Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania PR naruszające zasady etyki zawodowej przez Home& Market

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania PR naruszające zasady etyki zawodowej przez Home& Market"— Zapis prezentacji:

1 Działania PR naruszające zasady etyki zawodowej przez Home& Market

2

3 Home & Market Jest to najstarszy na polskim rynku miesięcznik gospodarczy ( 1991r. ) W tym magazynie publikowane są zestawienia oraz analizy branżowe, które opierają się na wynikach finansowych największych firm. W Home & Market zamieszczane są wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród klientów. Istotne są też materiały autorskie, które piszą specjaliści. Jako jedyny wśród pism ekonomicznych utrzymuje stały dział Nieruchomości. Razem z głównym wydaniem ukazują się dodatki Business Woman Style i Business Young

4 ? Co się stało ? ?

5 W czerwcu 2009 roku, w miesięczniku pojawił się ranking agencji PR w Polsce, który został zrealizowany przez Instytut Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych. Co ciekawe- wcześniej nikomu nie był on znany. Istotną rolę odgrywali w nim klienci. Teoretycznie przesyłali oni swoje opinie ankieterom, następnie instytut zebrał wszystko w całość, dzięki czemu powstał opublikowany ranking, który był zresztą dosyć obszerny. Rzeczywistość była jednak inna, ponieważ okazało się, że klienci nie udzielali żadnej opinii.

6 W rankingu łącznie wzięło udział aż 47 agencji, w tym również Neuron, która zapytała swoich klientów czy brali udział w jakichkolwiek ankietach na ten temat. Wszyscy zgodnie, pisemnie oświadczyli, że żadne ankiety z Instytutu Analiz Gospodarczo- Ekonomicznych do nich nie dotarły. W takiej sytuacji ranking jest niewiarygodny. Inne firmy, które zostały umieszczone w rankingu, również zaczęły pytać się klientów, czy wzięli udział w ankiecie, a Ci o jednogłośnie przeczyli.

7

8 W zaistniałej sytuacji skierowane sprawę do głównych organizacji branżowych, m.in. do Rady Etyki PR.
Główny zarzut to brak należytej kontroli ankieterskiej. Klienci nie brali udziału w ankiecie, a podano, że brali. Następnym zarzutem jest nadawanie różnych wag różnym wymiarom ankiety, a także duże przetasowania na liście zwycięzców, w porównaniu z ubiegłym rokiem.

9 Związek Firm Public Relations w oświadczeniu stwierdził, że
„Władze ZFPR chcą wyjaśnienia kontrowersji w dobrej wierze i przy poszanowaniu każdej ze stron. Transparentność rankingów ma ogromne znaczenie dla każdej ocenianej branży. To na podstawie takich zestawień opinia publiczna i klienci kształtują swoją opinię o firmach, ich pozycji rynkowej, osiągnięciach i rozwoju. Dlatego też powinny być one realizowane w sposób najbardziej rzetelny i przejrzysty. To decyduje również o wiarygodności medium publikującego ranking. Władze ZFPR otrzymały informacje od pięciu firm należących do Związku i uplasowanych w rankingu (w tym na czołowych miejscach), że ich klienci nie byli w ogóle ankietowani lub liczba badanych nie pozwalała na dokonanie oceny (poniżej 5 firm). Budzi to wątpliwości co do rzetelności autorów rankingu. Dlatego do Redaktor Rity Schultz został skierowany list z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Jednym z proponowanych przez ZFPR działań mogących rozstrzygnąć o wiarygodności rankingu jest ujawnienie listy klientów, którzy oceniali agencję. Z przykrością stwierdzamy, że odpowiedź Redaktor Home&Market nie przyczyniła się do wyjaśnienia i rozwiązania problemu. List zaostrzył jedynie konflikt między magazynem a krytykującymi ranking firmami. Ze strony magazynu nie padła żadna propozycja potwierdzenia wiarygodności rankingu. Z dużym zaskoczeniem odebraliśmy też informację o rozsyłaniu przez Home&Market listów do prezesów firm klienckich agencji, które podważyły wiarygodność rankingu. Działaniem tym magazyn usiłuje zdyskredytować agencje PR, które wyraziły publicznie krytyczny głos w dyskusji o rankingu. Jest to bezprecedensowa i niepotrzebna praktyka, przeciwko której ZFPR, jako organizacja branżowa, protestuje. Apelujemy do Home&Market o zaprzestanie tej praktyki, sprzecznej z zasadami równego traktowania podmiotów rynkowych.”

10 Rada Etyki Mediów 1. Rada podziela reprezentowane przez Związek Firm Public Relations i Radę Etyki PR zdanie, że opublikowany na łamach magazynu Home&Market (nr 6, 30 czerwca 2009 r.) kliencki ranking firm PR budzi wątpliwości co do rzetelności autorów zestawienia oraz wiarygodności samego materiału dziennikarskiego. Na podstawie dostępnych materiałów i wyjaśnień, REM nie jest jednak w stanie stwierdzić – jak Pan sugeruje – „drastycznego naruszenia” zasad etyki dziennikarskiej; 2. Zdaniem Rady przedstawione przez redaktor naczelną Home&Market panią Ritę Schultz argumenty nie przyczyniają się do wyjaśnienia sprawy. Nasze szczególne zdziwienie wzbudza fakt powoływania się w odmowie pełnego wyjaśnienia metodologii rankingu na art. 12 Ustawy Prawo Prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) stanowiący, że „Dziennikarz jest zobowiązany: (...) chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie”. Zdaniem Rady jest to interpretacja bardzo naciągana, gdyż intencją ustawodawcy w tym przypadku była ochrona źródeł informacji dziennikarskiej, którym mogą grozić sankcje za ujawnianie informacji niekorzystnych dla osób występujących w publikacjach. Zastosowanie przepisu do osób odpowiadających na pytania ankieterów (którzy z kolei powinni pracować na podstawie wiarygodnej i przejrzystej metodologii), jest dużym nieporozumieniem

11 3. Także powoływanie się przez red. Ritę Schultz na pkt. 2 art. 15
Ustawy: „Dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy: 1. danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeśli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych, 2. wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszyć chronione prawem interesy osób trzecich.” nie sprzyja wyjaśnieniu sprawy. Powyższe zapisy służą ochronie tzw. informatorów i stosowanie ich wobec uczestników ankiety sprawia wrażenie braku dobrej woli w dogłębnym wyjaśnieniu całej sprawy, co powinno leżeć w interesie przede wszystkim redakcji Home&Market; 4. REM przypomina, że ranking opublikowany w czerwcowym numerze Home&Market był materiałem prasowym. Zgodnie z art. 12 Prawa prasowego (częściowo przywoływanym także przez Ritę Schultz) przy jego tworzeniu dziennikarz był obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło

12 Źródła http://www.blog.mediafun.pl/index.php/tag/home-market/


Pobierz ppt "Działania PR naruszające zasady etyki zawodowej przez Home& Market"

Podobne prezentacje


Reklamy Google