Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kości tułowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kości tułowia."— Zapis prezentacji:

1 Kości tułowia

2 szkielet tułowia widok od przodu
klatka piersiowa – żebra – mostek – kręgi piersiowe kręgosłup (33-34 kręgi) widok od przodu

3 widok od strony bocznej, lewej
kręgosłup czaszka odcinek szyjny C 1-7 (1-7) - (lordoza szyjna) odcinek piersiowy Th 1-12 (8-19) - (kifoza piersiowa) klatka piersiowa odcinek lędźwiowy L 1-5 (20-24) - (lordoza lędźwiowa) odcinek krzyżowy S 1-5 (25-29) - (kifoza krzyżowo-guziczna) kość miedniczna odcinek guziczny K 1-4 (30-33) widok od strony bocznej, lewej

4 kręgosłup kręgi widok z przodu widok z tyłu widok z boku
odcinek szyjny C 1-7 odcinek piersiowy Th 1-12 odcinek lędźwiowy L 1-5 odcinek krzyżowy S 1-5 odcinek guziczny K 1-4

5 Kręgi Elementy stałe „typowego” kręgu: trzon łuk otwór kręgowy
wcięcie międzykręgowe górne wcięcie międzykręgowe dolne wyrostek kolczysty wyrostki poprzeczne wyrostki stawowe górne wyrostki stawowe dolne

6 Namacalność wyrostków kolczystych
połączenie szyjno-piersiowe – (C7) grzebień łopatki – (Th4) kąt dolny łopatki / żebro VII – (Th7) żebro XII – (Th12) grzebień biodrowy – (L4) umożliwienie określenia istotnych punktów orientacyjnych podczas badania fizykalnego

7 Kręgi szyjne C 1-7 (1-7) kręg szczytowy C1 guzek tylny
otwór wyrostka poprzecznego kręg obrotowy C2 wyrostki stawowe górne kręg szyjny C3 wyrostki kolczyste kręg szyjny C4 wyrostki poprzeczne kręg szyjny C5 wyrostki stawowe dolne kręg szyjny C6 kręg wystający C7

8 Kręgi szyjne Cechy charakterystyczne: niski, płaski trzon
duży, trójkątny otwór kręgowy otwory w wyrostkach poprzecznych rozwidlony (rozdwojony) wyrostek kolczysty, skierowany do tyłu powierzchnie wyrostków stawowych ustawione skośnie

9 IV kręg szyjny – C4 widok z boku widok od przodu widok z góry
wyrostek kolczysty widok z boku wyrostek stawowy górny otwór wyrostka poprzecznego łuk kręgu otwór kręgowy wyrostek kolczysty trzon wyrostek stawowy górny wyrostek poprzeczny wyrostek stawowy dolny otwór wyrostka poprzecznego widok od przodu wyrostek poprzeczny trzon wyrostek stawowy górny wyrostek stawowy górny widok z góry trzon wyrostek poprzeczny wyrostek poprzeczny wyrostek stawowy dolny wyrostek stawowy dolny wyrostek kolczysty

10 I kręg szyjny – C1 - szczytowy
guzek tylny dołek stawowy górny łuk tylny otwór kręgowy guzek tylny guzek przedni wyrostek poprzeczny otwór wyrostka poprzecznego łuk przedni łuk tylny dołek stawowy górny wyrostek poprzeczny dołek zęba dołek stawowy dolny guzek przedni łuk przedni widok z góry widok z boku widok od przodu dołek stawowy górny dołek stawowy górny łuk przedni wyrostek poprzeczny wyrostek poprzeczny guzek przedni dołek stawowy dolny dołek stawowy dolny

