Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chojnowska Sylwia Dąbrowska Aleksandra Dąbrowska Monika

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chojnowska Sylwia Dąbrowska Aleksandra Dąbrowska Monika"— Zapis prezentacji:

1 Chojnowska Sylwia Dąbrowska Aleksandra Dąbrowska Monika
ŚRODKI DYDAKTYCZNE Chojnowska Sylwia Dąbrowska Aleksandra Dąbrowska Monika

2 Definicja Środki dydaktyczne - są to przedmioty, które dostarczając uczącym się określonych bodźców zmysłowych oddziałujących na ich wzrok, słuch, dotyk, ułatwiają im bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywistości (Cz. Kupisiewicz, 1995).

3 Podział środków dydaktycznych
Audio- taśmy, kasety, płyty gramofonowe, audycje radiowe, płyty CD (magnetofon, gramofon, odbiornik radiowy, odtwarzacz CD) Wizualne- foliogramy, przezrocza, mikroklisze, filmy nieme, plakaty, plansze, programy komputerowe, kasety wideo (grafoskop, czytnik, projektor, komputer, monitor)

4 Podział środków dydaktycznych cd.
Audiowizualne- fotoprzezrocza, filmy dydaktyczne, programy telewizyjne, kasety wideo, wideopłyty, programy komputerowe (projektor, odbiornik TV, magnetowid, mikrokomputer, projektor multimedialny).

5 Funkcje środków dydaktycznych
Środki dydaktyczne spełniają w procesie kształcenia następujące funkcje: kształcącą- są narzędziem rozwijania zdolności poznawczych u uczących się dydaktyczną- stanowią istotne źródło zdobywanych przez uczących się wiadomości i umiejętności, ułatwiają weryfikację hipotez i sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy.

6 Zastosowanie środków dydaktycznych
umożliwiają poznawanie określonych zjawisk i procesów poprzez ich reprezentowanie lub pośredniczenie między nimi; wspomagają myślenie: analiza, synteza, porównywanie określonych rzeczy, zjawisk, formułowanie określonych uogólnień; zastępują lub uzupełniają czynności dydaktyczne nauczyciela;

7 Zastosowanie środków dydaktycznych cd.
kształtują postawy i emocjonalny stosunek do rzeczywistości; rozwijają działalność przekształcania rzeczywistości; umożliwiają upoglądowienie procesu dydaktycznego

8 Audiowizualne środki dydaktyczne
Środki te, a za ich pośrednictwem materiały dydaktyczne stosowane w procesie dydaktycznym powinny: Potęgować zainteresowanie przekazywaną wiedzą; Wzmagać motywację uczenia się; Zwiększać zrozumiałość i jasność przekazu treści naukowych;

9 Audiowizualne środki dydaktyczne cd.
4) Zapewniać przejście od spraw konkretnych do abstrakcyjnych i na odwrót; 5) Eksponować powiązanie teorii z praktyką; 6) Powodować bliższy i silniejszy związek kształcenia z postępem; 7) Zwiększać efektywność kształcenia; 8) Wspomagać realizację jedności kształcenia i wychowania (E. Smak, 1991).

10 Metodyka zastosowania środków dydaktycznych wzrokowych
Oglądane przedmioty powinny znajdować się w zasięgu wzroku uczących się; Czas ekspozycji powinien być dostatecznie długi, aby umożliwił rozumienie całości; Umiarkowana ilość jednocześnie pokazywanych przedmiotów; Przy korzystaniu ze schematów plansz należy informować o skali powiększania lub pomniejszania;

11 Metodyka zastosowania środków dydaktycznych wzrokowych cd.
Film dydaktyczny: Nauczyciel powinien obejrzeć film i ocenić go pod kątem, czy poziom komentarza jest właściwy do poziomu intelektualnego odbiorcy; Czy komentarz jest wystarczająco pełny; Jakie są treści wychowawcze; Ile czasu zajmuje projekcja; Nauczyciel informuje na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas oglądania filmu.

12 Metodyka zastosowania środków dydaktycznych wzrokowych cd.
Przezrocza: Muszą być przejrzyste oraz czytelne; Ograniczona ilość informacji na folii; Symetryczność; Odpowiednia wielkość liter; Odpowiednia gra kolorów; Folia nie może wyprzedzać wykładowcy.

13 Kształcenie multimedialne
Pojęcie „kształcenie multimedialne” wprowadził do dydaktyki L. Leja w 1970 roku i należy je rozumieć jako odbiór i przetworzenie informacji- treści dydaktycznych przez uczącego się, otrzymywanych różnymi kanałami percepcyjnymi, dzięki zastosowaniu różnorodnych środków dydaktycznych. (J. Wasyluk, 1998).

14 Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej
Każda prezentacja musi mieć swój temat - przedstaw go na początku (slajd tytułowy). Każda plansza powinna mieć tytuł. Aby slajdy były czytelne, nie powinno być więcej niż 5-6 linijek tekstu na slajdzie. Tekst powinien składać się z haseł, a nie rozbudowanych akapitów. Zadbaj, aby tekst i pozostałe elementy były czytelne z większej odległości.

15 Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej cd.
Stosuj czytelną czcionkę - bez zbędnych ozdobników, udziwnień. Elementy graficzne muszą być czytelne, a ich zadaniem jest wspomaganie tekstu. Konsekwentnie stosuj kolory i czcionki. Pamiętaj, że kolorystyka i tło mają wspomagać prezentację, a nie dominować. Umieszczenie animacji w slajdzie służy objaśnianiu jakiegoś zjawiska lub uatrakcyjnieniu prezentacji. Przesadne używanie różnorodnych "sztuczek" dezorientuje słuchaczy.

16 Przykład błędnego slajdu
Audio- taśmy, kasety, płyty gramofonowe, audycje radiowe, płyty CD (magnetofon, gramofon, odbiornik radiowy, odtwarzacz CD) Wizualne- foliogramy, przezrocza, mikroklisze, filmy nieme, plakaty, plansze, programy komputerowe, kasety wideo (grafoskop, czytnik, projektor, komputer, monitor) Audiowizualne- fotoprzezrocza, filmy dydaktyczne, programy telewizyjne, kasety wideo, wideopłyty, programy komputerowe (projektor, odbiornik TV, magnetowid, mikrokomputer, projektor multimedialny).

17 Przykład błędnego slajdu
Audio- taśmy, kasety, płyty gramofonowe, audycje radiowe, płyty CD (magnetofon, gramofon, odbiornik radiowy, odtwarzacz CD) Wizualne- foliogramy, przezrocza, mikroklisze, filmy nieme, plakaty, plansze, programy komputerowe, kasety wideo (grafoskop, czytnik, projektor, komputer, monitor) Audiowizualne- fotoprzezrocza, filmy dydaktyczne, programy telewizyjne, kasety wideo, wideopłyty, programy komputerowe (projektor, odbiornik TV, magnetowid, mikrokomputer, projektor multimedialny).

18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Chojnowska Sylwia Dąbrowska Aleksandra Dąbrowska Monika"

Podobne prezentacje


Reklamy Google