Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 (stan na 31 grudnia 2014 r.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 (stan na 31 grudnia 2014 r.)"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 (stan na 31 grudnia 2014 r.)

2 SPRAWOZDANIE BPK 2014 PRACOWNICY –WIEK –STAŻ PRACY –STANOWISKA UŻYTKOWNICY ZBIORY –DRUKI ZWARTE –CZASOPISMA –ZBIORY SPECJALNE –WYKORZYSTANIE ZBIORÓW BUDŻET WSKAŹNIKI (poziom makro i usług, analizy)

3 SPRAWOZDANIE BPK 201 4 PRACOWNICY

4 8 PRACOWNICY Podział ze względu na grupy wiekowe

5 PRACOWNICY Podział ze względu na staż pracy 2010 – 2014

6 9 PRACOWNICY Podział ze względu na wykształcenie

7 10 PRACOWNICY Podział ze względu na stanowiska

8 SPRAWOZDANIE BPK 2014 UŻYTKOWNICY

9 Liczba zarejestrowanych użytkowników w latach 1995 - 2014

10 Miesięczny rozkład wykorzystania Czytelni Głównej, Czytelni Czasopism, BWM i DS. w roku 2014

11 Miesięczny rozkład wykorzystania Czytelni Głównej w latach 2003 - 2014

12 Miesięczny rozkład wykorzystania Czytelni Czasopism w latach 2003 -2014

13 Miesięczny rozkład wykorzystania Czytelni Pracowników Nauki w latach 2005 -2014

14 Miesięczny rozkład wykorzystania Czytelni BWM w latach 2004 -2014

15 Miesięczny rozkład logowań w czytelniach internetowych w roku 2014

16 Czytelnie komputerowe w latach 2006-2014

17 Wypożyczalnia międzybiblioteczna – zamówienia/realizacje w latach 1998-2014

18 Wypożyczalnia międzybiblioteczna – zamówienia i realizacja (łącznie krajowe i zagraniczne w latach 1998-2014)

19 SPRAWOZDANIE BPK 201 4 ZBIORY

20 13 ZBIORY BPK (od 2008 i stan na 31. 12. 2014 r.) * bez norm i patentów

21 Dynamika zbiorów w latach 1997-2014 (druki zwarte)

22 PRZYROST ZBIORÓW 2000-2014 - DRUKI ZWARTE z podziałem na sposób nabycia w tym przekazane do BPK w ramach ekwiwalentu za przetrzymane książki

23 PRZYROST ZBIORÓW w LATACH 2000 -2014 CZASOPISMA DRUKOWANE (w tytułach) z podziałem na sposób nabycia

24 Dynamika zbiorów w latach 2000-2014 (czasopisma drukowane)

25 Dynamika zbiorów w latach 2000 -2014 (zbiory specjalne w tym normy i patenty)

26 WYKORZYSTANIE ZBIORÓW w latach 1998-2014 liczba operacji (wypożyczenia, zwroty, prolongaty) miejscowych i zamiejscowych

27 WYKORZYSTANIE ZBIORÓW TRADYCYJNYCH liczba operacji (wypożyczeń miejscowych, zamiejscowych, międzybibliotecznych, łącznie z prolongatami* (bez OIN) * W tym prolongaty

28 SPRAWOZDANIE BPK 201 4 BUDŻET

29 BUDŻET BPK - WPŁYWY 2014

30 12 Podział wydatków BPK (w %) porównanie, dane za rok 2011- 2014 Nie ujęto projektów UE, które zostały uwzględnione w poszczególnych grupach wydatków

31 Grupa wydatków: zbiory biblioteczne 2014 (16,88% budżetu ogólnego)

32 Grupa wydatków: wyposażenie 2014 (0,83% budżetu ogólnego)

33 12 Grupa wydatków: szkolenie personelu 2014 (0,67% budżetu ogólnego)

34 12 Grupa wydatków: koszty administrowania 2014 (1,67% budżetu ogólnego) * m.i n. profilaktyka, MPK

35 12 Grupa wydatków: koszty utrzymania pomieszczeń 2014 (4,34% budżetu ogólnego) * środki czystości, wyposażenie apteczek itp.

