Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy,"— Zapis prezentacji:

1 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 1 Modelowanie i podstawy identyfikacji - studia stacjonarne Wykład 13b – 14a 2015/2016 Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. Inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury, uczenie

2 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 2 Model neuronowy - podstawy Czym jest model neuronowy? Model neuronowy jest siecią neuronową, o wybranej strukturze i ustalonych w procesie uczenia wartościach parametrów Sieć neuronowa jest siecią wielu prostych procesorów (przetworników informacji) zwanych neuronami, z których każdy dysponuje lokalną pamięcią w postaci wag jego połączeń z innymi neuronami. Przetwarzanie realizowane przez neuron ma całkowicie lokalny charakter – zależy ono tylko od wartości docierających do niego sygnałów oraz wartości przechowywanych w jego lokalnej pamięci wag : : : : Sieć jednokierunkowa wielowarstwowa

3 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 3 Model neuronowy - podstawy Cechy charakteryzujące sieć neuronową – przez co definiujemy sieć neuronową? Sieć neuronowa jest charakteryzowana przez: 1. funkcje według których neuron przetwarza docierające do niego sygnały - pobudzenia, nazywane funkcjami pobudzania (propagacji) i funkcjami aktywacji; 2. strukturę połączeń pomiędzy neuronami, nazywaną architekturą sieci; 3. metodę określania wag tych połączeń, nazywaną algorytmem uczenia.

4 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 4 Model neuronowy – neuron statyczny Rozróżnimy dwa rodzaje neuronów:  neurony statyczne,  neurony dynamiczne, Model neuronu statycznego - stosowany w ciągłych i dyskretnych sieciach statycznych oraz w dyskretnych sieciach dynamicznych Model neuronu statycznego o numerze k

5 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 5 Model neuronowy – neuron statyczny Uproszczone przedstawienie modelu neuronu statycznego o numerze k Opis matematyczny neuronu o numerze k: Pobudzenie neuronu o numerze k: Odpowiedź neuronu o numerze k:

6 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 6 Model neuronowy – neuron statyczny – funkcje przetwarzania Funkcja pobudzania g(.) (k - numer neuronu, j - numer wejścia neuronu) 1. Funkcja sumy – prawie wyłącznie stosowana

7 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 7 Model neuronowy – neuron statyczny – funkcje przetwarzania Funkcje aktywacji f(.) – pojedynczych neuronów - najpopularniejsze 1. Funkcja przekaźnikowa unipolarna (niesymetryczna) Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink

8 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 8 Model neuronowy – neuron statyczny – funkcje przetwarzania 2. Funkcja przekaźnikowa bipolarna (symetryczna) Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink

9 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 9 Model neuronowy – neuron statyczny – funkcje przetwarzania 3. Funkcja liniowa Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink

10 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 10 Model neuronowy – neuron statyczny – funkcje przetwarzania 4. Funkcja sigmoidalna logarytmiczna unipolarna (niesymetryczna) Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink

11 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 11 Model neuronowy – neuron statyczny – funkcje przetwarzania 5. Funkcja sigmoidalna tangensa hiperbolicznego bipolarna (symetryczna) Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink

12 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 12 Model neuronowy – neuron statyczny – funkcje przetwarzania 6. Funkcja Gaussa (Radial Basis) Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink

13 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 13 Warstwa neuronów Układ neuronów nie powiązanych ze sobą (wyjścia neuronów nie są połączone z wejściami innych neuronów warstwy) do których docierają sygnały z tych samych źródeł (neurony pracują równolegle) Model neuronowy – struktury b (l) k g  w k1 w (l) k2 w (l) kj w (l) km 1 g  g  y (l-1) m k- ty neuron sieci l-tej warstwy y (l -1) 1 y (l -1) 2 y (l -1) j y (l) k

14 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 14 (i) sieci jednokierunkowe (jedno lub wielowarstwowe) (a) jednowarstwowe (b) wielowarstwowe x y L x y L1L2 L3  przepływ sygnałów od źródeł do warstwy neuronów wyjściowych Model neuronowy – struktury

15 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 15 (ii) sieci ze sprzężeniem zwrotnym (rekurencyjne) x L1 y L2 L3 + -   w sieci występuje co najmniej jedna pętla sprzężenia zwrotnego – sygnał wyjściowy z warstwy dalszej jest kierowany do wejść tej samej lub wcześniejszych warstw Model neuronowy – struktury

