd.
Przygotowanie sprzętu wodnego do użycia: Kalkulacja Ilości wody: Ilość wody potrzebna aby osiągnąć optymalną wilgotność musi być kalkulowana w terenie przez porównanie istniejącej wilgoci w ziemi z obliczoną optymalną wilgocią (OMC) obliczona przy pomocy Amerykańskiego testu laboratoryjnego ASTM D Wilgoć w terenie może być osiągnięta przez obliczenie średniej w czterech miejscach mierzone przy pomocy atomowego miernika gęstości. Testowanie istniejącej gleby aby osiągnąć OMC jest wymagane aby dokładnie stwierdzić ilość wody potrzebną do osiągnięcia OMC. Niewystarczająca ilość wody spowoduje suche miejsca a nadmiar wody spowoduje miękkie, błotniste miejsca. OMC jest krytyczna gdy ubijamy dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości.

14 Typowe zastosowanie JS2 koncentrat Dopuszczone do ruchu Cześci wody
m²/L L/m² Zbiorniki Retencyjne 0.5 2.04 Nie 2 Pasy startowe (ciężkie samoloty) 0.9 1.16 Tak 4 Pasy startowe (samoloty 1-silnikowe) 1.2 0.81 6 Lądowiska helikopterów (ciężkie) 1.1 0.91 5 Lądowiska helikopterów (lekkie) 1.7 0.58 8 Drogi – ciężkie pojazdy i kopalnie 1.5 0.68 Drogi wojskowe (ciężki sprzęt) 1.6 0.63 Drogi (duże natężenie ruchu) Podjazdy Parkingi Drogi (małe natężenie ruchu) 7 Drogi na polach golfowych Ścieżki na polach golfowych 2.0 0.51 Deptaki 2.5 0.41 10 Konserwacja drogi wykonanej ES JS Ścieżki rowerowe 2.9 0.34 Parkingi tymczasowe Tymczasowe drogi i podjazdy 3.7 0.27 13 Pobocza 3.9 0.25 14 Erozja zboczy i nasypów (duży spadek) Erozja zboczy i nasypów (mały spadek) 0.19 12 Hałdy przemysłowe (duży spadek) 9 Hałdy przemysłowe (średni spadek) 0.15 Hałdy przemysłowe (mały spadek) 0.13 Składowanie i izolowanie materiałów niebezpiecznych Wysypiska śmieci – zabezpieczanie i likwidacja 0.11 Kontrola zapachu i oparów 20 Hałdy kopalniane – zabezpieczenie i renowacja 11 0.09 Zabezpieczenie przewożonych materiałów sypkich 25 0.04 29 Kontrola pylenia – kurzu (30 dni) 31 0.03 34 Kontrola pylenia – kurzu (90 dni) 0.05 21 Kontrola pylenia – kurzu (6 mcy) 0.07 15

15 Proces technologiczny cd.
Przygotowanie sprzętu wodnego do użycia cd.: Dysza aplikująca: Ustaw dysze aplikującą do wymaganej szerokości, wysokości i ilości dozowania. Zalecany jest test sprzętu przed dostarczeniem na teren aplikacji Powierzchnia: Dysza aplikująca powinna dawać równą powłokę produktem na całym terenie do aplikacji. Tempo Spryskiwania: Ustaw tempo spryskiwania wystarczająco wysoko aby zapewnić równe pokrycie przy wielokrotnych warstwach ale również wystarczająco nisko aby zapobiec spływaniu wody z terenu aplikacji

16 Proces technologiczny cd.
Rozlej i wmieszaj wodę w ES JS2 obszar aplikacji Aplikacja: Rozlej produkt równo na teren obszaru aplikacji Procesowanie: Wymieszaj ziemię na terenie aplikacji aż do momentu gdy woda będzie równo rozproszona w ziemi I OMC jest osiągnięte.

17 Proces technologiczny cd.
Wyrównanie i ubicie: Wyrównanie: Wyprofiluj, ukształtuj teren aby osiągnąć odpowiedni spływ wody (zalecamy pochył 2-4% minimum) Ubicie: Ubij teren do minimum 95% ( według ASTM D 698 D nadzorczy test gęstości) i również zachowaj OMC. Najlepiej, użyj walca z pompowanymi oponami do wstępnego ubicia, aby zapobiec przyklejaniu się ziemi do walca, potem przejedź ciężkim z gładkim stalowym walcem z wibratorem, i na zakończenie bez wibratora.

18 Proces technologiczny cd.
Czyszczenie sprzętu i narzędzi po użyciu: Wypłukanie: Wypłucz cały sprzęt użyty do aplikacji polimeru aż będzie kompletnie czysty. Jeżeli pozwolisz aby ES JS2 wysechł i zastygł będziesz musiał użyć wody pod ciśnieniem lub pary pod ciśnieniem i szczotki aby oczyścić sprzęt.

