Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu""— Zapis prezentacji:

1 IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu"

2 Definicja jakości IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" ISO 8402 (1986) Quality is the totality of features and characteristics of a product or service that have a bearing on its ability to satisfy stated or implied needs. ISO 9000 (2000) A quality is a characteristic that a product or service must have. For example, products must be reliable, useable, and repairable; similarly, service should be courteous, efficient, and effective. These are some of the characteristics that a good quality product/service must have. In short, a quality is a desirable characteristic. However, not all qualities are equal. Some are more important than others. The most important qualities are the ones that customers want. So providing quality products and services is all about meeting customer requirements. It's all about meeting the needs and expectations of customers. So a quality product or service is one that meets the needs and expectations of customers.

3 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" Jakość w nauczaniu zdalnym - strategie rozwoju IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Podejście systemowe European Foundation for Quality Management (EFQM) Deutsche Institute für Normung (DIN) International Organisation for Standardisation (ISO) Najlepsze praktyki, przykłady, poradniki French Code of Practice in E-Learning AFNOR) Norwegian Association for Distance Education (NADE) Certyfikacja i akredytacja Distance Education and Training Council (USA) - DETC British Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) European Foundation for Management Development (EFMD) Open and Distance Learning Quality Council (ODLQC) Porównania i rankingi European eLearning Award (eureleA) Wirth, 2005

4 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" ISO / IEC JTC1 SC36 WG 5 Information technology -- Learning, education and training -- Quality management, assurance and metrics IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" ISO/IEC 19796-1:2005: Part1: General approach (Reference Framework for the Description Quality – RFDQ) ISO/IEC 19796-2: Part 2: Harmonized quality model ISO/IEC 19796-3:2009: Part 3: Reference methods and metrics ISO/IEC 19796-4: Part 4: Best practice and implementation guide ISO/IEC 19796-5: Part 5: How to use ISO/IEC 19796-1

5 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

6 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" ISO/IEC 19796-1:2005 IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" „…is a framework to describe, compare, analyse, and implement quality management and quality assurance approaches. It will serve to compare different existing approaches and to harmonize these towards a common quality model. The main aspect is the Reference Framework for the Description of Quality Approaches (RFDQ)” 1)Klasyfikacja procesów 2) Model opisu procesów

7 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" ISO/IEC 19796-1:2005 - Model procesów IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Needs Analysis - Identification and description of requirements, demands, and constraints of an educational project Framework Analysis - Identification of the framework and the context of an educational process Conception / Design - Conception and Design of an educational process Development / Production - Realization of concepts Implementation - Description of the implementation of technological components Learning Process - Realization and use of the learning process Evaluation/ Optimization - Description of the evaluation methods, principles, and procedures

8 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" ISO/IEC 19796-1:2005 - Model procesów IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Needs Analysis Framework Analysis Conception / Design Development / Production Implementation Learning Process Evaluation/ Optimization NA.1 Initiation NA.2 Stakeholder Identification NA.3 Definition of objectives NA.4 Demand analysis FA.1 Analysis of the external context FA.2 Analysis of staff resources FA.3 Analysis of target groups FA.4 Analysis of the institutional and organizational context FA.5 Time and budget planning FA.6 Environment analysis

9 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" ISO/IEC 19796-1:2005 - Model procesów (2) IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Needs Analysis Framework Analysis Conception / Design Development / Production Implementation Learning Process Evaluation/ Optimization CD.1 Learning objectives CD.2 Concept for contents CD.3 Didactical concept / methods CD.4 Roles and activities CD.5 Organizational concept CD.6 Technical concept CD.7 Concept for media and interaction design CD.8 Media concept CD.9 Communication concept CD.10 Concept for tests and evaluation CD.11 Concept for maintenance DP.1 Content realization DP.2 Design realization DP.3 Media realization DP.4 Technical realization DP.5 Maintenance

10 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" ISO/IEC 19796-1:2005 - Model procesów (3) IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Needs Analysis Framework Analysis Conception / Design Development / Production Implementation Learning Process Evaluation/ Optimization IM.1 Testing of learning resources IM.2 Adaptation of learning resources IM.3 Activation of learning resources IM.4 Organization of use IM.5 Technical infrastructure LP.1 Administration LP.2 Activities LP.3 Review of competency levels EO.1 Planning EO.2 Realization EO.3 Analysis EO.4 Optimization/ Improvement

11 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" ISO/IEC 19796-1:2005 – model opisu IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" AttributeDescriptionExample IDUnique IdentifierID1234 CategoryMain ProcessCourse Development Process NameProcess nameMethod selection DescriptionDescription of the processWithin this process the didactic concept and methods are evaluated and selected RelationsRelation to other processesBefore the method selection a target group analysis must be performed; FA.6 Sub-processes / sub-aspects Sub-processes / sub-aspects / tasks Method identification, method alternatives, method priorization ObjectiveObjective of a Process Adequate selection of one or more didactic concepts

