Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWASY NIEORGANICZNE POZIOM PONADPODSTAWOWY Opracowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWASY NIEORGANICZNE POZIOM PONADPODSTAWOWY Opracowanie"— Zapis prezentacji:

1 KWASY NIEORGANICZNE POZIOM PONADPODSTAWOWY Opracowanie
Jaroszyńska Grażyna Gimnazjum im.Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

2 PYTANIE 1 SO3 + H2O H2SO4 SO2 +H2O  H2SO3 H2CO3  H2O + CO2
Które z równań opisuje proces otrzymywania kwasu siarkowego (VI) SO3 + H2O H2SO4 SO2 +H2O  H2SO3 H2CO3  H2O + CO2 H2SO3  H2O + SO2

3 DOBRZE

4 ŹLE UZUPEŁNIJ

5 PODPOWIEDŹ Kwas siarkowy (VI) można otrzymać w reakcji tlenku siarki (VI) (zwanym trójtlenkiem siarki) o wzorze SO3 z wodą H2O: SO3 + H2O H2SO4

6 PYTANIE 2 Kwas węglowy jest nietrwały ponieważ:
Dysocjuje na kationy wodorowe i aniony węglanowe. Ma kwaśny smak. Jest kwasem tlenowym. Łatwo rozpada się na wodę i dwutlenek węgla.

7 DOBRZE

8 ŹLE UZUPEŁNIJ

9 PODPOWIEDŹ Woda mineralna i stołowa oraz różne soki często są gazowane tlenkiem węgla (IV), który rozpuszcza się w wodzie z wytworzeniem niewielkich ilości kwasu węglowego. Kwas ten jest nietrwały i łatwo ulega rozkładowi: H2CO3CO2+H2O

10 PYTANIE 3 Kwas siarkowodorowy powstaje przez rozpuszczanie w wodzie:
Siarki. Wodoru. Siarkowodoru. Tlenku siarki (IV).

11 DOBRZE

12 ŹLE UZUPEŁNIJ

13 PODPOWIEDŹ Kwasy beztlenowe otrzymuje się m.in. w procesie rozpuszczania w wodzie odpowiedniego związku chemicznego, który otrzymuje się w wyniku syntezy wodoru z odpowiednim niemetalem. Kwas siarkowodorowy powstaje przez rozpuszczenie w wodzie gazu zwanego siarkowodorem.

14 PYTANIE 4 W naczyniu zmieszano rozcieńczone roztwory kwasu siarkowego (VI) i solnego. Jakie jony znajdują się w tym roztworze? a) Tylko H+ b) Cl-,SO42- c) H+,SO42- d) H+,SO42- ; Cl-

15 DOBRZE

16 ŹLE UZUPEŁNIJ

17 PODPOWIEDŹ Kwasy to substancje, które w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodorowe i aniony reszt kwasowych.

18 PYTANIE 5 Wybierz prawidłowo napisane równanie dysocjacji kwasu azotowego (V): HNO3H++NO3- HNO2H++NO2- H2SO42H++ SO42- HClH++Cl-

19 DOBRZE

20 ŹLE UZUPEŁNIJ

21 PODPOWIEDŹ

22 PYTANIE 6 Zapis: H2S  2H+ + S2- należy odczytać:
Cząsteczka kwasu siarkowodorowego dysocjuje na wodór i siarkę. Cząsteczka kwasu siarkowodorowego dysocjuje na kation wodorowy i anion siarczkowy. Cząsteczka kwasu siarkowodorowego dysocjuje na dwa kationy wodorowe i jeden anion siarczkowy. Cząsteczka kwasu siarkowodorowego dysocjuje na dwa aniony wodorowe i na kation siarczkowy.

23 DOBRZE

24 ŹLE UZUPEŁNIJ

25 PODPOWIEDŹ W roztworze wodnym kwasy dysocjują na kationy wodorowe i aniony reszt kwasowych: H2O HnR  nH+ + Rn-

26 PYTANIE 7 Następujące sole:
LiClO2, Fe(ClO3)3, Al4(P2O7)3, Pb(Cr2O7)2 pochodzą od kwasów: H3PO4, HClO3, HCr2O7, HClO2 , H4P2O7, HClO3, HCr2O7, HClO2, H2SO4, H3PO4, HClO3, HCr2O7, HClO2 , HClO3, H4P2O7, H2Cr2O7.

27 DOBRZE

28 ŹLE UZUPEŁNIJ

29 PODPOWIEDŹ Znanych jest wiele kwasów tlenowych np.:
HClO2 , HClO3, H4P2O7, H2Cr2O7, HNO3, HPO3, H3PO4, H3PO3, HClO Sole to związki chemiczne zbudowane z kationów metali i reszt kwasowych. Wzór ogólny soli: (Men+)m ( Rm-)n Me – metal R – reszta kwasowa

30 PYTANIE 8 a) FI, ClIII, PV, SiIV, BrII, NV
Pierwiastki kwasotwórcze w następujących kwasach HF, HClO3, H3PO4, H4SiO4, HBrO, HNO mają wartościowości: a) FI, ClIII, PV, SiIV, BrII, NV b) FII, ClV, PIII, SiIV, BrI, NV  c) FI, ClIII, PV, SiIV, BrII, NIII  d) FI, ClV, PV, SiIV, BrI, NIII

31 DOBRZE

32 ŹLE UZUPEŁNIJ

33 PODPOWIEDŹ Wartościowość pierwiastka kwasotwórczego można wyznaczyć na podstawie wzoru strukturalnego kwasu np.: O H-O-N O lub wyliczyć : HINXO3II ; I+X=II3 ; X=6-I; X=V

34 PYTANIE 9 Tlenek siarki (VI) zmieszano z wodą w takim stosunku, że na jedną cząsteczkę tlenku przypadało 50 czasteczek wody. Stężenie procentowe powstałego roztworu kwasu siarkowego wynosi: a) 25%, b) 10% c) 15% d) 20%

35 DOBRZE

36 ŹLE UZUPEŁNIJ

37 PODPOWIEDŹ Każda cząsteczka SO3 prztłącza jedną cząsteczkę wody tworząc jedną cząsteczkę H2SO4 .Spośród 50 cząsteczek wody pozostaje więc 49 cząsteczek wody. W roztworze wodnym na jedna cząsteczkę kwasu przypada49 cząsteczek wody. ms:mrozp= 1:9 Cp=1/(1+9)x100%

38 PYTANIE 10 A) H4P2O6 B) H2PO3 C) H6P3O9 D) H2nPnO3n
Stosunek masowy wodoru do fosforu i do tlenu w związku chemicznym wynosi 2:31:48, a masa cząsteczkowa tego związku jest równa 162u. Związek ten ma wzór: A) H4P2O6 B) H2PO3 C) H6P3O9 D) H2nPnO3n

39 DOBRZE

40 ŹLE UZUPEŁNIJ

41 PODPOWIEDŹ Na dwie jednostki masy wodoru przypada 31 jednostek masy fosforu i 48 jednostek masy tlenu. Przyjmujemy za jednostkę masy atomową jednostkę masy i wtedy na 2u wodoru przypada 31u fosforu i 48u tlenu. W szukanym związku na 2 atomy wodoru przypada 1 atom fosforu i 3 atomy tlenu. H:P:O = 2:1:3


Pobierz ppt "KWASY NIEORGANICZNE POZIOM PONADPODSTAWOWY Opracowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google