Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Publiczne Gimnazjum w Sławkowie matematyczno-przyrodnicze
ID GRUPY: 96/21_MP_G1 Kompetencje: matematyczno-przyrodnicze

3 Jestem w ruchu

4 Ruch w dziedzinach nauki
Astronomia Ruch obrotowy Ziemi - inaczej ruch wirowy Ziemi Ruch wsteczny - ruch ciała niebieskiego Fizyka Ruch jednostajnie przyspieszony Ruch jednostajny Socjologia Ruch społeczny (socjologia) - znaczenie podstawowe Ruch naturalny ludności - termin socjologiczny

5 Ruch – w fizyce to zmiana położenia ciała odbywająca się w czasie względem określonego układu odniesienia.

6 KLASYFIKACJA RUCHÓW Ze względu na kształt toru ruchu
Ruch prostoliniowy ( torem ruchu jest linia prosta) Ruch krzywoliniowy ( torem ruchu jest linia krzywa) Ze względu na prędkość Ruch jednostajny ( wartość prędkości jest stała) Ruch zmienny (wartość prędkości ulega zmianie)

7 Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch w którym ciało pokonuje jednakowe odcinki drogi w takich samych odstępach czasu, a torem jest linia prosta. Prędkość ruchu jest stała.

8 Prędkość średnia Prędkość chwilowa
Ruch niejednostajny, podczas którego prędkość ciała zmienia swoją wartość w miarę upływu czasu. Dla tego ruchu charakterystyczne są: Prędkość chwilowa Prędkość ciała w danej chwili; określa się jako iloraz przemieszczenia do bardzo małego przyrostu czasu, w którym ono nastąpiło. Prędkość średnia Iloraz całkowitej drogi i czasu trwania ruchu.

9 Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - w którym tor jest linią prostą, odcinki drogi pokonywane w kolejnych sekundach mają się do siebie tak jak kolejne liczby nieparzyste. W tym ruchu droga jest wprost proporcjonalna do kwadratu czasu, prędkość rośnie wprost proporcjonalni e do czasu, a przyspieszenie ma wartość stałą.

10 Parametry ruchu Droga Prędkość Czas Przyspieszenie wzór s = v * t
v = s/t t = s/v a=Δv/Δt jednostka 1m m/s 1 sekunda m/s² symbol s v t a

11 Ruch w biologii

12 Bierny aparat ruchu Czaszka Obojczyk Mostek Kość ramienna Żebra
Kręgosłup Kość łokciowa Miednica Kość promieniowa Kość udowa Rzepka Kość strzałkowa Kość piszczelowa

13 Budowa kręgosłupa Odcinek szyjny Odcinek piersiowy Odcinek lędźwiowy
Odcinek krzyżowy Odcinek ogonowy

14 Budowa kości Okostna Nasada górna Jama szpikowa Szpik kostny Trzon
Nasada dolna

15 Rodzaj Zakres ruchu Przykłady połączeń
Połączenia kości Rodzaj Zakres ruchu Przykłady połączeń Szwy nieruchome kości czaszki Chrząstkozrosty półruchome kości kręgosłupa Stawy ruchome kości kończyn

16 Stawy

17 Stawy (łac. articulatio) – ruchome połączenie między składnikami szkieletu (zewnętrznego lub wewnętrznego). Stawy występują u stawonogów oraz kręgowców.

18 Rodzaje stawów 1. Stawy jednoosiowe : 2. Stawy dwuosiowe :
-staw zawiasowy – staw łokciowy -staw obrotowy – staw promieniowo-łokciowy -staw śrubowy – staw zęba kręgu obrotowego 2. Stawy dwuosiowe : -staw eliptyczny – staw promieniowo-nadgarstkowy -staw siodełkowaty – staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka 3. Stawy wieloosiowe : -staw kulisty wolny – staw ramienny -staw kulisty panewkowy – staw biodrowy 4. Stawy nieregularne : -staw płaski – staw krzyżowo-biodrowy -staw mostkowo-obojczykowy chociaż ma on raczej charakter stawu kulistego 1 - kulisty, 2 - eliptyczny, 3 - siodełkowaty, 4 - zawiasowy, 5 - obrotowy.

19 Choroby aparatu ruchu

20 Choroby aparatu ruchu Kifoza (łac. z gr. kyphosis; gr. kyphos – garb) – łukowate wygięcie kręgosłupa w stronę grzbietową, w postaci patologicznej potocznie nazywane garbem. U człowieka fizjologiczna kifoza występuje w odcinku piersiowym i krzyżowym kręgosłupa.

21 Choroby aparatu ruchu Lordoza (z gr. lordos zgięty) – łukowate wygięcie kręgosłupa w stronę brzuszną. U człowieka fizjologiczna lordoza występuje w odcinku szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa.

22 Choroby aparatu ruchu Skolioza (łac. Scoliosis, z gr. skoliós – krzywy) – skrzywienie kręgosłupa, zwane często "bocznym skrzywieniem kręgosłupa". Wbrew nazwie, skolioza nie jest jedynie bocznym skrzywieniem, a trójpłaszczyznowym.

23 Znaczenie aktywności fizycznej

24 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA KORZYSTNIE WPŁYWA NA MIĘŚNIE ,KOŚCI , STAWY I NA PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA. PRZYSTOSOWUJE JE DO WYKONANIA PRACY FIZYCZNEJ DZIĘKI ZWIĘKSZANIU ICH MASY I WYTRZYMAŁOŚCI.

25 Rozwój sprawności mięśni i muskulatury ciała przebiega w trzech etapach:

26 1.W pierwszym (do ok. trzeciego roku życia) dziecko opanowuje podstawowe umiejętności ruchowe (utrzymanie pionowej postawy ciała , chodzenie ,bieganie )

27 2. W drugim zwiększa się koordynacja i dokładność ruchów.

28 3. W trzecim następuje dalsza koordynacja, szczególnie w pracach wymagających precyzji.

29 Dziękujemy za uwagę!

30 Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google