12 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" ISO/IEC 19796-1:2005 – model opisu (2) IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Method Methodology for this process Reference to guideline / documents Method selection shall be based on the target group. Methods are selected based on the teachers’ experience. See Method Guidelines Handbook ResultExpected result of a processMethod specification Documents Actors Responsible / participating actors Team Didactical Design Metrics / Criteria Evaluation and Metrics for this process Criteria catalogue 3.2.2-3.2.6 StandardsStandards usedDIN EN ISO 9241, IEEE 1484.12.1:2003 Learning Object Metadata Annotation / Example Further Information, Examples of usage AttributeDescriptionExample

13 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" ISO/IEC 19796-1:2005 – Implementacja i adaptacja IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Model referencyjny procesów ISO/IEC 19796-1:2005 jest modelem generycznym, tzn. niezbędna jest jego adaptacja dla każdego jego zastosowania (implementacji). (Quality Adaptation Model) Wdrażanie standardu wymaga: 1.określenia profilu jakości dostosowanego do kontekstu użycia (wyboru relewantnych procesów) – Context setting 2.specyfikacji procesów należących do profilu jakości w sposób adekwatny do modelu biznesowego organizacji i koherentny względem istniejącego systemu zarządzania jakością – Model adaptation 3.realizacji i szerokiego użycia systemu jakości – Model implementation and adoption 4.ciągłego ulepszania i rozwoju – Quality development Pawlowski, 2006

14 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" ISO/IEC 19796-3:2009: Part 3: Metody i metryki IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Definiuje: -model opisu metod oraz metryk (dla opisu systemu/podejścia jakości) - kolekcję metod referencyjnych oraz metryk referencyjnych. Głównym celem standardu ISO/IEC 19796-3 jest ułatwienie wdrażania jakości poprzez implementację metod i pomiary osiąganych rezultatów przy użyciu metryk.

15 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" ISO/IEC 19796-3: Model opisu metod IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Opis metody obejmuje kilkanaście cech (tzw. categories): ID, name, objective, usage type, description, source, rights, scope/quality characteristics, context, method type, object of quality, process, actor/representative, relation, standard reference, annotation, experiences Każda cecha jest opisywana za pomocą kilku elementów: ID code, data type, description, mandatory, cardinality, and example

16 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" ISO/IEC 19796-3: Kolekcja metod IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Metody określone w standardzie zostały podzielone na kilka kategorii: disscusion/talks, survey, analysis, implementation models and guidelines, measurement, testing, modeling, quality control and quality engineering, problem solving a w ramach powyższych kategorii na podkategorie. Np. kategoria survey posiada określoną tylko jedną kategorię (o takiej samej nazwie) i obejmuje metody: interview, audit, poll oraz questionnaire.

17 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" ISO/IEC 19796-3: Model opisu metryk IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Opis metryki obejmuje kilkanaście cech (categories): ID, name, objective, description, source, rights, scope, metrics type, periods, actors, annotation, and experience Każda cecha jest opisywana za pomocą kilku elementów: ID code, data type, description, mandatory, cardinality, and example

18 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" ISO/IEC 19796-3: Kolekcja metryk IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Mettryki określone w standardzie zostały podzielone na kilka kategorii: function metrics element metrics attribution metrics scale metrics. a w ramach powyższych kategorii na podkategorie. Np. w kategorii scale metrics dla podkategorii frequency zostały określone metryki: frequency of error frequency of behaviour frequency of appearance frequency of usage.

19 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" Rozwój standardu ISO/IEC 19796 IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Obecnie trwają dalsze prace związane z częściami standardu: ISO/IEC 19796-2: Part 2: Harmonized quality model ISO/IEC 19796-4: Part 4: Best practice and implementation guide ISO/IEC 19796-5: Part 5: How to use ISO/IEC 19796-1 Przewidywany termin zakończenia – koniec 2009 roku wydaje się mało realny.

20 Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu" Podsumowanie IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Standard ISO/IEC 19796 ma wspierać wdrażanie i rozwój jakości w całym cyklu życiowym nauczania zdalnego. Implementacja i adaptacja standardu będzie procesem długoterminowym i specyficznym dla każdego konkretnego przypadku. Czy będzie wystarczającym instrumentem zarządzania jakością w nauczaniu zdalnym?


Pobierz ppt "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Andrzej JODŁOWSKI, Ewa STEMPOSZ, Alina STASIECKA, „Standardy jakości w e-learningu""

Podobne prezentacje


Reklamy Google