Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie do egzaminu maturalnego"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie do egzaminu maturalnego
Praca z materiałem źródłowym

2 Mapa przedstawia zasięgi zlodowaceń w Polsce
Mapa przedstawia zasięgi zlodowaceń w Polsce. Najstarsze zlodowacenie oznaczono kolorem: A – zielonym B – żółtym C – niebieskim D – tego zlodowacenia nie zaznaczono na mapie

3 Schemat przedstawia możliwe kierunki przemieszczania się pasatów w strefie międzyzwrotnikowej.
Wybierz rysunek przedstawiający we właściwy sposób kierunku ruchu pasatów. A – rysunek a) B – rysunek b) C – rysunek c) D – żaden z rysunków nie jest prawidłowy

4 Fotografie przedstawiają wybrane rodzaje skał występujących w Polsce.
Są to kolejno: A – granit, łupek, bazalt B – bazalt, piaskowiec, granit C – łupek, granit, piaskowiec D – bazalt, granit, łupek

5 Mapy przedstawiają zasięgi wybranych gatunków drzew w Polsce.
Są to kolejno zasięgi: A – sosny i dębu szypułkowego B – dębu szypułkowego i świerku C – sosny i świerku D – brzozy i dębu szypułkowego

6 A B Fotografie przedstawiają częste zjawiska lodowe w Polsce Wybierz właściwą kolejność zjawisk. 1 – A szron, B szadź, C gołoledź 2 – A gołoledź, B szron, C szadź 3 – A szadź, B szron, C gołoledź 4 – żadna z podanych kolejności nie jest prawidłowa C

7 C A B Rycina przedstawia jedną z najstarszych map skonstruowanych przez Merkatora. Wybierz i wskaż literę, którą oznaczono Cieśninę Beringa. A B C D – na tej mapie nie ma Cieśniny Beringa

8 Fotografia przedstawia pewien typ ujścia rzecznego
Fotografia przedstawia pewien typ ujścia rzecznego. Wybierz odpowiedź, w której znajdują się nazwy rzek mających taki typ ujścia. A – Wisła, Rodan, Kongo B – Missisipi, La Plata, Ganges C – Dunaj, Wołga, Rzeka Żółta D – Jangcy, Mekong, Amazonka

9 Fotografia przedstawia etapy zaniku Jeziora Czad
Fotografia przedstawia etapy zaniku Jeziora Czad. Zanik jeziora przyspiesza w wyniku zmian klimatycznych oraz niewielkiej głębokości zbiornika, związanej z typem genetycznym misy jeziornej. Wskaż typ genetyczny jeziora i wybierz odpowiedź A – wulkaniczne kalderowe B – międzywydmowe deflacyjne C – polodowcowe morenowe D – antropogeniczne sztuczne

10 A B Fotografie przedstawiają popularne typy wydm. Wybierz właściwą kolejność z nazwami wydm. 1 – A barchany, B gwiaździste, C paraboliczne 2 – A gwiaździste, B paraboliczne, C wałowe 3 – A barchany, B paraboliczne, C gwiaździste 4 – żadna z podanych kolejności nie jest prawidłowa C

11 Rycina przedstawia misy jezior polodowcowych wraz z ich batymetrią
Rycina przedstawia misy jezior polodowcowych wraz z ich batymetrią. Określ typy jezior i wybierz odpowiedź 1 – A wytopiskowe, B moreny dennej, C rynnowe 2 – A cyrkowe, B moreny dennej, C rynnowe 3 – A wytopiskowe, B morenowe zaporowe, C rynnowe 4 – żadna z podanych kolejności nie jest prawidłowa

12 Fotografia przedstawia jedną z form naciekowych krasu podziemnego (jaskiniowego). Wskaż odpowiedź. Czy jest to: A – stalagmit B – makaron C – stalaktyt D – draperia skalna

13 Rysunek przedstawia jeden z ruchów masowych (stokowych, grawitacyjnych) oraz czynnik sprawczy, przyspieszający ten ruch. Wskaż odpowiedź. Czy jest to: A – obrywanie pod wpływem wody B – odpadanie w wyniku wietrzenia mrozowego C – osuwanie pod wpływem wody D – obrywanie w wyniku wietrzenia mrozowego

14 X Y Fotografia przedstawia rzekę w środkowym biegu i efekty jej działalności rzeźbotwórczej. Wskaż odpowiedź. Czy jest to: A – meandrowanie, X starorzecze, Y meander B – erozja boczna, X starorzecze, Y meander C – meandrowanie, X starorzecze, Y jezioro zakolowe D – meandrowanie, X zakole, Y starorzecze

15 Fotografie przedstawiają jedno z częstych zjawisk występujących w górach. Wskaż odpowiedź. Czy jest to: A – smog fotogeniczny B – inwersja termiczna C – zachmurzenie D – mgła konwekcyjna

16 Rycina przedstawia wizualizację jednego ze zjawisk modelujących powierzchnię Ziemi Wskaż odpowiedź. Czy jest to: A – subdukcja B – izostazja C – spreading D – plutonizm

17 Rycina przedstawia widome ruchy Słońca nad horyzontem w pierwszym dniu astronomicznych pór roku, w różnych szerokościach geograficznych. Jaką sytuację przedstawia rysunek C. Wskaż odpowiedź. Czy jest to: 1 – Zwrotnik Raka w dniu przesilenia letniego 2 – Zwrotnik Koziorożca w dniu przesilenia letniego 3 – biegun południowy w dniu przesilenia letniego 4 – biegun północny w dniu równonocy wiosennej

18 Obrazy przedstawiają różne rośliny
Obrazy przedstawiają różne rośliny. Która z nich była znana w Europie przez okresem wielkich odkryć geograficznych. Wskaż odpowiedź. Czy były to: A – pomidory B – kukurydza C – ziemniaki D – bawełna

19 B A C D Obrazy przedstawiają różne zwierzęta. Na którym obrazie znajduje się zwierzę zamieszkujące Australię przed przybyciem Europejczyków. Wskaż odpowiedź. A B C D

20 Mapa przedstawia trasę podróży, którą odbył jeden z wielkich odkrywców
Mapa przedstawia trasę podróży, którą odbył jeden z wielkich odkrywców. Wskaż odpowiedź. Czy był to: A – Ferdynand Magellan B – Amerigo Vespucci C – Marco Polo D – Bartolomeo Dias

21 Fotografia przedstawia świętą górę Aborygenów – Uluru
Fotografia przedstawia świętą górę Aborygenów – Uluru. Wskaż odpowiedź, czym nie jest Uluru. A – ostaniec denudacyjny B – góra wyspowa C – góra-świadek D – monolit


Pobierz ppt "Przygotowanie do egzaminu maturalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google