36 Wydatki w latach 1998 - 2014

37 Wydatki w latach 2000 - 2014 w poszczególnych grupach: zbiory biblioteczne * Zakup dużej części baz danych i serwisów on-line został finansowany w ramach licencji narodowych przez MNiSW

38 Wydatki w latach 2000 - 2014 w poszczególnych grupach zbiory biblioteczne (2)

39 Wydatki na zbiory w latach 2000 – 2014

40 Szkolenie użytkowników 2014

41 12 Bazy danych – dodane rekordy 2013

42 OIN: Bibliografia Publikacji Pracowników PK w latach 2008-2014

43 WYBRANE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI Zgodne z normami: PN-EN ISO 2789:2005 Informacja i dokumentacja. Międzynarodowa statystyka biblioteczna. PN-ISO 11620:2006 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek

44 WSKAŹNIKI wydatki (w zł) na zakup książek / 1 użytkownika* w latach 2000 – 2014 * użytkownik - studenci i pracownicy PK

45 WSKAŹNIKI wydatki (w zł) na zakup zbiorów* / 1 użytkownika** w latach 2000 – 2014 zbiory: druki zwarte, czasopisma, zbiory specjalne, czas. elektroniczne, bazy danych ** użytkownik - studenci i pracownicy PK

46 * użytkownik - studenci i pracownicy PK WSKAŹNIKI liczba vol. (j. obl.) / 1 użytkownika* i studenta w latach 2000 – 2014

47 WSKAŹNIKI liczba wypożyczeń* / 1 zarejestrowanego użytkownika w latach 2000 – 2014 * na zewnątrz

48 WSKAŹNIKI Liczba użytkowników z podziałem na grupy * użytkownik - studenci i pracownicy PK

49 WSKAŹNIKI wydatki (w zł) na 1 użytkownika* i studenta w latach 2000 – 2014 * użytkownik - studenci i pracownicy PK Politechniki (mediana): dane na 1 użytkownika*

50 WSKAŹNIKI wydatki (w zł) na zakup książek / 1 użytkownika* w latach 2000 – 2014 * użytkownik - studenci i pracownicy PK

51 WSKAŹNIKI wydatki (w zł) na zakup zbiorów* / 1 użytkownika** w latach 2000 – 2014 zbiory: druki zwarte, czasopisma, zbiory specjalne, czas. elektroniczne, bazy danych ** użytkownik - studenci i pracownicy PK

52 WSKAŹNIKI liczba odwiedzin w czytelniach w przeliczeniu na 1 użytkownika* w latach 2005 – 2014 * użytkownik - studenci i pracownicy PK

53 WSKAŹNIKI % zarejestrowanych użytkowników do potencjalnych użytkowników* w latach 2000 – 2014 * Użytkownik potencjalny - studenci i pracownicy PK

54 WSKAŹNIKI liczba studentów / 1 pracownika działalności podstawowej w latach 2000 – 2014

55 WSKAŹNIKI liczba pracowników BPK jako % liczby pracowników PK w latach 2002 – 2014

56 WSKAŹNIKI powierzchnia biblioteki / 1 użytkownika* w latach 2000 – 2014 użytkownik - studenci i pracownicy PK W roku 2001 została uruchomiona BWM

57 WSKAŹNIKI liczba studentów / 1 miejsce w czytelniach w latach 2000 – 2014

58 WSKAŹNIKI liczba użytkowników* / 1 stację roboczą z dostępem do internetu latach 2000 – 2014

59 WSKAŹNIKI liczba vol. (j. obl.) / 1 użytkownika* i studenta w latach 2000 – 2014 * użytkownik - studenci i pracownicy PK

60 WSKAŹNIKI liczba wypożyczeń / 1 pracownika* w latach 2000 – 2014 * Działalności podstawowej BWM - nowi pracownicy

61 WSKAŹNIKI liczba użytkowników* / 1 pracownika* w latach 2000 – 2014 * użytkownik - studenci i pracownicy PK * działalności podstawowej

62 WSKAŹNIKI liczba wypożyczeń* / 1 zarejestrowanego użytkownika w latach 2000 – 2014 * na zewnątrz

63 27. Koszt w przeliczeniu na odwiedziny w bibliotece 28. Koszt skorzystania ze zbiorów 48. Stosunek wydatków na gromadzenie i obsługę zbiorów do kosztów personelu 68. Użytkownicy aktywnie wypożyczający jako procent zarejestrowanych użytkowników 70. Liczba wypożyczeń przypadająca na aktywnie wypożyczającego użytkownika 75. Odwiedziny wirtualne w przeliczeniu na użytkownika 101. Liczba wyświetleń publikacji z repozytorium instytucjonalnego prowadzonego przez bibliotekę w przeliczeniu na użytkownika Nowe wskaźniki od 2014 r. (wybór)


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 (stan na 31 grudnia 2014 r.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google