11 II kręg szyjny – C2 - obrotowy
wyrostek kolczysty ząb pow. stawowa tylna zęba łuk kręgu otwór kręgowy pow. stawowa przednia zęba otwór wyrostka poprzecznego otwór wyrostka poprzecznego wyrostek stawowy dolny wyrostek stawowy górny ząb wyrostek poprzeczny trzon wyrostek kolczysty wyrostek poprzeczny wyrostek stawowy dolny pow. stawowa przednia zęba wyrostek stawowy górny pow. stawowa przednia zęba trzon widok z boku widok z góry wyrostek stawowy górny wyrostek stawowy górny wyrostek poprzeczny wyrostek poprzeczny wyrostek stawowy dolny wyrostek stawowy dolny trzon widok od przodu

12 Kręgi piersiowe Th 1-12 (8-19)
Kręg piersiowy (Th 1) dołki żebrowe (dla guzków żeber) wyrostki kolczyste półdołek żebrowy dolny dołek żebrowy (dla głowy żebra) półdołek żebrowy górny wyrostki stawowe górne trzon kręgu (Th 8) wyrostki stawowe dolne wcięcie międzykręgowe dolne otwór międzykręgowy wyrostki poprzeczne wcięcie międzykręgowe górne Kręg piersiowy (Th 12)

13 Kręgi piersiowe Cechy charakterystyczne: wyższy masywniejszy trzon
mniejszy, owalny otwór kręgowy dołki żebrowe na trzonach kręgów dołki żebrowe na wyrostkach poprzecznych długie wyrostki kolczyste, skierowany skośnie w dół (zachodzą na siebie dachówkowato) powierzchnie wyrostków stawowych ustawione w płaszczyźnie czołowej

14 szósty kręg piersiowy – Th6
wyrostek kolczysty widok z boku wyrostek stawowy górny otwór kręgowy półdołek żebrowy górny dołek żebrowy łuk kręgu dołek żebrowy wyrostek stawowy górny trzon wyrostek poprzeczny wyrostek poprzeczny półdołek żebrowy dolny półdołek żebrowy górny wyrostek stawowy dolny trzon trzon wyrostek stawowy górny wyrostek stawowy górny widok z góry wyrostek kolczysty dołek żebrowy dołek żebrowy wyrostek poprzeczny wyrostek poprzeczny wyrostek kolczysty wyrostek stawowy dolny widok od przodu

15 Kręgi lędźwiowe L 1-5 (20-24) wcięcie międzykręgowe górne
trzon kręgu L1 wyrostki żebrowe trzon kręgu L2 wyrostki kolczyste trzon kręgu L3 wyrostki stawowe górne trzon kręgu L4 trzon kręgu L5 wyrostek stawowy dolny wcięcie międzykręgowe dolne

16 Kręgi lędźwiowe Cechy charakterystyczne: duży, masywny trzon
trójkątny otwór kręgowy wyrostki żebrowe – szczątkowe żebra (odpowiadające wyrostkom poprzecznym) wyrostki dodatkowe – właściwe, szczątkowe wyrostki poprzeczne wyrostki suteczkowate na bocznej stronie wyrostków stawowych górnych wyrostek kolczysty w postaci płytki, skierowany do tyłu powierzchnie wyrostków stawowych ustawione w płaszczyźnie strzałkowej

17 II kręg lędźwiowy – L2 widok z boku widok z góry widok od przodu
wyrostek kolczysty widok z boku wyrostek suteczkowaty wyrostek stawowy górny wyrostek dodatkowy otwór kręgowy wcięcie międzykręgowe górne wyrostek suteczkowaty wyrostek żebrowy trzon wyrostek stawowy górny wyrostek żebrowy wcięcie międzykręgowe dolne wyrostek stawowy górny wyrostek stawowy górny wyrostek stawowy dolny wyrostek kolczysty trzon wyrostek suteczkowaty wyrostek suteczkowaty trzon widok z góry wyrostek żebrowy wyrostek żebrowy wyrostek stawowy dolny wyrostek stawowy dolny wyrostek kolczysty widok od przodu