19 Proces technologiczny cd.
Ruch pojazdów i proces zastygania: Zapobiegnij jakiejkolwiek działalności na terenie aplikacji aż ziemia wyschnie I zastygnie Pozwól aby teren aplikacji wysechł I zastygnął przez około 24 godziny

20 Proces technologiczny cd.
Warstwa powierzchniowa: Jeżeli wykonana warstwa mieszana nie będzie pokryta alternatywną warstwa powierzchnia (asfalt, beton, itp.) wtedy potrzeba jest dodatkowa warstwa polimeru jako metoda izolacji i zabezpieczenia uzyskanej warstwy przed ścieraniem

21 Zalety drogi polimerowej
minimalna zmiany w gruncie na miejscu budowy, minimalna ingerencja w warunki gruntowo-wodne a co za tym idzie minimalizacja zagrożeń stabilności konstrukcji gruntu po budowie drogi, minimalizacja wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych na proces budowlany i eksploatacyjny, minimalizacja czynności, związanych z wymianą podłoża mas ziemnych, unikamy całkowitej wymiany gruntu , następuje tylko czasem minimalna wymiany gruntów (uzdatnienie poprzez dowóz części podłoża o lepszych właściwościach niż zastałe), unikamy zatem wywozu, dowóz, składowania, utylizacji i wszystkich kłopotów związanych z dowozem i wywozem jak niszczenie ciężkim sprzętem istniejących dróg, unikamy kosztów eksploatacji taboru i minimalizujemy zużycie paliw, zmniejszamy wydatnie zaangażowanie sprzętu i kosztów związanych z tym, minimalizujemy degradację środowiska naturalnego, społecznego i istniejącej infrastruktury drogowej, zmniejszamy znacząco zużycia drogich materiałów konstrukcyjnych jak kruszywa,

22 Zalety drogi polimerowej
skracamy czas budowy, minimalizujemy ilość roboczogodzin i motogodzin maszyn i urządzeń, minimalizujemy wielokrotnie koszty zabiegów utrzymaniowych eksploatacji dróg i, remontów - zmieniamy tylko zużywających się warstwy ścieralne, znacząco przedłużamy czas eksploatacji drogi wykonanej tą metodą, technologia polimerowa jest bezpieczna dla środowiska i ludzi na etapie produkcji polimeru jak też w postaci półproduktu do budowy drogi i po wykonaniu (np. asfalty są lotne i podlegają parowaniu) , dodatkową zaletą jest możliwość wykorzystania innych materiałów obecnych w gruncie (np. żużli, skażonych kruszyw, drogowych, kolejowych, hałd pochodzących z produkcji cementu, górniczych, pyłów kominowych itp.) , przez wbudowanie ich w szczelnej płycie gruntowo - polimerowej, bardzo mocna i elastyczna podbudowa drogi wykonana metoda polimerową pozwala na korzystanie w cieńszych warstw ścieralnych jak również na wykonie, parkingów ścieżek rowerowych, chodników pieszych i dróg o małym natężeniu bez warstwy ścieralnej szczególnie asfaltowej i na dodatek w różnych kolorach, w efekcie technologia polimeru ES JS pozwala na łączne obniżeni kosztów budowy drogi o 30 – 50% a kosztu remontu istniejącej drogi nawet o 65 %.

23 Ważne Typ gleby Każdy Czas wiązania
24 godziny 70 ° F/21 ° C) w innej temperaturze odparowanie wody i czas może ulec zmianie Zimny klimat Może znacznie wydłużyć czas schnięcia Zamrażanie Brak zmian produktu Żywotności nawierzchni 12-36 miesięcy do pierwszej konserwacji Konserwacja Około 30% pierwotnej ilości produktu użyte po miesiącach. Deszcz / Opady Brak wpływu na nawierzchnie

24 Ale pamiętaj, że… ES JS to nie tylko drogi, to także:
Zapobieganie erozji gleb Redukcja zapylenia Obszary rekreacyjne Chodniki i ścieżki turystyczne parkingi Działania wojskowe

25 Ile to kosztuje??? Droga o długości 1 km długości i 8 m szerokości: Używając Stabilizatora Gruntu ES JS można zbudować drogę o utwardzonym tym stabilizatorem podkładzie i pokrytą tanią warstwą wodoodporną za koszt USD Używając standardowych w USA, metod budowy dróg, dając jako podkład warstwy ABC i dywanik asfaltowy koszt w USA to USD Koszt porównywalnego odcinka (1 km dł x 8m szer) drogi wykonanego przy użyciu Stabilizatora Gruntu jest o ponad 3x niższy niż przy użyciu tradycyjnych metod. Oszczędność to ponad USD!!!!! W obydwu przypadkach uwzględniona koszt maszyn, pracy ludzkiej i użytych materiałów. Rzeczywiste oszczędności mogą się zmieniać w zależności od aktualnych kosztów pracy, paliwa i kursu USD.

