Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Symposium Positive Psychology, 3rd July, Wrocław PSYCHOLOGIA SZCZĘŚCIA Bogdan Wojciszke Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Symposium Positive Psychology, 3rd July, Wrocław PSYCHOLOGIA SZCZĘŚCIA Bogdan Wojciszke Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Symposium Positive Psychology, 3rd July, Wrocław PSYCHOLOGIA SZCZĘŚCIA Bogdan Wojciszke Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

2 Szczęście to pewien wyobrażony stan, niegdyś przez żywych przypisywany zmarłym, zaś obecnie przypisywany dzieciom przez dorosłych, a dorosłym – przez dzieci (Thomas Szasz)

3 Odsetki szczęśliwych i nieszczęśliwych Polaków (próby ogólnopolskie, Czapiński & Panek, 2009)
Szczęśliwi Nieszczęśliwi

4 Odsetki Polaków zadowolonych i niezadowolonych z życia (próby ogólnopolskie, Czapiński & Panek, 2009) Zadowoleni Niezadowoleni

5 W skali światowej, 80% ludzi deklaruje, że są szczęśliwi: Dobrostan psychiczny dla 916 sondaży, 45 narodów, 1.1 milliona ludzi

6 Odsetki deklarujących różny stopień szczęścia (Polska, 2009)

7 Odsetki deklarujących różny stopień satysfakcji z życia (jakie jest moje życie, Polska, 2009)

8 Wewnątrz kultury występują duże różnice w satysfakcji z różnych dziedzin życia, a różnice te są stałe w czasie Czapiński & Panek (2005) Małżeństwo Dzieci

9 Wewnątrz kultury występują duże różnice w satysfakcji z różnych dziedzin życia, a różnice te są stałe w czasie Czapiński & Panek (2005) Osiągnięcia życio Praca Życie seks Małżeństwo Dzieci

10 Wewnątrz kultury występują duże różnice w satysfakcji z różnych dziedzin życia, a różnice te są stałe w czasie Czapiński & Panek (2005) Stan kraju Perspektywy Finanse rodzinne Osiągnięcia życio Praca Życie seks Małżeństwo Dzieci

11 WYZNACZNIKI KONSEKWENCJE Dobrostan psychiczny Osobowość
Relacje społeczne Składnik uczuciowy Emocje pozytywne Brak negatywnych Aktywności Zdrowie Składnik poznawczy Ogólne oceny satysfakcji Ogólne oceny szczęścia Satysfakcje z dziedzin Warunki i zdarzenia Osiągnięcia życiowe

12 Od czego zależy szczęście?

13 Jacy ludzie są szczęśliwi?
Korelacja cech Wielkiej Piątki z dobrostanem (według metaanaliz): Satysfakcja z życia Szczęście Neurotyzm Ekstrawersja Ugodowość Sumienność Otwartość na doświadcz

14 Warunki – zmienne incydentalne choć względnie stałe
Najbardziej typowe warunki: Czynniki kulturowe i demograficzne (kultura, narodowość, miejsce zamieszkania, płeć, wiek) Historia osobista jednostki (np. traumatyczne dzieciństwo, wypadki, zdobyte nagrody itp.) Status życiowy: wykształcenie, stan cywilny, status zatrudnienia, pozycja zawodowa, stan zdrowia, religijność, dochody

15

16

17 Związek bogactwa ze szczęściem jest silniejszy w obrębie niskich niż wysokich dochodów (na poziomie tak narodów, jak i jednostek) Innymi słowy: bieda przynosi dużo nieszczęścia, bogactwo przynosi trochę szczęścia To przejaw większej wrażliwości ludzi na zdarzenia negatywne niż pozytywne (zło jest silniejsze od dobra)

18 Związek bogactwa ze szczęściem jest silniejszy w obrębie niskich niż wysokich dochodów (na poziomie tak narodów, jak i jednostek) Wyjaśnienie w kategoriach potrzeb: niezaspokojenie pewnych podstawowych potrzeb czyni ludzi nieszczęśliwymi, po ich zaspokojeniu (pożywienie, schronienie, bezpieczeństwo, więzi społeczne) dalsze przyrosty dochodu w niewielkim stopniu zmieniają poziom szczęścia Jednak zmieniają się kryteria oceny, że jest dobrze apetyt rośnie w miarę jedzenia

19 Odsetki szczęśliwych i nieszczęśliwych Polaków (próby ogólnopolskie, Czapiński & Panek, 2006)
Odsetki rodzin, których regularny przychód nie zaspokaja podstawowych wydatków Szczęśliwi Nieszczęśliwi

20 Odsetki szczęśliwych i nieszczęśliwych Polaków (próby ogólnopolskie, Czapiński & Panek, 2006)
Odsetki rodzin, których regularny przychód nie zaspokaja podstawowych wydatków Szczęśliwi Nieszczęśliwi

21 W ciągu 40 lat ( ) dochód Amerykanów uległ więcej niż podwojeniu, choć poziom szczęścia pozostawał bardzo stabilny

22 Jednak zasoby finansowe stanowią bufor poziomu szczęścia, kiedy zdarzy się jakieś nieszczęście
Wykazano to w badaniach podłużnych na osobach u progu emerytury (Smith, Langa et al., 2005) Zamożność mierzono przed pojawieniem się nieszczęścia (choroby, niesprawności) Ludzi o bogactwie powyżej mediany reagowali znacznie mniejszym spadkiem dobrostanu na nieszczęście niż ludzie poniżej mediany na wstępie

