Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

V DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "V DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII"— Zapis prezentacji:

1 V DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII
, Wrocław

2 Dlaczego trzeba uwzględniać wpływ mostków liniowych
Dla ściany pełnej Uk = 0,63 o 57 % większe od U0 Z otworem okiennym Uk = 0,69 o 72 % większe od U0 Dla ściany balkonowej Uk = 0,79 o 97 % większe od U0 Mostki termiczne: Geometryczne Konstrukcyjne Przykład: Ściana U0= 0,40 [W/(m2K)] „Ciepły dom ‘2000” dr inż. Tomasz Kisielewicz

3 Obliczanie współczynnika przenikania ciepła
U – wg normy PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. ΔU – wg normy PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. Poprawki współczynnika przenikania ciepła U: Nieszczelności w warstwie izolacji Łączniki przebijające warstwę izolacji Opady na dach o odwróconym układzie warstw ΔUk – wg norm PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. PN-EN ISO :2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczenie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne.

4 Obliczanie dodatków na liniowe mostki termiczne
ψ – liniowy współczynnik przenikania L – długość mostka liniowego A – pole powierzchni przegrody Wg PN-EN ISO 14683:2001 niepewność wyników dla ψ Obliczanie dokładne ± 5% Przyjęcie katalogowe ± 20% Obliczenia ręczne ± 20% Szacowanie/wartości orientacyjne 0 do +50% Zawsze należy uwzględnić, ale to projektant decyduje z jaką dokładnością będzie podawał całkowite straty ciepła.

5 Przykład: Obliczenie współczynnika Uk
Przegroda – połać dachowa. Przyjęto założenia: 1. Obliczanie Uc – rozpatrując tylko izolację między krokwiami 2. Obliczanie Uc wycinkami jako warstwy niejednorodne cieplnie wg normy 3. Obliczanie ΔUk – mostki liniowe wg katalogu mostków z uwzględnieniem: Krokwi, Ściany szczytowej, Murłaty.

6 Obliczanie współczynnika przenikania ciepła wycinkami
Powierzchnia połaci dachowej 96m2, krokwie co 0,88m II I Jednowarstwowe ocieplenie Uc = 0,32 [W/m2K] A nie (U = 0,23+0,01=0,24 [W/m2K]) II I Uc = 0,19 [W/m2K] A nie (U = 0,16 [W/m2K]) Dwuwarstwowe ocieplenie Warstwy: 1 – pokrycie dachówką bez poszycia 2 – ROCKMIN gr. 16 cm 3 – ROCKMIN gr. 8 cm 4 – płyta g-k Wycinki: I – krokiew 12x16cm o powierzchni 14,4 m2 II – przestrzeń między krokwiami o powierzchni 81,6 m2

7 Dwuwarstwowe ocieplenie poddasza

8 Wärmebrücken Atlas für den Mauerwerksbau Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin, 1990

9 Wärmebrücken Atlas für den Mauerwerksbau Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin, 1990

10 Wärmebrücken Atlas für den Mauerwerksbau Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin, 1990

11 Zebrane wyniki obliczenia Uk dla połaci dachowej
(bez uwzględnienia wpływu okien połaciowych) Połać dachowa Uc Mostki liniowe ΔUk Współ. całkowity Między krokwiami Obliczone wycinkami na krokwiach na ścianie szczytowej na murłacie razem Uk [W/m2K] brak na gr. ocieplenia z ociepleniem na grubości Z ociepleniem jednowarstwowym 0,24 0,32 0,04 0,09 0,01 0,14 0,46 0,41 Z ociepleniem dwuwarstwowym 0,16 0,19 0,02* - 0,01* 0,05* * - szacunek, brak katalogowych wartości ψ

12 UWAGA nie zawsze U można obliczać wg PN EN 6946
Uc = 0,31 [W/m2K] A nie (U = 0,246=0,25 [W/m2K]) Stalrock MAX gr. 140 mm Symulacje komputerowe lub badanie laboratoryjne przegrody Uc = 0,40 [W/m2K] a nie (U = 0,246=0,25 [W/m2K]) Program IFBS-Wärmedurchgang 1.3 Rockton gr. 140 mm

13 Minimalizacja liniowego mostka termicznego na stykach kaset.
1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 [°c] 1,00[°C] 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 program TRISCO version 11w

14

15 Dziękuję za uwagę mgr inż. Tomasz Kwiatkowski
tel


Pobierz ppt "V DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google