26 Rodzaje opakowań Rodzaj opakowania Waga Wymiary Beczka 55 galonów
208 litrów 24”x24”x36” 61x61x91cm Paleta ze zbiornikiem 275 galonów 1,041 litrów 40”x48”x46” 101x121x117cm 20’ Kontener 2,200 galonów 8,328 litrów 40’ Kontener 4,675 galonów 17,698 litrów

27 Warunki Handlowe Ceny Aktualna ceny ES JS jest dostępna na życzenie.
Warunki płatności Przedpłata Metoda płatności Przelew bankowy Oferty Propozycje oficjalne ofert są dostępne na życzenie Limity produkcji Brak

28 Właściwości fizyczne POSTAĆ Płyn (JS, JS2) Proszek (JS3) KOLOR Biały
Zapach Ledwo wyczuwalny pH 4,5 - 6 GĘSTOŚĆ 1,05 – 1,10 (woda = 1) GRUPA CHEMICZNA Winylowa Emulsja Kopolimerowa

29 Dane Fizykochemiczne KLASYFIKACJA JAKO MATERIAŁ WYBUCHOWY Nie
TEMPERATURA SAMOZAPŁONU Około 500 ºC (932 ºF) KLASYFIKACJA JAKO MATERIAŁ ŁATWOPALNY W/G (OSHA/NFPA) PRODUKTY GAŚNICZE Woda, piana, proszek, CO2 WYPOSAŻENIE GAŚNICZE Używać masek oddechowych, ubrania ognioodporne NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU I ZAPŁONU Pył zmieszany z powietrzem może stanowić zagrożenie PRODUKTY SPALANIA Woda, CO2, CO

30 Wpływ na organizm człowieka
KONTAKT / WNIKANIE DO ORGANIZMU Oczy, skóra, układ oddechowy, układ pokarmowy DZIAŁANIE I OBJAWY Skóra : może powodować podrażnienie Połkniecie: Brak niebezpieczeństwa w normalnym użytkowaniu – produkt nie do spożycia Drogi oddechowe: Długie narażenie na wdychanie proszku może spowodować objawy podrażnienia dróg oddechowych. RAKOTWÓRCZOŚĆ Produkt nie zawiera 0.1% lub więcej substancji chemicznych z wykazu International Agency for Research on Cancer (IARC), National Toxicology Program (NTP) oraz Occupational Safety and Health Administration (OSHA) wskazanych jako środki rakotwórcze.

31 Dane Bezpieczeństwa PRZECHOWYWANIE
W standartowych warunkach brak niebezpieczeństw odnośnie przechowywania NIEPORZĄDANE REAKCJE Z INNYMI MATERIAŁAMI Brak NIEBEZPIECZEŃSTWO DEKOMPOZYCJI / USZKODZENIA PRODUKTU W przypadku prawidłowego przechowywania brak, w podwyższonej temperaturze może nastąpić wydzielanie kwasu octowego ZAGROSZENIE PODCZAS POLIMERYZACJI UTLENIANIE, PAROWANIE PROSZKU ES JS2

32 Dane Ekologiczne ES JS2 był testowany toksykologicznie i ekologicznie, oraz porównywany z podobnymi produktami. Stwierdzono, że produkt nie zawiera 0.1% lub więcej substancji chemicznych z wykazu International Agency for Research on Cancer (IARC), National Toxicology Program (NTP) oraz Occupational Safety and Health Administration (OSHA) wskazanych jako środki rakotwórcze. EKO TOKSYCZNOŚĆ Brak wpływu ES JS2 na środowisko wodne WPŁYW NA ŚRODOWISKO Brak Ponadto odpady produktu nie są klasyfikowane przez RCRA jako odpady niebezpieczne. Składowanie odpadów nie jest obarczone jakimikolwiek specjalnymi przepisami wg RCRA odnośnie szczególnych warunków składowania.

33 ES JS jest trwałym, ekonomicznym, nie toksycznym i bezpiecznym dla środowiska środkiem, łatwym do przechowywania i używania.

34 Zamiast Podsumowania Korzyści stosowania ES SJ
Brak tendencji do przylegania do pojazdów i opon Wodoodporny (raz wysuszony nie absorbuje wody) Nie wnika w głąb ziemi Możliwość dodania pigmentów w celu zmiany koloru Bezpieczny dla ludzi, zwierząt, roślin Odporny na światło i promienie UV spełnia normy odnośnie wydzielania mikrocząsteczek Łatwy w mieszniu z wodą w procesie nakładania Odporny na ziemię o zmienionym PH Nie ulega wypłukaniu Prosty w utrzymaniu i konserwacji Brak ograniczeń przewozowych Bezbarwny po wysuszeniu Biodegradowalny Łatwy w stosowaniu Elastyczny po wysuszeniu Bezzapachowy Niepalny Powierzchnia wykonana z ES JS nie jest śliska Nie powoduje korozji Nieklasyfikowany jako materiał niebezpieczny Bezpieczny dla środowiska

35 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Budowa dróg przy użyciu Stabilizatora Gruntu ES JS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google