23 Jednak zasoby finansowe stanowią bufor poziomu szczęścia, kiedy zdarzy się jakieś nieszczęście
Wykazano to w badaniach podłużnych na osobach u progu emerytury (Smith, Langa et al., 2005) Zamożność mierzono przed pojawieniem się nieszczęścia (choroby, niesprawności) Ludzi o bogactwie powyżej mediany reagowali znacznie mniejszym spadkiem dobrostanu na nieszczęście niż ludzie poniżej mediany na wstępie

24 Wygrali loterię Paraplegicy

25 Oceny ogólnego szczęścia i przyjemności codziennych (Brickman, Coates & Janoff-Bulman, 1978)

26 Oceny ogólnego szczęścia i przyjemności codziennych (Brickman, Coates & Janoff-Bulman, 1978)

27 Cud adaptacji: paraplegicy są w stanie być aktywni i szczęśliwi

28 Adaptacja do zdarzeń pozytywnych jest zwykle kompletna (German panel sample over 17 years, Diener, Lucas & Scollon, 2006) Małżeństwo Wdowieństwo

29 Adaptacja do zdarzeń pozytywnych jest zwykle kompletna (German panel sample over 17 years, Diener, Lucas & Scollon, 2006) Rozwód

30 Reguła adaptacji Adaptacja do dobrych zdarzeń jest szybka i kompletna, natomiast do zdarzeń złych jest wolniejsza i niekompletna; większość ludzi nigdy nie adaptuje się kompletnie do: bezrobocia śmierci partnera śmierci dziecka hałaśliwego miejsca zamieszkania długich dojazdów do pracy

31 Aktywności Aktywności intencjonalne:
Działania i praktyki dowolnie wybierane przez ludzi (w przeciwieństwie do warunków, które się „same” przydarzają) choć w miarę powtarzania i praktyki również te aktywności mogą ulegać automatyzacji Które wymagają pewnego wysiłku Aktywności intencjonalne to najbardziej obiecująca droga podwyższenia osobistego szczęścia

32 Doświadczenie przepływu (Mihaly Csikszentmihalyi)
WYZWANIA Duże LĘK PRZEPŁYW Małe Duże UMIEJĘTNOŚCI APATIA NUDA Małe

33 Czy można w trwały sposób nasilić własne szczęście?
Tak, Sonja Lyubomirski i współpracy przekonują, że działa tu aż 12 różnych sposobów Każdy działa na kogoś, ale nie wszystkie działają na każdego

34

35 2. Ćwiczenie optymizmu Martin Seligman Optymizmu można się nauczyć Pesymistyczny wzorzec wyjaśniania porażek: upatrywanie ich powodów w czynnikach wewnętrznych stałych globalnych

36 2. Ćwiczenie optymizmu Martin Seligman Optymizmu możne się nauczyć Pesymistyczny wzorzec wyjaśniania porażek: upatrywanie ich powodów w czynnikach wewnętrznych stałych globalnych

37

38 Emocjonalne konsekwencje narzekania (cudzego)

39 Emocjonalne konsekwencje narzekania (własnego)

40 Polska kultura narzekania
Norma negatywnych stanów emocjonalnych Norma negatywnych sądów o świecie społecznym Skrypty (rytuały) narzekania

41 Skrypty narzekania: oceny kontaktu

42 Skrypty narzekania: oceny kontaktu i rozmówcy

43 Szczęście ma nadspodziewanie silne konsekwencje dla
Stanu zdrowia Osiągnięć życiowych Relacji społecznych

44 Szczęście poprawia zdrowie
Wydłuża życie Obniża zapadalność na wiele chorób Obniża liczbę i intensywność symptomów Świadczą o tym dane Poprzeczne Podłużne Eksperymentalne

45 Fig. 1. Percentage of Major League Baseball players surviving to a given age as a function of their smile intensity in photographs. Percentage of Major League Baseball players surviving to a given age as a function of their smile intensity in photographs. Each curve represents the probability of survival as predicted by a particular smiling behavior: no smile, partial smile, or full (Duchenne) smile. Abel E L , Kruger M L Psychological Science 2010;21: Copyright © by Association for Psychological Science

46 Stan zdrowia: badanie zakonnic (Danner, Snowdon i Firesen, 2001)
Zakonnica zero emocji: Urodziłam się w 1909 roku jako najstarsze z siedmiorga dzieci… Mój rok kandydacki spędziłam w Domu Matki ucząc chemii. Z Bożą pomocą zamierzam przyczynić się do dobra naszego Zakonu, do rozpowszechnienia religii i do uświęcenia mojego własnego życia. Zakonnica z emocjonalnością bardzo pozytywną: Bóg dobrze rozpoczął moje życie obdarzając mnie swą łaską o niezmierzonej wartości. Mój rok kandydacki spędziłam w wielkim szczęściu studiując na Notre Dame. Teraz z radością czekam na założenie świętego habitu Naszej Pani i na życie pełne Boskiej Miłości. Najszczęśliwsze przeżywały o 10 lat najmniej szczęśliwe

47 Osobowość sprzyjająca szczęściu a zachorowania na grypę po zarażeniu wirusem

48 Jednak co za dużo to niezdrowo (osiągnięcia finansowe – Brytyjczycy)

49 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Symposium Positive Psychology, 3rd July, Wrocław PSYCHOLOGIA SZCZĘŚCIA Bogdan Wojciszke Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google