18 Kręgi krzyżowe – S 1-5 (25-29) kość krzyżowa
wyrostek stawowy górny wyrostek stawowy górny podstawa k.k. wzgórek kości krzyżowej część boczna kości krzyżowej kresy poprzeczne kości krzyzowej otwory krzyżowe miedniczne połączenie krzyżowo-guziczne wierzchołek k. k. kręgi guziczne – k 1-4 (30-33) kość guziczna widok od przodu – powierzchnia miedniczna

19 Kręgi krzyżowe – S 1-5 (25-29) kość krzyżowa
guzowatość kości krzyżowej kanał krzyżowy wyrostek stawowy górny grzebień krzyżowy boczny powierzchnia uchowata k. k. grzebień krzyżowy pośredni otwory krzyżowe grzbietowe grzebień krzyżowy pośrodkowy różek k. k. wierzchołek k. k. kręgi guziczne – k 1-4 (30-33) kość guziczna rozwór krzyżowy widok od tyłu – powierzchnia grzbietowa

20 Kręgi krzyżowe – S 1-5 (25-29) kość krzyżowa
wyrostek stawowy górny podstawa k.k. wzgórek k. k. widok od góry powierzchnia uchowata k. k. guzowatość kości krzyżowej grzebień pośrodkowy k. k. kanał krzyżowy wyrostek stawowy górny grzebień pośrodkowy kości krzyżowej wierzchołek k. k. kość guziczna część boczna kości krzyżowej wzgórek kości krzyżowej część boczna kości krzyżowej widok od strony bocznej, lewej

21 Klatka piersiowa

22 klatka piersiowa widok od przodu kręg piersiowy Th1 żebro I żebro II
rękojeść mostka żebro III żebro IV koniec mostkowy żebra żebro V trzon mostka żebro VI żebro VII wyrostek mieczykowaty mostka żebro VIII żebro IX kręg lędźwiowy L1 żebro X żebro XI żebro XII widok od przodu

23 klatka piersiowa widok od tyłu kręg piersiowy Th1 żebro I żebro II
koniec kręgosłupowy żebra żebro III żebro IV guzek żebra żebro V żebro VI łuk żebra żebro VII żebro VIII żebro IX kąt żebra żebro X żebro XI kręg lędźwiowy L1 żebro XII widok od tyłu

24 widok od strony bocznej, lewej
klatka piersiowa rękojeść mostka żebra prawdziwe (1-7) trzon mostka żebra rzekome (8-10) końce mostkowe żeber (chrzęstne) żebra wolne (11-12) widok od strony bocznej, lewej

25 widok od strony bocznej, lewej
klatka piersiowa rękojeść mostka żebra prawdziwe (1-7) trzon mostka żebra rzekome (8-10) końce mostkowe żeber (chrzęstne) żebra wolne (11-12) widok od strony bocznej, lewej

26 klatka piersiowa widok od góry wyrostek kolczysty wyrostek poprzeczny
kąt żebra guzek żebra koniec żebra kręgosłupowy głowa żebra otwór kręgowy trzon kręgu piersiowego łuk żebra trzon żebra trzon mostka koniec żebra mostkowy widok od góry

27 wyrostek mieczykowaty
Mostek wcięcie szyjne wcięcie obojczykowe wcięcie obojczykowe wcięcie żebrowe I wcięcie żebrowe I rękojeść wcięcie żebrowe II wcięcie żebrowe II wcięcie żebrowe III wcięcie żebrowe III trzon wcięcie żebrowe IV wcięcie żebrowe IV wcięcie żebrowe V wcięcie żebrowe V wcięcie żebrowe VII wcięcie żebrowe VII wyrostek mieczykowaty widok od przodu widok od strony bocznej, lewej

28 żebra prawe, widok od góry
guzek żebra szyjka żebra kąt żebra głowa żebra głowa żebra guzek żebra kąt żebra szyjka żebra koniec kręgosłupowy kąt żebra głowa żebra trzon łuk żebra łuk żebra łuk żebra koniec mostkowy żebro II żebro XI żebra prawe, widok od góry żebro V


Pobierz ppt "Kości tułowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google