16 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 16 Model neuronowy – struktury (iii) sieci komórkowe  regularnie rozmieszczone przestrzennie neurony zwane komórkami  każda komórka powiązana bezpośrednio z wszystkimi komórkami swego najbliższego sąsiedztwa (przyległymi)  powiązania pomiędzy komórkami są dwukierunkowe

17 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 17 we 1 we 2 we R wy 1 wy 2 wy S : :: : Nazewnictwo i elementy sieci neuronowych (warstwowych) Połączenia neuronów z wagami Sygnały wejściowe Sygnały wyjściowe Warstwa wejściowa Warstwa ukryta neuronów pierwsza Warstwa ukryta neuronów druga Warstwa wyjściowa neuronów Sieć jednokierunkowa wielowarstwowa Model neuronowy – struktury i nazwy

18 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 18 Model neuronowy – struktury i nazwy Jednowarstwowa sieć neuronowa z R sygnałami wejściowymi i S neuronami w warstwie Wektor wejść: Wektor wyjść:

19 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 19 Jednowarstwowa sieć neuronowa z R sygnałami wejściowymi i S neuronami w warstwie Macierz wag: Wektor progów: Model neuronowy – struktury i nazwy

20 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 20 Metody uczenia sieci neuronowych W korzystaniu z sieci neuronowej można wyróżnić dwa etapy:  etap uczenia – w oparciu o przedstawiane sieci dane, sieć uczy się realizować zadanie dla którego została zbudowana  etap uogólniania – sieć realizuje zadanie dla którego została zbudowana dla danych które są jej przedstawiane Powinniśmy mieć miary oceny jakości każdego z tych etapów Model neuronowy – uczenie sieci

21 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 21 Podstawowy podział metod uczenia to rozróżnienie pomiędzy uczeniem z nadzorem (supervised learning) i bez nadzoru (unsupervised learning) Model neuronowy – uczenie sieci  W uczeniu z nadzorem występuje “nauczyciel”, który w fazie uczenia sieci, “mówi” sieci jak dobrze ona działa (uczenie z ukierunkowywaniem - reinforcement learning) lub jakie powinno być prawidłowe zachowanie sieci (uczenie z całkowitym nadzorem - fully supervised learning)   W uczeniu bez nadzoru sieć jest samodzielna (autonomiczna)

22 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 22 Model neuronowy – uczenie sieci Proces uczenia z pełnym nadzorem Dane biorące udział w procesie uczenia we1 we2 we3 we4 n1 n2 n3 n4 wy1 wy2 wy3 wy4 Uczące wzorce wejściowe Uczące wzorce wyjściowe (docelowe) Wzorce wyjściowe (docelowe)

23 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 23 Model neuronowy – uczenie sieci  Wektory z wejściowego zbioru uczącego są przedstawiane sieci w pewnej kolejności  Jeżeli wyjście sieci jest poprawne, to znaczy wzorzec rzeczywisty jest równy wzorcowi docelowemu, nie dokonywane są żadne zmiany wartości wag i progów  Jeżeli wyjście sieci nie jest poprawne, to znaczy wzorzec rzeczywisty nie jest równy wzorcowi docelowemu, wagi i progi są modyfikowane przy użyciu odpowiedniej reguły uczenia w taki sposób, aby minimalizować występujące różnice

24 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 24 Model neuronowy – uczenie sieci  Pełne przejście przez wszystkie wzorce uczące nazywane jest epoką uczenia  Jeżeli takie pełne przejście zbioru uczącego zajdzie bez pojawienia się błędu lub pewna miara wszystkich pojawiających się błędów jest wystarczająco mała, uczenie uznaje się za zakończone - możemy wówczas powiedzieć, że zbiór uczący jest,,znany" sieci lub "znany" z zadowalającą dokładnością  Jeżeli takie pełne przejście zbioru uczącego zajdzie z pojawieniem się błędu lub pewna miara wszystkich pojawiających się błędów nie jest wystarczająco mała, uczenie jest kontynuowane – rozpoczynamy kolejną epokę uczenia

25 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 25 Model neuronowy – sprawdzenie zdolności uogólniania  Po zakończeniu procesu uczenia możemy podawać na wejście sieci wzorce nie pochodzące z uczącego zbioru wejściowego, to znaczy nie będące uczącym wzorcem wejściowym – w ten sposób możemy badać, czy sieć efektywnie uogólnia rozwiązywanie zadania, którego się uczyła na przykładach

26 © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy, wybrane struktury i uczenie 26 Dziękuję za uwagę – koniec materiału prezentowanego podczas wykładu


Pobierz ppt "© Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Modelowanie i podstawy identyfikacji 2015/2016 Modele neuronowe – podstawy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google