Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczniowie Weronika Kulesza (klasa 2c) i B ł a ż ej Morawski (klasa 3a) reprezentowali nasz ą szko łę w konkursie organizowanym przez Szko łę Podstawow.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczniowie Weronika Kulesza (klasa 2c) i B ł a ż ej Morawski (klasa 3a) reprezentowali nasz ą szko łę w konkursie organizowanym przez Szko łę Podstawow."— Zapis prezentacji:

1

2 Uczniowie Weronika Kulesza (klasa 2c) i B ł a ż ej Morawski (klasa 3a) reprezentowali nasz ą szko łę w konkursie organizowanym przez Szko łę Podstawow ą nr 83 im. Stanis ł awa Jachowicza w Ł odzi. Konkurs zosta ł obj ę ty honorowym patronatem Ł ódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta ł cenia Praktycznego. W komisji zasiadali: - Urszula Kowalska-poetka, pisarka - Antoni Ba ń kowski-re ż yser, scenarzysta, opiekun teatru „Nie-letni” - Anna Gonsak- nauczycielka, juror w konkursach recytatorskich - Anna Koralczyk- animatorka kultury, pracownik CKM - Agata Papierkowska- animatorka kultury, pracownik CKM - Agnieszka Binczyk- nauczycielka sztuki, aktorka, poetka -Anna Gabrysiak- nauczycielka, aktorka Teatru MINA MANA Urszula Kowalska

3

4 Weronika Kulesza recytowa ł a wiersz Joanny Papuzi ń skiej „Limeryki”. Zosta ł a laureatk ą konkursu, zajmuj ą c 5 miejsce. Uczennic ę do konkursu przygotowywa ł a pani Beata Borówka – wychowawca klasy.

5 B ł a ż ej Morawski recytowa ł wiersz Juliana Tuwima „ Ł ód ź ”. Zaj ął I miejsce w konkursie. Ucznia do konkursu przygotowywa ł a pani Iwona Karbownik– wychowawca klasy.

6 B ł a ż eja spotka ł a mi ł a niespodzianka. Jako finalista móg ł jeszcze raz zaprezentowa ć swój wiersz.


Pobierz ppt "Uczniowie Weronika Kulesza (klasa 2c) i B ł a ż ej Morawski (klasa 3a) reprezentowali nasz ą szko łę w konkursie organizowanym przez Szko łę Podstawow."

Podobne prezentacje


Reklamy Google