Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi webowe & Service- Oriented Architecture (SOA) S2523 Anna Jenerowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi webowe & Service- Oriented Architecture (SOA) S2523 Anna Jenerowicz."— Zapis prezentacji:

1 Usługi webowe & Service- Oriented Architecture (SOA) S2523 Anna Jenerowicz

2 World Wide Web Consortium(W3C) ● The World Wide Web Consortium (W3C) jest to miedzynarodowe konsorcjum, którego pracownicy, podległe organizacje i społeczność pracują razem aby wypracowywać standardy sieci web. Misja W3C brzmi: „Prowadzić World Wide Web do jej pełnego potencjału poprzez opracowywanie protokołów i wskazówek które zapewnią stały wzrost Sieci". W3C zajmuje się edukacją, tworzeniem oprogramowania oraz sluży jako otwarte forum do dyskusji o Sieci. ● OASIS i W3C są głównymi komitetami odpowiedzialnymi za architekturę i standaryzację sieci Web.

3 Web service- co to jest? ● Web services - sieciowe aplikacje WWW współpracujące dynamicznie z innymi aplikacjami WWW, z wykorzystaniem otwartych standardów, jak XML, UDDI i SOAP. Aplikacje takie są uruchamiane w tle i komunikują się ze sobą (server-to-server). Najbardziej znanymi platformami natywnie obsługującymi takie standardy są.NET i Sun ONE (J2EE).

4 ● Według W3C usługa Sieciowa to system zaprojektowany by wspierać interakcje maszyny z maszyna poprzez sieć. Posiada interfejs opisany w formacie przetwarzalnym maszynowo takim jak WSDL. Interakcja innych stystemów w obrębie usługi sieciowej odbywa się w sposób narzucony poprzez jej interfejs używając wiadomości. Mogą one być opakowane w kopertę SOAP.

5 Jak to działa? ● Wiadomości te są zazwyczaj przenoszone za pomocą HTTP, i są złożone z XML w połączeniu z innymi związanymi z Siecią standardami. Aplikacje pisane w różnych językach i działające na różnych platformach systemowych mogą używać usług webowych do wymiany danych przez sieci komputerowe, takie jak Internet, w sposób zbliżony do komunikacji między procesami na jednej maszynie. Tak duża wymienność danych na przykład miedzy Java a Pythonem jest możliwa dzieki zastosowaniu otwartych standardów.

6 Gdzie są przydatne? ● Web services okazały się skuteczne w sieciach prywatnych, gdzie duże korporacje budowały systemy wymiany danych między swoimi oddziałami oraz z partnerami i klientami. W takich kontrolowanych środowiskach łatwiej jest uzyskać zgodność danych przesyłanych między poszczególnymi komponentami Web services, zaś otwartość standardów ułatwia tworzenie rozwiązań klienckich niezależnie od platformy.

7 Zalety web services ● Web services zapeniaja współpracę między różnymi aplikacjami prcujacymi na różnych platformach. ● Web services używaja otwartych standardów i protokołów.Protokoły i formaty danych są oparte na czystym tekście tam gdzie to możliwe, dzięki czemu sa łatwiejsze do zrozumienia dla developerów. ● Dzięki wykorzystaniu HTTP, web services moga pracować mimo zastosowania zabezpieczeń „ firewall ” bez konieczności zmiany konfiguracji tych zabezpieczeń. ● Web services pozwalaja na integrowanie różnych usług i oprogramowania z różnych firm i lokacji w jedna dużą zintegrowana usługę. ● Web services pozwalaja na ponowne użytkowanie usług i komponentów w obrębie infrastruktury.

8 Wady web services ● Standardy Web services dla usług takich jak transakcje na dzień dzisiejszy nie istnieją lub są we wczesnej fazie rozwoju w porównaniu z bardziej dojrzałymi i otwartymi standardami obliczeń rozproszonych takimi jak CORBA. ● Web services mogą wykazywać się niską wydajnością w porównaniu z podejsciem do obliczeń rozproszonych takim jak w RMI, CORBA czy DCOM. Jest to typowa cena za wykorzystywanie formatów opratych o czysty tekst. W założeniach XML nie ma wydajności parsowania ani kodowania. ● Dzieki zastosowaniu HTTP, web services może omijać zapory „firewall” tam gdzie administratorzy chca taki ruch zatrzymać lub monitorować. Jak widać jest zarówno wada jak i zaleta użycia HTTP.

9 Web services description language (WSDL) ● The Web Services Description Language (WSDL) jest to format XML przeznaczony do opisywania Web services ● WSDL opisuje publiczny interfejs web service. Jest to oparty o XML opis usługi precyzujący jak komunikować się za pomocą web services; innymi słowy przypisuje protokoły i standardy potrzebne do interakcji z usługami opisanymi w Directory. Wspierane operacje są opisane w sposób abstrakcyjny a następnie przypisane konkretnym protokołom i formatom wiadomości. ● WSDL jest często używany w połączeniu z SOAP i XML Schema aby zapewnić web services poprzez internet. Klient (aplikacja) łącząca się z usługą web może odczytać WSDL aby określić jaka fukcjonalność jest dostępna na serwerze. Wszelkie specjalne typy danych będące w użyciu są zawarte w pliku WSDL w formie XML Schema. Klient może następnie użyć SOAP żeby faktycznie wywołać funkcje z WSDL.

10 SOAP ● SOAP jest protokołem służącym do wymiany XML-owych wiadomości poprzez sieć komputerową, zazwyczaj poprzez HTTP. SOAP tworzy podstawę całej grupy web services, zapewniając podstawowy stelaż wymiany wiadomości na którym można budować bardziej złożóne rozwiązania. SOAP ułatwia wzorzec architekturalny orientowany na usługi (SOA). ● Jest wiele róznych typów wzorców wiadomości w SOAP, ale jak na razie najpopularniejszy to Remote Procedure Call (RPC) – Zdalne wywołanie procedury. W tym wzorcu jedna końcówka sieci (Klient) wysyła wiadomość z żadnaniem do innej końcówki sieci (Serwera), a serwer natychmiast wysyła wiadomość z odpowiedzią do klienta.

11 Service-Oriented Architecture (SOA) ● SOA jest stylem architektonicznym, którego celem jest osiągniecie jak najmniejszego zazębienia między współdziałajacymi aplikacjami. Usługą jest jednostka pracy wykonana przed dostawcę usług w celu osiągniecia pożądaneggo końcowego rezultatu. Zarówno usługodawcą i usługobiorcą w tym przypadku są aplikacje. ● Powyższy punkt brzmi dosyć abstrakcyjnie – w dużym uproszczeniu idea SOA polega na rozdzieleniu procesu przetwarzania od samych danych, pozwalając klientowi na wybór różnych usłogodawców którzy mogą przetworzyć jego dane w oczekiwany przez niego sposób. ● SOA wymaga usługi umożliwiającej wyszukanie usługodawców – funkcję tę spełnia web services.

12

13


Pobierz ppt "Usługi webowe & Service- Oriented Architecture (SOA) S2523 Anna Jenerowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google