Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Visual Basic Patryk Rosiak. Visual Basic for Applications Jest uproszczoną wersją języka Visual Basic służącym do obsługi dokumentów w pakiecie Microsoft.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Visual Basic Patryk Rosiak. Visual Basic for Applications Jest uproszczoną wersją języka Visual Basic służącym do obsługi dokumentów w pakiecie Microsoft."— Zapis prezentacji:

1 Visual Basic Patryk Rosiak

2 Visual Basic for Applications Jest uproszczoną wersją języka Visual Basic służącym do obsługi dokumentów w pakiecie Microsoft Office. Pozwala na automatyzację powtarzalnych operacji Oferuje funkcje niedostępne w pakiecie Pozwala na definiowanie własnych skrótów klawiaturowych

3 Włączanie okna Visual Basic

4 Wygląd okna

5 Deklaracja zmiennych Zmienną można zadeklarować na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest deklaracja bez słowa kluczowego ani typu zmiennej. W takim wypadku używany jest typ domyślny – „Variant”. Taki typ danych daje nam możliwość łączenia łańcucha znaków z liczbami jednak wiąże się z tym zwiększony zajmowany obszar pamięci. Na liczbę mieszczącą się w zakresie typu „double” zajmującego 8 bajtów należy przeznaczyć ich dwa razy więcej.

6 Chcąc używać zmiennej w kilku procedurach należy zadeklarować ją poza wszelkimi strukturami. Deklaracja za pomocą słów kluczowych Zmienne lokalne można zadeklarować za pomocą słowa „Dim” lub „Private”

7 Operatory matematyczne i logiczne Podstawowe operatory nie różnią się od znanych z innych języków, poza wyjątkami poniżej

8 Instrukcje warunkowe If - then For - To

9 Do - WhileDo - Until

10 Select - Case

11 Funkcje wbudowane Rnd – liczba losowa Abs (x) – wartość bezwzględna Sgn(x) – znak liczby Log(x) – logarytm naturalny Sqr(x) – pierwiastek kwadratowy Hex(x) – wartość heksadecymalna Sin(x), Cos(x), Tan(x) matematycznedaty i czasu Date – zwraca aktualną datę Time – zwraca aktualny czas Now – zwraca aktualną datę i czas Day – zwraca dzień z daty Month – zwraca miesiąc z daty Year – zwraca rok z daty Hour – zwraca godzinę z czasu Minute – zwraca minutę z czasu Second – zwraca sekundę z czasu Timer – zwraca czas do północy

12 Formatujące LCase – zamienia litery w łańcuchu znaków na duże UCase – zamienia litery w łańcuchu znaków na małe Left(łańcuch, długość) – zwraca część łańcucha od lewej strony Right(łańcuch, długość – zwraca część łańcucha od prawej strony LTrim – usuwa spacje z lewej strony łańcucha znaków RTrim – usuwa spacje z prawej strony łańcucha znaków Wejścia - wyjścia Dir – zwraca nazwę szukanego pliku lub folderu FileLen – zwraca rozmiar pliku EOF – sprawdza czy osiągnięto koniec pliku Input – odczytuje dane z pliku FileDateTime – zwraca datę i czas ostatniej modyfikacji pliku

13 Wywoływanie funkcji Excela Język Visual Basic został wprowadzony dla ułatwienia i zautomatyzowania pewnych czynności jednak wbudowane opcje nie wystarczają do pełnej obsługi arkusza. Aby odnieść się do funkcji dostępnych w Excelu należy wywołać jej nazwę razem z obiektem „WorksheetFunction”.

14 Funkcja MsgBox Składnia tej funkcji wygląda następująco Trochę prościej Zwracane wartości są przedstawiane w postaci liczby całkowitej 1 – vbOK (Akceptuj) 2 – vbCancel (Anuluj) 3 – vbAbort (Przerwij) 4 – vbRetry (Ponów próbę) 5 – vbIgnore (Ignoruj) 6 – vbYes (Tak) 7 – vbNo (Nie) Możemy również przypisać zmiennej wartość zwróconą przez tę funkcję

15 Argument „przyciski” można określić przy pomocy poniższej listy. Dla uproszczenia całej instrukcji zamiast nazw można użyć wartości liczbowych. vbOkOnly – 0 vbOkCancel – 1 vbAbortRetryIgnore – 2 vbYesNoCancel – 3 vbYesNo – 4 vbRetryCancel – 5 vbCritical – 16 vbQuestion – 32 vbExclamation – 48 vbInformation – 64 Nazwy z większymi wartościami liczbowymi (>16) odpowiadają za wyświetlany „typ” okienka i można je łączyć z nazwami odpowiadającymi za przyciski

16 Zadanie Przy pomocy zmiennych (wyświetlany tekst i tytuł przekazane do MsgBox jako zmienne), instrukcji warunkowej oraz funkcji MsgBox napisać procedurę, która wyświetli podane okna

17 Funkcja InputBox

18 Możliwa jest również konwersja typów zmiennych CByte – zwraca liczbę z zakresu 0-255 CDate – zwraca dowolne prawidłowe wyrażenie daty CInt – zwraca liczbę całkowitą CLng – zwraca liczbę całkowitą o typie „long”

19 Zmienne obiektowe Zmienną w tym wypadku trzeba zadeklarować jako typ „range”. Zakresem może być zarówno jedna komórka jak i kilkanaście W przypadku większej ilości danych, jako zmiennej można użyć całego arkusza.

20 Obiekt „Range” Każdy obiekt posiada zestaw właściwości okreslających jego stan Value – wartość Font – czcionka Interior – wnętrze Borders – obramowanie

21 Formanty graficzne Przycisk Pole kombi Pole wyboru Przycisk pokrętła Pole listy Przycisk opcji Pole grupy Etykieta Pasek przewijania

22 Przypisywanie makra

23 Zadanie Skonstruować 3 procedury, które będą obsługiwać przyciski. 1 – Przycisk „Wyczyść kolor” przywróci domyślny kolor komórki 2 – Przycisk „Czerwony” zmieni kolor komórki na czerwony 3 – Przycisk „Zielony” zmieni kolor komórki na zielony

24 Rejestrowanie makra

25 Bibliografia https://pl.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications http://slideplayer.pl/slide/431421/ ftp://ftp.kis.p.lodz.pl/pub/people/J.Sekulska/VisualBasic/VisualBasic_nowe.ppt http://www.excel-vba.com/excel-vba-solutions-beginners.htm http://www.iaii.we.po.opole.pl/dmdocuments/dyplomy/VBasic/asci_t/funkcje/fu nkcje.htm http://www.iaii.we.po.opole.pl/dmdocuments/dyplomy/VBasic/asci_t/funkcje/fu nkcje.htm http://www.exceltrick.com/formulas_macros/vba-msgbox/


Pobierz ppt "Visual Basic Patryk Rosiak. Visual Basic for Applications Jest uproszczoną wersją języka Visual Basic służącym do obsługi dokumentów w pakiecie Microsoft."

Podobne prezentacje


Reklamy Google